The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Vi har vi funnet og blitt kjent med vegen, sannheten og livet nemlig Jesus Kristus. Her forkynner vi det Jesus lærer oss personlig og det han lærte de første apostlene og patriarkene, profetene etc og de senere Guds utvalgte menn og kvinner. Vi underviser i Kenneth E. Hagins trosundervisning som han mottok fra Jesus selv og som er befestet i Guds Ord. Dette er ministriet for de ufødte, barn, ungdom, voksne og eldre som vil ha det de ber om uten å bli skuffet. Vær med å gi din gave til innkjøp av det talte ords Web-TV-Kamera som vi vil så velsignelser med som igjen du vil høste de samme velsignelser av. Vi er ministriet for de som faktisk elsker Jesus og det er de som holder fast på de ord Han kom med fra sin Far:

Dette er er ministriet for deg hvis du vil ha det du ber om. Vi er også ministriet for de ufødte fordi vi taler imot abort og advarer om hva abort egentlig er. Abort er drap selv om staten mener noe annet siden de har legalisert det men Gud kaller dette for drap og budet sier: du skal ikke drepe. Abort er også menneskeoffring og det drev visse stammekulturer og selv romerriket med - foret løvene med gladiatorer hvis de ikke ville sloss mann mot mann - og det er ekstremt okkult. Vi har respekt for norske forkynnere som bl.a. Åge Samuelsen som hadde vært på kjøret. Han vet vel bedre enn de fleste andre hva frelse er og han forkynte det og vi har også på denne websiden tatt med det Åge Samuelsen sa om dåpen i vann. Du finner det i navigeringsmenyen til venstre under flagget "Møter med Brandon Spiker på TV Visjon Norge". Når det kommer predikanter fra utlandet eller andre steder som forkynner noe annet enn Guds Ord - f. eks. at du

MÅ BETALE FOR HELBREDELSE - så bør du minne deg selv om konsekvensene av å ta imot et annet ord enn Guds Ord. Sannheten er at Jesus har betalt for helbredelsen av våre kropper jfr Jesaja 53,4-5.:

”Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.” Det Jesus har betalt prisen for skal ikke vi betale/faktureres for men vi skal ta imot det i tro. Det går ikke an å betale mer grundig for helbredelse enn det Jesus har gjort for oss siden han betalte ved å ta det på sin egen kropp og opp på korset, naglet fast og ned i graven og bort med det for evig og alltid. Konsekvensen er at du ikke lenger kan be om hva du vil og regne med å få bønnesvar hvis du forkynner vranglære. Guds Ord sier oss at DERSOM vi forblir I KRISTUS og lar HANS ORD BLI I OSS så kan vi be om hva vi vil og vi skal få det. Da er det nettopp uendelig viktig at vi faktisk forblir I Kristus og lar HANS ORD BLI I OSS. Hvis vi tar imot et annet ord enn Guds Ord så lar vi ikke Guds Ord bli i oss og bekjenner vi et annet ord enn Guds Ord så lar vi heller ikke Guds Ord bli i oss og da elsker vi ikke Jesus. Vi må derfor tenke konsekvenser av hva det er vi holder på med når vi lytter til og aksepterer vranglære fra den ene eller andre kanten. Å si at man må betale for helbredelse er det samme som å si at nåden ikke finnes eller at golgataverkerket har mistet sin kraft.Å SI AT MAN BETALE FOR HELBREDELSE KAN SKYLDES MANGEL PÅ FORSTÅELSE AV DE ULIKE PRINSIPPENE I GUDS ORD:


Såmannsprinsippet er ikke en erstatning for nådeprinsippet(Goldgataverket) men et prinsipp som er ment til å vise oss hvordan bl.a. våre penger kan brukes til å fremme Guds rike og øke/multiplisere velsignelsene i våre liv. Hvis man sier at man kan velge å så med velsignelser og forvente en høst tilbake så taler man hva Guds Ord også faktisk sier i 2 Kor. 9:6. Hvis man også sier at man kan så inn penger i et hebredelsesministry og forvente at man høster en strøm av helbredelser tilbake, ja da taler man fortsatt Guds Ord. Men det er ikke det samme som å si at man MÅ BETALE FOR HELBREDELSE. Det korrekte er at Jesus betalte for helbredelsen men at vi ved å innrette oss etter bl.a. såmannsprinsippet (man må heller ikke glemme trosprinsippet og tilgivelsesprinsippet) kan utløse en strøm av helbredelser i vårt liv forutsatt at man sår inn i et ministry som faktisk under salvelse ber for syke som en regel og ikke som et unntak. Den norske kristenheten eller Jesu Legeme i Norge må lære seg såmannsprinsippet men da skal også dette prinsippet forkynnes bibelsk korrekt eller fullt i overensstemmelse med Guds Ord. Vår hyrde har vært i USA og lært av Kenneth E Hagin som var den fremste aktive trosforkynneren verden over. Få andre hadde slik erfaring og kunnskap som Kenneth E Hagin fra USA derfor så brukte Gud han til å lære Guds folk Guds type tro. Det talte ords hyrde har bl.a. fått føre videre det Kenneth E Hagin lærte og enda mer hva gjelder tro, helbredelse, utfrielse, endetidsprofetiene etc.

Dette fordi at vekkelsen skal ta helt av i Norge og føres videre ut over hele jorden. Det nytter ikke med halvhjertethet og ufullstendig forkynnelse man må ha helhet i forkynnelsen om helbredelse og utfrielse samt sannhetene om multiplisering eller økonomiske velsignelser. Man må også ha kunnskap om endetiden og endetidsprofetiene i Guds Ord. Denne helheten har det talte ords hyrde og han tror at det nå skjer et skifte i Norge og verden over og det skjer i det øyeblikket det talte ord kommer på lufta med eget web-tv. At det skjer et skifte eller en omveltning i atmosfæren over Norge grunnet virket til Det talte ords hyrde, ja det er allerede profetert men vi tror dette skjer når vår hyrde kommer på sitt eget web-tv og kan forkynne uforhindret og uavbrudt. At kristenheten i Norge og verden forøvrig ikke har fått høre - i tilstrekkelig grad - hva det talte ords hyrde har av budskap, kunnskap, visdom, salvelse etc og velsignelser fra Gud forøvrig skyldes mangel på gjestfrihet hos de som har TV men dette endres det totalt på nå ved at Det talte ord selv starter opp med Web-TV. Vi har tilgitt disse tv kanalene og velsigner dem men de skulle ha sluppet til det talte ords hyrde for mange år siden og ikke bare latt han komme på med mange års mellomrom og bare sporadisk. Nå er tiden for det ekte Guds Ord i ufortynnet stand. Nå er tiden for Den Hellige Ånd til å bruke Guds redskaper til å forkynne det hele og fulle evangeliet uten å legge til og trekke fra. I en samtale mellom Sharon Stone og Det Talte Ords hyrde så sa sist nevnte at Jesu Legeme i Norge må lære seg enighetsbønn og Guds Ord sier at 1 kan slå tusen og 2 kan slå 10 000 og da kan med andre ord 4 åndsfylte kristne slå 100 000 og 8 helligåndens fylte kristne kan slå 1 million. Dette er kraften bak de ekte troendes bønner. Hendelsen med Abraham og Sodoma og Gomorrah bekrefter også dette hvor Gud ville spare byene hvis Han hadde funnet 10 rettferdige som kunne gå i forbønn for byen. Ja Gud holder sitt ord for de som våger å bruke det men Gud har ingenting å holde for de som ikke tar Hans Ord Ibruk. Herren sier jo "stevn meg", "la oss sammen gå for retten så du kan få rett". Herre oppfordrer oss til å stevne Han for hans egen domstol ved å bruke Han Ord. Dette har vi gjort alt for lite av i tiden som har gått. Skal folk rive Guds rike til seg så må de stevne Gud for hans Ord så de får rett. Å ta frem dette med Armadebønnen eller den millitante bønnen hvor 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10000 osv er nettopp å stevne eller kreve at Gud oppfyller sitt ord. Dette er måten de relasjonsorienterte (de ikke-religiøse) kristne må opptre på i tiden fremover hvis de skal få se vekkelse.
DE SANNE KRISTNE SOM IKKE LENGER LEVER ETTER SITT KJØD MEN SOM HAR KORSFESTET SITT KJØD EN GANG FOR ALLE VED DÅPENS GRAV:


De som ikke forstår dette vil heller ikke bli i stand til å stå i denne sanne vekkelsen som vil starte i Norge. Nå må utlendingene fra USA og andre steder sette seg ned og beskue og lære av den som kan mer enn dem og som Herren har utvalgt til verdensvid vekkelse. Det talte ords hyrde kjenner også til hvordan Jesu legeme i Norge må opptre for at Gud kan bruke dette legemet maksimalt verden over. Uten denne kunnskapen og bruken av den så vil ikke vekkelsen skje i Norge men denne kunnskapen og erfaringen er til stede i Norge i det talte ords hyrde. Det var store ord sier du kanskje men allikevel sanne.

