The Healing Spoken Word
  MinistriesTHE PRAYER TOWER IS HERE TO BRING GOD'S PRINCIPLES TO OUR KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND USE!!! 
 

Det Bibelske Grunnlaget for Det Norske (DNB) og Internasjonele (WWPT) bønnetårnet:


- Matteus 12:29 (1930):

Eller hvorledes kan nogen gå inn i den sterkes hus og røve hans gods, uten han først har bundet den sterke? så kan han plyndre hans hus.

- Opprop forfatters kommentar: "Den måten som Jesu Legeme BINDER fienden på er ved "binde- og løsebønnen" jfr. Matt. 18:18-20. Dog må også trosprinsippet, enighetsprinsippet og omvendelsesprinsippet anvendes. 

BINDE-OG LØSEBØNNEN:
Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.
Matt 18, 18-20


- Opprop forfatters kommentar: Vi kan ikke se by- og landsvekkelse uten først å ha bygget bønnetårnet som operativt skal foreta binde- og løsebønnen på vegne av Guds Folk og i følgende åndelige tilstand:  


2. Krøneikebok 7:14:
Norsk 1930 oversettelse:
og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker sig og beder og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og læge deres land.


ET MINIMUM AV RETTFERDIGGJORTE MENNESKER MÅ TIL FOR Å FÅ TIL BY- OG LANDSVEKKELSE:

En kan slå tusen og to kan slå titusen under følgende betingelser. Her kommer altså kravet om et bestemt antall rettferdiggjorte mennesker til anvendelse, slik som også Gud stilte krav om vedrørende Abrahams forbønn for Sodoma og Gomarah - Gud fant ikke 10 rettferdige der og Han brente derfor ned byene. Følgelig må BØNNETÅRNENE opp for å slå ut fiendehæren i himmelrommet, maktene og myndighetene!5. MOSEBOK KAP 32:30-34:


30 Korleis kan éin mann jaga tusen og to slå ti tusen på flukt, om ikkje deira fjell har selt dei og Herren har gjeve dei opp?

31 For deira berg er ikkje som vårt, det kan fiendane våre dømma om. 

32 For vinstokken deira stammar frå Sodoma og frå terrassane i Gomorra. Druene deira er giftige, drueklasane beiske.

33 Slangegift er deira vin, eitrande gift frå ormar.

34 Men alt dette er gøymt hos meg, forsegla i mitt forrådskammer

35 til hemnens dag då gjengjeldinga kjem, då foten deira blir ustø. Ja, ulukkedagen nærmar seg, det som ventar dei, kjem snart. 36 Men Herren vil skaffa folket sitt rett og ha medkjensle med sine tenarar, for han ser at makta deira er borte, det er ute med både fange og fri.

37 Så spør han: Kvar er no gudane deira, berget der dei søkte tilflukt,

38 dei som åt feittet av slaktofferet deira og drakk vinen frå drikkofferet? Lat dei reisa seg og hjelpa dykk, lat dei gje dykk ly og vern!

39 Sjå no, eg er Han! Det finst ingen annan gud enn eg. Eg tek liv og gjev liv, eg sårar og eg lækjer, og ingen kan berga noko ut av mi hand.

40 Eg lyfter handa mot himmelen og seier: Så sant eg lever til evig tid,

41 når eg kvesser mitt lynande sverd og rekkjer handa ut til doms, skal eg ta hemn over motstandarane mine og straffa dei som hatar meg.

42 Eg gjer mine piler drukne av blod, blodet av falne og fangar, sverdet mitt skal eta kjøt, hovud av fiendens hovdingar.

43 Pris hans folk, de folkeslag, for han hemnar blodet til sine tenarar. Han tek hemn over fiendane og gjer soning for sitt land og folk.

44 Moses kom og sa fram heile denne songen, han og Josva, son til Nun, medan folket høyrde på. 45 Då Moses var ferdig med å seia fram alle desse orda for heile Israel, 46

sa han: «Legg dykk no på hjartet alle dei orda som eg i dag har tala til åtvaring for dykk. Og byd borna dykkar at dei skal halda kvart ord i denne lova og leva etter dei. 47 For dette er ikkje tomme ord for dykk, men sjølve livet. Ved desse orda skal de leva lenge i det landet de no skal ta når de går over Jordan.» 48 Same dagen sa Herren til Moses: 49 «Stig opp på Abarim-fjellet, på fjellet Nebo som ligg i Moab, midt imot Jeriko, og sjå ut over Kanaan, det landet eg vil gje israelittane til eige. 50 Og du skal døy på det fjellet som du går opp på, og sameinast med folket ditt, liksom bror din, Aron, døydde på fjellet Hor og vart sameina med folket sitt. 51 Dette skjer fordi de var trulause mot meg blant israelittane ved Meriba-kjelda i Kadesj i Sin-ørkenen og ikkje helga meg blant dei. 52 Du skal få sjå landet framfor deg, men du skal ikkje koma inn i det, inn i landet eg vil gje israelittane.»


Matteus 12:29 (1930):
Eller hvorledes kan nogen gå inn i den sterkes hus og røve hans gods, uten han først har bundet den sterke? så kan han plyndre hans hus.
- Opprop forfatters kommentar: "Den måten som Jesu Legeme binder fienden på er ved bindebønnen (enighetsprinsippet) utført med enighetsbønnen:
Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Igjen sier jeg dere: Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.
Matt 18, 18-20VEGLEDNING:
DERE SOM BOR I OSLO, STAVANGER, BERGEN OG TRONDHEIM VIL BLI BYBØNNETÅRN SOM TIL SAMMEN VIL UTGJØRE YAHWEHS NORSKE BØNNETÅRN. RESTEN AV REGIONENE I NORGE VIL BLI TILKNYTTET EN AV DISSE 4 STØRSTE NORSKE BYENE:
Se veiledningen under/follow the guidance below - eller bare signer ved å klikke på fanen: "Signer dette oppropet" og rull på oppropet til du ser signeringsområdet dukker opp helt på slutten av oppropet. Gud velsigne deg for at du tar ansvar for Norges åndelige situasjon ved å bli en byggesten i Det Norske Bønnetårnet som skal løsrive by- og landsvekkelse i Norge! Du handler faktisk på 2.Krønikebok 7:14 ved å gjøre dette og det er faktisk hva Gud krever av sitt Folk i Norge for at Han skal tilgi sitt folks synder og lege deres land Norge. Husk inderlig på å oppfordre andre til å gjøre det samme!!! Tiden er kort -  USA holder på å falle - og Norge kan ikke bli stående uten en by og landsvekkelse. USA har valgt sekularismen som er å legalisere det onde ved siden av det gode. Dette er en selvutslettende isme som utraderer det frie vesten (skaper kaos og får regjeringen i konflikt med grunnloven og folket) og derfor faller det europeiske huset som et korthus. Norge må ikke falle med det men må vekkes opp og rives ut av sekularismens onde spiral mot selvutslettelse!!! Sekularismen er ulovlig i henhold til Grunnloven §112 men har blitt snikinnført i Norge på 70-tallet (selvbestemt abort vedtatt i1978) helt i strid med Grunnloven §112. Når ingen står vakt så får fienden innpass. Guds Folk i Norge har sovet i mang tiår!!! Kristne har stemt på partier som vil avkristne Norge, som vil ta livet av barnet i mors liv. Dette vil de måtte stå til ansvar for hvis de ikke vil omvende seg i tide og signere på oppropet som er å Handle på Guds Advarsel og Løfte i 2.Krønikebok 7:14.
Introduksjon og veiledning for signering av Oppropet som på denne side foreligger i 2 versjoner - A1 og A2:
OPPROP FOR BYGGING AV DET NORSKE 
BØNNETÅRNET OG BEVARING OG FULL GJENINNFØRING AV GRUNNLEGGERNES KONSTITUSJON, HERUNDER Grl. §2
***Opprop forfatter: Johnsen***


