The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
Remember that this website has most of english articles and videos but it does also have articles and  videos in norwegian! On this page it starts with english text and continues in Norwegian but we go for 2 columns on every page - with one in English and the other one in Norwegian.
 

ALBERT EINSTEIN ON GOD - THIS WILL ASTONISH YOU!

See what Albert Einstein says about God, the Gospels, the universe and Christ and atheists. Click on the picture or text link that follows:

 

Albert Einstein on God

 

For å se Det Talte Ords Web-TV så gå til siden flagget med teksten: Web-TV! Se content tab lenger opp på denne raden og over: Albert Einstein on God - This will astonish you!

Albert Einstein

THIS MINISTRY HAS STARTED AN INTERNATIONAL PRAYERMINISTRY THAT ON THIS SITE WILL ANNONCE PRAYERREQUESTS FROM PEOPLE ALL OVER THE WORLD. EVERY REAL, TRUE CHRISTIAN THAT READS THESE WORDS AND PRAYS FOR THE REQUESTS ANNONCED HERE ON THIS SITE WILL THEN BE A PART OF THIS INTERNATIONAL PRAYERARMY MINISTRY THAT WE START HERE TODAY 8TH OF FEBRUARY 2012.

GOOD BLESS YOU IN WITHOUT MEASURE IN CHRIST NAME AMEN.

Pray for Norway that the government not succeed to remove Christianity from the constitution of Norway. The law proposal will be voted over 21. of may 2012 in the national assembly. The Vikingking Olav den Hellige did in 1024 on a national parliament make a law for all borned and unborned norwegians that they on Norwegian soil only should practise prayer to one God only, Christ Jesus for their king and his health and for the weather, harvest, people and the country. This law is an everlasting law for Norwegians because a real king of Norway in that early time did set the law for spirituality and faith once and for all and no one has any right to alter that in later time. This is a universal law and all mankind has to respect it if they like it or not. The first legal lawmakers of a state has the priveledge to set boarders or rules for time and eternity on the area of faith and values in general. No one has the right to change that universal law. Trying to change it is the same as trying to fix the history in a fake way, its corrupted. It can be compared with trying to change the fact that Louis Armstrong was the first man on the moon. Its corrupted even to think the thought. Corrupted intelligence is what goes around trying to manipulate and fix the history and the early or first constitution of a state or nation. Such politicians should be and shall be put to prison accordig to the real law/constitution made by a legal norwegian king at the parliament of Moster in 1024. They have no right to have their freedom when they not respect those that made the constitution of the land. The law of abortion is also crime according to the parliament of Moster in 1024 where a legal norwegian king with his national assembly did make it a crime to do abortion on norwegian soil. Pray that the law of abortion in Norway and the free west in general and all over the world shall be deleted once and for all. Those wonderful small kids and creations of God shall not be robbed for their God given and universal right to be borned and live a life on the earth. Every unborn kid all over the world has the right to be borned and to live the earthly life and to live with God in Christ for doing what God wants them to do on earth.

Remember to be in prayer for the leader of The spoken word ministries, Mr Johnsen. The invitation goes to christians in Scandinavia and all over the world. Mr Johnsen says he has a mandate from God for worldwide revival mission.

For those of you that wants to be prayed for by christians all over the world can mail us here and we will put up your prayerrequest.

Husk å være i bønn for det talte ords leder. Oppfordringen går til Jesu Legeme i Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og på jorden forøvrig. Er du en kristen som tror på bønn så be. Det har vært en tøff tid og mange angrep av ulike karakter. Det talte ords leder, Johnsen, sier at han tror Gud har bevart ham i henhold til salme 91 og vers 10 som sier at intet ondt skal vederfares ham og ingen plage skal komme nær hans telt. Det talte ords leder, Johnsen, sier at han ikke tror på en vekkelse i Norge som ikke forkynner et klart frelsesevangelium. Diffus forkynnelse om omvendelse og dåp i vann er neppe noe Gud vil akseptere. Den eneste måten for den troende å få seier over satan, synden og kjødet på er at den troende omveder seg og lar seg ikle Kristus i dåpens grav og mottar gavene syndenes forlatelse og Den Hellige Ånd, jfr Apostlenes gjerninger 2:38

Dette forkynte også Åge Samuelsen som var en klar røst fra Herren til det norske folk:

Hvilken betydning har dåpen?

 

Av Aage Samuelsen. Vekkeropet nr 4, 1985. 
De fleste av dem som blir stilt overfor spørsmålet om dåp
i vann, overser fullstendig betydningen av denne handlingen.
De er fornøyd med å dekorere seg selv og kirken med et kors,
og tror at de dermed har sikret seg plass i himmelen. De elsker å synge om korset og Golgata og de gråter gjerne en skvett for å døyve sin samvittighet, i stedet for å ta det skritt som er absolutt nødvendig for å oppnå kontakt med den levende Jesus ved oppstandelsen fra de døde. 
Rom. 6, 4: “BEGRAVET MED KRISTUS VED DÅPEN TIL DØDEN”
Kol. 2, 12: “I BLEV BEGRAVET MED HAM I DÅPEN.”
Dåpen er en god samvittighetspakt med Gud, derfor døyver de som ikke vil la seg døpe sin onde samvittighet med en mengde unnskyldninger og påstander. De tror ikke det er Satan som vil hindre dem i å være lydig mot Guds Ord ved å komme med sin djevelske barnedåpslære. Hvordan kan vi bli forenet med 
Kristus ved dåpen til døden når vi ikke vil begraves med Ham? 
Du kan aldri bli forenet med Kristus ved fromhet, sjeliske
bønner, Fader Vår, eller bord bønner. Gud spør ikke etter
noe av dette! Han ser etter lydighet mot Kristus. Heller ikke må du forestille deg en Gud som elsker alle mennesker uansett hvilken lære de har. Det er sant at han elsker alle mennesker, men ingen kan bli frelst uten å være lydig i mot hans Ord.
Hvor var Guds kjærlighet på Noas tid da bare åtte sjeler ble frelst, mens millioner på millioner, og atter millioner gikk
fortapt i vannmassene? Var det Guds skyld? Nei, Gud visste på forhånd at de ikke ville tro på Hans Ord. De valgte sin egen vei!
Det som frelser oss er motbildet av arken på vannet. Arkens motbilde var det som gjenspeilte seg i vannet, nemlig arken under vannet.
Det er også det som frelser Guds menighet i dag. Det er umulig 
å skyve dåpen unna seg uten at de også må ta konsekvensene av det, og det ER få som blir frelst. De milliarder som allerede er fortapt, er ikke fortapt fordi Gud ikke ville frelse dem, men de ville ikke gå inn i Guds frelse. De vil så gjerne være frelst og
kalle seg for frelst, men de vil ikke gjøre som Jesus sier:
“DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST”. (Mark 16, 16) Eller som Peter sier på Pinsefestens dag: “OG ENHVER AV EDER LA SEG DØPE”. (Ap.gj 2, 38) 
Ingen har unnskyldninger på dommens dag, derfor kan vi ikke engang gjemme tanken på å tolerere barnedåp i vårt hjerte. I Guds rike eksisterer ikke dette begrepet!
Noen sier jeg er steil når det gjelder dåpen, ja dersom den
hadde vært min egen oppfinnelse, da var jeg det! Men det er Guds eget Ord som han har gitt for at vi skal overholde det
nøye. Det er likeså umulig for et menneske å møte den levende Kristus og bli forenet med ham i Hans oppstandelse som det var umulig for Israel å komme inn i løfteslandet uten å gå gjennom det Røde Hav, eller for Josva uten å gå gjennom Jordan-floden. 
Det var 12 speidere inne i landet, men bare to av dem var
trofast mot Guds Ord, Josva og Kaleb. De andre ti besmittet
hele menigheten med vantro og omkom i ørkenen.
Paulus sa i Galaterne 1, 8; “MEN SELV OM VI ELLER EN ENGEL FRA HIMMELEN FORKYNNER EDER ET ANNET EVANGELIUM ENN DET SOM VI HAR FORKYNT EDER, HAN VÆRE FORBANNET”.
Det er brutalt, men sant at kjød og blod ikke kan arve Guds rike. Det er så mange som at de vet så mye, ja til og med mer en 
Gud selv, derfor vil de ikke la seg lede av Den Hellige Ånd, og derved har de også skilt seg fra Gud. Når Gud skal vekke opp de døde i Kristus, og forvandle dem som lever i Kristus ved Den Hellige Ånd, er det den samme Ånd de ikke vil være lydig mot når den manet dem til å bli døpt i vann. Altså begravet med Kristus ved dåpen til døden, for at de kan oppstå med ham og leve et nytt liv. 
De ulydige, de som visste mer en Gud og som ikke trodde på dem som forkynte nødvendigheten av Guds eget ord om omvendelse, dåp i vann og dåp i Den Hellige Ånd og ild, får heller aldri se Kristus. Men de døptefrelste skal møte ham i skyen og se ham som han er. Den dagen er meget, meget nær!
“SE HER ER VANN; HVA ER TIL HINDER FOR AT JEG BLIR DØPT? (Ap.gj 8, 36)
Til tross for den advarsel du får gjennom denne artikkel er du
for stolt til å bøye ditt harde hjerte. Du er profesjonell i måten å unngå dette nærgående spørsmålet. Du glir unna som en ål, vel så er det du SELV som har ansvaret.
# DEN SOM TROR OG BLIR DØPT SKAL BLI FRELST #
http://www.b
asunensrost.com/side9.html
 

 

Dere der ut som også ønsker forbønn kan maile oss her og vi legger ut deres bønnebegjær her på denne websiden så kristne kan be for dere verden over.

DET TALTE ORDS INTERNASJONALE WEB-MENIGHET SKAPES I DISSE DAGER OG FREMOVER. VI TROR AT GUD HAR GITT VÅR VEKKELSESLEDER ET MANDAT TIL Å DRIVE DETTE MINISTRIET OG DETS MISJON HER I NORGE OG INTERNASJONALT:

 

Web-tv er koplet opp men vi har ikke begynt å sende live ennå men det kommer snart. Hold deg oppdatert. Det har vært vanskelig å komme til på tradisjonelle kristne tv-kanaler i Norge. Vi tror dette er et kvalitetstegn på at vår leder er utvalgt av Herren. Forfølgelse og motstand og uvillighet til å slippe han til viser tydelig at  Det Talte Ords leder er sendt fra Gud. Vi har møtt på folk som tidligere jobbet i tv-kanaler som ikke vil slippe oss til og de har selv tatt avstand fra hvordan vi ble behandlet. Dette synes vi er positivt og at mennesker erkjenner det som er galt er positivt. Vi tilgir allikevel alle som forfølger oss og har forfulgt oss og som har forsøkt å hindre oss og forsinke oss etc. Gud sier vi skal tilgi og vi tilgir og velsigner våre fiender. Det talte ords frie og selvstendige Web-tv tror vi vil skape en total forvandling av atmosfæren over Norge og den vil åpne mennesker for Guds plan og hensikt. Dette er også helt nødvendig da avkristningen av Norge har gått helt inn til grunnloven hvor de rødgrønne vil ha bort at kristendommen skal være den norske statstroen. Med å fjærne kristendommen fra grunnloven så vil norge begynne å ligne USA og USA er ikke noe Norge bør formes etter. Hvis nye landsmenn ikke vil repspektere at Norge er et kristent land så kan de heller reise ut av landet og velge et annet land å leve i. Norge skal ikke formes etter fremmede religioner siden de norske kongene, herunder Olav Den Hellige med utøvende myndighet, bestemte at den kristne tro skulle være den norske statens tro og det norske folk sin tro. Å endre på dette er å ikke respektere den norske grunnloven som også må innbefatte Mostratinget av 1024 på Moster. Det er landssvik og svik mot Kristus - vi ser det ikke på noen annen måte. Det er å forkaste Kristus å ikke fastholde hjørnestenen i den norske staten, nemlig Kristus. Fjerner man denne hjørnestenen så faller Norge og nordmenn vil miste sin frihet og selvstendighet. Vi er en web-kirke under oppbygging som bryr oss om deg og dine behov selv om du aldri før har vært i noen kirke eller menighet etc. Kanskje du ikke føler deg velkommen i en menighet eller at de driver med kontroll av deg og at du opplever det som et forhør når du går der. En predikant fra USA advarte jo - slik vi oppfattet en av dem nylig - nettopp mot pastorer som drev kontroll av mennesker og ikke ville deres beste men som bare vil ha kontroll over mennesker. Gud skapte deg i utgangspunktet som et fritt individ og i Kristus er du virkelig fri. Det "frie" vesten ble til fordi sannheten om frelsen i Kristus bredte seg ut over hele det frie vesten. Norge ble til som stat grunnet at Hans Nilsen Hauge - lekmannspredikanten - ble frelst og begynte å forkynne sannheten om Jesus Kristus som vår frelser. Han opprettet også ytringsfriheten i Norge og da varte det ikke lenge før Norge ble en fri rettsstat. Så nordmenns frihet er kun skapt gjennom Guds vekkelser som har gått frem i vårt land. Satan gir ikke folk frihet men vikler de bare enda dypere ned i hans selvutslettende spiral. Idag faller nasjoner i det frie vesten i fra Kristus som i generasjoner har vært deres frelser. Det frie vesten vil falle men vi tror at visse land i det frie vesten kan bli redda hvis folkene der tar imot denne endetidsvekkelsen som Gud har sendt. 

 

 

FOR NORGE GJELDER DET NÅ LIV ELLER  DØD, VEKKELSE ELLER SELVUTSLETTELSESMARSJEN TIL AP OG DE RØDGRØNNE:

 

Gud lønner jo de som søker Han og lover at de som bor i hans skygge og sitter i Hans skjul ikke skal rammes av noe vondt og ingen plage skal komme nær deres telt. Dette løftet gjelder også nordmenn og Norge. Politikere som innfører lover som tar nordmenn og norge ut av Guds skygge og skjul vil ødelegge for nordmenn og norge. Så da må hver enkelt av oss unnlate å stemme på slike politikere hvis vi vil oss selv og norge vel. Hvis ikke forbedergruppen for Norge kommer på plass nå så vil Norge bli en ateistisk stat og det vil bli en sterk forfølgelse av de kristne. Vi er her for å bl.a. bygge en gideonittarme hvor bønnetroppen skal være representert. Så vær vennlig og kontakt oss og si at du melder seg til bønnetroppsoldat og at du vil være med å be når det talte ords sender web-tv hvor vi går inn i bønn for Norge. Jesu legeme i Norge må reise seg å befale og ikke bare sitte passive på stoler og kirkebenker. Jesu Legeme har autoritet i Kristus i Jesu Kristi Navn og den må nå brukes før det er for sent. Til våren har de rødgrønne planlagt å fjerne fra grunnloven at Norge skal være et kristent land. Dette er svært alvorlig for Norge. Norge må ikke gå den vegen som USA har gått. USA sliter idag med så alvorlige problemer at man må forstå at de har forlatt den kristne troen og har valgt noe annet istedet. De fikk en president som legaliserer ytterligere 

abortlovgivningen og homofilt samliv etc. Ingen kristen president vil gjøre noe slikt.  Nå må Jesu legeme i Norge våkne slik at Norge kan bli reddet ut av vestens fall. Norge må ut av den nedadgående spiralen som ender i selvutslettelse.

 

 

VI VIL BETJENE DERE SOM GUD SENDER TIL OSS OG SOM TRENGER GUDS SNARLIGE INNGRIPEN:

 

Vi vil betjene dere som Gud sender til oss og som trenger Frelse, Guds inngripen i livet deres hva det nå enn måtte være. Vi vil betjene deg som menneske uansett din bakgrunn eller hudfarge etc bare du merker at Gud drar på deg til omvendelse og til å stå på fullt for Guds sak. Vi tror at vi som Jesu Legeme må genuint bry oss om hverandre  og Norge og ikke bare drive et ministry for ministriets skyld - fasadekristendom - men  for å redde mennesker og nasjoner ut av satans feller/slaverier/spiraler. Jesus ga oss befaling om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til Hans disipler og det er hva vi driver med her. Folkeslagene, også det norske, må læres opp i hva FRELSE er for noe og hva det betyr for mennesket som er en ånd, har en sjel og bor i en kropp. Dette var vekkelses- og trospredikanten Kenneth E Hagins forkynnelse om menneskets inndeling slik han mottok det fra Gud. Dette stemmer også 100% med Guds Ord. VI BRYR OSS OM AT VÅRE MEDLEMMER FÅR VÆRE FRISKE OG RASKE, KREATIVE, PRODUKTIVE OG GLADE. VI VIL BE FOR DE SOM TRENGER HELBREDELSE FRA SKADER, SYKDOMMER, ETC. VI VIL BETJENE MEDLEMMENE OG UNDERVISE DEM I GUDS ORD VIA WEB-TV OG WEB. VI UNDERVISER I SPESIELT 2 PRINSIPPER VEDRØRENDE TRO, HELBREDELSE OG UTFRIELSE, NEMLIG TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET. DISSE PRINISIPPENE FINNER VI I BIBELEN, SÅ DE ER IKKE NOEN NY LÆRE MEN DOG UKJENT FOR MANGE. DISSE PRINSIPPENE VIL - NÅR NOEN PRAKTISERER DEM FULLT UT - SKAPE VEKKELSE I LIVET TIL DEN SOM PRAKTISERER DEM OG DETTE VIL SKAPE EN VEKKELSE RUNDT DEN PERSONEN SOM PRAKTISERER DEM. DETTE VIL BETY EN VEKKELSE SOM IKKE KAN STOPPES MEN SOM VIL EKSPLODERE, DVS DEN VIL FORTSETTE OG FORTSETTE I DET UENDELIGE. VI BER OGSÅ FOR FAMILIEMEDLEMMENE TIL MEDLEMMENE. VI ER HER FOR Å GJØRE DET GUD VIL VI SKAL OG IKKE NOE ANNET. JESUS HAR SAGT AT VI SKAL LEGGE HENDENE PÅ DE SYKE SÅ DE SKAL BLI FRISKE OG HAN HAR SAGT AT VI SKAL GJØRE MENNESKER OG ALLE FOLKESLAG TIL HANS DISIPLER. DET VIL VI OGSÅ GJØRE, DERFOR ER VI HER:

Det talte ord bygger her en internasjonal web og web-tv menighet hvor dere der ute på jordens overflate eller der dere har tilgang på internet kan bli oppbygget av våre web-tv møter, artikler og videoer. Web-menighetsmedlemmene vil ikke være passive medlemmer men aktive som skal bruke sitt medlemskap til å bli den Gud vil at de skal være og de må også gi tienden - hvis du har inntekt -slik Gud pålegger i sitt ord. Ved å gi tienden så vil gud velsigne din økonomi og det vil vi jo at Han skal. Tienden blir brukt til å vinne flere ufrelste og til å bygge og drive det Gud vil vi skal. Det er ikke hvor mye du tjener som avgjør men at du gir tienden av det du tjener. Tiende betyr 10% av din inntekt. Du vil som medlem ha mange fordeler som bl.a. følgende:

1) Du kan gjøre personlige avtaler med det talte ords pastor og forbederteam om forbønn for deg og dine. Det kan være forbønn i forbindelse med sykdom eller annet. Slik forbønn kan gjøres ved personlige fremmøte og ved avtale om daglig forbønn over tid. Du kan også få forbønn over msn eller yahoo o.l. Dette gjelder kun medlemmer.

