The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Her kommer Det Talte Ords Web-TV kanal. Klikk på følgende link for å få tilgang på vårt Web-TV:

Klikk her for å se Det Talte Ords Web-TV

 

Husk at du - når vårt Web-TV er online med programmer - kan chatte/prate med programleder under sending på Det Talte Ord Web-TV. Du kan spørre om vi kan be for deg eller du har spørsmål 

vedrendhelbredelse, utfrielse, endetidsprofetier, hvordan bli medlem, hvordan du kan gi en gave osv. For å kunne chatte med programleder under sending så må du registrere deg på twitter facebook eller videokanalen vi bruker. Du må finne Det talte ord på facebook og bli en venn på facebook. Idag er vi på facebook men vil etter hvert også registrere oss på twitter.

Det Talte Ords Live Web-TV Ministry og Video Ministry og bruk av ytringsfriheten for å skape vekkelse i de frie demokratiene i vesten og i land og på plasser verden over:

Det Talte Ords Live Web-TV Ministry og Video Ministry vil gjøre bruk av ytringsfriheten for å skape vekkelse i de frie kapitalistiske demokratiene i vesten (spesielt skandinavia, europas yttergrense) og på glemte og borthjemte steder på jorden og avsidesliggende steder, på strategiske steder og der Den Hellige Ånd forøvrig leder oss:

Det Talte Ord er det eneste skandinaviske ministriet hittil som i sin misjon konsekvent taler imot de 3 værste syndene til de frie kapitalistiske demokratiene i vesten.

Vårt ministry og vår misjon har som formål å skape vekkelse i de frie kapitalistiske vestlige demokratiene men også verden over. Vi er derfor et ministry med en internasjonal visjon og lager følgelig websider hvor det engelske språket er representert men også etterhvert spansk og fransk etc. Det tar tid å bygge en webside og få den etablert. Bruk av web tv vil gi oss de muligheten vi absolutt må ha for å kunne drive en slik misjon som dette.

Dessverre har vi ikke kommet til tidligere grunnet forfølgelse. Vi har allikevel ikke gitt opp men har valgt å stole på Gud.

Det koster jo penger å være på egen vebside med egne domener osv. Det å stille seg til rådighet for Gud betyr ansvar og forpliktelser selv om inntektene er lave. Vi oppfrordrer derfor bl.a. hele skandinavia til å støtte denne misjonen fordi den vil skape vekkelse og sikre et fritt og selvstendig skandinavia utenfor EU.

Ved å få statsledere og folkene i skandinavia til å erkjenne disse 3 værste syndene så vil avkristningen av Skandinavia stoppe helt opp og vi vil få en tilkristning gjennom vekkelse. Det er ikke tillagt hvem som helst av Guds Redskaper til å være vekkelsesredskaper. Noen får den oppgaven slik som Martin Luther, Hans Nielsen Haug, Aril Edvartsen m.fl. Noen slike vekkelsesredskaper startet i ånd og fullbyrder i kjødet men noen starter i ånd og fullbyrder i ånd. Sistnevnte er det gunstigste selvfølgelig.

Det kan se ut som at mennesker og menighetene i Skandinavia kun vil våkne gjennom forfølgelse slik som i Kina som oppelevde en systematisk avkristning gjennom fremveksten av kommunismen som er en av motsatsene til kristendommen og Gud. Gjennom avkristningen og forfølgelsen som følger i kjølevannet av avkristningen så våknet kineserne. Kina har større vekkelse enn noe annet land på jorden idag. Det at Kina gjør det så bra økonomisk skyldes nettopp vekkelsen i Kina. Det samme var tilfelle med den eventyrlige økonomiske veksten i USA, en vekst som USA idag ikke kan se å ha beholdt nettopp grunnet avkristning. Vi håper og tror at Skandinavene skal forstå at tilkristning eller vekkelse vil medføre at avkristningen stopper, at ytringsfriheten blir bevart, at det frie demokratiet blir bevart, at rettsstaten blir bevart, at handlingsfriheten blir bevart gjennom økonomisk vekst og utvikling. Alle de frie demokratiske spillereglene er et resultat av den kristne arven i det respektive land. Dette er et faktum. De sosialistiske regjeringene i Skandinavisk politikk har fosøkt å påberope seg æren for det velstående Skandinavia og de frie demokratiene de har. Dette er frekkheten selv. Det var Hans Nielsen Hauge, vekkelsespredikanten, som la grunnlaget for ytringsfriheten i Norge og dernest demokratiet og den frie norske rettsstaten. Hauge skapte Guds virkelighet i Norge da han tok Gud med seg inn i den norske virkeligheten som var formet og skapt av danskekongens ondkapsfulle regime som nektet lekmenn å forkynne Guds Ord. Nei, de frie skandinaviske demokratiene skal ikke sosialistene ha æren for og heller ikke kapitalistene. Man kan ikke skape et demokrati og en rettsstat bare ved å ha 2 slike grupper til stede i et samfunn, dvs kapitalister og sosialister. Nei og atter nei. Det vil bli et mislykket samfunn med stridigheter fra morgen til sene kvelden og natta med. De er 2 helt motstridende krefter. Derimot den kristne arven - som vikingene og Hans Nilsen Hauge tok og bar helt frem til oss - skapte lov og orden, fred og respekt for øvrighet og hverandre. Den skapte rettsstaten også som skal være der for å sikre at spillereglene i demokratiet blir etterlevd eller fulgt. Så både demokrati og rettsstat er det direkte resultatet av sterke kristne vekkelser som gikk over det europeiske kontinentet og som også kom til Skandinavia ved vikingenes krigstokter mot de kristne statene i sør. Demokratiet er ikke ment til å overleve hvis rettsstaten fjerner grunnlaget for demokratiet, nemlig de 10 bud og evangeliet. Dette har til nå alt for få regimer og statsledere og politikere forstått. Men de vil forstå det nettopp ved å lese denne websiden som er dypsindig og fra åndens ransakende kamre.

