The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)


 
Informasjon om og omtaler av konferanser og møter som skal avholdes og allerede gjennomførte:

Det har vært gjennomført en konferanse på Økern Torg i Oslo ( Økern Torgvei 13), fra onsdag 17 november - søndag 21 novemer 2010,  hvor Pastor Santhosh og hans kone fra India var gjestetalere, dvs Santhosh talte og hans kone sang. Arrangør var menigheten Catch The Fire Oslo. Santhosh la for dagen et vitnesbyrd hvor han forteller at han døde og ble tatt til himmelen av 2 engler som vekket hele landsbyen - han bodde i - kl 1 på natten den 6 august 1981. Santhosh var død i 3 timer men kom tilbake til kroppen kl 04:00 den 6 august 1981. Hele landsbyen så lyset fra englene og fulgte englene og lyset til de stoppet ved Santhosh sitt hus.

Det er flere hendelser enn disse men de kan dere få med dere ved å delta på hans møter i Norge eller India, etc.

Historien er dokumentert siden det også var 2 leger som undersøkte den døde kroppen til Santhosh hjemme hos foreldrene da han som sagt døde den 6 august 1981, kl 1 om natten. Dette er da en sann historie som er dokumentert.

Så konklusjonen på Santhosh sitt vitnesbyrd er at han var i himmelen og møtte Jesus som håndhilste på han mens Jesus kom gående ut fra Tronen og mot Santhosh. Det gikk et kraftig sollignende lys ut fra Tronen og Jesus.

Santhosh så Jesus fra isse til fotåle. For de som da tviler på Jesus, at han fortsatt lever idag, så er det altså ikke noe grunnlag for å tvile på Jesus lenger. Det vil kun være uopplyste mennesker som tviler på Jesus som ikke har hørt vitnesbyrdet til slike brødre som Santhosh og disiplene til Jesus i det nye testamentet. Men Santhosh sitt vitnesbyrd, et vitnesbyrd i vår samtid, stemmer overens med vitnesbyrdet til disiplene som så og snakket med Jesus straks etter at Han hadde stått opp fra de døde. Guds Ords troverdighet, integritet bekreftes og bevitnes også i vår samtid og da kan ingen tillate seg å tvile.

 

Vitnesbyrd fra konferansedeltagere:

En dame på over 80 år BLE HELBREDET PÅ MØTE DEN 18. NOVEMBER 2010 DA HUN BLE BEDT FOR AV Pastor SANTHOSH I FORBINDELSE MED DENNE KONFERANSEN. DAMEN HADDE SLITT MED ET VELDIG HOVENT KNE I ca en uke FØR HELBREDELSEN.

Damen hadde ikke kunnet sove i sin seng men måtte ligge i en stol grunnet smertene som sprang ut fra kneet og bredte seg videre i kroppen. Da hun kom på møte den 18 november så kunne hun ikke bøye kneet men etter forbønnen gikk hun fint og på møtet dagen etter gikk hun i trappene helt ubesværet og lett og fint. Det hører med til hendelsen at damen fikk med seg en salveduk som Santhosh hadde salvet og bedt over.


En mann ble helbredet for øresus og plager med treg mage, luft i magen, nakke og ryggsmerter etc. Det ble full pakke på denne mannen som nevnte hva han ville ha forbønn for.

 

 

 

En forsmak på og stadfestelse av den vekkelsen som Gud har sendt med norge som første vertsnasjon for vekkelsesutsendingen og vekkelsen:

Det ser ut til at denne koferansen med Santosh var en spesialbestilt betjening av de som Gud vil bruke i denne vekkelsen som er sendt til jorden hvor Norge vil være vertsnasjon. Vi tror at vekkelseslederen var til steder under denne konferansen og det ble også talt om at profeten Elisja skal komme tilbake før opprykkelsen, det var også profetisk ånd over møtene. Det kom fram en stor nordmann som profeterte om vekkelse ut fra Norge og han oppfordret folk å gjøre seg rede/klar for denne vekkelsen. Av en yngre mann ble det uttrykt noe om vikingtiden, en vekkelse som skal bre seg som vikingtidsalderen men ikke med vold men med ånd og kraft og ild. igjen ser vi at det var en kraftig profetisk ånd over møtene. Det var vakker dans, sang og musikk. Det profetiske budskapet ble markert med at det ble blåst i en Shofar.

 

Det var en veldig sterk salvelse til stede på disse møtene.

 

Det talte ords ledelse og forbederteam velsigner menigheten Catch the fire Oslo for å ta til landet en slik salvet forkynner som Santhosh.

 

 

FOR DEN SOM TRENGER HELBREDELSE og/eller utfrielse, SÅ HAR VI HAR 9 SALVEDUKER SOM ER SALVET OG BEDT OVER AV SANTOSH OG DET TALTE ORDS REPRESENTANT. Trenger du en slik salveduk så kontakt oss straks. Vi har som sagt kun 9 igjen av disse salvedukene.