The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)

 

The Ministry that minister the Salvation in Christ includedhealingand

deliverance to you and which also give you theprophetic endtime message

about the european unionand anti christ that willstand up and take control

over that union, in fact the governmentof the European union will give

antichrist unlimited authority over the whole union.

THIS IS THE WEBSITE FOR:

1) THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIESWITH MEMBERS OF THE MAIN UNIT 

2) THE DAUGHTER UNITS WITH MEMBERS

3) THOSE THAT WANT TO GET SAVED AND ARE LOOKING FOR GOD AND HIS HEALING AND DELIVERANCE AND PLAN WITH THEIR LIFES

4) THOSE WHO LOVE GOD'S WORD AND WANT TO GIVE HOLY GIFTS OR TITHING OR YOU WANT TO BECOME A MEMBER of THIS MINISTRY AND SUPPORT IT'S MISSION. 

 

OTHERS ARE NOT PERMITTED HERE BUT IF YOU STILL READ/WATCH THE WEBSITE YOU DO IT ON YOUR OWN RESPONSIBILITY!

 

 

DERE SOM IKKE HAR FUNNET NOEN

MENIGHET DERE FØLER DER HJEMME

I OG SOM SAVNER DET EKTE

ENGASJEMENTET OG EN KLAR

LEDELSE I MENIGHETEN OG

NÅDEGAVENE OG

ET STED MAN KAN HENVENDE

SEG FOR Å FÅ FORBØNN KAN 

GJERNE KONTAKTE OSS.

VI KREVER IKKE BETALT FOR Å BE

FOR DEG PÅ TELEFONEN ELLER PÅ

KONTORET MEN VI TAR TIENDE

AV DE SOM VIL BLI MEDLEMMER

FOR DET ER EN FORORDNING GITT AV

GUD FOR AT MENIGHETEN KAN

IVARETA SINE FUNKSJONER OG

FOR AT DEN SOM GIR

SKAL FÅ EN BIBELSK

ELLER VELSIGNET ØKONOMI I

VEKST. VI MOTTAR OGSÅ HELLIGE

GAVER. Å STÅ I EN MENIGHET ER

RIKTIG NÅR MAN FÅR SIN FASTE 

FØDE DER OG MAN BLIR BETJENT

DER UNDER HELBREDELSES-, UTFRIELSESSALVELSEN OG ANDRE TJENESTEGAVER OG EMBETER

SOM DEN MENIGHETEN FORVALTER.  

BOR DU I UTKANT NORGE ELLER

DER DET TALTE ORD IKKE HAR

NOEN OFFENTLIGE MØTER SÅ KAN

DU VÆRE MEDLEM ALLIKEVEL OG

FØLGE VÅR FORKYNNELSE OVER

INTERNET ELLER MØTER OVER WEB-TV

SOM SNART SKAL I GANG.

 

 

NORGE OG DET NORSKE FOLK MÅ LØSES UT FRA DEN ONDE SPIRALEN FØR DET ER FOR SENT MEN DET ER KUN JESU LEGEME SOM KAN GJØRE DETTE: 

 

DET TALTE ORDS LEDELSE TAR NÅ INITIATIVET TIL Å SAMLE EN NORSK GIDEONITTHÆR - 500 LEMMER PÅ JESU LEGEME - FORDI VI VIL TA GUDS ORD OG ADVARSEL OG LØFTE PÅ ALVOR SÅ NORGE OG DET NORSKE FOLK KAN BLI LØST UT FRA DEN ONDE SPIRALEN. HVIS INGEN HADDE TATT INTIATIVET TIL DETTE SÅ HADDE NORGE OG NORDMENN FORTSATT I EN STADIG ØKENDE HASTIGHET NEDOVER I DEN ONDE SPIRALEN. NOEN MÅ GJØRE DENNE JOBBEN OG GUD HAR TALT TIL OSS OG DERFOR SÅ GJØR VI DENNE JOBBEN. DU SOM ER EN KRISTEN ELLER ØNSKER Å BLI DET BØR KONTAKTE OSS STRAKS. OM DU ER UNG ELLER GAMMEL BETYR IKKE NOE MEN AT DU FORSTÅR AT GUD KALLER DEG TIL Å BLI EN NORSK GIDEONITT. DET HAR IKKE VÆRT LETT Å KOMME TIL PÅ KRISTEN-TV I NORGE. DET SER UT TIL AT DET GUD VIL FORSØKES FORSINKET OG HOLDT TILBAKE MEN GUD ER UENDELIG MEKTIGERE ENN NOEN ANDRE OG HAN AVSETTER OG INNSETTER SLIK HAN SELV FINNER BEST. DET BURDE MANGE FLERE AV DE SOM LEDER KRISTNE TV-KANALER TENKE OVER OG INNRETTE SEG ETTER FOR DA HADDE GUD OVERØST DEM MED SINE VELSIGNELSER MEN NÅR MAN IKKE VIL LYTTE TIL DEN HELLIGE ÅND SÅ TAR GUD TALENTET FRA DEM OG GIR DET TIL NOEN ANDRE SOM HAN REISER OPP. SE AVSNITTET I RØDT SOM FØLGER UMIDDELBART:


GUDS ORD SIER AT DET VI LØSER PÅ JORDEN SKAL VÆRE LØST I HIMMELEN OG DET VI BINDER PÅ JORDEN SKAL VÆRE BUNDET I HIMMELEN.

NORGE OG DET NORSKE FOLK MÅ LØSES UT ELLERS SÅ VIL LAND OG FOLK FORTSETTE I EN UKONTROLLERT STOR HASTIGHET I DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN MOT AVGRUNNEN. DAVID YONGGI CHO I YOIDO FULL GOSPEL CHURCH I SEOUL I KOREA OPPDAGET BETYDNINGEN AV BØNN MHT TIL Å LØSE EN NASJON MED SÅ MANGE MILLIONER SOM SØR-KOREA. DET TALTE ORDS HYRDE HAR BL.A. OPPDAGET LØSERMAKTEN SOM JESU LEGEME I NORGE MÅ TA IBRUK FØR DET ER FOR SENT. EN LØSERMAKT SOM RIVER NASJONEN UT AV SATANS JERNGREP OG FORBLINDELSE. NÅ ER KONFERANSETIDER FORBI, NÅ MÅ MAN BRETTE OPP SKJORTA OG VIRKELIG GJØRE ET SOLID STYKKE ARBEIDE HVIS NORGE OG DET NORSKE FOLK SKAL REDDES UT AV DEN ONDE SPIRALEN. NORGE KAN IKKE KONFERERES UT AV DEN ONDE SPIRALEN MEN LØSES UT AV LEMMER PÅ JESU LEGEME SOM LEDES AV DEN SOM GUD HAR VALGT UT TIL DET. DET TALTE ORDS HYRDE HAR TATT PÅ SEG LEDERANSVARET FOR Å FÅ UTFØRT DENNE LØSERBØNNEN MEN HVOR ER JESU LEGEME? HVOR ER DE SOM VIL STILLE SEG TIL TJENESTE FOR GUD I EN SLIK OPPGAVE? DU SOM LESER DETTE OG ER ET LEM PÅ JESU LEGEME ER SKYLDIG TIL Å HANDLE PÅ DETTE OG DU SOM OPPLEVER AT GUD DRAR DEG TIL SEG MÅ VÅKNE OPP. DU SOM ER FRAFALLEN MEN SOM VIL TILBAKE TIL JESUS OG DU SOM HAR LETT ETTER EN FRELSER FRA DINE PROBLEMER - IKKE VENT LENGER MEN TAR KONTAKT MED OSS VED Å STRAKS SENDE EN EMAIL ELLER RINGE OSS. NÅ MÅ KRISTNE TV-KANALER OG MENIGHETER SLUTTE MED Å BARE MARKEDSFØRE ELLER VISE FREM SEG SELV ELLER EN ELLER ANNEN KJENDISPREDIKANT FRA USA ELLER ANDRE STEDER OG SLIPPE TIL DEN SOM GUD HAR SATT TIL Å VÆRE VEKKELSESLEDER OG SOM HAR FÅTT I OPPGAVE Å BL.A. FØRE NORGE TILBAKE TIL GUD. DET TALTE ORDS HYRDE HEVDER AT HAN ER DENNE VEKKELSESUTSENDINGEN FORDI HAN HAR FÅTT NØKLENE TIL VEKKELSEN ELLER DEN GODE SPIRALEN, NØKLER SOM HAN KALLER TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SOM FÅR MENNESKERS OPPMERKSOMHET BORT FRA MENNESKER/KJØD OG TING ETC OG OVER PÅ GUDS ORD SOM IGJEN BRINGER GUDS NÆRVÆR MED HANS ÅND, KRAFT OG ILD TILBAKE TIL LAND OG FOLK. VED Å PRAKTISERE TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SÅ VIL MIRAKLENE EKSPLODERE  I HJEMMENE OG PÅ BUSSEN, PÅ TOGET, HURTIGRUTA, PÅ LEGEKONTORET, SKOLENE, UNIVERSITETENE, BARNEHAGENE, SYKEHUSENE, ARBEIDSPLASSENE, STYREROM, SELSKAPER, KONGEHUS I EUROPA OG ELLERS, FYRSTEHUS, REGJERINGER, STORTING, NASJONALFORSAMLINGER FORØVRIG, OFFENTLIGE ETATER O.S.V. OG FORAN PC'ENE ETC. DET SOM DA VIL SKJE ER AT DEN GODE SPIRALEN VIL MANIFISTERE ELLER VISE SEG SOM EN KONKURRENT TIL DEN ONDE SPIRALEN. EN SPIRAL SOM ER OPPADGÅENDE OG SOM FÅR MENNESKER I KONTAKT MED JESUS KRISTUS, DEN HELLIGE ÅND OG FADEREN GJENNOM AT DE BEGYNNER Å TA GUD PÅ ORDET ISTEDET FOR SEKTERISME OG MENNESKEDYRKING. MENNESKER VIL FORVANDLES OG ENTRE DEN GODE SPIRALEN SOM ER HIMMELVEGEN OG IKKE HELVETESVEGEN TIL AVGRUNNEN. DEN FATALE FEILEN HØYESTERETT GJORDE - MENS JOHN F. KENNEDY VAR PRESIDENT - I USA VAR AT DE STENGTE VEGEN TIL DEN GODE SPIRALEN TIL HIMMELEN FOR UNGDOMMEN OG BARNA SÅ DE  ISTEDET GIKK RETT INN I DEN ONDE SPIRALEN TIL HELVETE. DET VAR RART AT IKKE PAVEN REAGERTE SIDEN KENNEDY VAR KATOLIKK? PAVEN KUNNE SENDT KENNEDY ET ADVARENDE BREV. KOM DET BREV FRA JESU LEGEME I NORGE, HERUNDER PINSEVENNER ELLER ANDRE FOR Å ADVARE KENNEDY? NEI, DET HAR VI IKKE HØRT OM. ADVARER NORSKE KRISTNE TROSSAMFUNN NORSKE MYNDIGHETER OM AT DE MÅ TA KONSEKVENSENE AV Å MOTORISK VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD? NEI, VI HAR IKKE REGISTRERT AT DET ER KOMMET SLIKE ADVARSLER FRA STØRRE ETABLERTE TROSSAMFUNN I NORGE. ER IKKE DET HYKLERSK? DET ER VELDIG ALVORLIG FOR OM INGEN ADVARER, OM DET IKKE ER NOEN PROFETER SOM STÅR FREM OG ADVARER HVORDAN SKAL NORGE DA KUNNE KOMME SEG UT AV DEN ONDE SPIRALEN? DET HOLDES MØTER OG KONFERANSER, STEVNER OG DET ARRANGERES TURER TIL ISRAEL OG ANDRE STEDER MEN GUDS EMBEDSMENN ER FRAVÆRENDE MEN SLIK ER DET IKKE MED DET TALTE ORD. HVEM ER DET SOM HAR NOE ÅNDELIG RYGGERAD OG NAKKE? VI TALER GUDS PROFETISKE BUDSKAP TIL JESU LEGEME OG DE MYNDIGHETER SOM ER ANSVARLIGE FOR Å VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD. VI VIL IKKE AT GUDS FORBANNELSE OVER NORGE SKAL FORTSETTE MEN BLI BRUTT VED AT FOLKET OMVENDER SEG OG IGJEN HOLDER DET SOM DEN NORSKE KONG OLAV DEN HELLIGE BESLUTTET PÅ MOSTER I 1024 FØR ET ENESTE SENERE NORSK STORTING HADDE GJORT ET ENESTE VEDTAK. ET DEMOKRATI HAR IKKE TILBAKEVIRKENDE KRAFT MEN SKAL RETTE SEG ETTER DET GYLDIGE NORSKE TING HAR VEDTATT FØR DET FANTES NOE SEKULÆRT DEMOKRATI I NORGE. HVIS