Husk inderlig å se videoene over, herunder: "Hvordan navigere på denne siden" og videoen litt lenger ned på siden her: "Bønnetårnbønnen/The Prayer Tower Prayer that releases revival"!

Remember to watch the 2 videos above: "How to navigate on this page!" and the video: "The Prayer Tower Prayer that releases revival!" that appears longer down on this page!

Husk at du også kan se OPPROPET A2 nedenfor på
 følgende olivengrønne link: 

Those of you that don't read Norwegian just use the 
Google Translator - it's on this page in the heading, a translator box. 


Det Norske Bønnetårnet er Guds Vekkelsesredskap 
nå i Endetiden og du kan bli byggesten:

Husk å fylle ut følgende felter i oppropet når du signerer på det: FORNAVN, ETTERNAVN, BY, LAND, E-POST ADRESSE.

Ikke glem å signere på ett av oppropene. Oppropene er stort sett like men Versjon A1 har større skrift og du signerer på dette oppropet via email som er sikreste løsning - rull på teksten i selve oppropet. Du ser først Opprop Versjon A1 og deretter Opprop Versjon A2 med bilde av en løve, dvs LØVEOPPROPET. Du finner signeringsområdet på BEGGE oppropene NEDERST PÅ OPPROPENE!!! 
Husk også inderlig på - hvis du kun signerer på LØVEOPPROPET/Opprop Versjon A2 - å sende oss en email via linken 
som følger umiddelbart i grønn tekst: 

THE WORLD WIDE AND NORWEGIAN PRAYER TOWER ARE GOD'S VESSELS FOR REVIVAL IN THE ENDTIMES!
 Watch this link:Remember to sign the Petition below and then send us an email so you can become a building brick in The World Wide Prayer Tower (WWPT) that is flanking the Norwegian Prayer Tower that also is under construction - in fact they are Yahwehs Twin Towers in The End Times! The WWPT will release out revival world wide but also pray for all its members and for the Norwegian Prayer Tower and visa versa! You will find the signing area when you scroll down the Petition where it ends. The English title on the Petition is: "Petition for the construction of The Norwegian Prayer Tower - Why?"
Den Norske Løvens Livsforløp er lagt i hendene på oss kristne - på samme måte som den mejestetiske Amerikanske Ørnen er lagt i hendene på Jesu Legeme i USA - USA er et skrekkens eksempel for Guds Folk i USA, Norge og verden forøvrig - når kristendom og humanisme blir verdigrunnlaget så blir KAOS og selvutslettelse resultatet - kristendom og humanisme er det samme som å sidestille det gode med det onde - da blir intern terror og lovløshet det som utsletter nasjonen og nasjonen faller. Skulle en slik nasjon møte en ekstern fiende - så faller den straks! Romerriket falt på denne måten! 

- DET ER I ÅNDENS ELLER DEN 4DE DIMMENSJONENS VERDEN AT VIRKELIGHETEN BLIR SKAPT - EN DÅRLIG NORSK ELLER AMERIKANSK REGJERING SKYLDES SLØVE KRISTNE SOM IKKE HAR YDMYKT OG OMVENDT SEG OG SØKT GUDS ÅSYN JFR 2.KRØNIKEBOK 7:14 - BØNNETÅRNET ER Å HANDLE PÅ 2.KRØNIKEBOK 7:14:

Nå må vi mønste til bønnetårntjeneste som vil ha by- og langsvekkelse istedet for en hard forfølgelse i årene som kommer!!! Underholdningsbasert kristendom har forført, lammet, forsinket, formørket de kristne i USA og Norge i minst 10 år og avkristningen har i mellomtiden fått lov å blomstre! Den bryr seg ikke om Norge og de kristnes rettigheter iht Grunnloven men er som en narr eller partyløve som liker å gjøgle og vise seg frem i beste sendetid og det for de kristnes regning og risiko! Nå er det ramme alvor for de kristne i Norge som må bli åndelig edruelige og få fokus tilbake på Guds Ord og Prinsipper om hvordan vekkelse oppstår! Bort med gjøglerne som blåser en lang mars i Guds Ord bare de får inn nok penger og inn med Guds Utvalgte Endetidsredskaper som er 100% lojale mot Gud samme hva mennesker sier eller gjør!!! Valget er ikke mellom rød eller blå regjering men mellom Vekkelse eller Underholdning! Velger man vekkelse så vil også den politiske fargen bli riktig for Norge! Det er ikke bare kristne som stemmer i Norge så man kan ikke få Norge på rett politisk kurs før man har fått Norge på rett åndelig kurs! Da vil Norge bli reddet fra den onde spiralen som vi ser vestens land har havnet i grunnet sekularismen som er minst like farlig som islam for det frie demokratiet som vestens samfunn har nytt godt av i mange tiår så lenge kristendommen har stått som statens offentlige religion (merk! Jesus er ingen religion men Vegen, Sannheten og Livet!). Ingen kristne - som er lojale mot Vegen, Sannheten og Livet - stemmer på partier som er for alt som motsier Guds Ord! Men vi kan endre den politiske kursen ved å samles i Bønnetårnet - der den åndelige kursen blir satt, jfr 2.Krønikebok 7:14:
Vennligst fortell så mange mennesker som mulig om dette OPPROPET. Jo flere signaturer dette oppropet får des mer oppmerksomhet vil det få fra media og beslutningstakere og enda bedre er å vite at Det Norske Bønnetårnet vil bli bygget med dere som signerer som byggestener. Da blir ikke dette bare et opprop men en strategisk åndelig tros- og lydighetshandling som skaper vekkelse gjennom at Bønnetårnet kommer i operativ tjeneste - det er stortingsvalg nå i september og nå må vi som kristne mobilisere slik som Gud formaner oss om i 2.Krønikebok 7:14! Hvis ikke Guds Folk i Norge nå samles i felles bønn eller enighetsbønn som Bønnetårnet bl.a. skal besørge, ja da vil en forferdfelig forfølgelse av de kristne bli noe av straffen!!! Glem kommersiell kristendom som i flere tiår har underholdt kristne istedet for å engasjere dem for vekkelse! Vær på vakt! De kommersielle kristne organisasjonene vil sikkert prøve å kopiere The Healing Spoken Word Ministries (slik de egyptiske prestene til Farao forsøkte med Moses sin tjeneste) men det blir bare kopier og ingen sukse men bare til forførelse og skuffelse. Ikke involver dere med dem lenger! De som bare bryr seg om seg selv og ikke Norge og de kristnes interesser iht grunnloven, er stort sett bare opptatt av pengeinnsamlinger for å overleve! De er ikke så vanskelig å peke ut. De sier en ting og gjør og tenker noe helt annet! De trekker gjerne ifra eller legger til Guds Ord hvis det gavner lommeboka eller kollektbøssa. THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES graver ikke ned de talenter Gud har gitt men tar dem i bruk og det ser man av denne websiden som er mer utrustet enn det som er vanlig å se og den er fullspekket med Guds Ord og videoer som taler om endetiden og  de store endetidsbegivenhetene som snart skal skje. En stor endetidsbegivenhet er at USA faller og at den 7-årige trengselsperioden starter hvor dyrets merke blir innført halvveis inne i de 7 årene hvor ingen kan kjøpe og selge uten å ta dyrets merke. Vi forutså at Obama ble gjenvalgt og det skjedde også. Han vil føre  USA til bunns. Vi viser forøvrig til videoene på Web -TV kanal 1, 2 og 3. Vi er ikke bare et Endetidsministry men også et Helbredelses- og Utfrielsesministry, Trosministry og Vekkelsesministry! HUSK Å SIGNER PÅ OPPROP A1 ELLER A2! OPPROP A2 TELLER FORTLØPENDE DE SOM SIGNERER MENS A1 IKKE GJØR DET AUTOMATISK. SIGNER GJERNE PÅ BEGGE. DU FINNER SIGNERINGSOMRÅDET PÅ OPPROPENE NEDERST PÅ OPPROPET. 
OPPROP VERSJON A1:


This ministry is administrating and leading the construction of the Norwegian Prayer Tower (NPT) and The World Wide Prayer Tower (WWPT). Sign this petition if you want the constitution of Norway unharmed and according to what the founders of Norway decided in the year 1024 and 1814:

Opprop for bygging av Det Norske Bønnetårnet (DNB)og bevaring og full gjeninnføring av Grunnleggernes Konstitusjon, herunder Grl. § 2 i henhold til Grl. § 112:
Gud kan tale til mange om samme visjon - hvordan? Jo, fordi 
av 100 personer Gud taler til kan kun 1 av de 100 ta Guds
visjon på alvor. Derfor er det mange som hevder de har
fått visjonen å utføre men det er bare en som faktisk har fått den
fordi de andre rett og slett ga blaffen og da gir Gud talentet til neste mann Han kaller på. Dette oppropets forfatter kan informere om at han fikk bønnetårnvisjonen lagt rett ned i seg og han opplevde å få kraft til å utføre visjonen i 2012.

Hvorfor bygge Det Norske Bønnetårnet?
Fordi Guds Ord forteller oss følgende i Matteus 12:29:
"Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan du plyndre huset hans".

Den sterke binder vi i Jesu Kristi Navn - The Prince of Darkness that rules the cities in a nation - gjennom det Bibelen kaller "enighetsbønn". Dette er et Guds Prinsipp som må følges og vi kaller det enighetsprinsippet. Guds Ord forteller oss at en kan slå 1000 og to kan slå 10000, jfr 5. Mosebok 32:30-31. I Norge er det ca 5 millioner mennesker. Det betyr at den nasjonale bønnegruppa eller bønnetårnet må ha et  et visst antall mennesker for å kunne slå ut fienden. Dette er sant fordi det er Guds Ord og hvis det ikke hadde vært sant så hadde jo vekkelse brutt ut i Norge for lenge siden. Vekkelse kommer ikke dalende av seg selv men Jesu Legeme må løse ut vekkelse ved bruk av enighetsprinsippet. 
Videre må de nasjonale bønnegruppene bygges i de 4 største norske byene. Undertegnede administrerer og leder dette men det eneste som trengs er at det gis meg byggestener som vi kan bygge bønnetårnet med. Man kan ikke bygge dette tårnet med penger men med mennesker. Disse byggestenene er bl.a. du som leser dette oppropet signerer på det. Du bør kontakte andre igjen slik at det skapes en kjedereaksjon som gjør at bønnetårnet reiser seg veldig raskt.

Den kjente internasjonale predikanten Roberts Liardon snakker i sin bok "Siste opprop" nettopp om disse to gruppene som må være til stede, d.v.s. bønnetårnet og stormtroppen for at vekkelsen skal kunne bryte ut i byene. Se videoen. "You can bring your city back to God by joining the prayer Tower"! på følgende link:http://www.youtube.com/watch?v=veSixlD9qNw

Gud kunne ikke redde de forhistoriske byene Sodoma og Gomorrah fordi han fant ikke et nødvendig antall rettferdige sjeler der. Det holdt altså ikke bare med 2 sjeler. Her kommer Guds Prinsipp om enighet til anvendelse hvor 1 kan slå 1000 og 2 kan slå 10 000 av motstanderne:
Nordmenn har ikke helt forstått hva som skjedde 10. april 2008 og 21. mai 2012. Den norske grunnloven §112 ble åpenbart fraveket i strid med Grunnloven (Grl.). Hva sier egentlig grunnloven §112? I 2008 vedtok samtlige partier på stortinget noe de kalte "kirkeforliket". Dette er et SVÆRT misvisende navn og sikkert valgt bevisst for å ikke vekke oppmerksomhet på hva som faktisk ble
10. april 2008 og vedtatt i stortinget den 21. mai 2008. Hva skjedde? Jo, Norge ble med noen pennestrøk - og noen kaller det statskupp - gjort til en sekulær stat åpenbart i strid med Grl. §112 som lyder slik (i kursiv):

Viser erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget dersom fremsættes paa første, andet eller tredie Storting efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storting efter næste Vald at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa sådan forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Stortinget være enige i saadan Forandring.

En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Stortingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjøldende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

La oss ta litt av historikken til dette møtet som ledet til "Kirkeforliket" den 10. april 2008 (merk deg datoen 10. april, en måned som Norge har opplevd mye ondt og vondt i også tidligere). Følgende historikk er hentet fra boken: "Kong Haralds Nei. Hvor langt er sekulariseringen kommet" (Commentum Forlag A/S) av Finn Jor, sitat: 
"Her kommer den eneste virkelige sensasjonen under saksbehandlingen: Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene* (*opprop forfatter tilføyer: om kirkeforliket) kirke- og undervisningsminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av §2! Den lyder slik: "Alle indvaanere av Riget have fri Religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion bliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn til samme". Den nye formuleringen er: "Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, rettstat og Menneskerettighederne. Fra kirkelig hold er det kommer få reservasjoner overfor endringen. Man har betraktet den som en naturlig følge av at statskirkeordningen oppheves. (Opprop forfatter tilføyer: dette er ingen naturlig følge av at statskirkeordningen oppløses fordi staten Norge er bundet til den kristne tro og ikke den evangelisk lutherske kirke. Det står følgende i Grunnleggernes Grl. §2: "Evangelisk - Lutherske Religion" og ikke "Kirke").
Ikke dessto mindre har den en skjebnesvanger konsekvens. (opprop forfatter tilføyer: Dette er egentlig feil forståelse av §112 fordi den egentlige konsekvens av Grl. §112 er at man ikke kan slette Grl. §2 or erstatte det med den nye lovteksten som her fremgår). Når den evangelisk-lutherske religon ikke lenger skal være statens offentlige religion, har staten heller ikke lenger noen grunnlovfestet forpliktelse overfor kirke og kristendom. Norge blir en religionsnøytral eller altså en sekulær stat. (Opprop forfatter tilføyer: det er dette Grl. §112 egentlig ikke tillater).

Da Kong Harald innkalte kirkestatsråden Giske til Slottet midt under forhandlingene, var det av flere grunner. Hvilken var den viktigste kan man sikkert diskutere. Men hans nei var et nei til en grunnlovfestet sekularisering av landet. Han følte seg forpliktet på den gamle grunnloven.

Men videre insisterte han på at §4 skulle beholdes, den som idag lyder: "Kongen skal stedse bekjende seg til den evangelisk-luterske Religion, haandhæve og beskytte denne". Riktignok ble de to siste leddene borte, men kongen blir stående i Grunnloven, og han forbliver i hvert fall symbolsk kirkens overhode. Det vil si at selv med nyeformuleringer av Grunnloven, skal Norge også for fremtiden være et monarki. I det øyeblikk Kongen tas ut av Grunnloven, åpnes det for en republikk. Det skjer ikke i denne omgang, men endringen er et skritt på vegen.

Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agendaen under de pyntelige formuleringene, og så at den vasne selvfølgelighet om verdigrunnlaget i den nye §2 åpner for det rene ingenting (Opprop forfatters kommentar: det åpner opp for det onde som sidestilles med det gode og da blir det kaos og det som følger i kjølevannet av kaos, nemlig terror og sivil uro med mere). Hans nei var ikke bare en personlig ytring. Han trådte fram som Norges Konge, og hans nei var dermed i egentlig forstand et kongelig nei". ----- "Han har så sterkt han kunne, markert sitt syn ved å insistere på at §4 om Kongens bekjennelsesplikt skulle beholdes. "Kongen skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion".
Kongen skal prinsippielt ikke ta stilling til politiske spørsmål. Han er konge for alle partier og alle nordmenn. Hans inngripen i grunnlovsendringen er helt på kanten av hva han kan tillate seg. Desto større grunn er det til å understreke den betydning det må ha at han la hele den autoritet kongeverdigheten gir ham i protensten.
I hvilken grad hadde venstresiden selv sett konsekvensene av sekulariseringsbeslutningen? De så den med en gang! I hverftall er det vanskelig å tro det var tilfeldig at kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell nesten samtidig adviserte at man vil stryke den kristne formålsparagrafen for barnehagene og skolene". Sitat slutt.

KOMMERSIELL KRISTENDOM VIL ALDRI BRINGE NORGE UT AV AVKRISTNINGEN OG KAOSET (RASERING AV GRUNNLOVEN I STRID MED GRUNNLOVEN) SOM FØLGER EN SLIK AVKRISTNING. DET NORSKE BØNNETÅRNET - FLANKERT AV STORMTROPPEN (de som går ut på gata og vinner sjeler) - MÅ DERFOR BYGGES OG GJØRES OPERATIVT NÅ STRAKS! (se følgende side på siten her  hvor du finner artikkelen (rull på siden når du er der): "THE PRAYER TOWER UNIT and THE STORM TROOP UNIT MUST WORK SIMULTANOUSLY BUT MUST BE BUILT AND GET OPERATIVE IN THIS ORDER: Det Norske Bønnetårnet må STRAKS bygges og gjøres operativt for å kjempe i enighetsbønn og felles faste for bevaring og gjenoppretting av grunnloven og følgelig friheten til å forkynne og praktisere Guds Ord i kristendommens siste skanse i europa, nemlig Norge. Vi MÅ kjempe nå og om nødvendig kreve en egen kristen stat (løsrivelse av fylker) hvor hele den norske grunnloven er 100% bevart, respektert og praktisert så langt den ikke strider mot Grunnlovens Ånd og Prinsipper slik Grl. §112 selv slår fast. Man trenger neppe å vræe professor i juss for å forstå overgrepet mot eller neglisjeringen av Grl. §112.

Vil også ta med artikkelen "GRUNNLOVENS NYE VERDIGRUNNLAG" av Olav H. Kydland av 11.05,2012, publisert kl 20:07 i Norge i Dag (nettavisen):

Grunnlovens nye verdigrunnlag:

(Debatt): Debatten om endring av Grunnloven og forslaget til ny §2 har vært i fokus i det siste. Noen peker på at Grunnloven har vært endret fra før. Jøder, munker og jesuitter hadde opprinnelig ikke adgang til Norge, men så ble Grunnloven forandret slik at de fikk adgang til landet.

Grunnlovens fedre var klar over at enkelte bestemmerlser i lovverket kunne vise seg å bli mindre hensiktsmessige, men selve grunnprinsippene var uforanderlige. Om dette sier §112 blant annet: "Dog må saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaae Modificationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Constittutions Aand, og bør to Trediedele af Stortinget være enige i saadan Forandring". Ifølge denne paragraf er det alminnelig enighet om at den overfor nevnte forandring ikke bryter med Grunnlovens prinsipper eller konstitusjonens ånd. For ingenting i den evangelisk-lutherske lære tilsier at jøder, munker og jesuitter skulle måtte utelates fra riket.

