The Healing Spoken Word Ministries

 

Services:

 

You can contact us and get prayed for - on MSN or YAHOO MESSENGER with microphone, webcam and loudspeakers or on our office or by phone - to Spirit, Soul and Body (or other needs) for your self or others. Add the yahoo and hotmail identities below for getting prayed for online or taking classes at our assosiated ministrypartners that support us and that we promote. Our assosiated Ministries (that are supporting us) pray and lay hands on the sick with the use of Gods Word and anointed oil and prayer clothes. It is God that heals you but He use his word and ministers with the ministrygifts of healing and deliverance as powepoints for his healing power so you can connect with his healing power through Gods Word and Ministers. By taking classes in healing or deliverance by faith you learn on your own how to connect with the healing and delivering power of God and how you keep your healing (not losing it). In fact a lot of people don't know how healing by faith is possible or is working but they seek ministers that prays for them. Still without the intelligent knowledge of the principles that have to be known, studied, believed and practised it will be many that don't get healed. Its not always ministers around and how shall you get healed then without knowing how healing by faith is working? How you keep the healing is also vital knowledge. The answer is: "Take classes in healing/deliverance by faith!" 

We connect you with the best healing teachers/ministers world wide and you reach them by adding the yahoo and hotmail identities below. 

 
You can contact our web based ministry on the following email adresses:
Add the following yahoo and hotmail identities if you  want to get prayed for or take classes in healing, deliverance, prophetic end time messages etc.. See the fees on the page flagged under:"Programs and Classes" (look in the navbar to the right on this site and you find it):
 

 

For those of you that want to make an appointment for prayers at a ministryoffice, YOU can contact our assosiated ministries on the phone that follows. Just tell them what you need and that you have contacted them through The Healings Spoken Word Ministries WWW (see the fees for getting prayed for on the page flagged: "Programs and Classes". The person that pray for and with you is a person that is trained for ministering to sick, captivated and people in general that have different kinds of needs for their spirit, soul and body or for others etc. The trained intercessor is heavy anointed and operates with the gifts of healing and deliverance and more. 

 

 

Phone: 0047 980 45 779 (CALLS FROM ABROAD)

Best regards
THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES WWW
(International name on the Web Based Ministry)  

MINISTRIET DET HELBREDENDE TALTE ORDET

(norsk navn på det webbaserte ministriet) 


Services continues:

 Vi ønsker oss flere støttepartnere men vil også ha med næringslivet. Selskaper som støtter oss vil vi be for og promotere så lenge de selger tjenester og/eller produkter som vi anser er akseptable og at de behandler sine kunder på en seriøs og god måte.

BØNNEBEGJÆR, ANSETTELSER, FORMIDLING AV KONTAKT ETC.:

Vi tar imot bønnebegjær og henvendelser fra alle generasjoner, folk, selskaper, organisasjoner, regjeringer etc.. De som ønsker å bli med i ministries og menigheter etc som støtter oss kan vi også formidle kontakt til.

Selskaper etc som støtter oss kan vi også formidle kontakt til hvis du er ute etter fast ansettelse eller lignende eller vil handle med disse selskapene, etc. Vi kontakter da de aktuelle selskapene og spør om de ønsker kontakt med deg avhengig av hva forespørselen din gjelder.

Hvis du som enkeltperson eller selskap vil annonsere på denne siden så er du velkommen til det men vi forbeholder oss retten til å slette annonser som vi synes er upassende eller endre på de.

 

GI GUD ALL ÆREN FOR BØNNESVARET ETC:

Er det ting du synes vi bør omtale på vår webside så gi oss tips. Folk som vi eller andre har bedt for og som har blitt helbredet ved forbønn vil vi gjerne annonserer sitt vitnespbyrd her. Du trenger ikke oppgi om det var vi som ba for deg eller noen av våre støttepartnere for vi vil ikke ta æren for det men gi Han æren som all ære skal ha nemlig Gud Fader i Kristus Jesus. Dere som har lagt hendene deres på siden/page under følgende flagg i navigeringsmenyen: "Trenger du helbredelse?" og som har blitt helbredet, løst eller møtt av Gud på annen måte, vær vennlig å gi oss tilbakemelding på det så vi kan gi Gud æren for det. Du som har opplevd helbredelse på denne måten er også hjertlig velkommen til å annonsere ditt vitnesbyrd her.