2) De kan komme på Web-TV og vitne om Guds inngripen og det Gud har lagt på deres hjerter.

3) Du kan i fremtiden bli sendt ut som misjonærer, evangelister både innenlangs og utenlands.

4) Du kan i fremtiden bli rolleinnehavere og regisjører i filmer som det talte ords film ministry produserer.

5) Du kan bli leder i fremtidige menigheter og på misjonsstasjoner som det talte ord etablerer verden over. Man velger jo da folk som kan det lokale språket hvor menigheten eller misjonsstasjonen holder til. Meningen er at en misjonsstasjon skal bli en  menighet i fremtiden.  

 

Etc.

 

Medlemmet vil bli undervist i hvordan de kan tilegne seg helbredelse ved troens ord og hvordan de kan løse ut vekkelser og Guds inngripen i en nasjon. Medlemmet blir undervist i hvordan en person blir frelst, dvs ved å handle på Apostlenes Gjerninger 2:38 som sier: Omvend dere og la dere døpe til syndenes forlatelse og Den Hellige Ånds Gave. Skriftstedet nevner først 2 betingelser, deretter to gaver. Disse medlemmene skal da i sin tur - på korte eller lengre oppdrag - kunne sendes ut som misjonærer eller menighetsplantere i de områdene hvor de behersker det lokal språket. Det Gud har gitt vår pastor er spesielt på bl.a. troens, helbredelsens, utrielsens og vekkelsens område. Vi tror Gud også har gitt han det apostoliske og profetiske siden han virker internasjonalt og har en ualminnelig/spesiell interesse for endetidsprofetiene i Guds Ord som taler om Babylon den store med mere. Det Gud har gitt vår pastor trengs mer enn noen gang for å vekke opp individer, menigheter, regjeringer, lokalsamfunn, nasjoner og kontinent. 

 

 

Du kan som medlem komme på Web-TV:

 

Du kan snart - som webmenighetsmedlem - komme på web-tv og fortelle om dine opplevelser med Gud eller du kan komme på web-tv for å bli bedt for. Du kan også bli bedt for ved personlig fremmøte og pr telefon eller msn/yahoo på webcam. Det talte ords telefon er ikke koblet til noe teletorg eller lignende. Du kan også komme på web-tv hvis det er noe som vi anser at det norske folk eller andre folk bør få vite om. En web-menighet kan også samles til et møte i et fysisk lokale og det vil vi også gjøre etter hvert.

 

HVORDAN NÅ BARNA, UNGDOMMENE, VOKSNE OG ELDRE:

Det talte ord satser mest på å nå barn og ungdom verden

over gjennom å betjene barna og ungdommene med tjenestegavene helbredelse og utrfrielse og gjennom filmer, web-tv men også samtale er viktig. 

Mange unge er syke, plaget med angst o.l. idag og disse menneskene vil vi betjene med salvet forbønn og undervisning i hvordan de kan blir helbredet og utfriet gjennom tro på Guds Ord og hvordan de kan forbli helbredet. Er du ung og ønsker forbønn og undervisning så gi oss beskjed. Det talte ord virker selvfølgelig også blant voksne og eldre og ber for syke blant de også og underviser i tro men vi har registrert at det er ikke like lett å få de eldre til å gripe de sannheten i Guds Ord som går på helbredelse og utfrielse. De voksne og eldre tror vi det er lettere å nå ved å være en hjelpende hånd og vise at man bryr seg. Hvis du er rektor eller lignende og ønsker at vi kommer på besøk til skolen din for å undervise i Guds type tro og også be for syke så ta kontakt med oss.

 

 

Kristent humanitært arbeide som Det Talte Ord vil støtte og drive:

 

Vi vil støtte og drive kristent humanitært arbeide blant barn, ungdom og fattige enker i Afrika og på Karibien. Du kan sende inn din gave og merke av hva du vil gaven skal gå til: 1) Web-tv misjon eller 2) misjon blant fattige enker, ungdom og barn i Afrika og på Karibien, 3) Film Ministriet. Mail oss på:   

dettalteord@yahoo.no

eller ring oss på: 980 45 779(vanlig mobiltlf, ikke teletorg og lignende) og si du vil gi en gave.

 

 

Det Talte Ord vil også bygge et Film Ministry:

 

Det talte ord vil også etter hvert lage filmer som både barn og voksne kan se på sammen og være med i. Så vil du være med i en slik film som regisjør eller rolleinnehaver så ta kontakt. Filmene skal være skikkelig spennende spillefilmer som viser hendelser hvor Gud kommer menneskene til unnsetning, frelse, hjelp, helbredelse, utfrielse og som gir mennesket en styrke og beskyttelse som totalt overgår naturlig styrke og beskyttelse. Filmene er ment til å vekke opp folk og land og starte en tilkristning/vekkelse verden over. Her i vesten trengs slike filmer mer enn noen gang tidligere. Vi ønsker også å starte et åndelig hollywood som sprer Guds Frelse verden over. Et eget film ministry tenker vi da på som kan gi det frie vesten og verden forøvrig de filmene som vekker barnas, ungdommenes og de voksnes genuine interesse for Gud. Norge har blitt veldig velsignet av Gud med det meste av forskjellige typer landskap, gamle trebygninger og bydeler etc. Å bruke dette i filmproduksjon er sannelig på tide for oss kristne som vil at Norge og skandinavia skal vekkes opp med Guds Ild og føres tilbake til Gud igjen og at kristenretten skal være dypt forankret i den norske hverdagen og virkeligheten.

 

Vær med på å støtte med gaver den nye web-tv satsingen til Det talte ord:

Det er helt nødvendig at vi kommer på web-tv. Du kan være med å støtte det økonomisk og i bønn I Jesu Kristi Navn. Det har vært vanskelig og veldig tidkrevende å sende på tradisjonelle kristne tv-kanaler så vi anser det helt nødvendig å starte opp med eget web-tv. Hvis dere vil se det talte ord på web-tv her så vær med å støtte det. Du som en kristen som tror på Jesus kan også få gi ditt vitnesbyrd på det talte ords web-tv. Vi vil drive et web-tv hvor du som har noe å fortelle om Guds inngripen i ditt liv kan komme å vitne om det. Dette tv skal ære Gud Fader og Jesus Kristus og formidle Guds kraft til frelse, herunder helbredelse og utfrielse, omvendelse etc.

Det skal være med på å betjene dere som trenger det og som vil søke Gud gjennom Jesus Kristus. Vi vil også bruke web-tv når vi ber for syke slik at du kan ringe inn under sending og få forbønn. Det skal også være med på å få inn gaver til denne misjonen.

Det talte ord er egentlig internasjonalt og ikke begrenset til Norge men vi tror Norge vil være en nasjon som Gud vil bruke til vekkelse hvor Guds Vekkelsesild slår ned og bringes videre ut over jorden. 2012 tror vi vil være det året hvor en stor vekkelsesild slår ned i Norge.


 

Det talte ords evangliske leder tror at det i 2012 vil starte en stor vekkelsesild i Norge. En vekkelse som vil være en tros-, helbredelses-, utfrielsesvekkelse og en vekkelse som kommer med det profetiske endetidsbudskapet som Guds Ord taler om i bl.a. Johannes Åpenbaring. De menighetene og enkelt individene som tar imot og ønsker denne vekkelsesilden velkommen vil få del i denne vekkelsen i hele sin lengde, bredde, dybde og høyde.

 

Det Talte Ords evangeliske leder og daglige leder tror at denne vekkelsen starter i 2012.  Vekkelsen tror vi vil ha en leder og denne lederen vil komme med Guds Nøkler til Guds type tro, vekkelse og helbredelse, utfrielse og det profetiske endetidsbudskapet. Uten en leder tror vi at vekkelsen vil kunne bli forsøkt kopiert. Moses var vekkelseslederen i sin tid og hans hyrdestav ble også levende og slukte slangene som prestene til Farao brukte for å forsøke å kopiere den vekkelsen som Moses hadde kommet med. På samme måte vil det i denne tid være menigheter og organisasjone vil forsøke å tjene på en slik kopiering så lenge de kan greie det inntil de blir avslørt. En slik kopiering vil nok forsøkes uansett men det vil bli mye vanskeligere å kopiere når det er en vekkelsesleder som kan skille det ekte fra det falske. Uansett er det Gud som bestemmer hvordan han vil gjøre det men tidligere har det - slik vi har registrert - vært vanlig at vekkelsene har hatt en leder. Slike ledere blir ofte forfulgt i samtiden. Dette vil vekke opp menigheter og enkeltpersoner. Denne vekkelsesilden vil treffe barn og ungdom spesielt tror det talte ords evangeliske leder men den vil også vekke en stor del av det norske folk generelt og mennesker vil bli utvalgt av Herren til verdensvid misjon/vekkelse. Guds Ord må på nytt - i hjertet til den troende - bli det som det skal være, nemlig Guds ord og Guds Ord tar aldri feil men utfører det som det nevner når vi som Guds Folk våger å stå urokkelig fast på det.

 


 


Husk å være i bønn og takksigelse for det talte ords daglige leder og denne tjenesten - det talte ords daglige leder ønsker dere et salva, velsigna vekkelsesår i 2012 og vil med dette hilse til dere som på Guds ledelse har kontaktet oss i 2011 og fulgt oss på Gospel Channel og her på denne websiden:

2011 var et tøft år med forfølgelse og det var mange angrep men takk og lov så fridde Gud oss ut av alt sammen. Så husk på oss i bønn med takksigelse og vær også med på å støtte dette ministriet økonomisk.
Husk å takke, prise og love Jesus og Faderen for at de har bevart og fortsatt bevarer det talte ords daglige leder/evangeliske leder helt skadefri til ånd, sjel og kropp og gi Jesus og Faderen all ære for det. Gud velsigne deg som ber til Jesus og Faderen i ånd og sannhet.
 
Vi søker flere forbedere til denne tjenesten.
Så mail oss på: dettalteord@yahoo.no
eller ring på tlf 980 45 779
USA og England - Babylon Den Store?
Vi har endel videoer av bl.a. William Taplay på denne websiden men det betyr ikke at vi er enig i alt de sier om endetiden. Det noen av oss tror er at det er ikke utenkelig at Babylon Dern Store er USA og England. Disse 2 landene har ledet an i vestens frafall eller avkristning slik vi ser det.  Vi tar med disse videoene for å vise synspunkter som visse har og som vi synes at det er greit at man kan ta frem synspunkter som kan være av interesse å kjenne til. Det synet at USA og England kan være Babylon Den store er ikke uinteressant fordi det virker ikke særlig sannsynlig at den romersk katolske kirke skulle være det da det er vanskelig å forestille seg at verdens kjøpmenn vil gråte over den romersk katolske kirke. Den romersk katolske kirke er jo ikke noe forretningsimperium men USA er vel mer det siden det importerer mer varer enn noe annet land på jorden.

Det talte ord vil bygge en gideonittarme:

Det talte ord ønsker å bygge en Gideonittarme som skal være med å løse ut vekkelse i bl.a. Norge og å be for vekkelsen og for mennesker, familier, byer etc. Vi oppfordrer de som vil være med - ung og gammel - til å ta kontakt via email: dettalteord@yahoo.on eller tlf: 980 45 779.

Det blir stilt visse kriterier for å kunne bli med i armeen men de er greie og bibelske. Norge må reddes ut av den onde spiralen som det har kommet inn i grunnet den ene loven etter den andre som dessverre norske regjeringer har innført, lover som bryter med Guds Ord. Et eksempel er abortloven. Ved bruk av Guds Ords Løfter og Prinsipper vil vi lede denne armeen fra seier til seier I Jesu KIristi Navn.

En spesiell lyd er oppdaget flere steder - også i Sverige - på jorden og mennesker har tatt lydopptak med videokamera. Se disse videoene og lydopptakene på følgende link til nattavisen:

 

trompetbrøl lignende lyder går verden over/roaring trumpet sounds goes world wide

 

 

 

Her er enda et privat video-opptak på You Tube...

av disse kraftige trompetbrøl lignende lyder. Gjentatte brøl skjer på videoklippet og de varierer også. Dette er ikke lyd fra noen store maskiner fordi denne lyden går jorda rundt. Trykk på pila i videoruta nedenfor:

DERE SOM TRENGER FORBØNN FOR DERE SELV ELLER FAMILIEMEDLEMMER - TA KONTAKT MED OSS VIA EMAIL ELLER TELEFON, SMS OG VI VIL BETJENE DERE UNDER DEN HELLIGE ÅNDS SALVELSE SÅ GUD KAN FYLLE DE ULIKE BEHOV ETTER SITT ORD.

FIENDTLIG HOLDNING TIL NORDMENN PÅ GRENSERTRAKTENE NORGE/SVERIGE:

Onde krefter i Sverige arbeider for at Sverige skal bli en fallen ateistisk, kontroll regime stat, men vi oppfrodrer kristne i alle de skandinaviske landene å kontakte oss og fortelle at de har startet å be følgende bønn for Sverige med flere, vi må be (ta befalingsbønnen hver morgen og kveld) denne befalende bønn nå straks ellers blir det for sent for disse landene og øyene:

I den Herre Jesu Kristi Navn så binder vi de onde, ateistiske kreftene og alle onde krefter forøvrig som vil skape Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Færøyene,Shetland, Orkenøyene, om til kontrollregimer. Vi befaler disse kreftene i den herre Jesu Kristi Navn om å løfte seg opp og kaste seg i havet for aldri å komme tilbake igjen. Amen og Halleluyah!

I den Herre Jesu Kristi Navn løser vi straks ut Guds Vekkelse 

på de ovenfor nevnte øyer og i ovenfor nevnte land og vi løser de ovenfor nevnte øyer og land fra ethvert medlemskap i EU 

og andre onde unioner og sammenslåinger!

 

 

 

HVORDAN STØTTER MAN NÆRINGSLIVET I NORGE OG I VESTLIGE LAND OG PÅ VESTLIGE ØYER og også I 

ØSTEN OG DET FJERNE ØSTEN? MANGE FORSKERE 

HAR LURT PÅ HVORFOR EUROPA FIKK DET ENORME FORSPRANGET RENT TEKNOLOGISK OG STYREMESSIG/POLITISK PÅ DEN ARABISKE OG ISLAMSKE VERDEN OG VERDEN FORØVRIG MEN DET KORREKTE SVARET ER HELT KLART KRISTENDOMMEN. DETTE TAR VI OPP MER UTFØRLIG ETTER HVERT.

HVORDAN OPPNÅR ET POLITISK PARTI SUKSESS OG 

KAN TA OVER EN HEL STAT PÅ KORT TID?

Hvis man vil støtte norsk næringsliv så må man ikke stemme 

på politiske partier som trigger kostnadsvekst og økte priser. Prisøkning og kostnadsvekst øker arbeidsledigheten og 

trigger nedgangstider og de ideologiske partiene i Norge som bruker det kapitalistiske systemet men som i sin ideologi egentlig motarbeider reduserte kostnader og priser har ikke troverdighet i Norge lenger. De er gått ut på dato. Politiske partier som favorisere en gruppe i samfunnet som nettopp 

øker priser og kostnader kan aldri lykkes i den vestlige verden hvor landene handler med hverandre men dette gjelder også kapitalistiske land i østen. Politiske parti som tenker kreativt 

og ikke er bundet til  et tungt ideologisk tankegods (dvs som ikke favoriserer bestemte grupper som øker prisene og kostnadene) og som bygger på den kristne arven fra Olav Tryggvason og Olav Den Hellige, Hans Nilsen Hauge) er 

mye mer i stand til å få til en sunn økonomi forutsatt at de 

som nevnt bygger på det som Olav Tryggvason og Olav Den Hellige vedtok nemlig kristenretten som krever at folket dyrker den ene og sanne Gud nemlig Kristus Jesus og Hans Far i 

Den Hellige Ånd og kraft og Ild og følger Guds Ord, Bibelen. USA er landet som viser oss hvordan det går når et kristent folk snur Kristus ryggen, da faller alt og da fungerer ingenting men alt faller i grus og mislykkes. Selv klimaet kommer helt ut av kontroll. I de islamske statene ser vi at 

det typisk dannes ørkenområder der muslimene teller mange og her i skandinavia ser vi nå at klimaet har blitt ekstremt vått og nedbøren skaper flom og store ødeleggelser hvor gatene oversvømmes av vann og boliger og kontorbygg blir ødelagt 

og ikke minst bilene. Disse avgudsdyrkerne roper på 

avgudene fra norsk jord og se hva det forårsaker! Dette er akopalyptiske endetidshendelser og mer og mer vil vi se her 

i Norge hvis politikerne ikke vil snu og slutte med å vedta nye og opprettholde lover som bryter med Guds Ord. Intet menneske, Ingen økonomi, ingen stat fungerer over tid uten Guds velsignelser. Det vil kanskje se ut til at det fungerer en kort periode men det er bare synsbedrag. Ingen økonomi verden over kan fungere over tid uten Guds velsignelser samme hvor man er på jorden. Kina opplever økonomisk vekst men så opplever landet også hittil verdens hurtigst voksende kristne vekkelse. Kina var et lut fattig land også lenge etter at kommunistene tok over men så begynte veksten fordi den kristne vekkelsen begynte å ta veldig fart. Dette kan dokumenteres ved å se på 2 størrelser, dvs vekkelsens fremvekst og Kinas økonomiske vekst. Disse følger hverandre.

