Web Site Name
 

News and Events

Den 21. mai 2012 skal det av stortingsrepresentane stemmes over et ugudelig lovforslag om å slette kristendommens hjørnestensparagraf i Grunnloven § 2, 2. og 3. punktum som idag har følgende ordlyd, sitat:
"Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtende til at opdrage deres Børn i samme", sitat slutt.
 
Endringsforslaget vil endre det til:
"Værdigrundlaget forbliver vor kristne og *humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Rettsstat og Menneskerettighederne."
 
 
Her har man faktisk gjort et statskupp ved å sidestille humanismen med kristendommen. Dette var ikke grunnleggerne av 1024 og 1814 sin tanke og mening. Man kan spørre seg med hvilken rett dagens politkere går inn og sletter det som selv grunnleggerne bestemte for Norge og det norske folk. Dette er frekkheten selv. Grunnleggerne mente åpenbart ikke at senere norske ting skulle kunne gå inn og endre på dette helt grunnleggende for staten. Videre er formuleringen gjort vager og gyngende hvor man ikke lenger nevner hva som er den norske statens tro men formulere seg rundt og diffust, eksempelvis: "verdigrunnlaget" som er kommet i stedet for statens offentlige religion osv.
 
Husk å be imot dette og gå inn i bønn og faste gjerne i helgene nå frem til 21. mai 2012. De rødgrønne - som vi kaller liberal sosialister - forsøker å lure de borgerlige partiene til å godta dette ugudelige lovforslaget. Les mer om dette under fanen: "Endringer i Norges Grunnlov og 3 dagers faste", se i navigeringsmenyen til venstre på siden her.
Nå må de kristne i Norge våkne opp før det er for sent og alle deres rettigheter etter Grunnloven er slettet og forfølgelsen er et faktum.

 

Den nye formuleringen eller ordlyden i GL §2, 2. og 3.punktum snakker om rettsstat men Norge kan ikke kalle seg en rettsstat hvis man ikke respekterer grunnleggerne av den norske staten. Det de har gjort er å fjerne grunnleggernes ord og rett til å binde Norge til det de sa skulle gjelde for Norge og nordmenn.

Dette betyr at Norge i prinsippet kan gjøres om til en muslimsk stat i fremtiden. Å ikke respektere grunnleggerne av Norge mener vi er lovstridig og åpenbart i strid med hva som var grunnleggernes vilje.
 
Vær med å støtte dette våkne ministriet som vinner sjeler og bringer Guds Kongerike til individer og nasjoner verden over. Mail og ring oss og meddel oss hva du vil gi i gave og vi sender deg info om gavekontoen. Vi vil i gang med web-tv og oppfordrer deg til å gi din gave til innkjøp av et skikkelig videokamera til 40 000 kr. Det talte ords Ministries taler til deg, regjeringer og nasjoner og web-tv vil bli tatt ibruk til nettopp dette. Vi vil advare mot at politkerne avkristner Norge og ikke bryr seg om hva nordmenn egentliv vil.
Folket blir ikke spurt om endringene i Grunnloven, de bare bestemmer over hodet på folk og kaller det de driver med for rettsstat. Er det folket som bestemmer eller regjeringen? En regjering som er i utakt med folket vil bli vraket. Det korrekte er selvfølgelig at folket bestemmer men det som grunnleggerne har bestemt må folket og senere norske storting bare godta eller respektere. Grunnen til det var at Norge i 1024 og 1814 ikke var et demokrati og demokratiet kan ikke strekke seg lenger tilbake i tid enn fra tidspunktet demokratiet så dagens lys. Følgelig så kan egentlig ikke Grunnloven slettes eller gjøres om hvis man skal anse at grunnleggerne har førstreretten til å vedta verdigrunnlaget for Norge. Alle kan ikke være grunnleggere og poltikere og grunnleggere er 2 helt forskjellige ting. Grunnleggerne satte åpenbart bindende rammer for Norge og senere norske storting og handlefriheten til politikerne. Dette liker jo ikke politikere å høre men det er bare ren logikk og en selvfølge. Det er visse grunnleggende ting som man ikke kan gjøre om på uten å krenke grunnleggerne og undergraver sin egen lov. Følgelig blir rettsstaten en lovbryter som ikke følger sin egen lov som ble pålagt rettsstaten av de norske grunnleggerne som selvfølgelig går foran en senere norsk rettsstat hvis man skal anse grunnleggernes beslutning som bindende for senere norske storting. Vi kan ikke se at de lovgivende norske grunnleggerne av 1024 og 1814 ikke skal anses som norske myndigheter med makt til å binde senere norske storting. At senere norske storting skal kunne binde de tidligere norske grunnleggerne blir jo å snu alt på hodet og det skaper kaos. Skal man følge et slikt kaosprinsipp så har men vel neppe noen lov i det hele tatt, dvs at det har blitt lovløst.
 
 
 
Mail oss på følgende adresse (hvis du vil gi en gave):