The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden noe som totalt revolusjonerte bl.a. dens økonomi, musikk, utdanning og politikk og skapte den frie vestlige verden eller det frie vesten:

Martine Luther ble født 10. november 1483 i Eisleben 30 km vest for Halle i Tyskland. Døde i Eisleben 18. februar 1546.

 

Luthers oppdagelser i Guds Ord var egentlig oppdagelsen av kristendommen slik at kristendommen ble innført i den vestlige verden. Nå skal det sies at Olav Den Hellige hadde allerede i 1024 innført kristendommen i Norge og Norge var derfor svært tidlige ute som en kristen nasjon. Noen spesielle bindinger til den romersk katolske kirke fremkommer ikke i kristenretten vedtatt på Moster i 1024. Det må allikevel sies at kristendommens store utbredelse i den vestlige verden skjedde med Luthers reformasjon/oppdagelser (som også tok ibruk boktrykkerkunsten) og denne utbredelse skapte den frie vestlige verden fordi den skapte en ny virkelighet og følgekig en ny politikk, økonomi, musikk, et nytt utdanningssystem. Den legendariske kristne dronningen Elizabeth av England -den femte monarken tilhørende Tudordynastiet - ble født 7 september 1533, dvs 13 år før Luther døde. England hadde vært styrt av katolske regenter før dronning Elizabeths regjeringstid med unntak av hennes halvbror Edvard VI's og Lady Jane Grey's korte regjeringstid. Han (Edvard VI) tiltrådte som konge i 1547 bare 9 år gammel. Et avgjørende år under den engelske reformasjonen var nettopp 1547 hvor protestantismen ble en ny kraft under barne-kongen Edvard VI. Englands første protestantiske hersker. Edvard VI avskaffet katolisismen og innførte den protestantiske tro i England. Lady Jane Grey overtok etter Edvard VI men styrte kun i 9 dager. Denne konverteringen - til Luthers oppdagelser eller reformerte kristne tro - var begynnelsen på det frie, selvstendige england med trosfrihet og politisk utvikling, økonomisk vekst, utdanning for alle, musikalsk utvikling. Edvard VI ble lungesyk, mest sannsynlig tuberkulose, og døde 6 Juli 1553, kun 15 år gammel. Hans regjeringstid ble på bare ca 6 år. Ved sin død i 1553 ble - til å begynne med - en halvsøster av Edvard og Mary I, dvs Lady Jane Grey, proklamert som dronning. Mary I greide å avsette Lady Jane Grey ved at hun fikk samlet en arme i Øst-Anglia eller Øst-England. Mary (som regent Mary I) fikk halshugget sin halvsøster Lady Jane Grey. Mary ble innsatt som dronning etter Lady Jane Grey fra juli 1553 og forble dronning av England og Irland inntil sin død den 17 november 1558. I løpet av sine 5 regjeringsår foretok Mary I en masseutryddelse av protestanter hvor nesten 300 protestander ble drept på stake eller drept ved brenning under den Marianske forfølgelsen. Se Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Den_marianske_forf%C3%B8lgelse

Mary I forsøkte å gjeninnføre den katolske kirke i England.

Den kristne, legendariske jomfrudronningen Elizagbet overtok tronen etter Mary I den 17 november 1558, dvs dagen Mary I døde. Elizabeths regjeringstid kalles for Den Elisabethanske tid.

Wikipedia sier det slik (sitat):

Elisabethanske tid er den perioden som er assosiert med regjeringstiden til dronning Elizabeth av England (1558 - 1603) og er ofte betraktet som en gullalder i engelsk historie. Perioden var et høydepunkt i Tudortiden og den engelske renessanse hvor engelsk litteratur og poesi blomstret. Det var også et høydepunkt for det Elisabethanske teateret og for William Shakespeare og andre som skrev og fremførte skuespill som brøt med tidligere engelsk skuespill og teater. Det var en ekspanderende tid og med utforskning i utlandet samtidig som den engelske reformasjonen ble forankret i hjemlandet. (Sitat slutt).

