The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

En annonse av Ministriet Det Talte Ord som ikke er The Healing Spoken Word Ministries men en av flere støttepartnere: 

FOR DE SOM MISBRUKER VÅRT NAVN ELLER HAR TENKT Å MISBRUKE DET ELLER KONSTRUERE NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ HAR VI ENERETT PÅ VÅRT NAVN.

 

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER NOEN SOM MISBRUKER VÅRT NAVN DET TALTE ORD. VI HAR ENERETT PÅ VÅRT NAVN OG DET VIL VÆRE LOVSTRIDIG Å BRUKE VÅRT NAVN OG VI KAN BL.A. KREVE ERSTATNING FOR MISBRUKETS FØLGER. HVIS DU KOMMER OVER ANDRE SOM BRUKER VÅRT NAVN ELLER HAR TATT ET NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ GI OSS STRAKS BESKJED VIA EMAIL ELLER TLF. VÅRT MINISTRY MÅ DERFOR IKKE FORVEKSLES MED ANDRE SOM MISBRUKER VÅRT NAVN. ENERETT PÅ NAVN BETYR AT KUN DEN SOM INNEHAR ENERETTEN KAN BRUKE NAVNET.

DET TALTE ORD VIL OG SKAL HELLER IKKE FORBINDES MED SEKTER OG LIGNENDE. DET TALTE ORD HAR HELLER INGEN SEKTERISTISK HISTORIKK MEN VI VET OM DE SOM BRYTER SIN EGEN LOV OG KALLER ANDRE FOR BÅDE DET ENE OG DET ANDRE MEN EN DAG SÅ MÅ DE STÅ TIL REGNSKAP FOR DET. GUD ADVARER OSS MOT Å BAKTALE. DET ER SELVFØLGELIG STRAFFBART Å HETSE ANDRE, TRAKASSERE OG ANKLAGE FALSKT MEN MAN KAN SELVFØLGELIG TA FOR SEG TEOLOGIEN OG SI OM DEN ER UBIBELSK ELLER EI MEN DA MÅ MAN HA DEKNING FOR DET I GUDS ORD ELLERS UTTALER MAN SEG SUBJEKTIVT. TRAKASSERING, HETSING OG FALSKE ANKLAGER ER STRAFFBART. IKKE VÆR REDD FOR Å KONTAKTE OSS PR EMAIL ELLER TLF HVIS DU VET OM AT NOEN ANKLAGER OSS FALSKT (HUSK DA OG NOTER NED TID, STED OG HVEM SOM KOMMER MED ANKLAGENE OG I HVILKEN FORBINDELSE).

VI FORKYNNER DET FULLE VANGELISKE BUDSKAPET ELLER HELE GUDS ORD OM FRELSEN I KRISTUS MED OMVENDELSE, BIBELSK DÅP MED FULL NEDDYKKELSE, DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND OG ALT GUDS FORRÅD.