Det Talte Ord
(norwegian name)
The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.
AVOKAT ØNSKES TIL STYRET/LAWYER IS WANTED TO THE BOARD OF THE SPOKEN WORD MINISTRY:

Det Talte Ord søker advokat til styret. Du bør ja erfaring med saker mot både private og offentlige person. Det er ønskelig at de i styret bidrar med sin kunnskap og erfaring. Det er en fordel at du har god evne til å forstå en sak og se ulike vinklinger og samtidig være i stand til å velge hviken angrepsvinkel som er best å følge for å vinne saker.
Norge sies å være et demoktati med rettsstat men det er der ikke i praksis men derimot på papiret og det er jo hva det er på på papiret som teller men da må man vite at systemet ikke er hva det er på papiret for å greie å få det til å bøye seg for hva Norge er erklært å være. Alle advokater er ikke klar over dette og taper sakene sine.
Du må snakke tydelig og er man advokat bør man være god i sjakk, det hjelper en til å foreta planmessige handlinger uten å bruke for lang tid slik at motparten ikke får tid til å mobilisere men må rykke ut raskt uten mål og mening.

(English version of the text above):
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long time on the planning so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.

Ta kontakt/take contact at:
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.
The organization The Spoken Word searches attorney to the board. You should have experience with cases against both private and public persons. It is an advantage that you are well above average in ability to understand an issue and see different angles and be able to choose which approach is best to follow to win cases.
Norway is said to be a democracy with the rule of law but it is not in practice but rather on paper and that's what it is on the paper that counts but then one must know that the system is not what it is on paper to manage to force it or get it to bow to what Norway is declared to be. All lawyers are not aware of this and lose their cases.
You must speak clearly and is one lawyer, one should be good at chess, it helps one to make planned actions without spending too long so that the counterparty does not have time to mobilize but must scramble quickly aimlessly.