The Healing Spoken Word Ministries of Yahweh
A Universe with God's Legislated Principles that
can be used where ever there is a living faith in God's Word


Google Translator Box:
If you need to translate the text on this page from Norwegian or English to YOUR language then use the Google TRANSLATOR BOX in the Heading on THIS PAGE!!!
 

The Ministry that prays for you and your loved ones and who ministers the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

The Healing Spoken Word Ministries er også FOR DE SOM:
- ER FORFULGT FOR SIN TRO I LANDET SITT
- IKKE FØLER SEG HJEMME I NOEN MENIGHET ELLER
- IKKE HAR VÆRT MED I NOEN MENIGHET TIDLIGERE
- IKKE FÅR HJELP I SIN EGEN MENIGHET MEN SOM TAR GUDS KALL PÅ ALVOR OG VIL TA ANSVAR OG IKKE BARE VIL AT ANDRE SKAL YTE UTEN Å GI NOE SOM HELST TILBAKE:


EN HØST (i den grad vi faktisk sår med velsignelser og da må vi passe på hva vi gjør, herunder hvilke ministries vi støtter i bønn og økonomisk) TIL ÅND, SJEL, KROPP OG ØKONOMISK LOVER GUD OSS i 2.Korinterbrev 9:6 - hvis vi sår velsignelser med vår ånd, sjel, kropp og økonomiske ressurser uten å legge til og trekke i fra Guds Ord. BØNNETÅRNET ER AVGJØRENDE FOR FOLKEVEKKELSEN, for det tilfredsstiller kriteriene i 
2. Krønikebok 7:14 som er Guds kriterier for å kunne tilgi sitt folk og de land Hans Folk bor i:

DE SOM RIKELIG SÅR INN I DETTE MINISTRIET - SOM NÅR HELE VERDEN VIA INTERNETT - SKAL VITE AT DET BLIR EN HØST FOR VI LEGGER IKKE TIL ELLER TREKKER I FRA PÅ GUDS ORD! VI FORKYNNER IKKE ET SPRIKENDE DÅPSSYN ELLER ANNEN VRANGLÆRE MEN TALER GUDS ORD RENT OG KLART, MAKTER OG MYNDIGHETER I HIMMELROMMET MIDT IMOT SOM TIL NÅ HAR HOLDT NORGE OG DET NORSKE FOLK I ET JÆRNGREP. DET NORSKE BØNNETÅRNET VIL ENDRE PÅ DETTE EN GANG FOR ALLE MEN DA MÅ DU SOM JESUS KALLER PÅ SVARE PÅ GUDS KALL OG TA ANSVAR OG BLI MED I DET NORSKE BØNNETÅRNET FØR DET ER FOR SENT FOR NORGE! HUSK AT STORTINGSVALGET 2013 DEN 9 SEPTEMBER (DEN ONDE ELLER GODE SPIRALEN) VIL BETY FORFØLGELSE AV DE KRISTNE OG KAOSSTAT (LOVLØSHET) ELLER VEKKELSE OG RETTSSTAT!
 
Hvis du vil at vi skal be for deg hver eneste dag så forventer vi at du gir tienden (klikk på sidene flagget under:"Donate" eller "De som vil gi gave/tiende" i navigeringsmenyen til venstre for å gi din tiende eller donere en gave) til vårt ministry The Healing Spoken Word Ministries som er et selvstendig Ministry som betjener innen Tro, Helbredelse, Utfrielse, by- og nasjonal Vekkelse og Utrustning av Guds Folk, Endetidsprofetiene!
Når vi ber for deg som en person eller et selskap hver dag så ber vi også for dine kjære og din økonomi og dine forretninger.  Når det er et selskap som gir tiende så ber vi for selskapets eiere, styret og selskapets administrasjon og ansatte forøvrig. Vi ber for selskapets leverandører og kunder. Skal du bli økonomisk velsignet så forutsettes det at du bl.a. følger såmannsprinsippet.
Såmannsprinsippet: 2 Korintierne 9:6 som sier: "De som karrig sår skal karrig høste og de som sår med velsignelser skal høste med velsignelser". De som gir tienden av sin inntekt vil også kunne ringe direkte inn på et eget forbønnsnummer og maile direkte inn på en bestemt email adresse. De kan også bli betjent via Skype hvor de betjenes av våre mest salvede Guds Redskaper som har helbredelses- og utfrielsestjenestegavene. Vårt ministry har også spesielle INTERCESSORS/forbedere som også bruker faste og ikke bare bønn. 