Når det gjelder forståelsen av det nye verdigrunnlaget for staten, hersker det imidlertid stor uenighet. Spørsmålet er om endringsforslaget til §2 er dekkende for den nåværende paragraf!

La meg først nevne at Grunnloven av 1814 er en forlengelse av Kong Christian Den Femtes Norske Lov fra 1687. Derfor kan vi si at loven av 1687 er det konstitusjonelle grunnlaget bak Grunnloven av1814.

Loven av 1687 lyder slik:
"Den Religon skal i Kongens Riger og Lande alleene tilstædis, som overeens kommer med den Hellige Bibelske Skrift, det Apostoliske, Nicæniske og Athanasii Symbolis, og den Uforandrede Aar et tusind fem hundrede og tredive overgiven Augsburgiske Bekjendelse, og Lutheri liden Cathechismo". Dette viser oss at "den evangelisk-lutherske Religion", dvs. Den Hellige Skrift og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskriftene skulle være basis for staten. Når det i Grunnloven av 1814 står, "forbliver", bygger det på at det eksisterende lovvernet for  kristen tro, skal fortsatt gjelde.

Når det gjelder endringsforslaget til §2, så lyder det:
"Værdigrunnlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre Demokratiet, Rettsstaten og Menneskerettighederne".

Man har altså her byttet ut verdigrunnlaget, "den evangelisk-lutherske Religion", med "vor kristne og humanistiske Arv",. Dette er uklare begreper. Hva legger man i den kristne arv? Det kan tolkes både i liberal og konservativ retning. Når man så taler om at verdigrunnlaget "forbliver vor humanistiske arv", blir det enda mer uklart. For ordet "humanistisk" har ikke vært brukt i Grunnloven tidligere. Derfor er det rett som en har sagt at det er en forfalskning av norsk rettshistorie. Det kan følgelig ikke være en fortsettelse av et verdisyn som aldri har vært en del av norsk lov. Med andre ord har en innført noe nytt som prinsipielt (opprop forfatter tilføyer:strider mot konstitusjonens ånd og prinsipper, jfr. Grl. § 112) en en motsetning til "til vor kristne arv". For sekulær humanisme regner ikke med noen Gud eller noe oversanselig. Mennesket selv er sentrum, mål og målestokk for alle ting. Hvordan kan det forenes med vår kristne arv hvor Gud er sentrum og hans skaperordning og livslover gjelder både individuelt og for samfunnet? (Opprop forfatter tilføyer: Det går ikke an å forene eller sidestille disse to - de er motstridende krefter og det er helt klart i strid med konstitusjonens ånd og prinsipper, jfr Grl. § 112, bare å forsøke noe slikt. Man kunne også ha formulert det slik: "det går ikke an å forene eller sidestille disse to uten å forandre konstitusjonens ånd og prinsipper - hvilket ikke går an da det ikke er tillatt, jfr Grl. § 112. Uansett hvordan man formulerer dette så går det ikke an å forene disse to verdigrunnlag i samme grunnlov for en stat men man må velge ett av dem og det har allerede blitt gjort av Norges Grunnleggere av 1024 og 1814.

Hvordan vil for eksempel de som er inspirert av Karl Marx tolke vår humanistiske arv?

Marx skrev i 1841 i fortalen til sin vitenskapelige avhandling "Ûber die Differenz der demokratischen und epikureischen Naturphilosophie" om filosofien : "promoteus' bekjennelse: "Med et enkelt ord, jeg hater alle guder" er dens egen bekjennelse, dens egen tale mot alle himmelske og jordiske guder som ikke anerkjenner den menneskelige selvbevissthet som øverste guddom.  Det skal ikke være noe ved siden av ham...Prometeus' ed den fornemste hellige og martyr i den filosofiske kalender". (Sitat fra "Krise i Misjonen" av Peter Beyerhaus).

Hvordan kan dette forenes med vår kristne arv? Det er fullstendig utelukket. Derfor kan vi si at forslaget til den nye §2, er svært uklart, ullent, selvmotsigende og inkonsekvent.

Siden den hellige skrift og bekjennelsesskriftene ikke lenger skal være verdigrunnlaget for staten, kommer Guds skaperordning og livslover for samfunnet til å bli forkastet. (Opprop forfatter tilføyer: Det er i henhold til Grl. § 112 ikke lovlig og følgelig straffbart å fjerne den hellige skrift og bekjennesesskriftene. Det er en anmeldelse politikerne er mest redd. En slik sak vil gå for norske domsstoler og vil havne i høyesterett.)

UTTRYKK, HÅNDHEV ELLER IVERKSETT DITT STANDPUNKT VED Å SIGNERE PÅ OPPROPET FOR BEVARING OG FULL GJENOPPRETTING AV DEN NORSKE GRUNNLOVEN ETTER Grl. § 112 og MEDVIRKNING TIL BYGGING AV DET NORSKE BØNNETÅRNET:

Dere som vil at den norske grunnloven skal bevares og gjenopprettes fullt og helt i overensstemmelse med Grl. § 112 og som vil ha og medvirke til byggingen av Det Norske Bønnetårnet, vennligst signer på dette oppropet og følg følgende link: www.dettalteord.net og les artiklene på nevnte webside som forklarer i større grad det websiden http://www.dettalteord.net/endringreinorgesgrunnlovog3dagersfaste.html bl.a. med artikkelen (rull på siden når du er der der): "RETTSSTAT ELLER KAOSSTAT? VI ANSER USA Å HA BLITT KAOSSTATEN NR 1 I DET FRIE VESTEN - SKAL NORGE OG DE ANDRE FØLGE ETTER?".