Sør-Korea er også et bevis for at sann kristen vekkelse skaper økonomisk vekst i et land samme hvor det er på jorden.

David Yonggi Cho er pastoren i verdens største pinsemenighet som holder til i Seoul, Korea. Det er utvilsomt hans menighet - Yoido Full Gospel Church - som har besørget grunnlaget for den store økonomiske veksten i Sør- Korea. Hvordan kan en million evangeliske kristne forandre et helt land? Jo, guds ord forklarer dette selv ved å gi oss suksessformelen: En kan slå tusen og 2 kan slå 10 000, jfr 5. Mosebok 32:30. I 5.Mosebok 32 så forklarer Yahweh Gud også hvorfor hedningenes vin er ormegift. De fleste vet at f. eks 

italiensk, fransk - euripeisk vin og annen vin laget av vindruer og hedninger - er veldig besk og svir i magen 

som ormegift. En venn av meg sa en gang at det verste 

man kan drikke seg full på er druevin (laget av hedninger og giftige druer). Nå skal man allikevel ikke drikke seg full på vin slik Guds ord advarer oss mot.  Dette (den dårlige kvaliteten på hednigenes vin) visste Yahweh allerede for tusenvis av år siden, jfr 5.Mosebok 32: 32-34. Det er vel da neppe noen tvil om at de eneste velsignede vinstokkene er de som tilhører Herrens salvede og utvalgte folk. Til tross for dette så drikker europeerne den giftige vinen fra bl.a. europa. Vin som ifølge Yahweh Gud er giftig, dvs ormegift. Ikke rart at det er mange helseskader på folk som drikker denne vinen. Grunnen til at denne vinen er giftig er altså 

at de stammer fra vinstokkene i Sodoma og terrassene i Gomorra. Så hva gjelder druevin så er det Israel en skal kjøpe slik vin av hvis man ikke vil ha giftig druevin da og det vil man jo slettes ikke hvis man er ved sine fulle fem.

 

29 Var dei vise, skjøna dei dette og visste kvar det bar.

30 Korleis kan éin mann jaga tusen og to slå ti tusen på flukt, om ikkje deira fjell har selt dei og Herren har gjeve dei opp?

31 For deira berg er ikkje som vårt, det kan fiendane våre dømma om.

32 For vinstokken deira stammar frå Sodoma og frå terrassane i Gomorra. Druene deira er giftige, drueklasane beiske.

33 Slangegift er deira vin, eitrande gift frå ormar.

34 Men alt dette er gøymt hos meg, forsegla i mitt forrådskammer

35 Til hemnens dag då gjengjeldinga kjem, då foten deira blir ustø. Ja, ulukkedagen nærmar seg, det som ventar dei, kjem snart.               

 

Land i vesten eller østen som vil ha økonomisk vekst må legge til rette for vekkelseskristendom - straks den kristne vekkelsen tar tak i folket så vil også den økonomiske veksten vise seg significant. Hadde kinesiske myndighter greid å stoppe eller redusere den kristne vekkelsen i Kina så ville også den økonomiske veksten ha blitt stoppet eller redusert tilsvarende.

Det beste er selvfølgelig å ikke gjør handlinger som reduserer den kristne vekkelsen. For de som kan tenke seg å drive 

politikk med sukse så er dette måten man må tenke på ellers 

så vil politikken mislykkes. Man må også ikke glemme at man må fjerne de allerede vedtatte lovene som bryter med Guds Ord, pluss at man ikke må vedtat nye lover som bryter med Guds Ord.

 

Å sitte med den statlige makten men samtidig være lut fattig 

har jo liten eller ingen verdi og slike regimer vil dø ut men de som forstår å la de kristne få helt frie tøyler vil altså gjøre det best av de politiske partiene. De politikerne som forbyr all annen gudsdyrkelse enn den kristne tro vil trigge en 

økonomisk vekst som vil gjøre nasjonen til en supermakt.

Borgerne må da flytte ut av landet hvis de vil dyrke andre guder.

Norge som fikk kirstenretten har faktisk en mulighet til å gjøre dette ut fra det som de grunnleggende norske lovene sier og 

en grunnleggende lov er Mostratinget av 1024 eller lovene 

som dette tinget vedtok. Egentlig er det å ikke følge sin egen lov/grunnlov når norske politikere ikke fastholder Kristenretten. Fremskrittspartiet burde ha gått foran som et godt elsempel 

her og vedtatt i sitt partiprogram at Kristenretten er alle 

norske borgere forpliktet til å følge fullt ut.

 

The Healing Spoken Word Ministries

A 24 hours Ministry is what we want to be for helping and rescuing people for time and eternity. You can help us with becoming that Ministry! Yes you can!

 

A revival from God now in the end times - starting from Norway and spreading to the rest of the earth by the revival messenger and this ministry that God has sent us. You can by the leading of the holy spirit join this ministry, support this Revival from God and become blessed in without measure in Christ! You can also on the leading of the holy spirit join the Gideonite Army that is the worriers of this Revival and its Mission. We want to build an international ministry camp in Norway and units of this mission worldwide. The international Ministry Camp shall be operative and open 24 hours a day with a prayergroup for people that needs prayers, needs to pray, worship the Lord together with others and comfort, advices etc, help.We want to let people sleep over if they come from another country or a far place in Norway. We want to do it simple and not complicated. It shall be possible to stay at the camp for people that needs it and wants it for seeking God and for receiving the teaching at the camp and get ministered to with healing and deliverance and prophetic end time messages given in the Bible. We also want the camp to be a home for people that God wants to have there to: work, study, rest, fast, get healed, get delivered out, get equiped by God for: mission, business that again wants to donate to this mission, study that God wants the person to do etc.

We want to do all that God tells us.  

 

THE END TIME MINISTRY THAT GIVES YOU THE PRINCIPLES OF GOD AND WHO BRINGS YOU THE ANOINTING OF GOD, THE ANOINTING THAT CAN FILL ANY NEED TO SPIRIT, SOUL AND BODY WHEN YOU FOLLOW THE PRINCIPLES OF GOD AND WHO TELL YOU THE END TIME EVENTS SO YOU CAN PREPARE YOUR SELF AND YOUR LOVED ONES (FLEE FROM BABYLON THE GREAT), YOUR COMMUNITY AND EVEN THE COUNTRY YOU LIVE IN AS LONG THEY WANT TO LISTNE TO YOU.

 

The Ministry that ministers to you the Salvation in Christ included healing and deliverance and which also give you the scientistic, archaeological proofs that confirm that the Bible is the truth and that the God the Bible speaks about is the real and true, living God with the terrifying and revealing name YAHWEH (Hebrew meaning: I AM) and that Christ Jesus is the real son of Yahweh and Messiah that saved the human race for time and eternity. We also give you the prophetic end time message about Babylon The Great and the european union - the beast she rides - and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European Union - all the member states - will give anti christ unlimited authority over the whole union and then anti-christ will use this power to take control over the world. See the videos on this website - with links to you tube etc - that shows archaeological proofs that confirms/documentates that the Bible is true, hidden items from the time of Moses (the arch of the covenant) that has been found and faith building videos where healings also happends and are documented. 

There is no other book on the earth telling us about the past and the presence and the future that is so well documented as The Bible.

 


EMBED VIDEO CLIPS FOR SAVING LOST SOULS:

Videos that aren't marked with HSWM can be videos from You Tube that have open embed codes (the embed function can be locked if you as producer of the video don't want the video embeded)  and we ask those we can find if we can embed the videos and if there are any that don't want us to embed them, just email us and tell us that you are the owner of those video clips and not want them embeded. We have not embeded all videos but invites people to see them on you tube by clicking on a link that opens the you tube video player in a new window.  Be aware of that It is for mission purposes that we show these video clips - not for business - so as many souls that see them can start to think and get right with God by acting on His salvation offer in Christ Jesus so they who see these videos can repent and get saved for time and eternity. So for the cause of saving the lost souls we invites people to see these video clips on you tube and we ask Yahweh, God to bless the makers of these videos and let them be rewarded for time and eternity for making videos that opens the eyes and hearts and minds of people so they repent in time with their hole household. Amen and Halleluyah!

THIS IS THE WEBSITE FOR:

1) THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIESWITH MEMBERS OF THE MAIN UNIT 

2) THE DAUGHTER UNITS WITH MEMBERS

3) THOSE THAT WANT TO GET SAVED AND ARE LOOKING FOR GOD AND HIS HEALING AND DELIVERANCE AND PLAN WITH THEIR LIFES

4) THOSE WHO LOVGOD'S WORD AND WANT TO GIVE HOLY GIFTS OR TITHINOR YOU WANT TO BECOME A MEMBER oTHIS MINISTRY AND SUPPORIT'S MISSION. 

 

OTHERS ARE NOT PERMITTED HERE BUT IF YOU STILL READ/WATCH THE WEBSITE YOU DO IT ON YOUR OWN RESPONSIBILITY!

Et av styremedlemmeni Det Talte Ord ble nylig helbredet...

 

for en svulst i den ene lungen. Legene kunne ikke forstå hva som hadde skjedd og var helt forskrekket. Styremedlemmet hadde fått masse forbønn av det talte ords hyrde som ber for syke både på telefon, internet og ved avtalte konsultasjoner. Styremedlemmet har tatt imot trosundervisningen fra Det Talte Ords Hyrde over lengre tid (flere år). Det talte ord hyrde underviser i det han kaller Tros- og Tilgivelsesprinsippet og hevder han har funnet guds ords veg til total helbredelse og utfrielse. Dette er helhetlige prinsipper som må sees i sammenheng med hverandre, sannheter i Guds Ord som har vært skjult eller uoppdagemen som nå er åpenbart siden Gud har åpenbart det for det talte ords hyrde som så forteller det videre til oss andre så også vi kan få del i det. Å bare kjenne til Trosprinsippet holder ikke for vi må også kjenne til Tilgivelsesprinsippet for at Trosprinsippet skal kunne ligge åpent for oss.

Du kan bestille undervisningsmateriell fra det talte ord som går på guddommelig helbredelse ved praktisering av Tros- og Tilgivelsesprinsippet.

Mail oss på:

dettalteord@yahoo.no

DERE SOM IKKE HAR FUNNET NOEN

MENIGHET DERE FØLER DER HJEMME

I OG SOM SAVNER DET EKTE

ENGASJEMENTET OG EN KLAR

LEDELSE I MENIGHETEN OG

DEGAVENE OG

ET STED MAN KAN HENVENDE

SEG FOR Å FÅ FORBØNKA

GJERNE KONTAKTE OSS.

VI KREVER IKKE BETALT FOR Å BE

FOR DEG PÅ TELEFONEN ELLER PÅ

KONTORET MEN VI TAR TIENDE

AV DE SOM VIL BLI MEDLEMMER

FOR DET ER EN FORORDNING

GITT AV GUD FOR AT

MENIGHETEN KAN IVARETA

SINE FUNKSJONER OG FOR

AT DEN SOM GIR SKAL

FÅ EN BIBELSK ELLER

VELSIGNET ØKONOMI I

VEKST. VI MOTTAR OGSÅ HELLIGE

GAVER. Å STÅ I EN MENIGHET ER

RIKTIG NÅR MAN FÅR SIN FASTE 

FØDE DER OG MAN BLIR BETJENT

DEUNDER HELBREDELSES-, UTFRIELSESSALVELSEN OG ANDRE TJENESTEGAVER OG EMBETER

SOM DEN MENIGHETEN FORVALTER.  

BOR DU I UTKANT NORGE ELLER

DER DET TALTE ORD IKKE HAR

NOEN OFFENTLIGE MØTER SÅ KAN

DU VÆRE MEDLEM ALLIKEVEL OG

FØLGE VÅR FORKYNNELSE OVER

INTERNET ELLETER OVER

WEB-TV SOM SNART SKAL

I GANG.

 

NORGE OG DET NORSKE FOLK MÅ LØSES UT FRA DEN ONDE SPIRALEN FØR DET ER FOR SENT MEN DET ER KUN JESU LEGEME SOM KAN GJØRE DETTE: 

 

DET TALTE ORDS LEDELSE TAR NÅ INITIATIVET TIL Å SAMLE EN NORSK GIDEONITTHÆR - 500 LEMMER PÅ JESU LEGEME - FORDI VI VIL TA GUDS ORD OG ADVARSEL OG LØFTE PÅ ALVOR SÅ NORGE OG DET NORSKE FOLK KAN BLI LØST UFRA DEN ONDE SPIRALEN. HVIS INGEN HADDE TATT INTIATIVET TIL DETTE SÅ HADDE NORGE OG NORDMENN FORTSATT I EN STADIG ØKENDE HASTIGHET NEDOVER I DEN ONDE SPIRALEN. NOEN MÅ GJØRE DENNE JOBBEN OG GUD HAR TALT TIL OSS OG DERFOR SÅ GJØR VI DENNE JOBBEN. DU SOM ER EN KRISTEN ELLER ØNSKER Å BLI DET BØR KONTAKTE OSS STRAKS. OM DU ER UNG ELLEGAMMEL BETYR IKKE NOE MEN AT DU FORSTÅR AT GUD KALLER DEG TIL Å BLI EN NORSK GIDEONITT. DET HAR IKKE VÆRT LETT Å KOMME TIL PÅ KRISTEN-TV I NORGE. DET SER UT TIL AT DET GUD VIL FORSØKES FORSINKET OG HOLDT TILBAKE MEN GUD ER UENDELIG MEKTIGERE ENN NOEN ANDRE OG HAN AVSETTER OG INNSETTER SLIK HAN SELV FINNER BEST. DET BURDE MANGE FLERE AV DE SOM LEDER KRISTNE TV-KANALER TENKE OVER OG INNRETTE SEG ETTER FOR DA HADDE GUD OVERØST DEM MED SINE VELSIGNELSER MEN NÅR MAN IKKE VIL LYTTE TIL DEN HELLIGE ÅND SÅ TAR GUD TALENTET FRA DEM OG GIR DET TIL NOEN ANDRE SOM HAN REISER OPP. SE AVSNITTET I RØDBRUN TEKSSOM FØLGER UMIDDELBART:

 

 

 

GUDS ORD SIER AT DET VI LØSER PÅ JORDEN SKAL VÆRE LØST I HIMMELEN OG DET VI BINDER PÅ JORDEN SKAL VÆRE BUNDET I HIMMELEN.

