The Healing Spoken Word Ministries

Supported by:

Det Talte Ord Ministries

 

Kontakt Oss/Contact Us:

 

Hvem kan kontakte oss/Who can contact us?

 

 

THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIS BRYR SEG OM DEG AT DU SKAL HA DITT NAVN SKREVET I LIVETES BOK OG HA GUDS VELSIGNELSER I LIVET DITT OG DERFOR FORKYNNER VI GUDS ORD:

 

De som trenger: frelse, herunder helbredelse, utfrielse, forbønn, noen å snakke med, hjelp til noe vi kan hjelpe med, svar på endetidsspørsmål (hva vil skje i Norge, Europa, USA i henhold til endetidsprofetier?). Eller du vil gi en gave etc. Vi bryr oss om mennesker og vil ikke vise deg en kald skulder men la Gud få bruke oss til å være Redskaper til å kunne redde deg for tid og evighet ved å betjene deg slik Gud vil vi skal. Gud bryr seg om deg og vi har ikke folk med oss i denne misjonen som ikke bryr seg om mennesker. Slike vil vi ikke ha hos oss. Vi vet at det forekommer endel uforstandig og kjølig holdning som selv kristne kan vise mennesker men Det Talte Ord er ikke blant dem så du trenger ikke tenke tanker om at vi ikke vil bry oss hvis du skulle kontakte oss. Det Talte Ord legger vekt på å ha orden og disiplin slik at Gud kan bruke oss mest mulig. Alle som skal betjene mennesker må leve helt med Gud ellers vil de ikke kunne være det redskapet Gud vil. Det Talte Ord praktiserer taushetsplikt om hvem som kontakter oss men for de som ønsker medlemskap så vil de bli ført opp som medlemmer hvis de ønsker det. Når det skjer helbredelser så kan vi føre det opp og vi kan da spørre vedkommende om de vil vi skal føre opp deres navn o.l. for å dokumentere det som har skjedd slik at det blir et vitnesbyrd.

 

 

 

English text:

 

Those that need salvation, healing, deliverance, prayers, some one to talk to, help of different spiritual kind, end time questions (what will happend to Europe, USA according to end time prophecies?). Or you want to donate etc.

 

Email address: thehealingspokenword@yahoo.com

Opening time for the Ministry Office

7 am - 7 pm CET or 1 am and 1 am EDT (New York Time) or 6 am and 6 pm GMT (London Time).

Tlf/Tph: (mobile/cellphone and 24 hours with sms).


 

NORSK TEKST:

Vi kan be for deg online msn eller yahoo, du kan legge til disse email adressene til din messenger.

Fra dette ministriet så sender vi deg også vår spesielle salveduk (liten stoffduk - 10 x 10 cm - som er bedt over og salvet med olje og som har en tekst. Send en tekstmelding å si at du er online msn eller yahoo og vil snakke med oss eller trenger forbønn etc.

 

ENGLISH TEXT:

We can pray for you online msn or yahoo, you can add these email addresses to your messenger.

From this ministry we also send you our special prayercloths (small piece - 10 x 10 cm - of cloth that is prayed over and anointed and has a text written on it). Send a sms and tell us that you are online msn or yahoo messenger and that you want to talk with us or you need to be prayed for etc.

The Healing Spoken Word kontaktinfo/Contact info:


The Healing Spoken Word/kontaktinfo:


Du kan kontakte oss via emailadressene nedenfor og vi vil gjøre det Gud vil vi skal for å hjelpe deg. Vi er her for å redde mennesker fra satans klør og undertrykkelse og slaveri og fra evig fortapelse og å få deg inn i  Kristus og dermed Guds Rike og  Virkelighet. Samme hva du er plaget av som angst, frykt, skader, sykdommer osv så vil vi betjene deg under den Hellige Ånds salvelse. Er du utsatt for vold så ikke vær redd for å fortelle oss det vi vil også be for deg i slike situasjoner. Våre forbedere har full taushetsplikt.
Trenger du en å snakke med oss om ting så kan du også ringe.  Som troende skal vi hjelpe hverandre og de som ennå ikke har kommet til tro skal hjelpes til tro dvs få svar på ting som har ligget og ulmet osv. Vi er her ikke for å vise oss frem men vise Jesus frem og hjelpe deg så du kan komme videre med Jesus og Han kan utruste og bruke deg i endetidsvekkelsen som nå er kommet til jorden. At du kan bli en medarbeider for vekkelse her i Det talte ord vil være en uendelig stor velsignelse for deg og oss og Guds Rike og når Gud har kalt deg til det så må du lyde Han. Vi bygger opp Bønnestorm Gruppe Tjenesten (Gideonitthæren) og der trengs det helhjertede forbedere. Du kan melde deg på vårt Intercessor kurs eller Forbederkurs og danne forbedergrupper, se Frivillige/Volunteer i sidemenyen/navbar til venstre for dette avsnittet.  For å kunne bli autorisert forbeder i  ThePrayerStormGroupMinistry/Bønnestormgruppen så må du ta et kurs via msn her hos oss og vår leder vil da vurdere deg og godkjenner han deg så er du autorisert forbeder hos oss. Send inn en søknad via mailadressene nedenfor. Dette er veldig viktig fordi vi trenger å bygge opp denne Bønnestormgruppen nå straks.

 

 

The Healing Spoken Word Ministries/ contact info:

The Healing Spoken Word Ministries are international and we operate in many countries, on many places all over the earth like a Lion with eagle wings that cant be stopped because it is flying in and on Gods Power and on His command.

If you need to be prayed for or want contact then mail us and we will put you in contact with one of our representative in the country or at the place you live. We do also pray for people and answer questions concerning the word of God and Gods offer of salvation and how you can approach that offer successfully and then experience His Salvation that goes more far than any other offer you have got or ever will get. Its stupid and tragic not to act on such an offer. To get a call of God without acting on it is also stupid and tragic because it is the same stupid thing as Lots wife did do and we all know what happen to her, she did turn stone dead or dead like a statue of salt. She died spiritually and physically on the same time. If you live in that sin and not repent you will never reach planet heaven but be judged. Contact us on following email or use the form scheme and submit and we will do what God wants to help you:


Emailadresser/Tlf/Tph::
thehealingspokenword@yahoo.com


The following email address is our international one:

thehealingspokenword@yahoo.com
PRAYERREQUEST EMAIL ADDRESSES:


Our Prayer (prayerrequests) Email Address is this one:

thehealingspokenword@hotmail.com

Du kan sende inn bønnebgjær og be om forbønn via følgende email adresse:
dettalteord@hotmail.comAamotvegen 41
1389 Heggedal
Heggedal , Akershus , 1389
NO
Phone: +4798045779
Email: dettalteord@yahoo.no