Dette burde overbevise alle tvilere om at det frie, selvstendige England med det Britiske Imperiet ble til etter at kristendommen ble innført. Denne innføringen av kristendommen påvirket hele folket og nasjonene England og Irland, ja hele verden siden england ble et imperium. Det var i denne tiden at det virkelige england ble skapt. Det er ingen tvil om at Gud hjalp Elisabeth til makten i england og en følge av at Elisabeth ble regent var vekkelsen som skapte den Engelske Kirke.LUTHERS OPPDAGELSER NÅDDE ENGLAND OG EN NY KRISTEN ENGELSK STAT BLE SKAPT, EN STAT SOM BLE DET BRITISKE IMPERIET:


Konklusjonen på dette er at den levende vekkelseskristendommen som Martin Luther innførte i Tyskland kom også til England og skapte også der en ny type Engelsk stat og denne nye type stat blir en stormakt hvor borgerne får den aller største frihet og mulighet til å utvikle seg både åndelig, sjelelig og legemlig, sosialt etc. En slik stat vil få den beste politikken, økonomien. utdanningen, det beste millitære forsvar (teknologisk) og de beste soldatene, musikken osv. Tyskland ble jo også en ny stat som følge av Luther hvor bl.a. trosfriheten (det motsatte av inkvisisjonen) kom på plass. Vi vet at Tyskland - som følge av den vekkelsen (historiefortellerne kaller den for reformasjonen) som Gud sendte Luther med - ble totalt forvandlet eller rettere sagt født på ny hvor alt blomstret innen bl.a. økonomi, musikk, politikk og utdanning. Dette er historiske fakta som ingen redelige og intelligente personer vil benekte. De den første protestantiske regenten av England ved Edvard VI tiltrådte i 1547 så tok reformasjonen for alvor tak i England og dets folk. Dette årstallet er bare året etter at Luther døde. Da hadde altså Tyskland fått oppleve reformasjonen og England stod for tur. Det er som sagt ingen redelige og intelligente mennesker som kan benekte at reformasjonen i Tyskland kom til England og skapte en totalt ny stat også der, en kristen stat. Luthers oppdagelser kom også til Norge og 1814 ble et faktum hvor også den frie norske rettsstaten ble til selv om vi her i Norge med rette kan si at den kristne norske rettsstat egentlig ble dannet i 1024 og fikk sin etterfølger med den frie norske rettsstaten i 1814. Man ser at det å innføre sannheten, dvs Guds Ord, som Luther kom med, skapte en ny virkelighet. Det som skjedde var at mer av Guds Virkelighet ble skapt i de vestlige landene hvor denne kristne vekkelsen brandt opp bl.a. det religiøse tankegodset som hadde bundet menneskene og statene i generasjoner her i bl.a. vest-europa. Denne kristne vekkelsen som Luther kom med gjorde at det frie vesten ble skapt og vi så - som følge av dette - bl.a. det britiske imperiet oppstå. Så kom kommunismen/sosialismen som motvekt til denne vekkelsen. En ny isme som tydeligvis ble sendt for å forsøke å bekjempe denne vekkelsen. Nazismen/nasjonalismen kom igjen som en motvekt til kommunismen. Det var ikke kommunismen som vant over nazismen men det kristne, frie vesten. Sovjet alene hadde aldri greid å vinne over hitler-tyskland. Norge ble staten som Gud brukte til å hindre Hitler i å få bygget atombomben. Hadde Hitler fått utviklet atombomben så hadde det frie vesten og sovjet vært historie allerede under 2ndre verdenskrig.

 

Denne artikkelen fortsetter senere - med temaet som følger - så hold deg oppdatert.

 

DET KRISTNE, FRIE VESTENS FRAFALL FRA KRISTUSTROEN VIL BETY AT DET FRIE VESTEN FALLER I 3. VERDENSKRIG: