Det Talte Ord
(norwegian name)
The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 
NORDMENN MÅ IKKE LA SEG FORFØRE LENGER MEN VELGE SEG UT AV DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN SOM ENDER I SELVUTSLETTELSE - IDEOLOGIENES KJEPPHESTER HAR RIDD NORGE SIDEN KRIGENS DAGER, ET EKSPERIMENTELT HELVETE FOR NORDMENN SOM HAR MÅTTET TÅLE DEN ENE IDEOLOGIEN ETTER DEN ANDRE FORDI DE IKKE KJENNER SIN EGEN GRUNNLOV SOM FORBYR SLIKE EKSPERIMENTER OG FORDI DE IKKE HAR VILLET YDMYKE SEG FOR HERREN DEN ALLMEKTIGE GUD OG HANS SØNN SOM HAN GA FOR Å GI OSS DEN ENESTE LØSNINGEN, IKKE EN IDEOLOGI MEN SANNHETEN. ALLE SAMFUNN SOM FORNEKTER SANNHETEN MÅ TA TIL TAKKE MED IDEOLOGIENE SOM VIL RI DEM TIL DE IKKE ORKER MER OG DE BLIR RIDD INN I EN DØD ØRKEN SOM HVERKEN HAR MAT ELLER VANN OG SÅ BRYTER KAOSET FREM PÅ KLARE DAGEN MEN POLITIKERNE HAR RØMT LANDET FOR Å REDDE SEG SELV FRA SIN EGEN LØGN-IDEOLOGI:

Nrk er ikke lenger den AP bastionen det var men den ligger og vaker i overflaten og kan reise seg igjen under en AP regjering som vil komme til å kuppe nordmenns demokrati og gjøre med det slik det behager dem mest. Hvis nordmenn slipper de til igjen så blir Norge en kommunistisk stat for AP vil helst ikke kollapse og det vil de hvis de holdes utenfor regjeringskontorene lenge nok. De andre partiene som har vært inn og ut av regjeringer har hatt ustabil oppslutning men de holder seg flytende fordi de har greid å kapre plasser i ulike regjeringer. Ap skifter ham slik det passer dem. Når det sitter liberale partier ved makten så blir AP radikale sosialister og når det er en radikal regjering så blir de liberale. Dette har vi sett så mange ganger at nå får nordmenn se å slutte med å la seg bedra inn i det svarteste bekmørke. Nye generasjoner må advares av de eldre som har historikk på AP og lett kan bevise sine påstander slik som i dette tilfelle. Alle vet at AP ble liberalisert fordi det ble presset frem av nordmenn selv som ville ha mer valgfrihet men hva med den dagen slik valgfrihet ikke er oppnåelig fordi sløve nordmenn har gjeninnsatt det mest eksperimentelle politiske partiet i norsk historie, nemlig AP? Man kan ikke tillate seg å være så sløve som nordmenn har vært som tror de kan velge sosialisme eller kapitalisme som man velger T-skjorter. En dag er det slutt på valgfriheten ved å drive på som nordmenn har gjort. De forstår kanskje lite av hva de driver med men det er fortsatt ikke noen unnskyldning for å drive med det de har drevet med og forhåpentligvis ikke fortsetter med. Norges hjørnesten har aldri vært et eneste politisk parti men den derimot de verdiene som har båret Norge gjennom krig og fred, nemlig den evangeliske Kristus troen. Ingen kan redde seg med humanisme for den er stadig i endring og det blir som å stå på leire. Kapitalisme eller Sosialisme har ikke bibelen som forankring men hevder begge å være humanistiske (de kan også være det fordi humanisme har ikke noen bestemt ideologi annet enn at det både er humant å være kapitalist og sosialist, dvs humanisme er sekularisme fordi det er humant å være sekulær) men de er egoistiske hvor den ene vil gå den rikes ærende og den andre arbeiderklassens ærende men begge trenger hverandre for å eksistere. Hvis kapitalistene ikke hadde eksistert så hadde staten eid alt men hvem skulle da betale lønningene til arbeideren? Så arbeiderpartiet vil ikke kunne eksistere uten kapitalister (ikke sikkert de vet det selv). Vi vet også at AP vil strupe de store kapitalistene mer og mer hvilket leder Norge over i KOMMUNISME hvor alt er statseid. Lønnsome norske selskap flytter ut av Norge og Norge sitter igjen med bare staten. Arbeiderpartiet har en ånd som bøyer seg for kommunismen fordi de er naive og litt dumme som tror at man kan ha valgfrihet når det AP faktisk bygger på til syvende og sist er kommunismens prinsipper. Å fremheve og opphøye arbeiderklassen er det samme som å gjøre en tilbyder i samfunnet til allmektig og da vokser kommunismen med det totalitære samfunnet frem mer og mer slik det har gjort i Norge. Nordmenn kan ikke vimse frem og tilbake mellom kapitalisme og sosialisme men må velge ellers blir de tvunget inn i en av dem. Nå er problemet at sekularismen har tatt jerngrep på alle partiene på stortinget og det betyr at det er andre ismer som kommer på banen i det norske samfunnet, nemlig muhammedanismen m.f. Da blir det flere aktører og vi har sett at AP er muslimvennlig fordi både muslimer og AP folk har en totalitær forankring med Koranen på den ene siden og kommunisme på den andre som ikke vil ha valgfrihet men bare en ideologi. Så man ser at like barn leker best og de finner måter å sameksistere på. At AP er muslimvennlig er så avslørende at nordmenn burde våkne opp ved å se slike sannheter bli manifistert rett foran øynene deres. AP er ikke for nordmenn men for sin ideologi, de er ideologer og bryr seg katta om nordmenn. Vil du ha enda et bevis på det? Ja, helt greit. SELVBESTEMT ABORT. Ideologien går foran det å være god mot de svake (barnet i morsliv) og de er reinspikka ideloger og kan ikke se det onde fordi de er i den forførte bobla si som er en sykelig tilstand. En politisk psykose som de må ut av og de må for all del ikke få nordmenn inn i den bobla si. Nordmenn må si nei til å bli eksperimentert med av AP og andre ideologiske parti og gå for de løsningsorienterte. AP er bare tomt snakk om en ideologi hvor staten er gud og menneskene dets slaver.