Det talte ords hyrde undrer seg over hvorfor alt for mange mennesker er så likegyldige til hva Guds Ord om frelse faktisk sier. Det rammer jo den enkelte å være likegyldige til ordet. Og det velsigner den enkelte å være våkne i Ordet eller lydhøre eller å gi akt på ordet. Endel unge - og mennesker forøvrig - bryter kjærlighetsbudet og støter fra seg Den Hellge Ånd. Hvis mennesket elsker sin neste som seg selv så vil det slutte med å håne - på ulikt vis - andre mennesker, slutte med å baksnakke de, tiske og hviske bak deres rygg, slutte med å kaste ufine, ukjærlige blikk og ufine ord osv mot sin neste, flire og le på en hånende eller ufin, upassene måte som andre mennesker kan oppfatte krenkende. Slutte med å være falsk og vemmelige. Elsker man ikke sin neste som seg selv så kan man bare glemme å operere i den hellige ånd samme hvor åndsfylte gjestepredikanten eller pastoren er. Samme hvor bra bibelskolen er eller "vennene" er.

Jesus sier at vi skal elske vår neste som oss selv men hvorfor brytes dette så til de grader konsekvent. Jo men hør nå her sier noen - dette er jo kjødeligheter og vi er da ikke fullkomne - ja visst men kjødet har vi jo korsfestet med Kristus og da skal vi ikke lenger leve etter det men erklære det å være dødt og begravet hvilket det også er hvis man har begravet sitt gamle syndelegemet i dåpens grav.


Der kristne virkelig har blitt satt fri og har fått Den Hellige Ånd og ild i sitt hjerte der er det kjærlighet, fred, glede, orden, salig latter og fryderop, helbredelser, utfrielser. Der er det gode og varme, kjærlige blikk - vennlige ord og oppmuntrende ord - respekt - gjestfrihet - imøtekommenhet - og ikke sinne, ughøflighet, ufinhet, tisking og hvisking bak ryggen, misunnelse, dømmesyke, etc.


Man kan ikke ha begge deler både salig latter og kjødelig skratt og hånfliring osv. De som tror det må tro om igjen.


Det er mange mennesker som kommer til møtene og de har ulike behov. Noen er kraftig forfulgt og trenger noen kristne som kan snakke vennlig til dem og oppmuntrende. Noen er syke og trenger kristne som under salvelse kan be for de til helbredelse og undervise dem om hvordan de skal tilegne seg helbredelse.

Noen er ensomme og trenger noen som kan vise dem oppmerksomhet. Noen er avviste og såret og trenger aksept. Noen er gamle og trenger en hjelpende hånd osv. Hvor er denne tjenerånden og innstillingen? Alt for mange tror at å gå på møte er bare for selv å bli fylt men det er ikke rett tankegang. Ja så klart Gud vil fylle oss men han vil også bruke oss. Uten at menigheten forstår dette og de underviser medlemmene om dette så kan de bare glemme vekkelse.


Man roper om vekkelse men menigheten er overhode ikke klargjort fordi ledelsen i menigheten ikke er de lederne Gud vil de skal være, d.v.s. ledere som underviser og viser menigheten med et godt eksempel hva kjærlighet faktisk er, hva tro er, hva håp er osv.


Ukjærliget blant kristne vil gjøre at mange kristne vil forlate menighetene både før og i endetiden. Mange av disse vil gå fortapt. De vil bli støtt og tro at de bare er blant hyklere. Å opptre utenfor kjærligheten kan medføre at du som kristen får blod på hendene, og da straffes du av Gud som om du var den som gjorde den straffbare handlingen, jfr Esekiel 3:18. Hvordan kan vi advare synderne hvis vi ikke opererer i kjærligheten? Hvis vi oppfører oss helt likt verdens mennesker som baktaler, lyver, håner, trakasserer, slår ihjel osv så vil ikke synderne tro på oss men vil anse oss som hyklere. Disse tapte sjelene vil da visse kristne måtte stå til regnskap for når de ikke omvender seg fra sin ukjærlighet.