Når avkristning skjer i et land så skjer det at grunnlaget (rettsstaten som bygger på de 10 bud og evangeliene) for det frie demokratiet blir borte. Da faller det frie demokratiet og rettsstaten som var ment å beskytte det. Dette ser vi nå skje i USA og England. USA er en ravende supermakt som snart vil falle på sine knær og dernest på magen og puste sitt siste pust i frihet. Dette skjer fordi denne supermakten USA har begått 3 dødssynder:

A) Abortloven (50 millioner drap)

B) Tillatelse av det okkulte og dens bevegelse

C) Sex før ekteskapet og sex som forøvrig ikke følger Guds spilleregler.

Hele det frie kapitalistiske vesten vil falle sammen med USA og England så sant de ikke omvender seg i tide og bryter ut av disse 3 værste syndene.

Det talte ords web-TV blir en realitet grunnet det faktum at Gud vil at vi skal produsere disse programmene og at Han virker på deg til å gi gaver og tiende til denne misjonen uten at vi trenger å tigge om penger. Vi har tro for at vi snart kommer med live web TV her på denne websiden straks vi får kjøpt inn utstyret. Vi må ha inn mer kapital for denne investeringen. Grunnet forfølgelse så har vi ikke fått til noen permanente tv-utsendelsesavtaler og må derfor gjøre bruk av web-tv for at vi skal kunne ha en permanent eller varig løsning for regelmessige tv-utsendelser gjennom hele året. Husk å takke Jesus for denne misjonen og husk å støtte den økonomisk også. Norge og skandinavia trenger vekkelse nå så ikke fremmede religioner skal overta og føre Guds straffedommer over land og folk (atomkrig og naturkatastrofer trigget av tectonic weapons etc) slik vi ser i andre deler av verden hvor hedenskapen florerer. Tiden er knapp til å få reddet Norge og det norske folk fra å gå til grunne p.g.a. avkristning og innføring av religioner og regimer som representerer en alvorlig trussel not ytringsfriheten, rettsstaten, demokratiet, velferdsstaten. En rettsstat kan kun bygge på det som er RETTEN i bestemt form og det er Guds Ord med de 10 bud og kjærlighetsbudet og Guds Ord forøvrig. En rettsstat som ikke bygger på de 10 bud er en korrupt stat som vil bli utslettet. Vi husker romerriket, det ble korrupt og det ble utslettet. Vi husker Hitlers storrike, det var og ble korrupt og det ble utslettet. Hvis et demokrati blir korrupt, dvs det forkaster de 10 bud og bønnen til Gud i Jesu Kristi Navn så vil det demokratiet falle. Idag ser vi nettopp at supermakter har begynt å rave eller skjelve i sine strukturer, eksempelvis USA og England. De bærer med seg gamle storhetstider men ikke den velsignelsen de hadde som supermakter som hadde bønn i skolene og de 10 bud som gjeldende lov. VI vil se at disse supermaktene vil falle. Alle stater som ikke bygger på Guds Ord og som har overgitt seg til spesielt vestens 3 alvorligste synder:

1) Fri abbort

2) Det okkulte

3) Sex før ekteskapet og pornografi og sex generelt som er i strid med hva Gud har tillatt av sex

De frie kapitalistiske demokratiene i vesten har begynt å fjerne de 10 bud fra sitt rettsgrunnlag, dvs rettsstaten. Det ene budet etter det andre har de fjernet og nå ser vi mer og mer følgenen av dette.

VIL DU AT NORGE SKAL OPPHØRE SOM EN FRI OG SELVSTENDIG STAT MED DEMOKRATIETS SPILLEREGLER? VIL DU AT DET NORSKE FOLK SKAL GÅ TIL GRUNNE? HVIS DU IKKE VIL NOE AV DETTE SÅ STØTT VÅRT MINISTRY OG VÅR MISJON FORTRINNSVIS MED FASTE GAVEBELØP HVER MÅNED.

SKRIV TIL OSS OG MEDDEL OSS AT DU VIL STØTTE MED DET BELØP DU ØNSKER. SE SIDEMENYEN OPPE TIL VENSTRE OG KLIKK PÅ ETIKETTEN ELLER FLAGGET: KONTALT OSS/CONTACT US SÅ FÅR DU OPP EMAILADRESSER DU KAN NÅ OSS PÅ.

BRUK FØLGEDNE EMAILADRESS:

dettalteord@yahoo.no