TØRR FYRINGSVED - TREFELLING - OPPKAPPING - KLØYVING - OPPRYDDING:

Trenger du tørr fyringsved, trefeller, oppkapping av felte trær, opprydding så kontakt oss her. Har forsikring! På befaringen vurderer jeg oppdraget og fastslår om det er noe jeg vil ta på meg og gir en pris på oppdraget. Du kan sende e-post til: trekappere@outlook.com