The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Nordmenn må velge den kristne rettsstaten fordi den kristne og den humanistiske rettsstaten vil utslette seg selv. Det nye lovforslaget til Grunnlovens § 2 vil likestille kristendommen og humanismen. Dette vil bety at rettsstaten vil utslette seg selv og at kaoset vil råde i Norge om ikke lang tid hvis politikerne får det slik de vil, dvs at ingen av dem er uenige:
 

 

La oss se nærmere på dette og forklare hva vi har sagt hittil.Det vil være den mest ukloke og forkastelige handling å svare terrorangrepet den 22.juli og 22.juli rettssaken med å trigge enda mer terror mot Norge ved å slette Grunnlovens § 2, 2.og 3. punktum (kristendommens hjørnestensparagraf), sitat: Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtende til at opdrage deres Børn i samme, sitat slutt. Det er vel neppe noen tvil om at høyreekstreme i Norge og Skandinavia og det norske folk forøvrig vil se på slettingen av Grunnloven §2, 2. og 3.punktum som en invitasjon til muslimer og andre fremmede religioner som ønsker å utbre seg enda mer i Norge og skandinavia. Disse religionenes talsmenn vil da også begynner å kreve mer respekt for deres kulturer osv. Etter Bibelens ord så er det å respektere en falsk gud det samme som å drive med avgudsdyrkelse. Den såkalte rettsstaten som politikerne forsøker å skape på papiret vil utslette seg selv fordi den vil være i strid med seg selv. Hvorfor det? Jo, når motstående krefter skal ha like rettigheter så vil et slikt hus aldri bestå. Man kan ikke ha boende hos seg både Gud og djevelen for å si det så klart som mulig. Konsekvensene av dette tror jeg ingen norske rikspolitikere har tatt helt inn over seg. Dette vil skape uro og konflikter og de konfliktene vi så i korsfarertiden vil på nytt skje i europa og det ser vi allerede nå begynner å ta form med svært alvorlige terroraksjoner osv. I tillegg finnes konflikten mellom ulike islamske grupperinger (de militante og de ikke militante og sekter seg imellom) og mellom muslimer og sikher. Selv situasjoner som utspiller seg i utlandet vil da også kunne komme til å utspille seg i Norge hvis endringsforslaget vedtas den 2. og 21. mai 2012. Å endre Grunnloven slik at konsekvensen av endringen vil bety storimport av konflikter til Norge, det er ikke hverken det norske folk eller staten tjent med.

 

Ved å legge Norge helt åpent for alle slags *okkulte krefter (*ifølge Bibelen er det å dyrke andre Guder enn Jesus Kristus og Hans Far ensbetydende med okkultisme eller avgudsdyrkelse) - man gir til og med disse kreftene beskyttelse i Grunnloven - så velger man å gå den samme vegen som USA har gjort. USA er ikke lenger mulighetenes land men terrorens og kaosets land slik vi ser det. Vestens 3 verste synder er:

 

1) Abort.

2) Det okkulte (fremmede religioner som bryter med Bibelens lære)

3) Fornication (ulike former for sex som bryter med Guds Ord).

 
Denne avkristningsagendaen til AP og de rødgrønne (og som de nå vil lure de borgerlige med seg på, jfr avtale av 10. april 2008) river Norge fra hverandre og skaper og trigger terror og kaos. Nå må ikke statsminister Stoltenberg og politikerne forøvrig helle bensin på bålet for ellers vil vi utvilsomt komme til å se konsekvenser for Norge og det norske folk som ingen gode mennesker i dette landet ønsker seg. Det er ikke slik lenger at man kan late som at Norge er en stor idyll hvor det ikke finnes grupperinger som er militante. Sosialdemokratene (et vakkert ord på det vi ikke anser som noe annet enn eurokommunister) har ikke greid - og de har hatt ekstremt lang tid på seg - å skape sin idealstat med idyll, fred og ro, orden. Nå må politikerne - uansett politisk bakgrunn - forstå at de ikke må trigge terrorangrep på Norge ved slike ukloke og ansvarsløse handlinger. Å fjerne kristendommens hjørnestensparagraf anser vi må kunne kalles hevnaksjoner og det rene statskupp.