The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

REGJERINGSPARTIENES (DE RØDGRØNNE) BEGJÆRING (EN BEGJÆRING DE HAR FÅTT LURT MED SEG KrF. V, H og FrP PÅ) OM SLETTING AV KRISTENDOMMENS HJØRNESTENSPARAGRAF I NORGES GRUNNLOV § 2 - ER DETTE POLITIKERNES SVAR PÅ TERRORFAREN I NORGE OG NORGES PROBLEMER FORØVRIG? ET NYTT LOVFORSLAG OM AT ISLAM SKAL LIKESTILLES MED KRISTENDOMMEN I NORGE SKAL OPP TIL AVSTEMNING I STORTINGET DEN 2 MAI 2012:

- Av DTOsH

 

 

Den 2. og 21. mai 2012 får vi nordmenn se om norske stortingspolitikere avskyr sin egen grunnlov og sine egne grunnleggere eller om de vil respektere at Grunnloven og grunnleggerne av den skal få være i fred. VI anset at det politkerne foretar seg i stortinget den 2. og 21. mai 2012 vil trigge, skape terror eller skape fred og forsoning i det norske folk som trenger å få ha sin kristne tro og sin grunnlov i fred. Vi ser jo at visse politikere i Norge setter verdens ideologi-filosofer - bl.a. Marx, Lenin, Stalin m.fl. med deres mer liberale og moderniserte arvtagerfilosofier i det frie vesten og ellers - høyere enn selv reformatoren Martin Luther og hans Herre, Mester og Gud: Jesus Kristus. Disse politikerne må nå erkjenne (noe det norske folk må kreve av dem) - før det er for sent - at de ikke lenger kan fortsette å rive Norge og det norske folk i småbiter bare for sine egoistiske, ideologiske eksperimenters skyld. Norge må nå i 2012 finne tilbake til den gode og gamle kristendommen som Hans Majestet Kong Haakon den 7.de sa var løsningen for Norge, hele det frie vesten og verden forøvrig. Er det nordmenn som tror mer på norske politikere anno 2012 enn selveste regenten av Norge, HM K Haakon den 7.de, som opplevde Norges frigjøring fra Sverige i 1905, 1. verdenskrig og 2.verdenskrig? Hvis så er tilfelle så anser vi at de mangler både intelligens, erfaring og visdom.

 
 
HVORDAN SKAL NORDMENN FORHOLDE SEG TIL ALT DETTE ? 
 
 
Vi vet at svaret er faste, bønn og omvendelse til Jesus Kristus og Hans Far og at de også sier i fra til de folkevalgte hva det er de vil. Vi tror ikke på terrorhandlinger men allikevel må vi tillate oss å advare politikerne mot å fornekte den helt nødvendige erkjennelse at Norge er ikke lenger en idyll som det var den 10. april 2008 men er derimot fylt med sterke motsetninger som sier oss at politiske handlinger som trigger terror må unngås. Endringsforslaget av 10. april 2008 ble til under helt andre omstendigheter enn de som vi nå ser i Norge. Politikerne kan ikke lenger drive med sine prøvekaninprosjekter på det de kaller "rettsstat" hvor Norge og det norske folk er den populasjonen de så hjerteløst og rått driver sine ideologiske eksperimenter med. Nå må nordmenn si klart i fra til de politiske  partiene på stortinget om hva de vil og ikke la politkerne styre etter sitt eget ønske men la Grunnleggernes Grunnlov av 1024 og 1814 være bindende og endelig, d.v.s. man må la Grunnleggernes vilje gå foran senere norske storting. Det er slik man verner rettsstaten og unngår kaos og terror.
 
 
DEN KRISTNE NORSKE RETTSSTATEN HAR VIST SEG Å VARE LENGST AV ALLE REGIMER PÅ NORSK JORD HITTIL?
 
