The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

DOKUMENTASJON I JOHANNES ÅPENBARING - KAPITTEL 14 - PÅ AT DET FØRST SKAL SKJE EN OPPRYKKELSE AV 144 000:

Det ble sendt et TV-program fra Gospel Channel i 2011 hvor det talte ords hyrde ble intervjuet og hvor han var inne på opprykkelsen. Det talte ords hyrde nevnte disse 144 000 som de som først skal rykkes opp. Videre ble den store skare nevnt. Det talte ords hyrde uttrykte i nevnte tv-program at han trodde ingen eller svært få kristne ville overleve under den store trengsel. Hvis opprykkelsen av den store skare skjer ganske tidlig i de 3,5 årene av antikrist sin regjeringstid eller kort tid etter at dyrets merke er innført så vil nok en god del av dem overleve men det er vel sannsynlig at svært mange vil bli drept eller sulte og tørste i hjel hvis opprykkelsen skjer sent i den store trengselen. Det står i Guds Ord i Johannes Åpenbaring kap 13, vers 15 at de som ikke ville tilbe dyret skulle drepes. Uten at Gud setter sitt innsegl på sine som skal beskytte dem mot å bli drept så forstår vi det slik at de som ikke har Guds innsegl på sine panner vil bli drept hvis de ikke greier å hjemme seg til opprykkelsen skjer. Her i Norge og Sverige hvor det er betydelig med skog og fjell så vil nok endel kunne redde seg ved å flykte til skogs og til fjells eller til havs men hva med alle de gamle, skrøpelige? Så lenge den norske regjeringen inntar en holdning til antikrist som er totalt avvisende så vil jo det øke folks muligheter til å overleve men uansett så må de flykte for det sier Guds Ord oss. Den enkelte oppfordres til selv å studere Johannes Åpenbaring og ordet forøvrig. Hvis noe av det vi har sagt her i denne artikkelen og på websiden her forøvrig ikke stemmer med Guds Ord så har vi tatt feil og da skal du se bort fra det. Guds Ord har alltid rett og vi forkaster alt som ikke stemmer med ordet.  Vi vil ikke legge til eller trekke ifra Guds Ord. Det vi har sagt her er en betraktning av Johannes Åpenbaring og ikke annet, følgelig bruker vi også uttrykket "slik vi oppfatter". Der vi oppfatter skriften rett så har vi rett, vel og merke.

Bevis: Johannes Åpenbaring kap 14, vers 1 - 5.  I Johannes Åpenbaring står det om en gruppe på 144 000 som er førstegrøden for Gud og Lammet, jfr kap 14, vers 4. Dette er den første gruppen - førstegrøden - av frelste kristne som rykkes opp. Slik vi oppfatter Johannes så skjer denne opprykkelsen før Babylon Den Store har falt.  Etter denne opprykkelsen så vil det bli en verdensvid vekkelse, jfr kap 14, vers 6. Etter denne verdensvide vekkelsen/innhøstingen så vil opprykkelsen av den store skare skje slik vi oppfatter ordet og også slik vi oppfatter Ron Wyatt i videoene hans på websiten her. Vi vet ikke eksakt når opprykkelsen av den store skare vil skje men vi forstår det slik at den vil skje på et eller annet tidspunkt etter den store verdensvide vekkelsen. Det virker som dyrets merke blir innført etter at Babylon den store har falt slik vi oppfatter Johannes i kapittel 14 når vi leser kapittelet kronologisk. Ron Wyatt sier at opprykkelsen av den Store Skare vil skje etter at dyrets merke er innført. Leser vi kap 15 i Johannes Åpenbaring (det er kun Johannes Åpenbaring vi tar for oss i denne artikkelen), vers 1-4, så ser vi av formuleringene - "de som hadde vunnet seier over dyret og over bildet av det og over navnetallet på det" - at dette taler for at opprykkelsen av den store skare skjer etter at dyrets merke er innført. Å vinne seier over noe betyr jo at det har vært en kamp, dvs en kamp mot dyret, bildet av det og navnetallet i dette tilfellet. Vers 12 i kap 14 uttrykker også denne kampen, sitat: "Her er tolmodet til de hellige, de som holder Guds bud og troen på Jesus". Babylon den stores fall virker da å være et veldig landemerke i endetiden. Vi oppfatter det slik at Babylons fall skjer ikke som en del av de syv siste plagene men derimot før disse 7 siste plageskålene. Babylon den store og hva som skjer med henne er viet stor oppmerksomhet i Johannes Åpenbaring kapittel 17 og 18. Dyret med de 7 hoder og ti horn som Babylon/Skjøga/hora sitter på blir også omtalt og beskrevet i kapittel 17. Kapittel 17 beskriver Babylon den store som er skjøgen/hora. Det beskriver også dyret og de ti horn som skal hate Babylon den Store/Skjøga og gjøre henne øde og naken, og kjøttet hennes skal de ete, og henne selv skal de brenne opp med ild, jfr kap 14, vers 16. Det avsløres at Gud gav de i hjertet å fullføre Hans tanke, og å fullføre den ene og samme tanken, og å gi dyret sitt rike, til Guds Ord er fullført, jfr kap 17, vers 17. I Kapittel 14 fra og med vers 14 så forstår vi det slik at Guds vredes innhøsting skjer på jorden. Det presiseres i kap 18 at Babylon blir lagt øde i løpet av en time. Her er det - etter vår oppfatning - liten tvil om at det blir tatt i bruk atomvåpen.

I kap 7 i Johannes Åpenbaring så beskrives bl.a. Den Store Skare og det gjøres klart at denne gruppen av frelste kristne kommer UT AV den store trengsel. For å komme ut av noe så må du jo først komme inn i det? Ellers trenger du jo ikke komme ut av det. Det siste verset i kap 7 bruker ord som også bekrefter dette, sitat: "...og Gud skal tørke hver tåre fra øynene deres". Det er åpenbart at det har vært en lidelse som har ført til tårer ellers hadde det ikke vært behov for å tørke noen tårer fra øynene deres. Kapittel 16 slår dette ytterligere fast, sitat: "De skal ikke lenger hungre og ikke lenger tørste; ikke lenger skal solen falle på dem, eller noen hete..." Når dyrets merke blir innført så får de kristne hverken kjøpe eller selge og da vil mange hungre og tørste.


Vi vil etterhvert - på denne page/side - ta opp budskapet i Johannes Åpenbaring om de 2 profetene som skal profetere i 1260 dager.