 

MINISTRIET DET TALTE ORD ANNONSERER FØLGENDE:

Vi gjør oppmerksom på at det er noen som i strid med norsk lov bruker vårt navn som vi har enerett på. Det talte ord har ikke noe med disse organisasjonene å gjøre og vil ikke forbindes med dem. Å bruke navn som noen har enerett på er straffbart og påfører misbrukeren erstatningsansvar etc.

De som av myndighetene er pålagt å håndheve lov om enerett og å rette seg etter lov om enerett kommer også i erstatningsansvar hvis de godtar flere med et navn som kun en har enerett på. Det er nettopp for å forhindre at misbruk skjer at lov om enerett har kommet og for å sørge for orden.

Det talte ord Ministries sier at følgende ting er avgjørende for alle kristne:

1) Forkynnelse og praktisering av frelse etter Apostlenes Gjerninger 2:38 og Markus 11:21-26.

2) Forkynnelse og praktisering av Guds viktigste prinsipper, herunder Trosprinsippet (ved bønn og ved bekjennelse) og Tilgivelsesprinsippet, jfr Markus 11:25-26 og kjærlighetsprinsippet (elsk din neste som deg selv) og såmannsprinsippet, jfr. 2. Korintierne 9:6.

3) Forkynne endetidsprofetiene i Guds Ord, Johannes Åpenbaring. herunder kapittel 17 og 18 og Daniel kapittel 8 m.f.

Det Talte Ord er et ministry som underviser i og praktiserer:

1) Guds type tro (trosprinsippet), jfr Mark 11:23-24.

2) Helbredelse og utfrielse ved trosprinsippet, jfr

Markus 11:23-24.

3) Tilgivelse ved tilgivelesprinsippet som må praktiseres før trosprinsippet), jfr Markus 11:25-26

Disse prinsippene i Guds Ord er helt avgjørende kunnskap og uten dem så vil ikke livet med Gud fungere.

Det talte ords grunnlegger underviser i og praktiserer disse prinsippene og han var den første til å identifisere dem som helt avgjørende, sammenhengende prinsipper. Det talte ord støtter vår webside ved bl.a. å stille seg til disposisjon for våre lesere og medlemmer som bl.a. vil ta kurs i hvordan disse prinsippene skal praktiseres. Betaling for kursene er det The Healing Spoken Word Ministries World Wide Web som står for og mottar via konti som det er opplyst om på siden flagged under: "Programns and Classes" (se til venstre på siden her i navigeringsmenyen).

 

HVORDAN PRINSIPPENE SKAL PRAKTISERES KAN DU LÆRE VED Å TA KURS, SE SIDEN FLAGGET UNDER: "PROGRAMS AND CLASSES":

Du kan ta kurs over msn eller yahoo messenger her hos oss som nevnt over. Det blir en 1til1 undervisning hvis du ønsker det men undervisningstider og datoer avtales med oss ved å sende mail til:  thehealingspokenword@hotmail.com

Du får flere tekniske og prismessige opplysninger om dette på siden flagget under: "Programs and Classes". Hvis du trenger mer vegledning så kontakt Det Talte Ord på tlf: 980 45 779 som underviser klassene som del av sin støtte til oss (HSWMWWW).

VI TROR AT ANDRE TROSSAMFUNN OG DERES VEKKELSESLEDERE KAN VELSIGNE OSS MED SANNHETER FRA GUD:

Vi ser på mange evangeliske trossamfunn som steder for læring. Vi har lært om dåpen i den Hellige Ånd av Pinsevennenes leder/grunnlegger og Trosforkynnelsen av trosbevegelsens leder osv. Vi vet at disse vekkelseslederne som disse ulike trossamfunnene representerer hver for seg,  er vekkelser fra Gud og vi har sett dem og lært dem og vi forkynner det som disse vekkelsene har bragt oss. Å gjøre noe annet vil være ren blindhet, dumhet og frafall. Noen trossamfunn velger å være sekter (sekter kan riktignok også ha sannheter fra Gud) ved at de ikke vil lære av andre trossamfunn det som de faktisk har fra Gud. Det talte ord har ikke en slik holdning men søker sannhetene fra Gud også i andre trossamfunn så lenge de stemmer med Guds Ord.

Er det vi praktiserer en slags blandingstro? NEI, vi tror på Guds Ord ene og alene men vi er ikke blinde for at andre evangeliske trossamfunn har fått sannheter fra Gud gjennom sine vekkelsesledere, eksempelvis pinsevekkelsen, trosvekkelsen osv. Vi er uendelig takknemlige for det disse gudsendte vekkelsesapostlene bragte oss fra Gud.