The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

10 års jubileet for terroristangrepet den 11. september 2001:

 

USA holdt den 11 september 2011 en minnesermoni over de som døde i terrarangrepet den 11.september 2001. Terrorangrepene var til sammen 3 angrep med 4 fly: 1) World Trade Centre med de 2 tvilling tårnene eller twin towers i New York City som lå rett ved siden av hverandre og som derfor anses som ett angrep.

2) Pentagonbygningen i Arlington, Virginia

3) Shanksville, Pennsylvania

 

Angrepet på de 2 tvillingtårnene skjedde med flyene American Airlines Flight 11 og United Airlines Flight 175

 

Angrepet på Pentagon skjedde med flyet American Airlines Flight 77.

 

Krasjlandingen på et jorde nær Shanksville skjedde med flyet United Airlines Flight 93.

 

Vi ser her at terrorangrepet skjedde på 3 forskjellige geografiske steder. Vi tror ikke dette er tilfeldig fordi de 3 verste syndene til USA er: 1) Abortloven, 2) Det Okkulte og dens bevegelse, 3) Fornication eller sex før ekteskapet og sex mellom samme kjønn som fordømmes av Guds Ord og som var den synd som gjorde at Sodoma og Gomorrah ble tilintetgjort av Gud slik Guds Ord forteller oss.

 

P.g.a at USA vedtar lover som bryter med Guds Ord - lover som tillater det Gud fordømmer - så kommer landet og folket under Guds forbannelse. Jesus ble også forbannet for det står skrevet: "forbannet er enhver som henger på et tre!". Jesus ble forbannet fordi vi skulle frelses fra forbannelsen. Når USA nå har kommet inn i den nedadgående eller forbannede spiralen så skyldes det dem selv.

 

Det som skjer med USA og også England er en advarsel fra Gud til hele det frie vesten at nå må det skje en full omvendelse fra de syndene som USA og England har ligget i så alt for lenge. Disse 3 vederstyggelige synder.

 

Norge og resten av de frie vestlige landene må omvende seg hvis de ikke vil ende som USA og England. Du kan se en videosamling ved å trykke på videoen som følger. Videoene er klipp fra the national september 11 memorial and museum som ble åpnet den 11 september 2011. Vi kan ikke se at det fra presidenten eller annet ledende hold kommer noen erkjennelse av at USA er på feil kurs bort fra Gud. Det amerikanske folket ser ut til å fortsette nedover i den bratte onde spiralen. Fossefallene som er konstruert der de 2 tårnene stod ligner også på en (fossefallet har også 3 fall, et vidt og bratt ett, et veldig lavt og et smalt og bratt ett nederst) nedadgående spiral hvor det midtre smale fossefallet symboliserer den avsluttende delen av den siste sirkelen i spiralen som ender i totalt mørke eller en total utslettelse av USA som en fri og selvstensig stat. Vi tror at 3dje verdenskrig er den siste sirkelen for USA hvis de ikke omvender seg før den krigen bryter ut. En president som leser salme 46 i minnemerkeringen men som før han blir innsatt som president håner Guds Ord og som straks han blir innsatt som president liberaliserer fri abort og homofiles rettigheter ytterligere har ingen troverdighet som en mann av Gud men er - siden han forkaster Guds Ord om at man ikke skal drepe og heller ikke ha sex med samme kjønn - en forfører som leder USA og det amerikanske folket bort fra Gud og rett i avgrunnen hvis han får sitte enda en periode. Det eneste håpet for USA er at de omvender seg straks og forkaster alle lover som bryter med Guds Ord.

Vi synes det er veldig trist at USA har kommet inn i den onde spiralen og vi ber om at amerikanerne skal våkne opp så de ikke taper 3dje verdenskrig. Tapet amerikanerne hadde den 11 september 2001 var forferdelig men den eneste vegen ut av den onde spiralen er betingelsesløs overgivelse til Jesus Kristus så Han kan redde folket og landet og deres frihet som ellers gå tapt.

The 10th anniversary of the Sept. 11 terrorist attacks: