The Healing Spoken Word
Ministries

 

 TWO VITAL PRAYER TOWERS OF YAHWEH IN THE END TIMES!

  TO AV YAHWEHS LIVSVIKTIGE BØNNETÅRN I ENDETIDEN!

Yahwehs Norske Bønnetårn:(YNB):
 - Ett av mange ulike Ministries i The Healing Spoken Word Ministries, men helt avgjørende for by- og landsvekkelse i Norge! Kristendommens siste skanse i europa vil bli holdt av Det Norske Bønnetårnet. En stridende A i Guds armé som vil åpne opp for Stormtroppen som kan høste inn sjelene der Bønnetårnet først har innvadert og erobret himmelrommet!

"Til nå har Jesu Legeme i Norge og verden forøvrig ikke forstått hvordan Guds Vekkelse oppstår men nå ved Guds Prinsipper som undertegnede har oppdaget i Guds Ord og som nå formidles videre fra undertegnedes side - via world wide web - så vil Jesu Legeme i Norge og på jorden forøvrig omsider fatte hvordan det hele henger sammen. Slik vil by- og landsvekkelsen bli et faktum i Norge og på jorden forøvrig. Ja hele jorden vil nå kunne oppleve Guds Vekkelse som følge av at disse prinsippene er oppdaget og formidles videre fra undertegnedes side!" 
- av Johnsen, internasjonal forkynner av Guds Prinsipper på bl.a. troens, frelsens - herunder helbredelsens og utfrielsens område - samt endetidsprofetiene i Guds Ord.


HVILKE EMBETER OG TJENESTER UTØVES AV JOHNSEN? - Opprykkelse nr 1 og USA's fall:

Johnsen hevder han har flere embeter, bl.a. Hyrdeembetet og han gjenkjenner også Apostelembetet i sin tjeneste, samt Profetembetet! Hyrdeembetet ble - for Johnsens vedkommende - bekreftet på 90-tallet av en mann som hadde vært lærer i 10 år hos Kenneth E Hagin Ministries i Oklahoma USA. En tidligere bankdirektør fra USA, som mottok profetembetet, talte også til Johnsen på et møte på Haslevollen i Oslo i siste halvdel av 90-tallet. Ex bankdirektøren bekreftet Hyrdeembetet og sa endel andre oppsiktsvekkende ting som Johnsen ville komme til å gjøre i fremtiden. Johnsen hevder at Gud vil rydde veg for ham og bruke ham til å vekke opp Jesu Legeme på jorden. Johnsen fortsetter med å si følgende: "Idag har kommersiell kristendom for alvor begynt å bli avslørt for Jesu Legeme og folk flest. Youtube er i så måte et mektig redskap. I Norge har avsløringer begynt å komme. Gud har utvalgt visse redskaper for å avsløre den slik at den ekte vekkelsen kan få livsgrunnlag nå i endetiden. I USA har kommersialisert kristendom fylt tv-rutene alt for lenge, så lenge at antikristelige presidenter har fått komme til fordi det Amerikanske Bønnetårnet aldri kom på plass i tide grunnet den falske kommersialiserte kristendommen som bare underholder og ikke vekker folk! NÅ MÅ IKKE JESU LEGEME I NORGE GÅ I DEN SAMME FELLA SOM DE KRISTNE I USA! Det er kort tid igjen til opprykkelse nr 1 og USA kommer til å falle mens Obama er president. USAs fall vil føre til at det frie vesten også faller og kommer under press fra spesielt Russland. USA's fall vil være starten på de 7 trengselsårene slik vi forstår Johannes Åpenbaring og den romenske profeten Dumitru Duduman. Et sterkt Norge vil være avgjørende for Norges fremtid og rolle i endetiden som en redningsstasjon for forfulgte kristne og frihetselskende mennesker generelt. Med sterkt menes at Norge får de vekkelsene som vil gjeninnføre og befeste den levende kristendommen i individet, folket og staten.  
Se følgende TV-Program på følgende link (du finner de også i videobiblioteket på Web-TV kanal 1 ved å klikke på siden: "Web-TV Channel 1" i navigeringsmenyen til venstre på siden her):

I denne videoen - dvs video nr 1 - mobiliseres det til en nasjonal og internasjonal enighetsbønn for Norge og Stortingsvalget 2013 som du skal - hvis du vil ha vekkelse i Norge - be i enighet med alle de andre. Enighetsbønnen skal bes av deg også - du som tror på Jesus Kristus som din Herre og Frelser - kl 07:00 og 19:00 norsk tid hver eneste dag med start den 03.06.2013.