NORGE OG DET NORSKE FOLK MÅ LØSES UT ELLERS SÅ VIL LAND OG FOLK FORTSETTE I EN UKONTROLLERT STOR HASTIGHET I DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN MOT AVGRUNNEN. DAVID YONGGI CHO I YOIDO FULL GOSPEL CHURCH I SEOUL I KOREA OPPDAGET BETYDNINGEN AV BØNN MHT TIL Å LØSE EN NASJON MED SÅ MANGE MILLIONER SOM SØR-KOREA. DET TALTE ORDS HYRDE HAR BL.A. OPPDAGET LØSERMAKTEN SOM JESU LEGEME I NORGE MÅ TA IBRUK FØR DET ER FOR SENT. EN LØSERMAKT SOM RIVER NASJONEN UT AV SATANS JERNGREP OG FORBLINDELSE. NÅ ER KONFERANSETIDER FORBI, NÅ MÅ MAN BRETTE OPP SKJORTA OG VIRKELIG GJØRE ET SOLID STYKKE ARBEIDE HVIS NORGE OG DET NORSKE FOLK SKAL REDDES UT AV DEN ONDE SPIRALEN. NORGE KAN IKKE KONFERERES UT AV DEN ONDE SPIRALEN MEN LØSES UT AV LEMMER PÅ JESU LEGEME SOM LEDES AV DEN SOM GUD HAR VALGT UT TIL DET. DET TALTE ORDS HYRDE HAR TATT PÅ SEG LEDERANSVARET FOR Å FÅ UTFØRT DENNE LØSERBØNNEN MEN HVOR ER JESU LEGEME? HVOR ER DE SOM VIL STILLE SEG TIL TJENESTE FOR GUD I EN SLIK OPPGAVE? DU SOM LESER DETTE OG ER ET LEM PÅ JESU LEGEME ER SKYLDIG TIL Å HANDLE PÅ DETTE OG DU SOM OPPLEVER AT GUD DRAR DEG TIL SEG MÅ VÅKNE OPP. DU SOM ER FRAFALLEN MEN SOM VIL TILBAKE TIL JESUS OG DU SOM HAR LETT ETTER EN FRELSER FRA DINE PROBLEMER - IKKE VENT LENGER MEN TAR KONTAKT MED OSS VED Å STRAKS SENDE EN EMAIL ELLER RINGE OSS. NÅ MÅ KRISTNE TV-KANALER OG MENIGHETER SLUTTE MED Å BARE MARKEDSFØRE ELLER VISE FREM SEG SELV ELLER EN ELLER ANNEN KJENDISPREDIKANT FRA USA ELLER ANDRE STEDER OG SLIPPE TIL DEN SOM GUD HAR SATT TIL Å VÆRE VEKKELSESLEDER OG SOM HAR FÅTT I OPPGAVE Å BL.A. FØRE NORGE TILBAKE TIL GUD. DET TALTE ORDS HYRDE HEVDER AT HAN ER DENNE VEKKELSESUTSENDINGEN FORDI HAN HAR FÅTT NØKLENE TIL VEKKELSEN ELLER DEN GODE SPIRALEN, NØKLER SOM HAN KALLER TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SOM FÅR MENNESKERS OPPMERKSOMHET BORT FRA MENNESKER/KJØD OG TING ETC OG OVER PÅ GUDS ORD SOM IGJEN BRINGER GUDS NÆRVÆR MED HANS ÅND, KRAFT OG ILD TILBAKE TIL LAND OG FOLK. VED Å PRAKTISERE TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SÅ VIL MIRAKLENE EKSPLODERE I HJEMMENE OG PÅ BUSSEN, PÅ TOGET, HURTIGRUTA, PÅ LEGEKONTORET, SKOLENE, UNIVERSITETENE, BARNEHAGENE, SYKEHUSENE, ARBEIDSPLASSENE,STYREROM, SELSKAPER, KONGEHUS I EUROPA OG ELLERS, FYRSTEHUS, REGJERINGER, STORTING, NASJONALFORSAMLINGER FORØVRIG, OFFENTLIGE ETATER O.S.V. OG FORAN PC'ENE ETC. DET SOM DA VIL SKJE ER AT DEN GODE SPIRALEN VIL MANIFISTERE ELLER VISE SEG SOM EN KONKURRENT TIL DEN ONDE SPIRALEN. EN SPIRAL SOM ER OPPADGÅENDE OG SOM FÅR MENNESKER I KONTAKT MED JESUS KRISTUS, DEN HELLIGE ÅND OG FADEREN GJENNOM AT DE BEGYNNER Å TA GUD PÅ ORDET ISTEDET FOR SEKTERISME OG MENNESKEDYRKING. MENNESKER VIL FORVANDLES OG ENTRE DEN GODE SPIRALEN SOM ER HIMMELVEGEN OG IKKE HELVETESVEGEN TIL AVGRUNNEN. DEN FATALE FEILEN HØYESTERETT GJORDE - MENS JOHN F. KENNEDY VAR PRESIDENT - I USA VAR AT DE STENGTE VEGEN TIL DEN GODE SPIRALEN TIL HIMMELEN FOR UNGDOMMEN OG BARNA SÅ DE ISTEDET GIKK RETT INN I DEN ONDE SPIRALEN TIL HELVETE. DET VAR RART AT IKKE PAVEN REAGERTE SIDEN KENNEDY VAR KATOLIKK? PAVEN KUNNE SENDT KENNEDY ET ADVARENDE BREV. KOM DET BREV FRA JESU LEGEME I NORGE, HERUNDER PINSEVENNER ELLER ANDRE FOR Å ADVARE KENNEDY? NEI, DET HAR VI IKKE HØRT OM. ADVARER NORSKE KRISTNE TROSSAMFUNN NORSKE MYNDIGHETER OM AT DE MÅ TA KONSEKVENSENE AV Å MOTORISK VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD? NEI, VI HAR IKKE REGISTRERT AT DET ER KOMMET SLIKE ADVARSLER FRA STØRRE ETABLERTE TROSSAMFUNN I NORGE. ER IKKE DET HYKLERSK? DET ER VELDIG ALVORLIG FOR OM INGEN ADVARER, OM DET IKKE ER NOEN PROFETER SOM STÅR FREM OG ADVARER HVORDAN SKAL NORGE DA KUNNE KOMME SEG UT AV DEN ONDE SPIRALEN? DET HOLDES MØTER OG KONFERANSER, STEVNER OG DET ARRANGERES TURER TIL ISRAEL OG ANDRE STEDER MEN GUDS EMBEDSMENN ER FRAVÆRENDE MEN SLIK ER DET IKKE MED DET TALTE ORD. HVEM ER DET SOM HAR NOE ÅNDELIG RYGGERAD OG NAKKE? VI TALER GUDS PROFETISKE BUDSKAP TIL JESU LEGEME OG DE MYNDIGHETER SOM ER ANSVARLIGE FOR Å VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD. VI VIL IKKE AT GUDS FORBANNELSE OVER NORGE SKAL FORTSETTE MEN BLI BRUTT VED AT FOLKET OMVENDER SEG OG IGJEN HOLDER DET SOM DEN NORSKE KONG OLAV DEN HELLIGE BESLUTTET PÅ MOSTER I 1024 FØR ET ENESTE SENERE NORSK STORTING HADDE GJORT ET ENESTE VEDTAK. ET DEMOKRATI HAR IKKE TILBAKEVIRKENDE KRAFT MEN SKAL RETTE SEG ETTER DET GYLDIGE NORSKE TING HAR VEDTATT FØR DET FANTES NOE SEKULÆRT DEMOKRATI I NORGE. HVIS man ikke VIL AKSEPTERE EN SLIK JUSS SÅ KAN MAN HELLER IKKE FORLANGE AT ROALD AMUNDSENS ELLER NANSENS EKSPEDISJONER VAR FØRST TIL POLENE. MAN KAN DA BRUKE DET HODELØSE PRINSIPP AT MAN BARE KAN VEDTA ALT MULIG RART OG SI AT DE GAMLE NORSKE KONGER OG POLFARERE ER GÅTT UT PÅ DATO, DE ER UTRANGERT OG AT DET ER ANNERLEDES Å GÅ TIL POLENE IDAG ENN DA DE DRO DIT OG VI SER BORT FRA DE TIDLIGERE POLFARERNE OG KONGENE OG VEDTAR AT DET ER HELT ANDRE SOM NÅ SKAL FÅ BESTEMME I NORGE OG STÅ SOM EROBRERE AV POLOMRÅDENE. HVA SLAGS LOGIKK ER DETTE? JO, DET ER LOGIKKEN TIL VISSE SOM HEVDER NORGE ER EN RETTSSTAT? HVIS NORDMENN VIL HA RETTSSTAT SÅ FØLGER DE OPP MOSTRATINGET AV 1024, PUNKTUM OG MOSTRATINGET VEDTOK AT ABORT VAR STRAFFBART, DVS EN KRIMINELL HANDLING. Å FORKASTE TIDLIGERE NORSKE TING PÅ NORSK JORD ER DET MOTSATTE AV RETTSSTAT, DET ER KAOSSTAT ELLER TOTALT ANARKI. HVIS DET ER SLIK AT NORGE IKKE RESPEKTERER SINE EGNE LOVER HVORFOR SKAL DA NORDMENN RESPEKTERE LOVER AV NYERE DATO - JA DET ER SPØRSMÅLET SOM DA AUTOMATISK BLIR STILT? DET ER JO ANARKI NÅR POLITIKERE ER FRITATT FRA Å RESPEKTERE Å FØLGE NORSK LOV VED Å BARE VEDTA AT DE GAMLE LOVENE ER UTRANGERTE. DETTE VISER JO AT MAN HEVER SEG OVER LOVEN OG AT LOV ALLIKEVEL IKKE ER LOV MEN AT KAOS ER LOV, TILFELDIGHETER ER LOV. LOVEN ER DA FLYTENDE OG AVHENGIG AV HVEM SOM TIL ENHVER TID SITTER I REGJERING. DETTE HER ER DA SANNELIG ANARKI MENS RETTSSTATEN ER PÅ FERIE ELLER I UNNTAKSTILSTAND ELLER I EN KOMITE ELLER BARE SOM FINE, VAKRE ORD PÅ ET PAPIR. VI SER OGSÅ AT UNDER TRONTALEDEBATTEN I STORTINGET SÅ BLIR STATSOVERHODET NÆRMEST DIKTERT TIL Å SI: GUD VELSIGNE DET NORSKE STORTING MEN HVORDAN KAN HAN/GUD DET HVIS DET NORSKE STORTING MOTORISK VEDTAR LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD? DET Å BE GUD VELSIGNE ET STORTING SOM NOTORISK BRYTER NORSK LOV MÅ KUNNE ANSEES SOM BLASFEMI ELLER AT MAN IKKE HAR SKJØNT HVA DET ER MAN EGENTLIG SIER. NEI, NÅ FÅR SANNELIG NOEN SI SANNHETEN OG REDDE FOLK OG LAND UT AV HYKLERIET OG DET ER DET JESU LEGEME SIN OPPGAVE Å GJØRE OG VI ANSER OSS SOM ET LEM PÅ JESU LEGEME. VI ØNSKER AT NORGE SKAL KOMME UT AV DEN ONDE SPIRALEN OG FÅ OPPLEVE GUDS VELSIGNELSER OG DA MÅ VI SI SANNHETEN ELLERS VIL NORGE STUPE NEDOVER I EN UKONTROLLERT HØY HASTIGHET I DEN ONDE SPIRALEN.

 

VI ØNSKER AT 500 AV DE NORDMENN (ETNISKE NORSKE OG ANDRE NORSKE) SOM VIL AT DE GAMLE NORSKE LOVGIVERNE - OLAV TRYGGVASON OG OLAV DEN HELLIGE (Konge av Norge fr1015-1025) - SKAL ADLYDES FULLUT KONTAKTER OSS STRAKS:

 

CA 500 NORSKE STATSBORGERE  VIL VI AT KONTAKTER OSS SÅ RASKT DE KAN. DE NORDMENN SOM VIL BØYE SEG FOR OLAV DEN HELLIGES KRISTENRETT VEDTATT PÅ MOSTER I 1024 OG SOM VIL DYRKE DEN LEVENDE ISRAELS GUD SOM ER VÅR GUD I KRISTUS SOM OLAV DEN HELLIGE PÅLA OSS NORDMENN KAN KONTAKTE OSS. NORDMENN SOM TROR PÅ ADVARSELEN TIL KONG HAAKON DEN SYVENDE SOM SA AT VÅR FRIE VESTLIGE KULTUR VIL FORGÅ HVIS VI IKKE LAR OSS GJENNOMSYRE AV DEN GAMLE KRISTENDOMMEN KAN KONTAKTE OSS STRAKS. VI ANSER OSS FOR Å VÆRE HELT I TAKT MED HANS MAJESTETER OLAV DEN HELLIGE OG HAAKON DEN SYVENDE AV NORGE HVA GJELDER DEN GAMLE KRISTENDOM OG OLAV DEN HELLIGES LOVVEDTAK VEDRØRENDE KRISTENRETTEN PÅ MOSTER I 1024. HVIS IKKE EN NORSK LOV SOM BLE GYLDIG VEDTATT I 1024 ER NORSK LOV HVA ER NORSK LOV DA? VI RETTER OSS ETTER GUDS ORD FØRST OG FREMST MEN OLAV DEN HELLIGE OG MOSTRATINGET ER TIL OG MED LOVVERK GJORT AV GYLDIGE JORDISKE NORSKE MYNDIGHETER/REGENTER OG DA SKULLE DE OGSÅ FØLGES AV SENERE NORSKE MYNDIGHETER SOM BURDE RESPEKTERE TIDLIGERE NORSKE TING OG IKKE HÅNE TIDLIGERE NORSKE LOVER, DVS DE BURDE RESPEKTERE SINE EGNE LOVER. FOR HVORDAN SKAL MAN ELLERS HEVDE EN RETTSSTAT? EN RETTSSTAT ER KANSKJE SOM EN KARTONG MED MELK, DATOEN AVGJØR NÅR DEN ER OG IKKE ER EN KARTONG MED MELK?

VAR DET NOEN SOM SA RETTSTAT? ELLER HØRTE VI FEIL? DE SENERE NORSKE MYNDIGHETER REPRESENTERT MED VISSE REGJERINGER BESTÅENDE AV VISSE NORSKE POLITISKE PARTI OG STATSRÅDER HAR BEGÅTT LANDSFOREDERI NÅR DE HAR TOTALT FORKASTET KRISTENRETTEN VEDTATT AV EN NORSK KONGE. HVIS DET ER SLIK AT EN REGJERING KAN PLUTSELIG BESTEMME AT HINDUISMEN ELLER HUMANISMEN SKAL VÆRE DEN NORSKE STATS OG DET NORSKE FOLK SIN TRO SÅ ER DET ET JURIDISK OG FOLKERETTSLIG OVERGREP PÅ DET NORSKE FOLK. Å PLUTSELIG VEDTA AT DET SKAL VÆRE UNDERVINSING I ALLE VERDENS RELIGIONER PÅ NORSKE SKOLER ER I STRID MED KRISTENRETTEN OG EN HÅN MOT DET SOM EN TIDLIGERE NORSK KONGE MED UINNSKRENKET MYNDIGHET VEDTOK PÅ MOSTER I 1024. DET ER EN FORKASTELSE AV DEN NORSKE KULTUREN OG DEN NORSKE FOLKESJELA. DET VITNER OM TOTALT RESPEKTLØSE POLITIKERE SOM OVER HODE IKKE HAR NOE SOM HELST RESPEKT FOR TIDLIGERE NORSKE KONGER OG DERES LOVERKRINGER SOM STÅR OVER SENERE NORSKE LOVVEDTAK FORDI DE ER KOMMET TIL FØR SENERE NORSKE TING OG SKAL DA SELVLGELIG ANSEES SOM ENDEL AV GRUNNLOVEN. KRISTENRETTEN HADDE IKKE EN FORMULERING SOM BEGRENSET DEN I TID - DEN VAR TIDLØS, DVS VEDTATT PÅ UBESTEMT TID, DVS FOR ALL TID. DET VAR IKKE TIDLIGERE VEDTATT EN SLIK LOVHJEMLET PLIKT FOR NORDMENN ELLER NORSKE STATSBORGERE  OG STATEN. DEN KRISTNE NORSKE KULTUREN ER DERFOR LOVBESKYTTET OG LOVPÅLAGT OG SKAL DERFOR OGSÅ FØLGES AV SENERE NORSKE REGJERINGER. DE KRISTNE MÅ DERFOR VÆRE KLAR OVER AT DE HAR LOVHJEMLEDE RETTIGHETER OG KAN KREVE DE ETTERFULGT. DET HAR IKKE VÆRT NOEN NORSKE STATSKUPP ETTER DISSE LOVENES I KRAFT TREDELSE OG MAN KAN FØLGELIG IKKE PÅBEROPE SEG SLIKE OMSTENDIGHETER FOR Å SLIPPE UNNA DEN LOVPÅLAGTE KRISTENRETTEN. NOEN AV DE TIDLIGERE NORSKE KONGENE HAR LAGT ET LOVHJEMLET VERDIGRUNNLAG FOR NORGE OG DE MÅ MAN RETT OG SLETT RESPEKTERE SLIK SOM DEN LOVHJEMLEDE KRISTENRETTEN.

NÅ MÅ JESU LEGEME I NORGREISES OPP OG STÅ PÅ SINE EGNE BEN OG KOMME I RETT BIBELSK FUNKSJON ELLER SKIKK OG IKKE DRIVE MED RELIGIØSE SYSLER OG/ELLER VÆRE OPPSPLITTET OG IKKE FUNKSJONSDYKTIG. DET TALTE ORDS HYRDE HEVDER HAN HAR FÅTT DENNE OPPGAVEN Å SAMLE EN GIDEONITTHÆR SOM SKAL LØSE NORGE OG NORDMENN UT FRA DEN ONDE SPIRALEN SOM NORGE HAR KOMMET I OG DU BØR KONTAKTE OSS RASKT HVIS DU VIL VÆRE MED. TOTALT ANTALL KRIGERE I DENNE HÆREN SKAL VÆRE 1/10 000 DEL AV BEFOLKNINGEN I NORGE, CA 500 PERSONER PÅ NÅRENDE TIDSPUNKT. DU KAN VÆRE UNG ELLER GAMMEL, ETNISK NORSK ELLER ANNEN NORSK MEN NORSK MÅ DU VÆRE, MEN MÅ BRENNE FOR JESUS I DITT HJERTE.

DET TALTE ORDS PROFETISKE MINISTRY MENER AT NORGE HAR KOMMET I DEN SAMME ONDE  ELLER NEDADGÅENDE SPIRALEN SOM USA OG AT JESU LEGEME I NORGE MÅ REISES EN GANG FOR ALLE FØR DET ER FOR SENT. DE SOM BLIR MED I GIDEONITTHÆREN OG SOM MOTTAR ET KURS OVER INTERNET I ÅNDELIG KRIGFØRING VIL BLI SALVET TIL KRIGER SLIK AT DE KAN MOTTA GUDS UTRUSTNING OG BRUKE DEN og LØSE NORGE UT AV DEN ONDE SPIRALEN. PÅ DIREKTESENDT WEB-TV KAN VI SOM ADMINISTRATOR AV GIDEONITTARMEEN LEDE ARMEEN I FELLES BØNN FOR NORGE. JESU LEGEME I NORGE HAR ANSVAR FOR Å GJØRE DETTE NÅ OG HERREN HAR BEDT OSS OM Å ADMINISTRERE OG LEDE DETTE. BLIR DET IKKE GJORT NÅ SÅ FALLER NORGE NEDOVER OG NEDOVER I DEN ONDE SPIRALEN SOM INGEN ANDRE KAN FÅ NORGE UT AV ENN ET NORSK JESU LEGEME SOM HAR EN TANKE, EN TRO, EN OG SANN GUD. DETTE ER DET SAMME SOM OLAV TRYGGVASON GJORDE PÅ MOSTER I 1024. VI FASTHOLDER KRISTENRETTEN NOK EN GANG VED AT VI HOLDER DEN FREM IGJEN MEN DEN BLE SOM SAGT VEDTATT PÅ MOSTER I 1024 OG ER SÅLEDES EN VEDTATT NORSK LOV PÅ NORSK JORD MEN SOM DAGENS STORTING HAR SATT SEG OPP IMOT UTEN AT FOLKET HAR LØFTET EN FINGER TIL NÅ MEN DET MÅ DET NÅ VÆRE SLUTT PÅ EN GANG FOR ALLE. La oss være enige om det. BRUKER VI IKKE OG HOLDER VI IKKE KRISTENRETTEN I HEVD SÅ VIL DEN BLI TATT FRA OSS. NÅR STORTINGET NEGLISJERER KRISTENRETTEN SÅ HAR DE INGEN RESPEKT FOR GUDS ORD OG JESU LEGEME OG HELLER IKKE FOR DE NORSKE LOVGIVERNE AV 1024 PÅ MOSTER. DET MÅ VI FÅ SATT EN BRÅSTOPPER FOR. SKAL NORGE KALLE SEG RETTSSTAT SÅ FÅR DA NORSKE TING PÅ NORSK JORD BLI FULLT RESPEKTERT OG FØLGELIG ETTERFULGT. ET TING SOM HAR VÆRT TIDSMESSIG FØR ET ANNET TING GÅR FORAN DET SENERE TINGET SOM SIER NOE ANNET ENN DET FØRSTE TINGET. HVA ER ELLERS MENINGEN MED Å HA EN GRUNNLOV? MOSTRATINGET VAR JO ET TING SOM BLE HOLDT AV EN KRISTEN KONGE OG VAR IKKE EN GANG I FØRKRISTEN TID. DEN KRISTNE ARVEN ER GRUNNLOVSFESTET OG GÅR FORAN ALLE ANDRE RELIGIONER SOM VIL HA RETT TIL DET ENE OG DET ANNET. MOSTRATINGET VALGTE TROSRETNING FOR NORGE OG DEN STÅR EGENTLIG FAST. HVIS MAN IKKE LIKER DET SÅ FÅR MAN FINNE SEG ET ANNET LAND Å BO I. HVA TROR DERE MYNDIGHETENE I PAKISTAN ELLER IRAN HADDE SAGT HVIS DET KOM EN BØLING MED NORDMENNV DIT OG FORLANGTE AT DE KRISTNE SKULLE HA SAMME RETTIGHETER SOM MUSLIMENE? NORDMENN ER NAIVE OG FORSTÅR IKKE HVA MOSTRATINGET EGENTLIG VAR MEN LOVGIVERNE FORSTÅR DET MEN NEGLISJERER DET. VESTEN HAR GLEMT KORSFARERTIDEN OTROR PLUTSELIG AT DATIDENS RELIGIONSKRIGER VAR UNØDIGMEN ISLAM VAR PÅ VEG INN I EUROPA VIA SPANIA MEN SPANIAS KORSFARERE GREIDE Å HOLDE STAND. IDAG MØTER ISLAM DE NAIVE VESTLIGE, ROTLØSE DEMOKRATIENE OG MAN SNAKKER OM DEMOKRATI MEN DET ER EN STOR MISFORSTÅELSE Å TRO AT NORDMENN VIL TILLATE AT DERES KULTUR BLIR UTSLETTET BARE FORDI AT VISSE POLITISKE PARTI I NORGE BRUKER DEMOKRATIBEGREPET SÅ FEILAKTIG AT DET KRENKER NORSK LOV VEDTATT AV NORSKE LOVGIVERE PÅ NORSK JORD FOR Å SLIPPE INN ALLE OKKULTE RELIGIONER SOM KAN UTTALES ELLER IKKE. IDAG INVITERER NÆR SAGT VISSE POLITISKE PARTI ANDRE RELIGIONER TIL Å KOMME Å BYGGE SINE AVGUSTEMPLER MED DE NORSKE SKATTEBETALERNES PENGER - SELV PENGENE TIL KRISTNE NORSKE SKATTEBETALERE. DETTE GJØR DET I STRID MED IHVERTFALL MOSTRATINGET. SLIKE NAIVE OG BLINDE POLITIKERE VET IKKE AT FREMMEDE RELIGIONER REPRESENTERER ONDE KREFTER OG DE TROR FREMMEDE RELIGIONER ER GODE FILOSOFIER MEN DE ER OKKULTE KREFTER SOM VIL ØDELEGGE DE MER FREDLIGE VESTLIGE DEMOKRATIENE HVIS DE FÅR OPERERE FRITT. IDAG HAR USA OG ANDRE VESTLIGE LAND BEGYNT Å FÅ SMAKKONSEKVENSENE AV SIN SKAMMELIGE NAIVITET OG BLINDHETUANSETT HVA NORDMENN SIER SÅ ER MOSTRATINGET BINDENDE FOR NORDMENN OG NORGE. DEMOKRATI OG KRISTENRETT ER TO HELT FORSKJELLIGE TING. KRISTENRETTEN BLE ETABLERT I NORGE LENGE FØR DE SEKULÆRE DEMOKRATIENE BLE TIL OG ER IKKE BUNDET AV DET SEKULÆRE DEMOKRATIETS SPILLEREGLER. HADDE DEMOKRATIET KOMMET FØRST SÅ HADDE DET KUNNET HEVDE RETTEN MEN SLIK ER DET NÅ IKKE. DEN SOM KOMMER FØRST TIL MØLLA FÅR MALE HETER DET.

DET ER EGENTLIG HELLER INGEN MOTSETNING Å HA BÅDE DEMOKRATI OG KRISTENRETTEN FORDI FOLK TRENGER IKKE Å VELGE Å BO I NORGE. DE KAN VELGE MELLOM MANGE ULIKE DEMOKRATIER I VESTENDEN RENE SANNHETEN ER AT DET ER KUN KRISTI ORD SOM SETTER FRI MENNESKER, FAMILIER, SLEKTER, SAMFUNN OG NASJONER. HVIS DEMOKRATIET SKAL OVERLEVE SÅ MÅ DET BYGGE PÅ DET SOM SKAPER GRUNNLAGET FOR DEMOKRATIET NEMLIG FRIHETEN OG FRIHETEN SKAPES KUN VED Å ØNSKE KRISTUS OG ORDET HAN HAR FRA SIN FAR VELKOMMEN OG Å TA DET PÅ ALVOR, DVS PRAKTISERE DET. FRIHET SKAPES IKKE VED Å SLIPPE TIL ALLE DE OKKULTE RELIGIONENE SOM ØSTEN OG VESTEN HAR Å BY PÅ. SIST NEVNTE FORSØK BLE GJORT AV SUPREME COURT I USA I 1963 DA KRISTEN BØNN BLE FORBUDT VED LOV I SKOLENE OG PÅ UNIVERSITETENE. STRAKS LOVEN BLE VEDTATT SÅ KOM DET EN TSUNAMI AV OKKULTE KREFTER INN I DET AMERIKANSKE DEMOKRATIET SOM TIL DA HADDE VÆRT BESKYTTET MOT DE DESTRUKTIVE KREFTENE SOM DET OKKULTE REPRESENTERER. DE BLINDE ADVOKATENE I SUPREME COURT MED SINE DOMMERE KASTET USA INN I DEN ONDE SPIRALEN SOM VI ALLE SER SÅ TYDELIG TAR FORM IDAG. DENNE ONDE SPIRALEN KASTER USNEDOVER I EN VOLDSOM FART MOT AVGRUNNEN, SELVUTSLETTELSEN. NORGE HAR OGSÅ NÅ DE SENERE ÅR BEGYNT Å FÅ EN HØY HASTIGHET NEDOVER I DENNE ONDE SPIRALEN SOM DE DELER MED USA OG HELE VESTEN. DET ER IKKE SÅ STOR TIDSFORSKJELELLER AVSTAND MELLOM USA OG NORGE SOM BEGGE BEFINNER SEG I DEN SAMME ONDE SPIRALEN. USA SOM NASJON HAR ALLIKEVEIKKE DEN SAMMMAJESTETISKE KRISTNE HISTORIKKEN SOM NORGE MED OLAV DEN HELLIGE OG KRISTENRETTEN. KRISTENDOMMEN ER MYE STERKERE FORANKRET I NORSK LOV OG I NORGE OG NORDMENN ENN HVA KRISTENDOMMEN ER  I USA OG AMERIKANERNEOLAV DEN HELLIGES INTENSJON VAR AT KRISTENRETTEN SKULLE GJELDE FOR ALL TID. LOVVERK HAR ALLTID EN INTENSJON OG DET ER EN FORBRYTELSE OG IKKE FØLGE INTENSJONENE TIL LOVGIVERNE AV 1024. NÅR SENERE LOVGIVERE IKKE FØLGER TIDLIGERE LOVGIVERE SÅ ER DET IKKE NOEN LOV I DET HELE TATT MEN FULLSTENDIG LOVLØST OG DE SOM SNAKKER OM LOV OG ORDEN HAR IKKE PEILING PÅ HVA SOM EGENTLIG HAR SKJEDD OG VET IKKE HELT HVA FOR LAND DE BOR I. SKAL MAN HA RETTSSTAT SÅ MÅ MAN FØLGE TIDLIGERE LOVER ELLERS ER DET LOVLØST OG LOVLØSHET STRIDER MOT RETTSSTATSPRINSIPPET. ALTSÅ GÅR NORGE MOT SELVUTSLETTELSE ELLER OPPHEVELSE AV SIN EGEN STAT OG SITT EGET SAMFUNN FOR Å SLIPPE TIL KAOS OG KAOS ER BARE EN AV DE NEDADGÅENDE SIRKLENE I DEN ONDE SPIRALEN. DE NORSKE MYNDIGHETER VIL ALDRI GREIE Å HANSKES MED DE OKKULTE KREFTENE SOM DE OKKULTE RELIGIONENE TAR MED SEG TIL NORGE FØR DE IGJEN BØYER SEG FOR LOVGIVERNE AV 1024. OLAV DEHELLIGE VISSTE HVOR NEDBRYTENDE DE OKKULTRELIGIONENE VAR OG HAN KJEMPET FOR HARDE LIVET I SIN KAMP MOT DEM. NORGE HAR KOMMET UT AV SIN VELSIGNEDE BALANSE OG VI SER AT EKSTREMVÆRET TAR HARDERE OG HARDERE TAK RUNDT NORGE. I 2011 HAR NORGE IKKE VÆRT VÅTERE PÅ 100 ÅR. TERRORENS GREP HAR OGSÅ TATT TAK OG RIVER LAND OG FOLK I STYKKER HVIS IKKE JESU LEGEME REISER SEG OG HEVDER KRISTENRETTEN OG LØSER LAND OG FOLK FRA DE OKKULTE KREFTENE SOM HAR KASTET NORGE INN I DEN ONDE SPIRALEN. DISSE KREFTENE HAR REGJERINGSPARTIENE SLUPPET LØS I NORGE OVER MANGE ÅR fordi de motorisk vedtar lover som bryter med Guds Ord. VI KAN VÆRE TRYGGE PÅ AT VI HAR BÅDE GUDS VELSIGNELSE OG OLAV DEN HELLIGES SAMTYKKE I AT VI STÅR PÅ KRISTENRETTEN. DET ER EKTE NORSK TRADISJON Å HOLDE FREMME KRISTENRETTEN OG DEN ER OGSÅ LOVFESTET AV NORSKE LOVGIVERE ANNO 1024. Å RØRE KRISTENRETTEN VIL FØRE FOLK OG LAND ENDA DYPERE NED I SPIRALEN OG Å NEGLISJERE KRISTENRETTEN VIL BETY DET SAMME. ALT VIL SLÅ FEIL I NORGE, HERUNDER ØKONOMI, AVLINGERFORSVAR, HELSEVESEN, LOV OG ORDEN, VÆR OG KLIMA ETC SÅ LENGE KRISTENRETTEIKKE BLIR HOLDT FULLT I HEVD OG RESPEKTERT OG ETTERFULGTVIL NORDMENN HA GODE TIDER SÅ MÅ DE IKKE STEMME PÅ POLITISKE PARTIER SOM IKKE VIL HA KRISTENRETTEN SOM OLAV DEN HELLIGE ELLER OLAV TRYGGVASON FASTSLO VED LOV I 1024. POLITIKERE SOM IKKE VIL RESPEKTERE TIDLIGERE NORSK LOVGIVNING HAR EGENTLIG INGENTING Å GJØRE I NORGE. SEND DEM UT AV LANDET KJÆRE NORDMENN SÅ DET KAN BLI GODE TIDER FOR LAND OG FOLK IGJEN. SÅ DET LUNE NORSKE KLIMAET KAN KOMME TILBAKE IGJEN. SÅ FOLK IGJEN KAN BO I LANDET OG DRIVE FISKE OG FANGST OG ANNET UTEN Å FØLE AT HÅNDJÆRNA ER PÅ DEM BARE DE FÅR LITT TRO PÅ AT NÅ SKAL DET GÅ BRA, NÅ SKAL DET LYKKES, NÅ ER VI HERRER I EGET HUS IGJEN. O TAKK OG PRIS DEN GUDEN SOM VI SKULLE DYRKE SLIK OLAV DEN HELLIGE PÅLA OSS JA DEN GUDEN SKAL VI DYRKE OG FOR KONGE SOM KRISTENRETTEN FØLGER VI SKAL BE OM GOD HELSE OG GODT VÆR FOR FOLKET MEN GUD FRI OG BEVAR OSS FRA Å BE SLIKE VELSIGNELSER OVER DE SOM IKKE VIL HA KRISTENRETTEN, DVS DE SOM IKKE VIL HA NOE MED VÅR GUD Å GJØRE I DET HELE TATT MEN SOM VIL LEGGE LAND OG FOLK ØDE VED Å ÅPNE DET FOR DE OKKULTE KREFTENE SOM VIL UTSLETTE LAND OG FOLK. GUD SIER AT VI SKAL HOLDE OSS VEKKE FRA DE ONDE OG IKKE SITTE I SPOTTERES SETE OSV. HVIS VI STEMMER PÅ SPOTTPARTIER SÅ SPOTTER VI GUD OG DET KAN VI IKKE FOR DA SPOTTER FOLK OGSÅ KRISTENRETTEN. NEI, SE DEG FORE NORDMANN OG IKKE LA DEG LURE I DEN FELLA SOM ØDELEGGER Norge og det norske folk. VIL DU HA GODE TIDER SÅ STEM PÅ DE SOM HOLDER KRISTENRETTEN VED HEVD OG STYRKER DEN OG HÅNDHEVER DEN. Våkn opp og omvend deg til den Guden som Olav Den Hellige påla enhver nordmann, nemlig Jesus Kristus. Gud velsigne Olav Tryggvason og biskopene som medvirket til å lovfeste kristenretten på Moster i 1024. NORGE SKAL OG MÅ IKKE FÅ ENDE SINE DAGER SOM ET EKSPERIMENTELT VRAK FOR SOSIALISME/SOCIALDEMOKRATI ELLER LIBERAL SOSIALISME EI HELLER FOR SOSIAL LIBERALISME. DISSE KREFTENE ER OGSÅ OKKULTOG VIL UTSLETTE DEN NORSKE FOLKESJELA SOM HAR SIN GUDSTRO PÅ BUNNENLIBERAL SOSIALISME OG SOSIAL LIBERALISME HAR IKKE LØSNINGENE MEN KUN FIFFIE IDEER når deres verdigrunnlag er humanistisk og ikke den kristne arven fra apostlene i Guds Ord, Bibelen. ET SAMFUNN KAN IKKE STYRES AV EGOSENTRISKE MOTIVER ELLER FIFFIE IDEER MEN AV GUDS ORD. I NORGE SER VI AT DET ER NETTOPP SOSIAL LIBERALISME OG LIBERAL SOSIALISME SOM HAR BEGYNT Å SAMLE SINE TROPPER MEN JESU LEGEME MÅ VÅKNE OPP OG LØSE LANDET OG FOLKET UT FRA DISSE KREFTENE SOM EGENTLIG ER TO BLINDVEGER. NORGE HAR VÆRT SKAKKJØRT ALT FOR LENGE MEN DET BLIR BARE VÆRRE MED ENDA EN NY BLINDGATE, NEMLIG SOSIAL LIBERALISME som ikke bygger på Guds Ord. FRIHET KAN HVERKEN SKAPES AV SOSIAL LIBERALISMEN ELLER LIBERAL SOSIALISME som ikke er forankret i Guds Ord. DET ER KUN GUDS ORD SOM KAN SKAPE FRIHET FORDI GUDS ORD ER SANNHETEN OG SANNHETEN SETTER FRI. ET NYTT REGIME I NORGE SOM FORTSETTER MED Å MOTORISK VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD VIL BARE FORTSETTE Å KASTE NORGE OG NORDMENN VIDERE LENGER NED I DEN ONDE SPIRALEN. DET ER TID FOR HELT ANDRE KREFTER  NEMLIG GUDS KREFTER SOM TAR TAK I LAND OG FOLK FØR DET ER FOR SENT. DET ER DETTE GIDEONITTKRIGERNE SKAL DRIVE MED NEMLIG Å LØSE NORGE OG DET NORSKE FOLK UT FRA DEN ONDE SPIRALEN.

 

MELD DEG PÅ, DVS VERV DEG SOM KRIGER I DEN NORSKE GIDEONITTARMEEN NÅ STRAKS HVIS DU ELSKER JESUS OG VIL DET BESTE FOR NORGE OG DET NORSKE FOLK!

 

DET ER DE NORSKE UNGDOMMENE SOM NÅ MÅ VERVE SEG FOR  DENNE GUDS SAK. DE ANDRE SAKENE ER UVESENTLIGE FORDI DE KAN IKKE REDDE NORGE UT FRA DEN ONDE SPIRALEN. NORGE MÅ LØSES UT FRA DEN ONDE SPIRALEN OG FØRES INN I DEN GODE SPIRALEN SOM ER VEKKELSESSPIRALEN, HIMMELVEGEN, DVS VEGEN I BESTEMT FORM, NEMLIG JESUS KRISTUS OG PÅ DEN VEGEN SÅ FINNER DU OGSÅ LIVET OG SANNHETEN SOM OGSÅ ER JESUS KRISTUS.

 

VI HAR SETT NORSKE UNGDOMMER VERVE SEG FOR VISSE POLITISKE PARTIER MEN DET HAR IKKE FORVANDLET NORGE MEN HAR PÅFØRT DET STORE TAP. NÅ ER TIDEN INNE FOR AT NORSK UNGDOM VERVER SEG FOR GUDS SAK, GIDEONITTARMEEN, SLIK AT NORGE KAN REDDES UT AV DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN. OG DEMOKRATIET HAR INGEN RETT TIL Å UTSLETTE DEN NORSKE KRISTNE FOLKESJELA BARE FORDI DEN VIL DRIVE SIN SYKE FILOSOFI OM AT ALT SKAL VÆRE VALGFRITT. HVIS MAN SKAL FØLGE DET SEKULÆRE DEMOKRATISKE TANKESETTET HELT UT SÅ KAN OGSÅ TERRORISTER SI AT DET SKAL VÆRE VALGFRITT Å VÆRE TERRORIST ELLER IKKE OG MAN SKAL BLI RESPEKTERT FOR SITT VALG. JA HA DA KAN OGSÅ DISSE GALNINGENE KREVE LOVBESKYTTELSE FOR SIN IDEOLOGI. DET SKAL VÆRE VALGFRITT OM MAN VIL TA ABORT ELLER IKKE BLE DET HEVDET UNDER ABORTFORKJEMPERNES BANNERE OG VI VET JO HVA DET RESULTERTE I - JO AT DE FIKK LOV OM SELVBESTEMT ABORT. DETTE BURDE DE FLESTE ERKJENNE ER EN NEDADGÅENDE SPIRAL. SNART VIL VEL TERRORISTER GÅ I TOG Å KREVE LOVBESKYTTELSE DE OGSÅ FOR ABORTLOVEN ER DA UTVILSOMT EN TERRORLOV SOM GIR NOEN RETT TIL Å TA LIVET AV ET ANNET INDIVID SELV ETTER AT HJERTET HAR BEGYNT Å SLÅ I 5TE UKE. TA LIVET AV ET INDIVID SOM ALDRI HAR GJORT EN ENESTE KRIMINELL HANDLING? HVIS DETTE IKKE ER EN TERRORLOV, HVA ER DET DA? HVIS MANGE NOK - I ET SEKULÆRT DEMOKRATI - VIL HA EN LOV SOM GJØR DET LEGALT Å TA LIVET AV ET ANNET INDIVID SÅ BLIR DET STRAKS JURIDISK LOVLIG Å GJØRE DET MEN Å DØMME ET INDIVID TIL DØDEN UTEN AT DET HAR BEGÅTT EN HANDLING SOM TILSIER DØDSSTRAFF ER JO ET TOTALT BRUDD PÅ ALL MORAL SOM VESTEN HAR BYGGET PÅ TIDLIGERE OG DET ER ET BRUDD MED ALL SUNN FORNUFT OG RETTFERDIGHET. HVIS MAN IKKE KAN DØMME ET INDIVID SOM ALLEREDE HAR LEVD I 30 ÅR TIL DØDEN UTEN Å HA BEVIS FOR HANDLINGER SOM TILSIER DØDSSTRAFF HVORDAN KAN MAN DA DØMME ET INDIVID SOM HAR LEVD NOEN UKER I SIN MORS MAGE MED ET HJERTE SOM BANKER OG SOM ALDRI HAR BEGÅTT EN ENESTE KRIMINELL HANDLING?

NORGE HAR IKKE DØDSSTRAFF SIER DE MEN ABORTLOVEN ER JO I SANNHET EN DØDSSTRAFF - HVA ER DET ELLERS? HVIS NORGE IKKE HAR DØDSSTRAFF SÅ BLIR ABORT EN KRIMINELL HANDLING OGSÅ I HENHOLD TIL NORSK LOV. DET ER DET IKKE MANGE SOM HAR TENKT OVER FOR DE DET LIGGER LITT HØYERE ENN VANLIG INTELLIGENS. HVIS DET Å BLI NEKTET LIVETS RETT IKKE ER DØDSSTRAFF - HVA ER DET DA? VI SER HER AT NORSKE LOVGIVERE BRYTER SITT EGET LOVVERK - BITER SEG SELV I HALEN. 

 
  

Amen og Halleluyah!!!

 

 

GIDEONITTARMEKONTORET KAN

KONTAKTES PÅ TLF/EMAIL:

980 45 779 eller email (klikk på emaillinken som følger og du kan sende straks):

dettalteord@yahoo.no

 

FOR DE SOM MISBRUKER ELLER HAR TENKT Å MISBRUKE DET ELLER KONSTRUERE NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ HAR VI ENERETT PÅ VÅRT NAVN.

 

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER NOEN SOM MISBRUKER VÅRT NAVN DET TALTE ORD. VI HAR ENERETRT NAVN OG DET VIL VÆRE LOVSTRIDIG Å BRUKE VÅRT NAVN OG VI KAN BL.A. KREVE ERSTATNING FOR MISBRUKETSLGERHVIS DU KOMMER OVER ANDRE SOM BRUKER VÅRT NAVN ELLER HAR TATT ET NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ GI OSS STRAKS BESKJED VIA EMAIL ELLER TLF. VÅRT MINISTRY MÅ DERFOR IKKE FORVEKSLES MED ANDRE SOM MISBRUKER VÅRT NAVN. ENERETT PÅ NAVN BETYR AT KUN DEN SOM INNEHAR ENERETTEN KAN BRUKE NAVNET. 

 

DET TALTE ORD VIL OG SKAL HELLER IKKE FORBINDES MED SEKTER OG LIGNENDE. DET TALTE ORD HAR HELLER INGEN SEKTERISTISK HISTORIKMEVI VET OM DE SOBRYTER SIN EGEN LOV OG KALLER ANDRE FOR BÅDE DET ENE OG DET ANDRE MEN EN DAG SÅ MÅ DE STÅ TIL REGNSKAP FOR DET. GUD ADVARER OSS MOT Å BAKTALE. DET ER SELVLGELIG STRAFFBART Å HETSE ANDRE, TRAKASSERE OG ANKLAGE FALSKT MEN MAN KAN SELVLGELIG TA FOR SEG TEOLOGIEN OG SI OM DEN ER UBIBELSK ELLER EI MEN DA MÅ MAN HA DEKNING FOR DET I GUDS ORD ELLERS UTTALER MAN SEG SUBJEKTIVT. TRAKASSERING, HETSING OG FALSKE ANKLAGER ER STRAFFBARTIKKE VÆR REDD FOR Å KONTAKTE OSS PR EMAIL ELLER TLF HVIS DU VET OM AT NOEN ANKLAGER OSS FALSKT (HUSK DA OG NOTER NED TID, STED OG HVEM SOM KOMMER MED ANKLAGENE OG I HVILKEN FORBINDELSE).

 

VI ER ET FULLEVANGELISK TROSSAMFUNN SOM FORKYNNER DET FULLEVANGELISKE BUDSKAPET ELLEHELE GUDS ORD OM FRELSEN I KRISTUS MED OMVENDELSE, BIBELSK DÅP MED FULL NEDDYKKELSE, DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND OG ALT GUDS FORRÅD, HERUNDER HELBREDELSE AV HELE KROPPEN OG UTFRIELSE, UTRUSTNING TIL TJENESTE FOR HERREN, ENDETIDSPROFETIENE I GUDS ORD ETC.

VI ANSER OSS FOR Å VÆRE ET INTERNASJONALT ENDETIDSMINISTRY OG EN ENDETIDSVEKKELSE SENDT FRA GUD MED SPESIELT FØLGENDE OMRÅDER:

1) FORKYNNELSE AV GUDS TYPE TRO MED TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SOM SØYLER I DENNE FORKYNNELSEN

2) HELBREDELSOG UTFRIELSE

3) INTERNASJONAL MISJON OG KIRKEVEKST

4) DET PROFETISKE  OMRÅDET MED PROFETIER FOR NASJONER OG ENDETIDSPROFETIENE I GUDS ORDDO YOU PREACH GODS WORD OR YOUR OWN? WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF ADDING TO OR DRAWING FROM THE WORD OF GOD?

Remember that this ministry is a full evangelical ministry and we speak very clear against false teaching and secteristic attitudes in the body of Christ. The body of Christ shall not be separated by different teaching but be obedient to the word of God and Christ tells us when we ABIDE in CHRIST and let His WORD ABIDE IN US we can ASK WHAT EVER WE WANT AND WE WILL GET IT.

So the blessings of being obedient to Christ are unlimited great and who wants to be so stupid that they speak against the word of God by giving false teaching? If preacher preach that the rapture shall happend after the great tribulation then they will lose the rapture them selves. If preachers preach that there are no healing in the stripes of Christ then they will miss healing from God them selves. What you saw you shall reap. Acts 22:18 and 19 warns us against adding to or drawing from God's Word. God says that those that add to the Word of God will be stricken with the plagues mentioned in the bible and those that draw from the Word of God will lose their part in the tree of Life and the holy city. Who are so stupid that they want to put them selves in such a terrribly bad situation? Obviously some people are and they even claim they have right but they do not fear God's warnings.

THIS IS SO VITAL AND SERIOUS THAT NO ONE SHOULD EVEN THINK OF PREACHING ANOTHER GOSPEL THAN THE GOSPEL OF JESUS CHRIST.

IF PREACHERS AND MINISTRIES STARTS TO TEACH AND PREACH FALSE TEACHING THEN GOD WILL DO WITH THEM ACCORDING TO ACTS 22:18 AND 19.

IF YOU ARE SMART AND DONT WANT GODS CURSE UP ON YOUR LIFE THEN STICK TO THE TRUE BIBLE AND GOSPEL OF JESUS CHRIST AND DONT PREACH AND PRACTISE ANYTHING ELSE.

The Spoken Word Ministries

(International name)

Det Talte Ord 

(Norwegian name)

The Genuine Faith, Healing, Deliverance, Mission and Prophetic Ministry.
on the following link what happen to USA after the court did remove prayers from US schools and universities in 1963:

 

WHAT HAPPEND WHEN PRAYING WAS STOPPED ON US SCHOOLS BY THE COURT?

 

Attention: See the whole site here with all the videos about: faith teaching, healing and deliverancby faith in the word of God, worshipping music videos, profetic end time messages.

 

THIS IS A WORLD WIDE MINISTRY AND MISSION WITH NORWAY AS ONE OF THE HOSTING NATIONS FOR THIS END TIME REVIVAL:

 

THIS MINISTRY IS A WORLD WIDE REVIVAL SENT FROM GOD AND THIS MINISTRY WILL BUILD CHURCHES AND CREATE ACTIVITIES THAT WILL SUPPORT THIS MISSION WITH ALL ITS UNITWITH IT'S CHURCHESPREAD OUT ON THE EARTH. THIS REVIVAL IS HAPPENING BOTH NATIONAL AND LOCAL. WE DO CONSIDER OUR SELF TO BE THE ONLY MINISTRY IN SCANDINAVIA THAT SPEAKS AGAINST THE 3 MAIN SINS OF THE WEST:

1) Abortion

2) The Occult

3) Fornication (sex before marriage and between same sex and sex in general that not follows God's rules for menkind and fornication in the symbolic meaning of the word - the western countries fall away from the cornerstone which is Christ Jesus and their adobtion of the occult religions.   The downward circle has started for a long while ago for USA, England, Norway and the rest of the free, capitalistic, democracies in the west. Exstreem weather,terror, war, pestilence, sicknesses, plagues and other evil are hitting the western countriebecause of these 3 main sins of the west. This evilness are judgements and not just coincidences

 

 

THIS IS A WORLD WIDE MINISTRY AND MISSION WITH NORWAY AS ONE OF THE HOSTING NATIONS FOR THIS END TIME REVIVAL:

 

THIS MINISTRY IS A WORLD WIDE REVIVAL SENT FROM GOD AND THIS MINISTRY WILL BUILD CHURCHES AND CREATE ACTIVITIES THAT WILL SUPPORT THIS MISSION WITH ALL ITS UNITWITH IT'S CHURCHESPREAD OUT ON THE EARTH. THIS REVIVAL IS HAPPENING BOTH NATIONAL AND LOCAL. WE DO CONSIDER OUR SELF TO BE THE ONLY MINISTRY IN SCANDINAVIA THAT SPEAKS AGAINST THE 3 MAIN SINS OF THE WEST:

1) Abortion

2) The Occult

3) Fornication (sex before marriage and between same sex and sex in general that not follows God's rules for menkind and fornication in the symbolic meaning of the word - the western countries fall away from the cornerstone which is Christ Jesus and their adobtion of the occult religions.   The downward circle has started for a long while ago for USA, England, Norway and the rest of the free, capitalistic, democracies in the west. Exstreem weather,terror, war, pestilence, sicknesses, plagues and other evil are hitting the western countriebecause of these 3 main sins of the west. This evilness are judgements and not just coincidences

A DYING MANS LAST WORDS, A MESSAGE FROM GOD.Your time is running out, Jesus Christ is coming!

 

Herbert Broome (my dad). Died of cancer right after this video was made. These are hilast wordsA message he wanted to send the world before he died. I (his daughter) am keeping my promise that I would get this message out. When you have seen this video then pray this prayer of salvation according to Romans 10:9-10 (read from verse 1):

The Prayer of Salvation:

Dear Jesus Christ i confess you as my Saviour and Lord because I believe in my heart now - after having seen this video - that you are my Saviour and Lord, my only sicurity for time and eternity! I will never leave you Jesus so please never leave me. Amen and Hallelujah! Remember that you got to get baptized in water and spirit as The Act 2:38 tells us. This means that you are not saved before you also have been biblically baptized in water and spirit. To be baptized to Christ means that you get grafted in Christ so you take part in His death and resurrection and His seating at the Righ Side of The Father - where all the Authority is for time and eternity. To see this video in full screen - be sure to click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the following video frame box:

 

 


The Spoken Word Ministries

(International name)

Det Talte Ord 

(Norwegian name)

The Genuine Faith, Healing, Deliverance, Mission and Prophetic Ministry.


The Ministry that teach you 
1) Salvation - to spirit, soul and body - according to The Acts 2:38 and
Mark 11:21-26
2) and that practise eternal genuine principles of God that are keys for you to:

a) healing by faith in The Word of God
b) Deliverance
c) the Offices and Ministry gifts 
d) receive and act on Gods call on you.