Bli med i Det Norske Bønnetårnet hvis du liker denne artikkelen og vil ha Norge tilbake til sin storhets tid som en Kristen nasjon med en grunnlov som i §112 binder Norske regjeringer og Det Norske Folk til å holde seg til Kristus og Bibelens Lære om Ham hvis de skal kunne kalle seg ekte grunnlovs-tro nordmenn. Idag får 2/3 av nordmenn kreft ifølge statistikken og det er ingen tvil om at noe er alvorlig galt. Rundt 1350 døde 60 % av svartedauden men det varte ca 1 år. Nå dør nordmenn som fluer for kreftens forbannelse. Er det ikke nærliggende å tro at man får en forbannesle over seg hvis man ikke følger grunnloven når den ber oss om å be til Jesus Kristus for Konge, Drott, godt vær og god høst? Vi skal da sannelig be om mer enn det men dette er hva Olav Den Hellige vedtok ved lov at vi skulle be om og da er det svik mot den som grunnla Norge å ikke gjøre dette hver morgen eller kveld.  Vi må ha Jesus i våre hjerter og da blir det ikke vanskelig å følge grunnoven av 1024 på Moster som også forbyr abort. Nordmenn! Følg i det minste den ekte grunnloven der den knytter seg opp til Guds Ord og skal vi være friske og raske så må vi følge dette. Så enkelt er det. Politikere av idag bryr seg ikke om grunnloven men så sliter de fælt også da. Å leve på norsk jord blir ikke en velsigna affære hvis vi ikke følger grunnloven på det å søke Kristus for Konge,  land og god høst og å ikke ta del i eller utføre abort på de svakeste nordmenn. La de svakeste nordmenna få være i fred så får du også sikkert være i fred den tiden du har fått på norsk jord og jorda i det hele tatt.
HUSK AT JESUS IKKE BARE FRELSER KONGE, DROTT, KLIMAET OG HØSTEN MEN OGSÅ DIN SJEL NÅR DU GIR DIN SJEL TIL HAM:
Hvis du vil følge Den Norske Grunnloven som sier du skal søke Jesus Kristus for Konge, Drott Land og godt vær og ingen andre guder så bli med i Det Norske Bønnetårnet på Google+ ved å klikke på følgende link:
 
Johnsen i den norske enheten av Det Talte Ord sier at det er veldig galt at ufrelste personer som har kommet på kollisjonskurs med den norske kirke automatisk blir godkjent av alle evangeliske menigheter som forkynner frelse etter helt andre eller flere kriterier enn den norske kirke:
De som står opp imot det onde og den onde skal vi støtte i deres sak men det er ikke alltid slik at disse er frelst.
Det er mange gode saker og svært avgjørende (for folk og land) som visse avhoppere fra den norske kirke kjemper for men dette gir dem ikke noen rett til å automatisk bli betraktet som ekte, omvendte kristne. Personlig har jeg møtt stenharde avhoppere fra den norske kirke (dvs slike som er avvist av establisementet i den norske kirke) som fordømmer mennesker og er fulle av sjalusi og det som verre er. At slike som protesterer mot den norske kirke og som tidligere har vært en del av den automatisk blir sett på som gode kristne er veldig naivt og farlig.
Dessverre er det mange sår hos endel av disse som gjør de uskikket som sjelesørgere og til å lede menigheter så lenge de ikker er legt. Det er for få som vil si dette og da blir det skjøvet under teppet til det blir et fjell som ingen kan skjule lenger. Hadde slike fått den omsorg og omtanke, samt rettledning og forbønn som de trengte så hadde de sikkert unngått sårene eller de hadde fort blitt legt. Så det er flere som bærer ansvaret. Noen er ualminnelig sterke i sin tro og vandring med Gud slik at de ikke blir såret men dette er vel de færreste av dem.