Se følgende videoer:

Video nr 1: Bønnetårnbønnen - The Prayer Tower Prayer!
(selve bønnetårnbønnen i en presis og kort versjon/the actual prayer tower prayer in a precise and short version):

(Klikk på videoen som følger eller linken rett under videoen for storskjerm):
Video nr 2: The Prayer Tower Prayer - Beautiful Landscapes of Norway!
Video Nr. 3: Political News - Rune Edvardsen urges the Christians to vote on the Labour Party!This is insane and Disloyalty to God! 
(klikk på videoen som følger eller linkteksten "thehealingspokenword-
ministries" rett under videoen for å se den på stor skjerm!):

Det Norske Bønnetårnet anser at den norske stat har gjort et alvorlig overgrep på Den Norske Konstitusjonen. Dette overgrepet skjedde 21 mai 2012. Da slettet det norske stortinget §2, 2.setning i Konstitusjonen og erstattet samme paragraf med en lovtekst som omgjør Norge til en sekulær stat hvor sekularismens religion "humanismen" sidestilles med kristendommen. Dette overgrepet anser vi som et statskupp. Så alvorlig ser vi på det fordi GL §112 godtar ikke en gang en modifikasjon av Konstitusjonen så lenge den strider mot konstitusjonens ånd og prinsipper. Det burde ikke råde noen tvil om at det å sidestille sekularismen med kristendommen strider mot GL §112.

At vi som kristne som følge av denne utraderingen av den norske konstitusjonen krever en fri kristen stat er ikke urimelig i det hele tatt men faktisk et svært rimelig krav. Samene har sametinget og de kristne - hva har dem? At vi som kristne krever å få fradelt visse områder av Norge, hvor vi får ha vår egen selvstendige kristne stat, er helt på sin plass. Da får man også sett veldig tydelig hvordan Gud velsigner en stat som bygger på Jesus Kristus som hjørnestenen. At noen stater i skandinavia går med på å løsrive områder til kristne vil vise hvordan den kristne tro skaper fred og ro, orden, vekkels, økonomisk vekst, teknologisk utvikling og godt, stabilt klima, helse osv. Man vil få se at Guds Ord er sant og at de skandinaviske statene har fått sine problemer grunnet avkristningen. Å ikke gå med på en slik kristen stats- løsning vil være ren feighet og frykt for å måtte se sannheten i øynene. Kristne må ikke godta at et slikt krav om en uavhengig norsk kristen stat blir avvist. De kristne i skandinavia kan ogå - i prinsippet - gå sammen og kreve et felles område løsrevet. Med så respektløs behandling av den norske konstitusjonen så er det minste man kan gjøre å løsrive områder til de kristne.

Grunnlaget for å kreve noe slikt er så klart til stede at det vil være en forbrytelse å ikke kreve det.


Grunnlaget for å kreve dette

er jo nettopp at Den Norske Konstitusjonen ikke blir respektert, noen den selv krever, jfr GL §112.


Staten bryter sin egen lov

og kommer i strid med seg selv. De kristne kan da kreve løsrivelse.


USA's kristne har gjort en fatal feil når de ikke krevde visse stater løsrevet i det den amerikanske regjeringen innførte abortloven og gjorde det ulovlig å be offentlig kristne bønner på skolene og universitetene. Å omgjøre USA til en sekulær stat ble helt klart gjort i strid med den amerikanske konstitusjonen.

Nå ser vi det samme skje i Norge hvis kristne ikke reagerer massivt og sterkt nok og krever sine rettigheter og en løsrivelse.


Se TV-Programmet: "A new Independent Christian State in Norway - Obama's ring!"

- som tar opp dette med overtredelse av Den Norske Konstitusjonen og det potensielle kravet om en fri kristen stat innen Norge.

The World Wide Prayer Tower of Yahweh (TWWPOY):
 -  One of many unequal Ministries in The Healing Spoken Word Ministries. The Unit in Gods Army that will bring worldwide revival from God!
Watch following TV-Programs (you also find them in the Video Library on Web-TV Channel 1 by clicking on the page "Web-TV Channel 1" in the Navbar to the left on this page):


In this video - Video No 1 - we mobilise for national and international agreed prayers for Norway and The Governmental Election 2013. The Prayer of Agreement shall be prayed by you too - that believes in Jesus Christ as your Lord and Saviour - at 9 AM and 7 PM Norwegian Time every day with the starting point: 3d of June 2013 (find your current local time by clicking following link in blue:Watch following videos: (Opera is very fast but if it doesn't start just reload the page until it appears/runs):

Video No. 1 "The Prayer Tower Prayer - Beautiful Landscapes of Norway!" (click on the video that follows or the linked text strait under the video - "thehealingspokenword-

ministries" - to watch it on a big screen):

Video No. 2: "Political News - Rune Edvardsen urges the Christians to vote on the Labour Party!This is insane and Disloyalty to God!" (click on the video that follows!):