The Healing Spoken Word
Ministries
 

Vi ber for deg til frelse og får deg døpt - på din egen tro og bekjennelse av Guds Ord - i vann og ber for deg til mottagelse av Den Hellige Ånd og dernest til helbredelse og utfrielse.

Vi kan be for deg med salving men vi understreker alltid at
de som ikke har tatt imot Jesus som sin frelser og Herre har ikke noen rett til helbredelse , kun de som har ikledd seg Kristus har rett på helbredelse i henhold til Jesu fullbragte frelsesverk på Golgata. Dette verket er fullkomment siden Jesus var og er fullkommen, dvs Han har aldri syndet. Han som var og er fullkommen, frelste oss som var ufullkomne og da blir vi fullkomne i Kristus, vi blir gjort hele i Ham. Så vil du ha krav på helbredelse, ja da omvender du deg (slutter med å leve i synd) og tar imot Jesus Kristus gjennom troens bekjennelse og dåpen i vann og mottagelse av Den Hellige Ånd. For å få del i helbredelse og utfrielse og alle Guds gaver så må du altså handle på Apostlenes Gjerninger 2:38 som sier at du MÅ omvende deg og LA deg døpe til syndenes forlatelse og Den Hellige Ånds gave. Den engelske King James oversettelsen uttrykker det slik - de som var samlet da Gud utgytte Den Hellige Ånd spurte apostlene om hva de skulle gjøre for å bli frelst og Apostelen Peter svarer i kapittel 2, vers 38, følgende: "Then Peter said unto them: Repent, and be baptized every one of you in the Name of Jesus Christ for the REMISSION of SINS, and ye shall
receive the gift of the Holy Ghost."
Gjennom å handle på Apostlenes Gjerninger 2:38 så tar du imot frelseren/Kristus i ditt hjerte og bekjenner med din munn at Jesus Kristus er Guds Sønn og Frelseren, dvs Messias, og deretter ikler du deg Kristus ved dåpen i vann (slik som pinsevekkelsen lærte oss ut fra Guds Eget Ord ). I dåpen blir du forenet med Kristus i Hans død og oppstandelse og får da del i hele Jesu fullbragte frelsesverk på Golgata. Deretter må du ta imot Den Hellige Ånds Gave eller motta Den Hellige Iboende Ånd i gave.
Helbredelse og utfrielse er inkludert i Jesu Frelsesverk men for å få del i disse goder så må du altså ta imot frelsen i Kristus slik som beskrevet her. De som lover helbredelse på Guds vegne - uten at du har gått de stegene som kreves i Apostlenes Gjerninger 2:38 - driver med bedrag og kast ikke bort tiden på slike men finn en skikkelig norsk bibel og lese selv så ser du alt dette veldig raskt. Slå opp bibelen på Apostlenes Gjerninger 2:38 og les og studer og handle på det i tro og lydighet da har du akseptert eller mottatt Guds Tilbud om Frelse I Kristus.Vi døper deg i vann og ber for deg så du kan få den hellige ånds gave, dvs at du ber den hellige ånd om å flytte inn i din ånd så Han kan bo i din ånd. Husk at du er en ånd, har en sjel og bor i en kropp.

Trenger du helbredelse og/eller utfrielse så husk at det er goder som du har fått I Kristus og ikke utenfor Kristus. Du må da sørge for å komme inn I Kristus. Hvordan kommer du inn I Kristus? Jo ved å tro og bekjenne Guds ord om frelsen i Kristus og ved å la deg døpe i vann (ikles Kristus) og deretter ta imot personen Den Hellige Ånd som er en Gave fra Gud til alle de som har tatt imot frelsen I Kristus (dvs har omvendt seg til tro på Kristus og avvist/vendt seg bort fra satan og synden - dvs sluttet med å tjene satan og synden - og ved å la seg døpe i vann som faktisk er å dø bort fra Adamslekten og Gjenoppstå I Kristus ved innpoding I Jesu Legeme. Du både dør bort fra Adamslekten og gjenoppstår I Kristus/Kristi Slekt. Det første mennesket Adam dør og Det Annet Menneske oppstår og det er som Det Annet Menneske I Kristus at du får rett på helbredelse og utfrielse som en Guds Datter og Sønn, du har fått Datter eller Sønnekår. Innpodingen har tilbakevirkende kraft fordi du får fullt del i det fullkomne frelsesverket som Jesus fullbragte for 2000 år siden, HALLELUJAH (Hebraisk og betyr Lovpris Jahweh hvor ...JAH er kortformen av JAHWEH), enda en gang HALLELUJAH for dette uendelig store, vellykkede, komplette frelsesverket som Jesus har tilvegebragt/besørget for oss.