De som signerer på OPPROPET FOR BYGGING AV DET NORSKE OG VERDENSVIDE BØNNETÅRNET får mange fordeler:
herunder å kunne ringe et gratis tlf nr som er koblet til "VIBER". Du får ikke bare ringe men du blir betjent under den Hellige Ånds Salvelse. Å signere på oppropet betyr at du erkjenner at Det Norske og Verdensvide Bønnetårnet må og skal bygges og gjøres operativt i tråd med Guds eget ord i 2.Krønikebok 7:14. Du vil be bønnene - som forkynnes fra Bønnetårnet - kl 0700 og 1900 norske tid. Skulle du ikke rekke 0700 bønnen en dag så kan du fortsatt rekke 1900 bønnen. De som bor i andre tidssoner enn sentraleuropeisk tid kan be kl 0700 og 1900 lokal tid.

Send ditt bønnebegjær til følgende email adresse (trykk på den blå linken "Prayerrequests/Bønnebegjær":

IF YOU NEED TO BE PRAYED FOR CONCERNING YOUR SELF OR OTHER PERSON OR YOU NEED INTERCESSION FOR YOUR ECONOMY OR BUSINESS THEN POST YOUR PRAYERREQUESTS BY CLICKING THE BLUE LINK ABOVE!
DETTE ER EN BØNNETJENESTE FOR ALT GUDS FOLK PÅ JORDEN SOM ER NEVNT VED GUDS NAVN:
- HERUNDER DE SOM:

-  ER MED I EN MENIGHET ALLREDE OG FUNGERER DER MEN SAVNER ENGASJEMENT
-  IKKE FØLER SEG HJEMME I NOEN MENIGHET ELLER HAR IKKE FUNNET NOEN MENIGHET ENNÅ
 - IKKE HAR VÆRT MED I NOEN MENIGHET TIDLIGERE
 - IKKE FÅR HJELP ELLER BLIR IKKE HØRT I SIN EGEN MENIGHET MEN SOM TAR GUDS KALL PÅ ALVOR OG VIL TA ANSVAR OG IKKE BARE VIL AT ANDRE SKAL UNDERHOLDE DEM MEN VIL HANDLE PÅ GUDS ORD I 2.KRØNIKEBOK 7:14:

Hvis du vil at vi skal be for deg hver eneste dag så forutsettes det at du gir tienden til vårt ministry The Healing Spoken Word Ministries.
Når vi ber for deg hver dag så ber vi også for din økonomi og dine forretninger. Skal du bli økonomisk velsignet så forutsettes det at du følger 2 Korintierne 9:6. De som gir tienden av sin inntekt vil også kunne ringe direkte inn på et eget forbønnsnummer og maile direkte inn på en bestemt email adresse. De kan også bli betjent via Skype hvor de betjenes av våre mest salvede Guds Redskaper som har helbredelses- og utfrielsestjenestegavene. Vi legger opp til og vil bygge nasjonale bønnegrupper eller bønnetårn i byene verden over og vi starter med de 4 største norske byene men allikevel skal folk verden over - dvs uavhengig av hvor de bor - kunne bli betjent av våre online tjenester på WWW. Vi har også spesielle INTERCESSORS/forbedere som også bruker faste og ikke bare bønn. Disse kobles opp når det er spesielle behov. De spesielle forbederne er endel av The Healing Spoken Word Ministries. The Healing Spoken Word Ministries ber da for og arrangerer internasjonal forbønn for de som blir med i Det Norske og Verdensvide Bønnetårnet! The Healing Spoken Word Ministries kunngjør på denne siden og siten gjennom artikler og videoer/Web-TV også de bønnene som bønnetårnkjempene i Det Norske og Verdensvide Bønnetårnet skal be.


Send ditt bønnebegjær til følgende email adresse (trykk på den blå linken "Prayer-
requests/nnebegr":

IF YOU NEED TO BE PRAYED FOR CONCERNING YOUR SELF OR OTHER PERSON OR YOU NEED INTERCESSION FOR YOUR ECONOMY OR BUSINESS THEN POST YOUR PRAYERREQUESTS HERE by clicking the blue link that follows:

If you want us to pray for you every day we expect that you give The Tithe toThe Healing Spoken Word Ministries. We will then also pray for your loved ones, economy, business(es).