e) and who tells you the prophetic end time messages about what will happen to the Body of Christ/The Bride before the great tribulation and who anti Christ will be to a certain degree and the fall of the whore of Babylon. We believe that Barack Obama possibly can be the last US president and that he is the 3d beast in the book of Daniel the prophet, see chapter 7 and the last king of the south described in chapter 11 in the book of Daniel in the old testament of The Bible. The 3d beast is described in Daniel Chapteas a leopard with 4 wings and 4 heads coming from the sea. Obama is the 44th president. Barack Obama is still not antichrist - the third beast is not antichrist - but he will start a war he not can win and this will be the fall of USA and Barack Obama. In his book: "The dreams from my father " Obama reveals a dream he had for about 22 years ago. The dream is very much a like the dreams that King Neb-u-chad-nezzar had, see the book of Daniel chapte2,4,7,11. An retarded (engineer) american citizen with the name William Taplay calls him self a coo prophet of the end times and the third eagle of the apocalypse. It is Taplay that bring to light this mentioned book of Barack Obama. Taplay does also mean that USA and Englanis Babylon The Greamentioned in the book of the Revelation but we wonder about that since the whore of babylon is sitting on 7 mountains. Still, as Taplay also point out in his view, the the Bible in the revelation (chapter 17 and 18) tells us that the whore of Babylon the great is "sitting" on the beast. This word "sitting" indicates that she (the whore) has control over the beast. Where the beast is placed - not the whore  - has 7 mountains. The whore is just controlling the beast. This is a very important detail to be able to understand the prophecy the correct way. The traditional view is that The Roman Catholic Church is the Whore of Babylon and the centre or location of that church is Rome or The Vatican State that has 7 mountains in its surroundingsWilliam Taplay comes with a very strong argument for the thought that USA is Babylon the great because of the fact that USA is the greatest merchandiser on the earth importing more goods than any other counrty in the world. The Vatican State and the RomaCatholic Church is not such a great merchandiser that the nationanmerchandiseron the earth will weap over her. So Taplay has very strong arguments that is very persuading and it might be that he has right which means that USA and England are Babylon the great in the book of Daniel the prophet and the revelation. Read about this - the 3d world war, the second woe - in the book of Daniel, chapter 11 and verse 40. The king of the north (the russian president) will come against the king of the south (Barack Obama) like a whirlwind.. and verse 40 goes on with saying: and he (the king of the north) shall enter into the countries (England and USA according to Taplay) and shall overflow and pass over. The phrase whirlwind is verified elsewhere in Danial and ThRevelation. In the Revelation S:T John says that the second woe comes very quickly. Iothewords very suddenly and Babylon (which is England and USA according to Taplay) will be destroyed in one hour. The second woe which destroys England and USA is world war 3 according to Taplay. In Danial chapter 8 the prophet describes a  battle between a goat and a ram. The 2 horns on the ram symbolice England and USA and they are broken by the singel horn on the goat which symbolize Russia. Here also Daniel verifies the consept of a whirlwind when he says that the goats feet do not touch the ground. This means that the Russian attack against the west will be by Stealth and airpower. The question is: "Will USA servive world war 3?" To answer this question Taplay refers to Daniel Chapter 7, verse 12 which confirms that these countries England, USA and Russia will continue to exist for a certain time even after the 3d world war but they will not have any influence on the world. S.T John in the revelations speaks about this in chapter 8, verse 12 where he says that USA - after the world war 3 - will be a place for 4 evil sprits that will bring 4 curtain conditions which desribes what those 4 demons (evil spirits) will do or represent. In the revelation chapter 18, verse 14 S:T John speaks about theconomy that will appear in USA after the 3d world war. In thRevelation chapter 18, verse 22 S:T John describes the second major effect on USA because of the 3d world war.  Taplay says that it will be a hell on earth for americans after the 3d world war. In the book of Revelation S:t John is speaking about the second woe that comes very quickly, compare The Revelation chapter 18, verse 8.  In Daniel Chapter 8 the prophet speaks about a ram (with 2 horns) and a goat. One of the horns is bigger than the other and will come up last which can mean that England will be hit first and then USA. There are no other countries in the world that imports more goods than USA which indicates that the whore riding (has the control as the leader of the free trading world/nations) on the beast can be USA. The Healing Spoken Word Prophetic Ministry (HSWPMsays that there are many indications on that 2011 is the year when the 3d world war will brake out. The arab world is in a big mess and there are civil wars and USA is weaker than ever and seems not to manage to get out of economical problems and has most likely got a muslim president that speaks against the word of God in public especially before he was inaugurated and that praises Iran and islam. No other US president or west European leader has ever done that. The HSWPM says that if not USA and Englanrepent and The Royal Family  and Barack follow after or visa versa then USA and Englanwill fall soon and the HSWPM says that this ministry  does what it can to get the attention of thUS americans and The British People and The Royal Family and thgovernment to stop falling by repenting to Christ that made USA and England  wealthy, healthy and prosperous nations and empires on the earth. He says that the authorities in USA and Englanmust  at once delete the law of abortion, make it illegal to pratice any occultic faith anfornication. The HSWPM urge England and USA to repent without further delay and tells the US american president to reintroduce public prayers and Bible study/reading/instructioin the schools (that was removed by the prime court in 1963)  and to ordeHollywood to produce evangelical movies (and stop all pornografic and immoral moviesto bring their own people back to Christ and getting them to repent totally so God can save the nation and the people from falling as the great Babylon the Bible tells us about. See on the followinlink what happen to USA after the court did remove prayers from US school and universities in 1963:
The healing spoken word prophetiMinistry says this: "A prophecy is not the judgement it self, it's a warning about the judgement if the nation(s) doesnot repent in time!" The HSWPM therefor URGE England with its Royal Family and government and Barack Obama (if they not want to lose England and USA to Russia), the house of representatives and the senate to repent immediately so they can bring England and USA back to Christ before Russia has gone to war against them. The HSWPsays: "DO NOT DELAY YOUR REPENTANCE ANY MORE, REPENT NOW OR YOU WILL SOON FIND YOUR SELF IN WAR AND THERE AFTER CAPTIVITY!!! 
The HSWPsays that the european union and antchrisdo nowant England and USA as the rulers of the world and will therefor attack it but it is God that has placed this thought in their heart to destroy England and USA because Gods judgement is up on England and USA that has left Christ and have been brought into a spiritual waste land because of those 3 sins: 1) the law of abortion, 2) fornication and 3) the occultic faith. Russia will do the nasty war by stealth and air power but antichrist and EU will stand behind them. The HSWPurge the true christians to leave USA and England to avoid being hit by the plagues of Babylon the great. Stilhe alsurge the rest of the free world to repent by making it illegal to practise fornication and any occult faith and by deleting the law of abortion and make a new laws that says: IT IS A CRIMINAL ACT TO KILL A CHILD ALSO INSIDE THE MOTHER. IT IS A CRIMINAL ACT TO PRACTIES ANY OCCULTIC FAITH. IT IS A CRIMINAL ACT TO PRACTISE FORNICATION. 
The HSWPcalls up on NORWAY, SWEDEN, DENMARK, FINLAND,ICELAND, CANADAENGLAND, GERMANY, HOLLAND, FRANCE, ITALY, ETC to stop sinning against Gods Commandments: You shall not kill!! You must not commit adultery!!!You shall have no other gods before me!!! Then God can heal - and also rescue - their own land and people for time and eternity!!! Watch the video that follows to get more details about the prophetic view that Taplay reveals about the second woe that is the 3d world war: (Obs! Be sure to click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the following video frame to see it in full size).
 

It looks like Taplay can have right in this and we have found what he says about Barack Obama and the 3d world war (USA/England against RUSSIA) as very interesting and he can be right about it since the dream Barack did have is quite similar to the dreams that Neb-u-chad-nezzar got. Listen to what William Tapley is revealing on his videos: "Barack Obama's Amazing Prophetic Dream" (Obs! Be sure to click on the link below and on the thumbnail image of YouTube to see it in full original size):

This ministry has got the keys from God to devine healing and deliverance and any gift from God. These keys are 2 principles made by God that unlock the hidden truth of devine healing and deliverance by genuin acting faith in the word of God: 

1) The Principle of Faith:
 Gods type of faith that creates the reality by the prayer of faith and the confession of faith. Many christians forgets to confess Gods Word over them selves and then their prayers will not work. The Word of God confirms that this teaching is Gods Own Teaching in Mark 11: 23-24: (23)/this verse describes the principle of faith - which is Gods type of faith which is the genuine faitperformedthrough confession or by command and goes like this:
For verily I say unto you, That whosoeveshall say unto this mountain, Be thou removed, and be theo cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believing that those things which hesaith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith (because here we command and don't pray). (24)/this verse describes the principle of faith - which is Gods type of faith which is the genuine faitperformed througprayer. Therefor I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray,believe that ye receive them (when you pray) and ye SHALL have them.
When we practise the principle of faith either we command, confess or pray we must exercise faith in both cases and the words we says in confessions and prayermust be faith in Gods Word (and not doubt in the word of God) and then we have confidence in the effort of God to save us or give us what we ask and we will believe that we have got what we already have confessed or asked in prayer. Then we will have it confirms Gods Word. We must come to Him in faith else we cant expect that He will grant us our need. Still we must understand how we practise faith in confessions and in prayers. Before we do confess or pray we must study the promises in the word of God to have anything to build our faith on. Our faith comes by the word of God, dont ever forget that. If you build your faith on anything else than Gods Word then you have no foundation for your faith and that faith will never last long and can't accomplish much if anything at all. 
 
2) The Principle of Forgiveness:
Too many christians does not practise this principle. They do not forgive them selves and others. Then they are in a terrible boundage of sin. God says in Mark 11:25 - 26 as follows: (25) And when ye stand praying, firgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. (26) But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
If you not practise The Principle of Forgiveness the Principle of Faith will be blockated for you and then your faith will not work and your prayers will be unanswered. Therefor be quick to forgive so your faith in Gods Word will work for you.

Yes, we repeat that we are The Ministry that ministers to you Healing and Deliverance, the recieving of Offices and Ministry gifts and the prophetic end time message so you know what will happen with the Bride of Christ/The Body of Christ and when it happens viewed in the political picture of the end time events. Then you can prepare your self and your loved ones and know when things really are starting to happen concerning the tribulation and the great tribulation. The European Union will be central in the last part of the end times because it will be a vessel for anti christ who will be a white man according to a prophecy given in 2008. Antichrist will be the last beast.
We urge you to see all the videos on this site and we will broadcast ministry web tv and video programs on this site very soon and you can enjoy it and get the fresh anointed blessed teaching that will bless you unlimited much and bring you into the reality of The Living God which only is available in Christ Jesus and not outside Christ. Healing by faith is an area that many talks about and think they know but still don't know. It is several principles that God operates through and without practising these you can't achieve healing by faith in the word of God.

See the video by Willam Taplay: The Mystery Babylon's 4 Locations Reveal Her Identity!

In this video Taplay says that the capitalistic world will lose the World War 3 and that world communism will take over the control of the World with Rome as the headquarter.

You got to see this video!

Click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the video frame box that follows if you want to see it on you tube in original size.

We urge people to repent now because there are no more time for delays. To rescue your spirit, soul and body from hell on earth and hell eternaly, pray the prayer of salvation that follows:

DEAR CHRIST I ACCEPT YOU AS MY LORD, MASTER, SAVIOUR FOR TIME AND ETERNITY. YOUR SHED BLOOD HAS CLEANED ME FROM ALL MY SINS AND BY YOUR STRIPES I AM HEALEDYOU ARE THE SON OF GOD AND MESSIAH. COME AND LIVE IN MY SPIRIT AND TAKE WITH YOU THE HOLY SPIRIT AND THE FATHER SO I CAN BE YOUR VESSEL FOR THE ENDTIMES! FIRST I WILL WIN MY FAMILY FOR CHRIST AND THEN MY NEIGBOURS AND THEN MY TOWN AND COUNTRY AND THE REST OF THE WORLD. USE ME DEAR LORD TO RESCUE ALL THE SOULS I CAN MANAGE. AMEN AND HALLELUJAH!

Click on the blue text link that follows to see the video on the picture:

 

Mystery Babylon's 4 Locations Reveal Her Identity

Do also see another video of William Taplay called: WORLD WAR 3 IN BIBLE PROPHECY!

 

"SO FAR AS WE CAN TELL FROM SCRIPTURE, THE PRESENT HELL, IS SOMEWHERE IN THE HEART OF THE EARTH IT SELF. IT IS ALSO CALLED 'THE PIT'(Isa. 14:9, 15: Ezek. 32:18-21)

AND 'THE ABYSS' (Rev. 9:2)...:

See this video about what sounds a recorder did manage to get on tape when a team of researchers in Syberia dug a hole in the earth to hear the plates shift. As they let down a microphone the temperature begun to rise very fast. In complete shock, they heard the sound of human voices, screaming in agony and pain. The videos first part also have other issues about apocalyptic or end time events in the past. To see the video click on the text link in blue color below the picture.

 

Miniatyrbilde
Miniatyrbilde

Hell is discovered - you got to see this video!

Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant:

See the greatest witness in our time by watching this video on you tube where the archaeologist Ron Wyatt tells us how God did lead him to locate and explore the real Arc of the Covenant that he did find in 100% intact condition and guarded with 4 angels that had guarded the ark since the tablets of stone with the 10 commandments written on them were layed in it. Watch it - on you tube - by clicking on the link that follows in golden color: "Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant".  

 

Click here to see - on you tube - the video: Revealing God's Treasue - Ark of the Covenant.

A replica of Noah's Ark built by Johan Huibers. See the vido that follows:

Noah's Ark Discovered:

 

Noah's arc has been found on mount Ararat.

Discovery of the real Noah's Ark Part 1:

Discovery - by Ron Wyatt - of the real Noah's Ark Part 1. See the video that follows: 

Discovery of the real Noah's Ark Part 2:

Discovery - by Ron Wyatt - of the real Noah's Ark Part 2. See the video that follows: 

FAITH BUILDING VIDEOS, WATCH THEM HERE:?


See on this site videos of The Yoido Full Gospel Church in Seoul with the founder Pastor David Yonggi Cho, South Corea or Kenneth E Hagin from Kenneth E Hagin Ministries, Tulsa Oklahoma, USA or Gloria and Kenneth Copeland from Kenneth Copeland Ministries in USA, Aage Samuelsen from Maranata Ministry, Norway (in norwegian language) and other videos of witnesses that tells about their near death experience like a young lady and a professor etc. You find these videos in the navbar to the left under the labels: "Near death experiences", "Healing videos by Kenneth E Hagin", "Live Faith Teaching Video Programs", "Etterlengtede videoer og sanger av broder Åge Samuelsen".

FOR DEN SOM TRENGER HELBREDELSEOG/ELLER UTFRIELSE...

IF YOU NEED HEALING AND/OR DELIVERANCE...


- we have, for the time being, anointed prayer clothes that have been prayed over by the leader of the Healing Spoken Word Ministries. Order these clothes right now - no matter where you are on the planet earth - and we send them to you through the postal delivery.

- VI HAR SALVEDUKER SOM ER SALVET OG BEDT OVER AV DET TALTE ORDS LEDER og styremedlemmer i det talte ord. Se noen av helbredelsene og utfrielsene (ved å klikke på venstremargmenyflagget: "Konferanser/Conferences)

som skjedde da pastor Santhosh talte guds ord og ba for syke i Torghallen på Økern i Oslo. Hvis du var på disse møtene og ble helbredet og/eller utfriet så kan du få ditt vitnesbyrd annonsert her på denne websiden og veldig snart vil du også kunne komme på Web-TV her på denne websiden og dermed ha muligheten til å vitne med levende bilder om hva Gud har gjort for deg. Du kan også støtte denne misjonen ved å gi gaver (se også under menyflagget:"De som vil gi gave/tiende). Klikk på venstremargmenyen under flagget: "Kontakt Oss/Contact Us" og du finner emailadresser og tlf lenger ned på siden der men vi gjentar kontaktinfo her. 


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no

Tlf: 980 45 779


Trenger du salveduk så kontakt oss straks og vi sender den til deg i posten. Vi setter pris på at det gis en gave for det er ikke gratis å drive denne misjonen og websiden.

Vi driver også misjon i mange land i tillegg til Norge og du støtter da vekkelse i mange flere land enn bare Norge. En dame som hadde et veldig hovent kne - hun kunne ikke sove i sin seng grunnet smertene ved å bøye kneet - ble bedt for av Santhosh og det talte ords leder. Hun fikk også med seg en slik salveduk som nevnt over og kom tilbake på møtet dagen etter og gikk i trappene uten noen smerter eller problemer. Hevelsen var også borte.ER DET DEN HELLIGE ÅND SOM HELBREDER OSS ELLER ER DET MENNESKER? HVORDAN SKAL DU TILEGNE DEG HELBREDELSE, JA HELE GUDS FRELSE? (SVARET FÅR DU I ARTIKKELEN SOM FØLGER UMIDDELBART):


HUSK AT DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM HELBREDER DEG VED AT DU TROR I DITT HJERTE GUDS ORD OM LEGEDOM I KRISTUS OG VED AT DU BEKJENNER DENNE TROEN MED DIN MUNN OG VED AT DU TILGIR ALLE SOM HAR GJORT DEG URETT OG ONDT. INGEN PREDIKANTER KAN I SEG SELV HELBREDE DEG. DET ER KUN DEN HELLIGE ÅND SOM KAN HELBREDE DEG. DE PREDIKANTENE SOM ER KANALER FOR DEN HELLIGE ÅND, dvs SOM HAR BLITT UTVALGT/GODKJENT AV GUD TIL Å VÆRE KANALER FOR DEN HELLIGE ÅND TIL Å HELBREDE DEG, JA DE KAN LEGGE SINE HENDER PÅ DEG MEN DET ER FORTSATT IKKE DE SOM HELBREDER DEG MEN DEN HELLIGE ÅND. VED AT DU FØLGER TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET I GUDS ORD I MARKUS 11:23-26 OG VED AT DU FORBLIR I KRISTUS OG LAR HANS ORD BLI I DEG SÅ VIL DU - IFØLGE GUDS LØFTE - BLI HELBREDET, LØST ELLER SATT FRI. DU MÅ - FOR Å KUNNE BLI I KRISTUS OG HANS ORD - AVLEGGE DET GAMLE SYNDELEGEMET I DÅPENS GRAV SÅ DU KAN LA DEG BEGRAVE MED KRISTUS OG OPPSTÅ MED HAM VED DEN KRAFT - DVS DEN HELLIGE ÅND - SOM REISTE KRISTUS OPP FRA DE DØDE. DEN SAMME HELLIGE ÅND ER DET SOM REISER DEG OPP FRA EN ÅNDELIG, SJELELIG OG FYSISK DØD TILSTAND. ÅNDELIG, SJELELIG OG FYSISK DØD TILSTAND ER EN TILVÆRELSE HVOR DIN ÅND, SJEL OG KROPP ER TOTALT ADSKILDT FRA GUD. SYKDOM OG ALLE FORBANNELSER HAR EGENTLIG GREPET PÅ DIN ÅND, SJEL OG KROPP INNTIL DU DØR BORT FRA ADAMSLEKTEN I KRISTUS SOM ER DET ANNET MENNESKE MEN SOM BLE DEN SISTE ADAM FØR HAN BLE DET ANNET MENNESKE I OPPSTANDELSEN.

GJENNOM Å LA DEG FORENE (INNPODE I KRISTUS) MED KRISTUS I HANS DØD (DETTE SKJER GJENNOM DÅPEN OG FØLGENE ER AT DU UTFRIS ELLER DØR BORT FRA ADAMSLEKTEN) OG OPPSTANDELSE (DU BLE INNPODET I KRISTUS VED VANNDÅPEN OG DA OPPSTÅR DU OGSÅ MED HAN SOM DET ANNET MENNESKE) SÅ BLIR DU FRELST. PRESISERER AT DU INNPODES I KRISTUS VED - PÅ DIN EGEN TRO PÅ GUDS ORD OG DIN BEKJENNELSE AV DET - Å LA DEG DØPE I VANN ETTER HVA GUDS ORD FORDRER/KREVER. DU MÅ INNPODES I KRISTUS HVIS DU SKAL KUNNE DØ MED KRISTUS OG OPPSTÅ MED HAM OG FØLGELIG FÅ DEL I HANS FRELSE FRA LOVENS FORBANNELSE SOM BL.A. ER: SYKDOMMER, PLAGER, SKADER O.L. OG EVIG FORTAPELSE I ILDSJØEN SOM BRENNER MED ILD OG SVOVEL. Å KUNNE TA IMOT HELE FRELSEN FORUTSETTER AT DU HANDLER I LYDIGHET PÅ OG I TRO TIL GUDS ORD. DETTE STEMMER MED GUDS ORD I APOSTLENES GJERNINGER 2:38 SOM SIER:

APOSTLENES GJERNINGER2:38 I NORSK, SVENSK, DANSK OG ENGELSK SPRÅKDRAKT:


NORSK (1930):

Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

SVENSK (1917):
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

DANSK (1917/1931):
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

KING JAMES VERSION:

Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.ØNSKER DU Å KONTAKTE 

OSS I FORBINDELSE MED FORBØNN GRUNNET SYKDOMMER, PLAGER, SMERTER, SKADER, ENSOMHET M.M.,

MENIGHETSPLANTING, ØNSKER Å GI GAVE TIL DENNE MISJONEN?