Se også Full Video Library på følgende link (velg de videoene som vedrører bønnetårnet og endring av grunnloven): http://www.dettalteord.net/fullvideolibrary.html

KOMMERSIELL KRISTENDOM I NORGE - ANSER UNDERTEGNEDE - ER FORREDEREN ELLER SYNDEREN SAMMEN MED DE SOM IKKE VIL RETTE SEG ETTER DEN TYDNINGEN AV GRL. § 112 SOM MAN MÅ KUNNE GREIE Å LESE DIREKTE UT AV PARAGRAFEN - UTEN Å BEGI SEG UT PÅ ANTAGELSER - OG DET KONSTITUSJONELLE GRUNNLAGET FOR GRUNNLOVEN AV 1814:

Undertegnede har til nå med noen få unntak ikke sett det engasjementet som burde ha vært til stede i mye større grad hva gjelder å kjempe for bevaring og full gjenoppretting av grunnloven og oppretting av det norske bønnetårnet. Mange kristne mennesker gir masse penger til såkalte "kristne" kommersielle tv-kanaler og organisasjoner etc. Hva får de igjen for det? Svar: Underholdning, underholdning og atter underholdning og masse prat om penger og ingen handlekraft men masse tigging, dvs passifisering. Hva er grunnen til dette lave engasjementet? Jo, de kristne kommersielle tv-kanalene har ikke villet slippe til de som har forstått alvoret. De vil bare presentere en mild/utvannet og tannløs nikkedukke kristendom som ikke er brukanes til annet enn å tigge penger på TV og sende underholdningsbasert kristendom for å holde de borte som virkelig har skjønt hva som foregår. USA har opplevd akkurat dette hvor menigheter og kristne tv-kanaler har blitt kommersialisert og dette har igjen lammet de kristne og fullstendig forført dem slik at avkristningen av USA har gått sin raske gang med sekularisering av hele lovverket i strid med grunnloven. Idag er USA på veg nedover i den onde spiralen som ender i selvutslettelse - dette har sekulariseringen av USA ført til - de styrer mot avgrunnen med sekularismen ved rattet som åpner opp for kaos fordi man sidestiller det onde med det gode og kaller det onde godt og det gode ondt!

Profeten Esajas advarer oss mot dette i kapittel 5, vers 20:

Norsk (1930):
Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert.

esajas er høyaktuell også nå i endetiden og han treffer 100% på sekularismens forførende ideologi som nettopp gjør det Esajas her advarer mot og roper ve over. Dette skal vi kristne også rope ve over på TV, på gata, i samtalene, på talerstolene, på stortinget osv. Vi skal ikek bli tause av sjokk men stå satan imot - faste i troen på gus ord - så han vil flykte i fra oss og vårt kjære fedreland som Gud oss ga en gang. VI KAN IKKE GODTA AVKRISTNINGEN AV VÅR GRUNNLOV FORSI DET STRIDER MOT BÅDE GRUNNLOVEN  § 112 OG VÅR SAMVITTIGHET! Vi er som kristne svært priviligert i Norge men hvem er klar over det? Hvilke andre nasjoner i europa har slike grunnleggere som Norge? 

Hvor mange lover skal forsvinne under bena på de kristne i Norge før de skjønner alvoret? Skal de vente til de nektes adgang på skolene, universitetene, arbeidsplassene, stortinget osv? Skal kristne vente til de bures inne og aladri får sin konstitusjonelle frihet tilbake igjen fordi det vil ta for lang tid å få den tilbake, så lenge vil ikke jorden bestå!!!

Jeg vil avrunde med å ta frem hva vår kjære Folkekonge - Hans Majestet Kong Haakon Den 7de - advarte oss alle imot i hans kraftigste advarsel noen sinne til det norske folk og folkene på joren forøvrig. Du finner denne artikkelen "HUSK KJÆRE NORDMENN HVA GUD OG KONG HAAKON DEN 7DE HAR SAGT:
- du finner artikkelen sortert under artikkel 1 i underavsnitt C på følgende webside:
http://www.dettalteord.net/endringerinorgesgrunnlov3dagersfaste.html

Vi gjengir artikkelen her og den er som følger:

C: "Husk kjære Nordmenn hva Gud og Kong Haakon Den 7de har sagt":

Til frihet har Kristus frigjort oss; stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trældoms åk, Jfr.
Galaterne 5:1.
Guds og Kong Haakons advarende ord er hevet over våre politkeres ønsker om å fjerne Guds Ord fra folk og land og erstatte det med humanismen som ikke er noen moralsk rettesnor men som skaper kaos, elendighet, selvutslettelse av folk, kultur, stat og land (fordi den kun oppstod for å motsi og erstatte Guds Orden på alle nivå i samfunnet og skaperveket) og er en av flere inngangsporter til den onde spiralen med finanskriser, økonomiske kriser, ulykker, terror, krig, ekstremvær, død og fordervelse og til slutt selvutslettelse i bunnen av spiralen.
La oss også ta på fullt alvor - den så høyt aktede og kjære foilkekonge, som aldri overga seg til fiendemakten og som aldri ble tatt til fange - Hans Majestet Kong Haakon VII's oppfordring og advarsel til hele det norske folk. Jeg siterer:

"DET ENESTE SOM KAN REDDE VERDEN (VÅR KOMMENTAR: OG FØLGELIG NORGE) UT AV VANSKELIGHETER OG ALT DET ONDE, ER Å VENDE TILBAKE TIL DEN GAMMELDAGSE KRISTENDOM MED DE GAMLE KRISTNE VERDIER, SOM MÅ GJENNOMSYRE ET FOLK HVIS VÅR KULTUR SKAL BESTÅ".

Kong Haakon Den 7de sier på sin måte det vi har sagt her på vår måte vedrørende den onde spiralen. En kultur som ikke består ender altså i selvutslettelse slik vi har sagt her.
At den kristne kulturen blir erstattet med den islamske vil være et eksempel på det. Vi mener det er nettopp dette som vil kunne skje hvis man ikke gjeninnfører grunnleggernes Grunnlov § 2.

HUSK! DEN 9. SEPTEMBER 2013 ER DET STORTINGSVALG I NORGE OG AT DET NORSKE BØNNETÅRNET KOMMER I OPERATIV TJENESTE HELST I GOD TID FØRE DETTE VALGET VIL VÆRE AVGJØRENDE FOR UTFALLET AV DET OG DETTE VALGET VIL BLI NORGES VIKTIGSTE TIL NÅ.

ENESTE KLOKE ER Å SIGNERE DETTE OPPROPET OG PÅ DENNE MÅTEN TA STANDPUNKT FOR NOE SOM BURDE VÆRE EN SELVFØLGE FOR ENHVER SOM VIL RESPEKTERE DE NORSKE GRUNNLEGGERNE, HERUNDER DE LEVENDE KRISTEN I NORGE OG UTENFOR SOM VIL STØTTE DE KRISTNES GRUNNLOVSFESTEDE RETTIGHETER OG PRIVILEGIER I NORGE!

HVIS DIN SIGNERING AV OPPROPET SKAL HA NOEN BETYDNING SÅ FYLLER DU OGSÅ UT OPPROPET MED DITT NAVN, BY, LAND, E-POST ADRESSE OSV SLIK AT DET BLIR REELLE PERSONER BAK OPPROPET SLIK AT BØNNETÅRNET FAKTISK BLIR BYGGET MED DERE SOM SIGNERER OPPROPET SOM BYGGESTENER. BARE SLIK KAN BØNNETÅRNET BLI GJORT OPERATIVT MED ADMINISTRERING AV DE NASJONALE BØNNEGRUPPENE I ALLE DE 4 STØRSTE NORSKE BYENE: OSLO, STAVANGER, BERGEN OG TRONDHEIM. 

FOR Å KUNNE BYGGE DET NORSKE BØNNETÅRNET SÅ MÅ ADMINISTRATOR I DET MINSTE KUNNE SENDE E-POST TIL DE SOM SIGNERER PÅ OPPROPET SÅ HAN KAN SETTE SAMMEN DE NASJONALE BØNNEGRUPPENE. GLEM IKKE DET!!!


Husk derfor på å sende meg følgende: 

I e-posten du sender via den olivengrønne linken nedenfor så oppgi følgende:

FORNAVN/FIRST NAME:
ETTERNAVN/LAST NAME:
BY/CITY:
LAND/COUNTRY:
E-post adresse/Email address:

Du signerer på dette oppropet ved å klikke på den olivengrønne linken som følger umiddelbart (husk å få med NAVN, BY, LAND og E-post adresse etc.): 


Det samme oppropet (LØVEOPPROPET/OPPROP VERSJON A2) følger umiddelbart men i litt mindre skrift!

LØVEOPPROPET
OPPROP VERSJON A2:

Husk å lytte til og utfør enighetsbønnen eller Bønnetårnbønnen (i videoen nedenfor) kl 07:00 og 19:00 norsk tid hver dag/ PLEASE LISTNE to AND DO THE PRAYER TOWER PRAYER at 7 AM and 7 pm Norwegian Time every day - watch THE VIDEO BELOW! 


Dear True Christians all over the earth please pray- IN AGREEMENT WITH THE NORWEGIAN PRAYER TOWER - The Prayer Tower Prayer that the Video below unveils. It is a draw back for Europe to continue with the destructive secularism that has brought and will bring more terror, extreme weather, civil unrest to Europe in greater measure than ever before. Secularism is the end time philosophy that tries to put the evil - legalizing the evil like free abortion etc - 

along side with the good and just watch what happens. How long shall they watch their experiment that they are carrying out on you people out there that are suffering from it day and night? Well, haven't they enough sense to realize what has happen with USA that also did chose secularism for decades ago? Don't copy USA on their failures! They have really failed and their economy is failing and their whole society is in the downward spiral heading toward total destruction like the cities of Sodom and Gomorrah. So, wake up before it's too late - stop the experiement because it has already done enough harm and you have all the prove you need to get rid of that philosophy of hell! When satans thoughts are legalized by the law in the land then terror brakes out. It started with the political movements on the left wing and then they did take seets in the governments that legalized free abortion. Now those thoughts are into too many peoples minds and hearts so whole nations are hooked and need to be set free from the captivity under the spirit of secularism and that is something that the prayer tower has to take serious and do something spiritually intelligent about!

SECULARISME - A TERRIBLE END TIME PHILOSOPHY THAT IS DESTROYING US AMERICA AND THE REST OF THE FREE WEST - DOES NOT KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN EVIL AND GOOD BECAUSE IT DOESN'T RECOGNIZE THE BIBLE AS GOD'S WORD BECAUSE IT DOES NOT BELIEVE IN ANY GOD. STILL GOD'S WORD IS UNIVERSAL LAW AND SECULARISM CAN'T CHANGE THAT BUT IT WILL BRING CHAOS TO ANY INDIVIDUAL, POLITICAL PARTY, GOVERNMENT AND NATION THAT ADOPTS ITS' THOUGHTS: 


IT'S GODLESS AND IT BRINGS TERROR, CHAOS/LAWLESSNESS AND DISASTER IN INDIVIDUALS, FAMILIES, COUNTIES, CITIES AND NATIONS. ESPECIALLY IN THE FREE WEST THIS GODLESS PHILOSOPHY HAS BEEN RULING TOO LONG ALREADY - STILL IT'S AN END TIME PHILOSOPHY! WE HAVE SEEN THAT THE LAWLESSNESS ALSO HAVE DESTROYED THOSE UNITS IN THE SOCIETY THAT SHALL WORK AGAINST CRIME AND LAWLESSNESS! THEN PEOPLE ARE PROTESTING AGAINST THOSE UNITS BUT THEY ARE RESPONSIBLE THEM SELVES BECAUSE THEY VOTE ON POLITICAL PARTIES THAT IS SUPPORTING AND PUTTING IN FORCE THE PHILOPSOPHY OF SECULARISM THAT IS BRINGING THE FREE WEST TO TOTAL WIPE OUT AND OPENS UP FOR TOTALITARIAN REGIMES FROM NORTH, SOUTH, WEST AND EAST. 


THE LEADERS OF EUROPE IS DESTROYING THE FREE WEST BECAUSE THEY UNTIL NOW HAVE BEEN APPLOUDING and SUPPORTING THE SECULARISM - WHEN SHALL THEY WAKE UP? - When Gods' People wakes up and repents as 2. Chronicles 7:14 tells us and then they will join the Prayer Tower? 


It's time for The Prayer Tower of Norway and The World Wide Prayer Tower! As a true christian and responsible person that has seen what's wrong with the free west - YOU have to join the World Wide or the Norwegian Prayer Tower to express your stand in this matter and for doing something vital about it! 


True revival - that will be released by the Prayer Tower of Norway and the World Wide Prayer Tower - from God is the only way to bring down the philiopsophy of secularism before the secularism is destroying the whole free west in its terrible grip on individuals and governments.


FORGET COMMERCIAL ENTERTAINING CHRISTIANITY, IT WANT WORK - JUST FORGET IT! INSTEAD CHOSE TRUE, LIVING, REVIVAL BASED CHRISTIANITY THAT IS NOT WILLING TO STAND AND WATCH ANY LONGER BUT WILL DO WHAT'S NECESSARY ACCORDING TO WHAT GOD TELLS US TO DO IN HIS WORD!!! WHAT DOES HE TELLS US? HE TELLS US TO REPENT AND HUMBLE OUR SELF AND SEEK HIS FACE AND HE WILL FORGIVE OUR SINS AND HEAL OUR LAND, 2. Chronicles 7:14: 

If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land.WATCH THE VIDEO THAT FOLLOWS: 

"Warning, Repent and Turn to the Lord!! (HD) 2 Chronicles 7:14.mp4"

GODS' PRINCIPLES must be known, understod and practised by Gods' Repented People if they want to see revival instead of just chaos and disasters - Marthin Luther did stand up against satan, the false church and her doctrines and the free west was created - shall we not do the same? Of course we shall even in the end times! Jesus tells us to do so by saying: "Stand against him and he will flee from you!!!"James 4:7 says, “Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.” 


Let us study the context of this scripture (source: www.biblos.com):

Things to Avoid, James 4:

    1What is the source of quarrels and conflicts among you? Is not the source your pleasures that wage war in your members?2You lust and do not have; so you commit murder. You are envious and cannot obtain; so you fight and quarrel. You do not have because you do not ask.3You ask and do not receive, because you ask with wrong motives, so that you may spend it on your pleasures.4You adulteresses, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.5Or do you think that the Scripture speaks to no purpose: “He jealously desires the Spirit which He has made to dwell in us”?6But He gives a greater grace. Therefore it says, “GOD IS OPPOSED TO THE PROUDBUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.”7Submit therefore to God. Resist the devil and he will flee from you.8Draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners; and purify your hearts, you double-minded.9Be miserable and mourn and weep; let your laughter be turned into mourning and your joy to gloom.10Humble yourselves in the presence of the Lord, and He will exalt you.

    11Do not speak against one another, brethren. He who speaks against a brother or judges his brother, speaks against the law and judges the law; but if you judge the law, you are not a doer of the law but a judge of it.12There is only one Lawgiver and Judge, the One who is able to save and to destroy; but who are you who judge your neighbor?

    13Come now, you who say, “Today or tomorrow we will go to such and such a city, and spend a year there and engage in business and make a profit.”14Yet you do not know what your life will be like tomorrow. You are just a vapor that appears for a little while and then vanishes away.15Instead, you ought to say, “If the Lord wills, we will live and also do this or that.”16But as it is, you boast in your arrogance; all such boasting is evil.17Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him it is sin.

Dear Christians all over the world. Please I urge you - in the name of  Our Lord Jesus Christ - pray The Prayer Tower Prayer for Norway which is the last frontier of Living Christianity in Europe. The Norwegian state is declared as a Christian state by the Norwegian Founders of 1024 and 1814 but the politicians of the latter days did  make Norway on the 21st of May 2012 - against the will of the founders and the Constitution §112 -  to a secular state like USA that now is in greater trouble than ever! Why copy those that dont care about their founders and their own law? Why do stupid things twice? Isnt it enough with doing a stupid thing once? Well some people are blind and careless. They misuse the law to destroy the law and make chaos as long they make profit on it or just like their sick philosophies and doctrines! They are willing to lose their own land just to do the their experiement on their "fancy", "popular" (which in true reality is sick) philosophy. And the grey, silent, stupid mass just show up like nod puppets until a believing, brave and honest, reighteous heart with a bright, anointed, blessed head is telling them the truth in the face of fake christianity or commercialised christianity and coward, stupid or blind people that tries to keep things as they are. In such state The Prayer Tower is the only solution to get a total turn around! Petitions for building the prayer tower is in truth to give the people a fare chance to repent and take Gods Word seriously as 

2. Chronicles 7:14 warns us about. In generations the socialists in Norway have been doing their stuff to do their socialistic experiement by trying to use secularism as a tool to blind the people or brain wash them so their experiement can become status quo and they can get their false titles and priveledges in the society no matter how much pain and sufferings, disaster, chaos, terror etc they bring on others!!! Stalin is a good example and Hitler and Mao (national socialism). Carl Marx came with the sick thought and the grey masses did buy it as usual because they aren't smart enough to understand what's evil and good. So the Prayer Tower is needed more than ever!!! 2. Chronicles 7:14 is where The Principle of Repentance amoung God's People (and The Apostles 2:38 tells us what steps to take to receive Salvation but here we talk about God's People that are saved) is revealed and exposed as absolutely necessary if God shall forgive their sins andheal their land. Then after having rediscovered God's Principle of Repentance then God's People have to rediscover God's principles of Faith, Forgiveness, Healing, Deliverance, Agreed Prayers, Economical Blessings etc. THE PRAYER TOWER IS HERE TO BRING THESE PRINCIPLES OF GOD TO YOUR KNOWLEDGE, UNDERSTANDING AND USE!!! 

Watch this link about Americas Only Hope!:


Also watch the following video (See the description below): "Warning to America, We need to repent, now!!! Message by Jonathan Cahn. Here is the description of the video":


Publisert 26. jan. 2013

This is a video of Jonathan Cahn a pastor that gave this message at the Presidental Inaugural Prayer Breakfast on 1/21/2013. This video has been posted by others but I am posting on this site because it is in line with the message that I am hearing these days and there was a message encouraging others to share it (so I am). We as believers in Jesus Christ are the body of Christ. We might not all be manifesting Jesus Christ 100% at this time (by faith we believe for it!) but by God's grace we are moving in that direction and I pray quickly. Also, we may not agree with one another on every point but except in the case of those that are following a false messiah or are promoting a license to sin, we are to come together in unity, with love one for another. They will know we are Christians by our love one for another. This message is one of love because it warns of the consequences of a nation that turns it's back on God. This message exhorts to turn to the Lord and forsake self which is what love is about. We are to love our enemies, pray for them, love those we come in contact with and share the light of Jesus Christ in our actions. Part of that love is also speaking the truth in love as led by the Holy Spirit, It is my belief that this message was delivered in the anointing and power of the Holy Spirit. I pray this message will bless you! We shouldn't fight against the government or anyone else but we can fight against the spiritual darkness coming over this world and be the light we are supposed to be! Remember 2 Chronicles 7:14! The Lord bless you!

www.abidinginjesuschrist.com

Do also watch this video: "WATCH NOW "IN A NUTSHELL" if this does'n not scare you into reality, I don't know what will!!!

Here is a description of the video:

Publisert 1. jan. 2013

THIS IS A MUST SEE VIDEO. What is going on in the world? GET READY FOR THE RETURN OF OUR LORD JESUS CHRIST. " IN A NUTSHELL" IS A GREAT INSTRUCTIONAL VIDEO ON HOW TO AVOID ETERNITY WITHOUT CHRIST. 
Jesus Christ is getting ready to return, the rapture is at the door, revelation is happening, the book is open, prophecy is being fullfilled in front of our very eyes. Extreme weather changes, including earthquakes, tornadoes, hurricanes. New diseases and viruses, wars around the world, demonstrations, nation against nation, famines, mass animal death, murders, seas turning blood red, as well as the goverments getting ready to chip it's citizens just as the Bible describes, are we truly living in the last days? 
If you enjoyed, please feel free to leave a thumbs up.


Here are a couple more mind numbers if your up to the challenge!

https://www.youtube.com/watch?v=yF-iC...
https://www.youtube.com/watch?v=5zA-h...