Det talte ords hyrde hører ofte - når han besøker andre menigheter - at mennesker i disse menighetene lengter etter ekte hyrder som bryr seg om lammene og før dem med det de skal ha. Noen blir ikke inkludert og holdes utenfor osv og dette kan være mennesker som allerede er avvist av ektefelle osv, på skolen eller hjemme, på jobben. Det talte ords hyrde ser en god del av frykt i kristne forsamlinger, dvs det er ikke tillit mellom medlemmene og pastoren eller hyrden og da mangler tilliten mellom medlemmene også. Dette er et trist syn men det kan gjøres noe med det ved at noen får ledelsen til å ta tak i det før det er for sent.


Så det er åpenbart at menighetene mangler ekte hyrder som kan lede og undervise, rettlede, irettesette etc - men det enkelte medlemmet kan også lese i ordet sier noen - men blir ikke disse tingen forkynt av ledelsen så blir det ikke noe greie på i menigheten heller. Troen kommer av hørelsen og hørelsen kommer av Guds Ord. Skal de tro på noe så må de høre det ser det ut til selv om det skrevne Ordet er tindrende klart.


Artikkelen fortsetter senere................. hold deg oppdatert og vær med å gi din gave til det talte ord som er et ministry som forkynner hele Guds Ord, som ber for syke og bundne og for land og folk. Når du sår en gave inn i dette ministriet så sår du med velsignelser slik 2 Korintierne 9:6 taler om. Når du sår inn i det talte ord så skal du vite at du får mer igjen for pengene dine enn å så de inn i et ministry som ikke forkynner hele Guds ord om frelse. Vil du ha mest velsignelser igjen så kan du så inn i det talte ord for vi forkynner hele Guds Ord. Har du sådd andre steder og du synes du har fått lite igjen så så inn i det talte ord og bli velsignet over din fatteevne.

Vi sår helbredelser i menneskers liv fordi de vi ber for syke og underviser de hvordan de kan bli helbredet. Når du da sår inn i det talte ord med din penger så vil du så med velsignelser og du vil høste bl.a. helbredelser tilbake igjen. Du må allikevel følge Guds prinsipper for helbredelse og da må du ta imot undervisningen det talte ords hyrde gir deg på denne websiden og på web-tv som snart går på lufta.

Gud velsigne deg som en glad giver så vi kan nå enda flere sjeler! Det talte ord vil kjøpe inn et topp kvalitets videokamera så du kan se og høre oss ordentlig. Vær med å gi din gave til innkjøp av kameraet - som er det talte ords første web-tv-kamera - og alt vi sår ut med det kameraet vil du også - som giver - høste velsignelser av, dvs du høster de samme velsignelser tilbake igjen. Kontakt oss via email eller ring oss:

980 45 779.

Til deg som vil være med i Det Talte Ord så ta kontakt på tlf: 980 45 779 eller mail oss. Vi satser også på å lage spillefilmer som skal vekke barn og ungdom spesielt men også voksne verden over. Kanskje du er et filmskuespillertalent?

Eller du ønsker å bli det - ja da kan vi be for deg. Da må du også la gud få bruke deg fullt ut i denne endetiden. Vi må bruke alle de mulighetene vi har til å redde Norge og Sverige, Danmark, Island osv. Vi må ikke la noe være ubrukt. Vi må også ta ibruk filmskaperressursene og ressurser innen politikk, økonomi osv. Vi må være på banen for å bli hørt ellers vil ikke Norge/nordmenn bli redda. Vi må debattere for Jesus, dvs holde Jesus fremme i debattene og de verdiene Jesus står for osv. Synden har tatt ibruk alle slags virkemidler, alle medier osv. Nå må vi kristne ta ibruk alle de virkemidlene som vi forstår vil tjene vekkelsen. Vi må bruke enighetsbønnen og Guds Ord som sier at 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10 000 og 4 kan slå 100 000 osv. Vi kan ikke la denne type kommandobønn stå ubrukt. Denne millitante bønnen som er ment for lemmer på Jesu Legeme som har oppdaget hvor stor makt Jesu Legeme på jord faktisk har. Guds Folk må bli millitante nå i endens tid hvis vi skal få se Norge vekket opp fra synden og satt inn i Guds Endetidsplan.

Johannes 14:21:
21: Den som har mine bud og holder dem, han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, skal elskes av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»