HUSK at du kan kontakte oss og be om forbønn (helbredelse, utfrielse o.l.), undervisning og råd i åndelige anliggender/ting. Husk at du kan be om å få tilsendt Det Talte Ords Spesielle Salveduker mot sykdommer, plager, skader, onde makter. Vi har store og små salveduker som bes over og salves og som påføres en tekst, eksempelvis en bønn/befaling og Guds Navn. Du kan også kontakte oss hvis du vil starte en menighet der du bor og du trenger råd, støtte, forbønn etc. Vil du donere/gi gave til dette ministriet og misjonen vi driver så kan du gi penger eller tjenester, andre verdier, eiendom etc. Ikke vær redd for å gi bort alminnelige ting for de vil også komme til nytte enten det er store eller små ting. Vi vil be for deg og at gaven skal bli til størst mulig velsignelse både for deg som giver og dette ministriet og misjonen vi gjør.


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no

Tlf: 980 45 779


RING OSS OGSÅ HVIS DU VIL HA FORBØNN ELLER VIL GI EN GAVE (PENGEGAVE ELLER TINGSGAVE) ELLER DU VIL BLI FAST STØTTEPARTNER TIL MISJONEN, DVS FASTE MÅNEDLIGE ELLER ÅRLIGE STØTTEPARTNERE.

FIRMAER KAN OGSÅ GI GAVE (TINGSGAVE ELLER PENGEGAVE).

VIL DU BLI EN GIDEONITT SÅ KONTAKT OSS!

VERV DEG SOM 

GIDEONITT TIL

GIDEONITTARMEEN NÅ STRAKS FOR NORGE TRENGER DEG FOR Å KUNNE BLI LØST FRA DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN SOM ER MOTSATSEN TIL DEN OPPADGÅENDE VEKKELSESSPIRALEN:


Gideonittene er denne endetidsmisjonens elite soldater eller korsfarere som går fremst i fronten og vinner sjeler og inntar nytt land. De er vekkelsens fakkelbærere og våpenmenn rustet til krig mot fiendemakten i himmelrommet.  


Meld deg på som kandidat til denne norske Gideonittarmeen. Se kontaktinfoen som følger.


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no 

Tlf: 980 45 779

THIS IS A WORLD WIDE MINISTRY AND MISSION WITH NORWAY AS ONE OF THE HOSTING NATIONS FOR THIS END TIME REVIVAL:

THIS MINISTRY IS A WORLD WIDE REVIVAL SENT FROM GOD AND THIS MINISTRY WILL BUILD CHURCHES AND CREATE ACTIVITIES THAT WILL SUPPORT THIS MISSION WITH ALL ITS UNITS WITH IT'S CHURCHES SPREAD OUT ON THE EARTH. THIS REVIVAL IS HAPPENING   INTERNATIONAL, NATIONAL AND LOCAL, INDIVIDUAL. WE DO CONSIDER OUR SELF TO BE THE ONLY MINISTRY IN SCANDINAVIA THAT SPEAKS AGAINST THE 3 MAIN SINS OF THE WEST:

1) Abortion

2) The Occult

3) Fornication (sex before marriage and between same sex and sex in general that not follows God's rules for menkind and fornication in the symbolic meaning of the word - the western countries fall away from the cornerstone which is Christ Jesus and their adobtion of the occult religions. The downward circle has started for a long while ago for USA, England, Norway and the rest of the free, capitalistic, democracies in the west. Exstreem weather,terror, war, pestilence, sicknesses, plagues and other evil are hitting the western countries because of these 3 main sins of the west. This evilness are judgements and not just coincidences.

 

 

 

DETTE ER EN VERDENSVID MISJON OG ENESTE MINISTRY I SKANDINAVIA SOM KONSEKVENT TALER MOT VESTENS 3 HOVEDSYNDER:

 

Dette er en verdensvid misjon med Norge som en av vertsnasjonene for denne endetidsvekkelsen. Dette ministriet er en verdensvid vekkelse sendt fra Gud og dette ministriet vil bygge kirker og skape aktiviteter som vil støtte denne misjonen med alle sine enheter med kirker sprett ut over jorden. Denne vekkelsen foregår både nasjonalt og lokalt. VI ANSER OSS FOR DET ENESTE MINISTRIET I SKANDINAVIA SOM TALER MOT VESTENS 3 HOVEDSYNDER:

1) Abort, 2) Det Okkulte,

3) "Fornication" (d.v.s. sex før ekteskapet og all sex som bryter med Guds Ord og - i symbolsk betydning av ordet - vestens forkastelse av hjørnestenen som er Kristus til fordel for det okkulte). Den onde sirkelen har for lengst startet for USA, England og Norge og de frie, kapitalistiske, demokratiene i vesten forøvrig.  Ekstremvær, terror, krig, pest, sykdom, plager og annet ondt rammer vestens land p.g.a. disse 3 hovedsyndene. Disse onder er straffedommer og ikke tilfeldigheter. 

NORDMENN MÅ VELGE OM DE VIL BLI VÆRENDE I DEN ONDE SPIRALEN ELLER FORLATE DEN. STORTINGSVALGET I 2013, ET VÆRE ELLER IKKE VÆRE FOR  ET FORTSATT FRITT NORGE:

 

Norge må tas ut av denne nedadgåede eller onde spiralen ellers vil Norge miste sin frihet. Nordmenn må - hvis de vil ha Norge ut av den onde spiralen - ikke stemme på politiske partier som vil opprettholde

1) Abortloven, 2) Det Okkulte,

3) "Fornication".

Storstingsvalget i 2013 vil bli en avgjørende korsveg for Norge. De borgerlige partiene som snakker om å styrke individets rettssikkerhet og følgelig frihet kan ikke få troverdighet hvis de ikke går sammen om å fjerne abortloven som er en lov som håner Guds Ord men som også håner de borgerlige partiene som sier de skal kjempe for individets frihet. De borgerlige driver bare med bløff hvis de ikke går sammen om å fjerne abortloven. Gjør de ikke det så er de bare bløffmakere som retter jakka etter vinden og vil bare ha makt for maktens skyld mens innholdet i politikken er dem ranke likegyldig, ja totalt likegyldig eller "egal" som tyskerne sier. De sosialistiske partiene i Norge gjorde et forferdelig stygt hugg på de borgerlige når de fikk de borgerlige partiene til å svelge abortkamelen. Den kamelen blir de borgerlige partienes død hvis de innbiller seg at de kan svelge den. Faktum er at de greier aldri å svelge den uten å dø av det. Abortloven fullstendig latterliggjør de borgerlige partiene og stiller de frem til spott og spe for folk og land. Etter abortloven har egentlig de borgerlige partiene ikke hatt en eneste sak å bruke mot arbeiderpartiet som har fått gå så alt for langt uten at de borgerlige har løftet en finger.

Vi skal huske på at Arbeiderpartiets flertallsregjeringer rådet i Norge også på 70-tallet og i 1978 og ble selvbestemt abort vedtatt på stortinget. I 1977 hadde Arbeiderpartiet 42,3 % av stemmene ved stortingsvalget og det utgjorde på den tid 972 434 stemmer. I 1977 fikk også SV og Arbeiderpartiet stortingsflertall og i 1978 fremmet regjeringen forslag om å endre abortloven oginnføre kvinnens selvbestemmelse. Nå var også SVs stortingsgruppe samlet i synet på abort (kilde: UIO: det samfunnsvitenskapelige fakultet).  Valgdeltagelsen i 1977 var på 82,9%. Sosialistisk venstreparti hadde 4,2% oppslutning.  Det er derfor ingen tvil om hvem som fremmet selvbestemt abort og som fikk den igjennom i 1978. 

Arbeiderpartiet med sammensvorne  har moralsk eller åndelig sett - når vi bruker Guds Ord/Bibelen som utgangspunkt for hva som er moral eller åndelighet - rasert det norske folk og de har også tynnet det ut i rekkene i betydelig grad ved å legalisere selvbestemt abort. Norge og det norske folk har opplevd et overgrep - jfr abotloven - som ikke noe annet regime noen gang har påført de hverken under Danskekongen, Svenskekongen eller  Nazityskland. 2.verdenskrig felte ca 10 000 nordmenn mens abortloven har tatt livet av ca 700 000 nordmenn. For de som ikke er tallblinde så ser man tallenes tydelige tale. Abortloven av 1978 fratar mannen alle hans rettigheter hva gjelder abortinngrepet selv om det er alminnelig kjent at indivet har vanligvis 23 kromoser fra kvinnen og 23 fra mannen. Mannens bidrag er 50% men hans stemme har ingen vekt i spørsmålet om selvbestemt abort, da er det bare kvinnens røst som skal høres. Hvordan kan norske menn finne seg i noe slikt? Er de helt åndsfraværende eller totalt underkuet av kvinnen og et politisk regime som bare ser kvinnen og bare hører hennes stemme? Man kan spørre seg hva norske menn er laget av når de er så fraværende i et spørsmål som angår deres eget avkom. Hvor er advokatstanden hen når det gjelder  mannens rettigheter? De kunne jo lett hav vunnet erstatningssøksmål mot staten for sine mannlige klienter som føler seg overkjørt og krenket.   Konklusjonen på dette er at Arbeiderpartiet og SV er de partiene som har gjort det slik at det fødes så få her i landet at de må ta inne mennesker fra andre ikke kristne kulturer noe som vi vet har mange negative sider (fremmede religioner, integreringskonflikter osv) - ikke bare positive - og det koster penger. En normal innvandring er noe annet enn en importert grunnet uttynning av sitt eget folk. Men nordmenn stemmer fortsatt på AP og da får de også finne seg i at det blir som det blir. Uansett så er abort et totalt brudd med Guds Ord og da får ikke nordmennene bare problemene med å integrere utlendinger med en helt annen kultur og tro  men også Guds straffedommer i form av mer ekstremvær, mer kriminialitet, mer terror, mer nasjonale og lokale ulykker, mer - for å si det rett ut - forbannelser.

Gud sier at vi skal behandle den fremmede med respekt men skal den fremmede behandles med mer respekt enn ens eget avkom?  Tar livet av sine egne og innfører fremmede - det blir veldig galt. Først skal man ta seg av sitt eget avkom, sine egne landsmenn og derefter kan man hjelpe andre men gir man blaffen i sine egne så kan man heller ikke hjelpe andre mennesker. Vi tror ingenting på at den norske stat vil hjelpe utlendinger når den tillater uttynning av sitt eget folk, ja overgrep på barnet i morsliv, dvs overgrep på sitt eget folk. Nei, det er ikke  for å hjelpe men for å ta inn mennesker fordi man har behov for arbeidskraft for å holde det kunstige norske velferdssystemet i gang, et system som slakter ned sine egne ved å lovhjemle uttynning av sitt eget folk. Arbeiderpartiet og SV kjøper seg arbeid, de kjøper seg problemer og derfor må de også ha inn skatt på alt mulig. Abortloven har kostet nordmenn mer enn de kan ane. Den vil komme til å ruinere Norge og nordmenn om den ikke blir fjernet raskt. Politiske parti som ikke bryr seg om rettssikkerheten til barnet i morsliv bryr seg neppe om utlendinger og gamle, skrøpelige og fattige.

Folk trenger ikke være så intelligente for å se det men de må i det minste være redelige, oppriktige mennesker.

FORSØK PÅ Å FÅ INN MANNENS SELVBESTEMMELSE OG IKKE BARE KVINNENS:

I 1982 foreslo høyre-regjeringen en endring i loven gjennom stortingsmelding 17 (1982-83).

Abortloven er ikke endret etter 1978, men en­dringsforslag er fremmet flere ganger. I 1982 foreslo Høyre-regjeringen endringer i loven gjennom Stortingsmelding 17 (1982–83): Erfa­ringer med lov om svangerskapsavbrudd og svan­gerskaps-forebyggende tiltak. Det gjaldt å gi bar­nefaren rett til å uttale seg og å innføre obligatorisk rådgiving. Meldingen ble lagt fram av den rene Høyre-regjeringen. Dette var i en situasjon der abortspørsmålet stod i veien for en koalisjon mellom Høyre og sentrumspartiene i 1981. Dette forslaget ble det ikke noe av for høyre stemte allikevel ikke for noen endring av abortloven. Det ble bare med forslaget for antagelig å forsøke å få med seg Krf og SP i en bred koalisasjonsregjering. Narrespill og ikke noen genuin vilje bare et rent politisk spill. Høyre skjønte ikke hvor alvorlig abortsaken egentlig var sett i forhold til Høyres ideologi om individets rettigheter. Frihet til å ta livet av et annet individ enn deg selv er jo ensbetydende med at det ikke er noe frihet for individet. Sosialisme vil kun gi kollektiv frihet hevder noen men det er tull. Sosialismen gir bare frihet til de som deler deres ideologi og tankegods. Høyre forstod ikke at abortsaken gjaldt høyres fanesak nr 1 nemlig individets frihet og frihet skapes ved rettssikkerhet. Barnet i morsliv er et individ på sitt svakeste. Hvis man ikke gir rettssikkerhet til individer på sitt svakeste så undergraver man hele ideologien ved individets frihet. Når de som er i sitt tidlige stadium ikke får leve så kan de heller ikke gjøre bruk av noen frihet på senere livssyklus stadier. Altså er høyre en bløff så lenge de ikke gjenopptar abortsaken og får fjernet abortloven ved rive den opp med roten. Høyres ideologi er helt død uten at de får fjernet abortloven i Norge.

 

Hva er frihet for individet uten at det er lover som beskytter individets frihet på bl.a. det mest sårbare stadiet av indvidets livssyklus? Abortloven er kontroll eller ufrihet i ordets ytterste konsekvens og denne lov er også en milepæl for de politiske partiene som er forkjempere for den og som elsker kontroll av alt og alle på bekostning av friheten og rettssikkerheten som skal sikre individets frihet. Vi ser også at abortloven har ført til ytterligere lover som bryter med Guds Ord, herunder aktiv dødshjelp på fysisk friske personer o.l. Gud sier at det er synd å drepe og da er det synd å drepe. Legenes jobb er å redde liv, ikke å ta liv.  Det er abortloven som setter det ultimate skillet i politikken. Det er her den egentlige ideologien viser seg bak de ulike partiene. Det er på dette punkt man TYDELIG kan skille demokratiet fra diktaturet og frihet fra kommunisme eller kontrollregimene. Fordi de borgerlige partiene ikke stod bestante og samlet mot abortloven så kunne ulike utgaver av kommunismen i bl.a. skandinavia få lov til å leve side om side med partier som i utgangspunktet var demokratiske. Dette var en fatal feil som de borgerlige partiene  gjorde i mange vestlige land. Når individets rettssikkerhet blir krenket av også de samtykkende borgerlige partiene så er det egentlig uvesentlig om det er det ene eller andre partiet som styrer for de styrer lukt i avgrunnen allikevel og om Norge går til bunns i spiralen med rødt, blått og hvitt eller bare rødt eller gult, grønt eller blått flagg hva betyr vel det? Når den borgerlige siden sluker elefantene til venstresiden i poltikken så er løpet kjørt for de borgerlige fordi da slettes de store og avgjørende skillelinjene ut og folket forføres inn i den onde spiralen som de ellers ikke ville ha entret om de klare skillelinkene fortsatt hadde vært der. Da er det bare den kristne arven, dvs Guds Ord, som er eneste redning og rettesnor for et forført eller forvirret folk og skal Guds Ord bli rettesnor for nordmenn igjen så må de få det forkynt. Det er utvilsomt venstresidens skitne politiske spill som har innført abortloven fordi de visste at en slik lov ville undergrave troverdigheten til de borgerlige partiene som sier de har individets frihet som fanesak. Hvis et individs frihet gis til et annet individ så har jo ikke individet noe frihet i det hele tatt. Det er merkelig at de borgerlige partiene har latt seg lure så til de grader på dette punkt. ABORTLOVEN er mer enn en terrorlov ifølge Guds Ord og også ifølge hva man må kunne kalle sunn fornuft som sier at vold avler vold. Se siden "Abort mer enn terror". Men man må ikke være kristen for å kunne se at abortloven er mer enn en terrorlov som krenker individets frihet/rettigheter, faktisk så utsletter den liv og den stopper slektsgreners/slekters gang.  Guds ord sier vi ikke skal drepe. Jesus sier: la de små barn komme til meg og hindre dem ikke. Hvis undervisningen om Jesus blir fjernet i barneskolene så hindrer man barna å komme til Jesus. Konklusjon: En stat som vedtar lover som kaster Guds forbannelse over sitt land og folk, dvs kaster sitt land og folk inn i den onde sirkelen, er en selvutslettende stat og et hvert folk må kjempe - hvis de ikke vil ha Guds forbannelser over seg  - mot en slik stat enten den er et enkeltmannsregime eller et systemregime. Måten man kjemper på er ved å be og ved å ikke stemme på partier som vil opprettholde lover og regler som bryter med Guds Ord og ved å forkynne Guds Ord og å leve etter det.