man ikke VIL AKSEPTERE EN SLIK JUSS SÅ KAN MAN HELLER IKKE FORLANGE AT ROALD AMUNDSENS ELLER NANSENS EKSPEDISJONER VAR FØRST TIL POLENE. MAN KAN DA BRUKE DET HODELØSE PRINSIPP AT MAN BARE KAN VEDTA ALT MULIG RART OG SI AT DE GAMLE NORSKE KONGER OG POLFARERE ER GÅTT UT PÅ DATO, DE ER UTRANGERT OG AT DET ER ANNERLEDES Å GÅ TIL POLENE IDAG ENN DA DE DRO DIT OG VI SER BORT FRA DE TIDLIGERE POLFARERNE OG KONGENE OG VEDTAR AT DET ER HELT ANDRE SOM NÅ SKAL FÅ BESTEMME I NORGE OG STÅ SOM EROBRERE AV POLOMRÅDENE. HVA SLAGS LOGIKK ER DETTE? JO, DET ER LOGIKKEN TIL VISSE SOM HEVDER NORGE ER EN RETTSSTAT? HVIS NORDMENN VIL HA RETTSSTAT SÅ FØLGER DE OPP MOSTRATINGET AV 1024, PUNKTUM OG MOSTRATINGET VEDTOK AT ABORT VAR STRAFFBART, DVS EN KRIMINELL HANDLING. Å FORKASTE TIDLIGERE NORSKE TING PÅ NORSK JORD ER DET MOTSATTE AV RETTSSTAT, DET ER KAOSSTAT ELLER TOTALT ANARKI. HVIS DET ER SLIK AT NORGE IKKE RESPEKTERER SINE EGNE LOVER HVORFOR SKAL DA NORDMENN RESPEKTERE LOVER AV NYERE DATO - JA DET ER SPØRSMÅLET SOM DA AUTOMATISK BLIR STILT? DET ER JO ANARKI NÅR POLITIKERE ER FRITATT FRA Å RESPEKTERE Å FØLGE NORSK LOV VED Å BARE VEDTA AT DE GAMLE LOVENE ER UTRANGERTE. DETTE VISER JO AT MAN HEVER SEG OVER LOVEN OG AT LOV ALLIKEVEL IKKE ER LOV MEN AT KAOS ER LOV, TILFELDIGHETER ER LOV. LOVEN ER DA FLYTENDE OG AVHENGIG AV HVEM SOM TIL ENHVER TID SITTER I REGJERING. DETTE HER ER DA SANNELIG ANARKI MENS RETTSSTATEN ER PÅ FERIE ELLER I UNNTAKSTILSTAND ELLER I EN KOMITE ELLER BARE SOM FINE, VAKRE ORD PÅ ET PAPIR. VI SER OGSÅ AT UNDER TRONTALEDEBATTEN I STORTINGET SÅ BLIR STATSOVERHODET NÆRMEST DIKTERT TIL Å SI: GUD VELSIGNE DET NORSKE STORTING MEN HVORDAN KAN HAN/GUD DET HVIS DET NORSKE STORTING MOTORISK VEDTAR LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD? DET Å BE GUD VELSIGNE ET STORTING SOM MOTORISK BRYTER NORSK LOV MÅ KUNNE ANSEES SOM BLASFEMI ELLER AT MAN IKKE HAR SKJØNT HVA DET ER MAN EGENTLIG SIER. NEI, NÅ FÅR SANNELIG NOEN SI SANNHETEN OG REDDE FOLK OG LAND UT AV HYKLERIET OG DET ER DET JESU LEGEME SIN OPPGAVE Å GJØRE OG VI ANSER OSS SOM ET LEM PÅ JESU LEGEME. VI ØNSKER AT NORGE SKAL KOMME UT AV DEN ONDE SPIRALEN OG FÅ OPPLEVE GUDS VELSIGNELSER OG DA MÅ VI SI SANNHETEN ELLERS VIL NORGE STUPE NEDOVER I EN UKONTROLLERT HØY HASTIGHET I DEN ONDE SPIRALEN. 

