The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

JESUS FRELSER OG DERMED HELBREDER OGSÅ BARNA OG UNGDOMMENE!!!

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Barna og ungdommene i Norge trenger å få høre om den Jesus som både frelser fra synd, sykdom, skader og evig fortapelse (syndens konsekvens). Evangeliet er for alle og vi må derfor tale det til ung og gammel. Det er uendelig viktig at vi våger å si noen ord til barna også at Jesus er glad i dem og vil at de søker Han så de AV JESUS kan bli helbredet for sykdommer og plager etc og kan bli frelst for tid og evighet. Barna kan da begynne å be for sine søsken og foreldre og nasjonen og hele verden.

Så hvis du er ung og trenger forbønn så ikke vær redd for å kontakte det talte ords forbønnsteam på tlf: 980 45 779