The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

 
- PROFETISK ADVARSEL OM DEN ONDE SPIRALEN SOM NORGE OG DET NORSKE FOLK HAR KOMMET INN I:
Norges avgjørende veivalg er kommet. Norge og det norske folk må i 2012 velge mellom liv og død, d.v.s. seier og forløsning, dvs vekkelse eller en - blant mange andre ulykker som vil ramme Norge og folket - eskalerende terrortrussel som vil skape enda mer kaos, smerte og tap og mistrivsel for nordmenn i sitt eget land helt til enden av den onde spiralen er et faktum og da er det for sent å starte en redningsaksjon. Hvis Norge og det norske folk ikke vil velge kristendommen med dens frelsende og fornyende effekt på individer, folk, regenter og rettsstat så må nordmenn måtte ta til takke med det ateistiske regimet til liberal sosialistene som vil bli sosial liberalistene (H, V, KrF og FrP) totalt overlegne. Sist nevnte valg vil trigge og skape terror, naturkatastrofer, rasisme, krig etc for det ser vi allerede. De høyreekstreme har for alvor begynt å skape agenda for Norge selv om den såkalte "rettsstatsstrutsen" hjemmer det lille hodet sitt i sanden og sier: "her er det da ingen høyreekstreme, bare Breivik"!
 
En kapitalisme eller sosial liberalisme uten Guds prinsipper vil skape like mye kaos som liberal sosialismen med den humanistiske ideologien men sosial liberalismen uten den kristne samvittigheten vil tape for liberal sosialistene. Hvis liberal sosialistene - den 21. mai 2012 -greier å  få med seg disse borgerlige partiene på stortinget, dvs at de stemmer for sletting av kristendommens hjørnestensparagraf, så vil sosialistene eller liberal sosialistene etter hvert få full kontroll fordi de vet at greier de å få bort kristendommen så vil de få full kontroll og vil skape en total ateistisk stat slik som bl.a. Sovjet var. Da vil forfølgelsen av de kristne være et faktum. Vi vil komme til å se store konflikter i Norge mellom muslimer og kristne. Da vil myndighetene begynne å stramme inn på trosfriheten og man kan si farvel til offentlige møter o.s.v. De kristne må gå under jorda eller rømme landet. Sosialistenes fiende nr 1 er ikke kapitalistene og kapitalismen men kristendommen. Liberal sosialismen bruker kapitalismen til fordel for fellesskapet mens sosial liberalismen bruker mindre til fellesskapet og mer til individene og selskapene. Det er ikke større forskjell på disse ismene enn de nevnte. Men koblingen sosial liberalisme og kristendom blir for sterk kost for liberal sosialistene. Så man må her se hvorfor den rødgrønne regjeringa gjør som den gjør. De angriper sin verste fiende først - kristendommen - for så å ta sosial liberalistene som uten kristendommen ikke har en sjans mot liberal sosialisme. Hvem tror på at det er smart at færrest mulig har kontroll på pengesekken når det ikke er samvittighet til stede? Når foreningen av ekte kristendom og sosial liberalisme tar form så vil ikke pengesekken bli styrt av hverken de få eller de mange men av samvittigheten som igjen står i kontakt med Gud. Så sosial liberalisme har ingen livskraft uten kristendommen. Dette tror vi at sosialistene eller liberal sosialistene har forstått mens sosial liberalistene ikke har gjort det. Men ved denne utførlige utlegning så må de forstå det.
Sosialistene har selvfølgelig rett i at kapitalismen med fravær av samvittighet er livsfarlig for samfunnet. Det er jo nettopp derfor sosialistene regulerer samfunnets økonomi med skatter og avgifter. Dette fraværet av samvittighet forsvinner i det øyeblikket kristendommen trer frem på banen og da skapes friheten både på det individuelle og det organisatoriske plan, nasjonale plan osv. Sosialismen er - som bl.a. system - en klar fiende av kristendommen og den er det motsatte av frihet. Sosialistene forsøker å skape en fellesskapssamvittighet - som en dårlig erstatning for den kristne samvittigheten - gjennom skatter og avgifter som skal bygge på humanismen (det spesifikt menneskelige som de egentlig ikke greier å deffinere hva er for noe). Når mennesket får den kristene samvittigheten så forsvinner grunnlaget for sosialismen. Kristen vekkelse fortrenger da sosialismen og gjør den uaktuell.
Hva er konklusjonen på dette?
Jo, uten kristendommen forsvinner friheten for individet, organisasjonen, samfunnet, nasjonen og staten. Dette skulle ikke være så vanskelig å forstå for de fleste nordmenn herunder sosial liberalistene. De må faktisk erkjenne det for ellers så vil liberal sosialistene fullstendig overta hele samfunnet slik som også har skjedd i Kina selv om noen vil hevde at Kina ikke har liberal sosialisme. Man må da huske på at liberal sosialisme er langt nede i den onde eller nedadgående spiralen men ikke full så langt ned som Kinasosialismen men man havner der allikevel når liberalsosialistene får det som de vil.  Denne erkjennelsen må - for Norges vedkommende - komme i 2012 ellers kommer den for sent.
Studerer man Kinesisk politisk historie så vil man se at fraværet av vekkelseskristendom la Kina helt åpent for sosialistene/kommunistene. Nasjonalisme og sosial liberalisme uten kristendommen kan aldri vinne mot sosialismen og nasjonlisme eller sosial liberalisme uten kristendommen er like mye gift for samfunnet som sosialismen men sosialisme er egentlig logikk når kristendommen ikke er til stede i individet, organisasjonen, samfunnet, nasjonen og rettsstaten.