 

FOR DE NORDMENN (ETNISKE NORSKE OG ANDRE NORSKE) SOM VIL AT DEN GAMLE NORSKE LOVGIVEREN, OLAV DEN HELLIGE, SKAL ADLYDES: 

CA 500 NORSKE STATSBORGERE (DU MÅ IKKE VÆRE ETNISK NORSK MEN NORSK STATSBORGER) VIL VI AT KONTAKTER OSS SÅ RASKT DE KAN. DE NORDMENN SOM VIL BØYE SEG FOR OLAV DEN HELLIGES KRISTENRETT VEDTATT PÅ MOSTER I 1024 OG SOM VIL DYRKE DEN LEVENDE ISRAELS GUD SOM ER VÅR GUD I KRISTUS SOM OLAV DEN HELLIGE - DVS OLAV TRYGGVASON - PÅLA OSS NORDMENN KAN KONTAKTE OSS. NORDMENN SOM TROR PÅ ADVARSELEN TIL KONG HAAKON DEN SYVENDE SOM SA AT VÅR KULTUR VIL FORGÅ HVIS VI IKKE LAR OSS GJENNOMSYRE AV DEN GAMLE KRISTENDOMMEN KAN KONTAKTE OSS STRAKS. VI ANSER OSS FOR Å VÆRE HELT I TAKT MED HANS MAJESTETER OLAV DEN HELLIGE OG HAAKON DEN SYVENDE AV NORGE HVA GJELDER DEN GAMLE KRISTENDOM OG OLAV DEN HELLIGES LOVVEDTAK VEDRØRENDE KRISTENRETTEN PÅ MOSTER I 1024. HVIS IKKE EN NORSK LOV SOM BLE GYLDIG VEDTATT I 1024 ER NORSK LOV HVA ER NORSK LOV DA? VI RETTER OSS ETTER GUDS ORD FØRST OG FREMST MEN OLAV DEN HELLIGE OG MOSTRATINGET ER TIL OG MED LOVVERK GJORT AV GYLDIGE JORDISKE NORSKE MYNDIGHETER OG DA SKULLE DE OGSÅ FØLGES AV SENERE NORSKE MYNDIGHETER SOM BURDE RESPEKTERE TIDLIGERE NORSKE TING, DVS DE BURDE RESPEKTERE SINE EGNE LOVER. FOR HVORDAN SKAL MAN ELLERS HEVDE EN RETTSSTAT? EN RETTSSTAT ER KANSKJE SOM EN KARTONG MED MELK, DATOEN AVGJØR NÅR DEN ER OG IKKE ER EN KARTONG MED MELK?

VAR DET NOEN SOM SA RETTSTAT? ELLER HØRTE VI FEIL?

 

NÅ MÅ JESU LEGEME I NORGE REISES OPP OG STÅ PÅ SINE EGNE BEN OG KOMME I RETT BIBELSK FUNKSJON ELLER SKIKK OG IKKE DRIVE MED RELIGIØSE SYSLER OG/ELLER VÆRE OPPSPLITTET OG IKKE FUNKSJONSDYKTIG. DET TALTE ORDS HYRDE HEVDER HAN HAR FÅTT DENNE OPPGAVEN Å SAMLE EN GIDEONITTHÆR SOM SKAL LØSE NORGE OG NORDMENN UT FRA DEN ONDE SPIRALEN SOM NORGE HAR KOMMET I OG DU BØR KONTAKTE OSS RASKT HVIS DU VIL VÆRE MED. TOTALT ANTALL KRIGERE I DENNE HÆREN SKAL VÆRE 1/10 000 DEL AV BEFOLKNINGEN I NORGE, CA 500 PERSONER PÅ NÅVÆRENDE TIDSPUNKT. DU KAN VÆRE UNG ELLER GAMMEL, ETNISK NORSK ELLER ANNEN NORSK MEN NORSK MÅ DU VÆRE, MEN MÅ BRENNE FOR JESUS I DITT HJERTE.