Norge har en rettsstat allerede og det er en rettsstat forankret i kristendommen. Denne type rettsstat har vist seg å holde lenger enn alle andre regimer som har vært på norsk jord. Vi kan ikke motsies på det for danskestyret varte i 434 år mens den kristne norske, selvstendige rettsstaten har vart fra 1024 til 1380 og fra 1905 til 2012 hvilket er 463 år. Unionen med Sverige varte fra 1814 til 1905, dvs 91 år men Norge var en egen stat i 1814 selv om den var i union med Sverige men fritt var Norge ikke. Konklusjonen på dette er at kaos og selvutslettelse  vil ramme Norge og nordmenn hvis politkerne ikke snur i tide.

 
- HVILKEN TRO OG LÆRE STÅR SEG OVERLEGENT I UMINNELIGE TIDER?:
 
Disse såkalt intellektuelle - med deres tilhørende politiske partier - som tror at ideene (IDEOLOGIENE) sine er så verdifulle at det er verdt sine eksperimentelle forsøk, må nå straks komme til sans og samling og erkjenne at Norge og det norske folk er mer verdifulle enn deres tankeløse lek med krefter som de overhode ikke har noen som helst kontroll på. Denne erkjennelsen må nå det norske folk kreve av dem. Derimot kristendommen er en livskraft som representerer et sett med verdier eller prinsipper som skaper oppfinnsomhet, ro og orden, forutsigbarhet og ikke minst fred i både hjerter og sinn og i et helt folk og i de nasjonene som adopterer den eller tar den helhjertet opp i seg. Den er ekspanderende og trigger og skaper velstand og utvikling, noe Luthers reformasjon bekrefter og dokumenterer og ikke minst det britiske imperiet som først oppstod under de kristne, britiske regentene som mottok Luthers reformasjon, spesielt Elizabeth I. Europa ble et helt annet etter Luthers reformasjon hvor Guds Ords prinsipper ble forkynt, undervist og praktisert av rerformatoren Martin Luther (se siden/page i navigeringsmenyen under fanen: Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden, noe som totalt revolusjonerte......). Regimer i europa, som har forkastet kristendommen, har blitt svært kortvarige sammenlignet med kristne regimer i det samme landet i tidligere tider. Kristendommen er den beste og sikreste tro og læra som bl.a. Norge og det norske folk kan velge. Den er en klar vinner og har ingen seriøse konkurrenter men kun useriøse konkurrenter som stjeler, myrder og ødelegger individene og nasjonene. Dette sier jo Jesus Kristus selv når han erklærer følgende i Johannes kap. 10, vers 1 - 10: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut. 4 Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans. 5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.» 6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
 
 
 
Nå får vi den 21 mai 2012 se hvor kloke og vise eller hodeløse og hjerteløse norske politikere er. Denne datoen skal endringsforslaget (se lenger ned på siden) vedrørende Grunnloven opp til avstemning. Det er sagt at stortingsrepresentantene står fritt i dette spørsmålet. De er altså fristilt sine partigrupper. NÅ FÅR VI VIRKELIG SE HVA SLAGS POLITIKERE NORGE HAR OG OM DE ER KLOKE OG VELGER Å SKAPE IDYLL ISTEDET FOR Å TRIGGE TERROR SOM DESSVERRE HAR RAMMET NORGE EKSTREMT HARDT. Den norske Grunnloven er åpenbart - slik vi ser det og vi tør påstå mange med oss ser det - det mest sårbare den norske stat kan befatte seg med i forhold til signaler som de sender det høyreekstreme miljøet i Norge og Skandinavia og det norske og skandinaviske folket forøvrig.
 
 
 
Vi oppfordrer - herunder norske politikere - Nordmenn til å velge og gjeninnføre den gammeldagse og gode, bibelske, evangelisk-lutherske kristendommen som bryr seg om sin neste og sitt eget folk og land som ikke kan greie seg uten kristne regenter og myndigheter i en ekstremt voldelig og terrorfylt verden med store naturkatastrofer, borgerkriger og fiendtlighet, hat og annen bunnløs ondskap.
 
 
Bruk din stemme og kontakt familie, venner og politikerne på stortinget og kongehuset og fortell dem disse ord og betraktninger som er ekte og velfunderte, vise og kloke og sagt fra hjertet og ikke bare hodet.
 
Norge blir ikke mer trygt av avkristningen - det ser vi jo. Er det ikke et godt og trygt, fredfullt og idyllisk land nordmenn vil ha med det korslagte norske flagget, vaiende i rødt hvitt og blått som frelsens fane og ikke skitne politiske eller okkulte faner som bare bringer forbannelse over folk og land?
 
Eller ønsker nordmenn å være evige prøvekaniner for ulike politiske eksperimenter som skifter med de ulike regjeringene og ideologiene de representerer? Har ikke bl.a. AP drevet sine eksperimenter lenge nok hvor de vil avkristne Norge helt og kun ha humanisme etter at de har kneblet alle annerledes troende som godtroende trodde at en stemme på Ap var en stemme for trosfrihet og fred og ro og arbeid for alle. Nei, nå må kristenfolket våkne opp i det minste og kreve at deres grunnlovsfestede rettigheter - tildelt dem av grunnleggerne av den norske staten - ikke slettes eller tukles med. Med hvilken rett tror AP og visse andre partier at de kan slette kristedommen fra Grunnloven? Hvor frekke går det egentlig an å være. AP har innført lover som selvbestemt abort som bryter med Grunnloven § 2. Men det er de ikke fornøyd med. De vil også slette Grunnloven §2 med flere. Dette får i den herre Jesu Kristi nasareerens navn sannelig være nok. Dette er ikke noe annet enn et skittent statskupp, et overgrep blant alle de andre overgrepene på det norske folk og deres rettigheter etter den norske Grunnloven. Nei, nordmenn, nå får dere sannelig våkne ellers så får dere gå til grunne og ta konsekvensene av å slå dere helt på den ateistiske linjen som vi ser ikke har brakt USA den minste velsignelse hverken i økonomien, forsvaret, værforhold osv, snarere bare ulykker, ekstremvær og kriger og annet vondt. Avkristningen av det frie vesten bringer det frie vesten tilbake til det okkulte med kaos og krig og lovløshet som ender i akopalyptiske endetidsscenarier som Bibelen advarer mot i Johannes Åpenbaring kap 14 med flere. Gud nekter ikke Norge og nordmenn å velge Hans veg ut av den onde spiralen. Norge kan være foregangslandet som blir et fyrtårn i europa og resten av verden, et eksempel på hvordan den gode og gamle kristendommen løser problemene slik den også gjorde da vikingene overga seg til Kristus i hedensk eller okkult tid.

- NORDMENN MÅ I 2012 SI AT NOK ER NOK. DE MÅ ERKJENNE SANNHETEN, NEMLIG AT ATEISMENS IDEOLOGISKE SVØPE OVER
LANDET - SOM BLE PRESSET PÅ DET NORSKE FOLK AV POLITISKE PARTIER - HAR BRAGT BARE KAOS, SMERTE, TAP OG MOTSETNINGER I FOLKET. DET HAR VÆRT MANGE IDEOLOGIER SOM HAR OPPRØRT EUROPA MEN DET VAR KUN EN KRAFT SOM SKAPTE DET FRIE OG EKSPANDERENDE VESTEN OG DET VAR OG ER DEN EVANGELISK-LUTHERSKE TRO SOM OPPSTOD VED LUTHERS REFORMASJOM (se i navigeringsmenyen til venstre på siden her under fane med følgende tekst: Martin Luther innførte kristendommen i den vestlige verden, noe som totalt .....):
 
 
Ja, vi må tillate oss å spørre dere kjære landsmenn der ute i de tusen hjem. Er det ikke på tide å si følgende: "Nå er vi trøtt og lei av alle disse eksperimentene som alt for mange politikere og regimer i Norge har bedrevet i etterkrigstiden for vår regning og risiko. Vi vil ha fred nå. Ta ideologiene deres og dra til Kina eller andre stater hvor folket blir påtvunget (hjernevasket, presset, truet) statens vilje men ikke til vårt kjære, gode fedreland som Gud ga oss gjennom våre kjære Grunnleggere av 1024 og 1814!" - "Nå krever vi å ha vårt land og folk, vår Grunnlov og vår tro i fred!"