DET TALTE ORDS PROFETISKE MINISTRY MENER AT NORGE HAR KOMMET I DEN SAMME ONDE  ELLER NEDADGÅENDE SPIRALEN SOM USA OG AT JESU LEGEME I NORGE MÅ REISES EN GANG FOR ALLE FØR DET ER FOR SENT. DE SOM BLIR MED I GIDEONITTHÆREN OG SOM MOTTAR ET KURS OVER INTERNET I ÅNDELIG KRIGFØRING VIL BLI SALVET TIL KRIGER SLIK AT DE KAN MOTTA GUDS UTRUSTNING OG BRUKE DEN og LØSE NORGE UT AV DEN ONDE SPIRALEN. PÅ DIREKTESENDT WEB-TV KAN VI SOM ADMINISTRATOR AV GIDEONITTARMEEN LEDE ARMEEN I FELLES BØNN FOR NORGE. JESU LEGEME I NORGE HAR ANSVAR FOR Å GJØRE DETTE NÅ OG HERREN HAR BEDT OSS OM Å ADMINISTRERE OG LEDE DETTE. BLIR DET IKKE GJORT NÅ SÅ FALLER NORGE NEDOVER OG NEDOVER I DEN ONDE SPIRALEN SOM INGEN ANDRE KAN FÅ NORGE UT AV ENN ET NORSK JESU LEGEME SOM HAR EN TANKE, EN TRO, EN OG SANN GUD. DETTE ER DET SAMME SOM OLAV TRYGGVASON GJORDE PÅ MOSTER I 1024. VI FASTHOLDER KRISTENRETTEN NOK EN GANG VED AT VI HOLDER DEN FREM IGJEN MEN DEN BLE SOM SAGT VEDTATT PÅ MOSTER I 1024 OG ER SÅLEDES EN VEDTATT NORSK LOV PÅ NORSK JORD MEN SOM DAGENS STORTING HAR SATT SEG OPP IMOT UTEN AT FOLKET HAR LØFTET EN FINGER TIL NÅ MEN DET MÅ DET NÅ VÆRE SLUTT PÅ EN GANG FOR ALLE. La oss være enige om det. BRUKER VI IKKE OG HOLDER VI IKKE KRISTENRETTEN I HEVD SÅ VIL DEN BLI TATT FRA OSS. NÅR STORTINGET NEGLISJERER KRISTENRETTEN SÅ HAR DE INGEN RESPEKT FOR GUDS ORD OG JESU LEGEME OG HELLER IKKE FOR DE NORSKE LOVGIVERNE AV 1024 PÅ MOSTER. DET MÅ VI FÅ SATT EN BRÅSTOPPER FOR. SKAL NORGE KALLE SEG RETTSSTAT SÅ FÅR DA NORSKE TING PÅ NORSK JORD BLI FULLT RESPEKTERT OG FØLGELIG ETTERFULGT. ET TING SOM HAR VÆRT TIDSMESSIG FØR ET ANNET TING GÅR FORAN DET SENERE TINGET SOM SIER NOE ANNET ENN DET FØRSTE TINGET. HVA ER ELLERS MENINGEN MED Å HA EN GRUNNLOV? MOSTRATINGET VAR JO ET TING SOM BLE HOLDT AV EN KRISTEN KONGE OG VAR IKKE EN GANG I FØRKRISTEN TID. DEN KRISTNE ARVEN ER GRUNNLOVSFESTET OG GÅR FORAN ALLE ANDRE RELIGIONER SOM VIL HA RETT TIL DET ENE OG DET ANNET. MOSTRATINGET VALGTE TROSRETNING FOR NORGE OG DEN STÅR EGENTLIG FAST. HVIS MAN IKKE LIKER DET SÅ FÅR MAN FINNE SEG ET ANNET LAND Å BO I. HVA TROR DERE MYNDIGHETENE I PAKISTAN ELLER IRAN HADDE SAGT HVIS DET KOM EN BØLING MED NORDMENNV DIT OG FORLANGTE AT DE KRISTNE SKULLE HA SAMME RETTIGHETER SOM MUSLIMENE? NORDMENN ER NAIVE OG FORSTÅR IKKE HVA MOSTRATINGET EGENTLIG VAR MEN LOVGIVERNE FORSTÅR DET MEN NEGLISJERER DET. VESTEN HAR GLEMT KORSFARERTIDEN OG TROR PLUTSELIG AT DATIDENS RELIGIONSKRIGER VAR UNØDIGE MEN ISLAM VAR PÅ VEG INN I EUROPA VIA SPANIA MEN SPANIAS KORSFARERE GREIDE Å HOLDE STAND. IDAG MØTER ISLAM DE NAIVE VESTLIGE, ROTLØSE DEMOKRATIENE OG MAN SNAKKER OM DEMOKRATI MEN DET ER EN STOR MISFORSTÅELSE Å TRO AT NORDMENN VIL TILLATE AT DERES KULTUR BLIR UTSLETTET BARE FORDI AT VISSE POLITISKE PARTI I NORGE BRUKER DEMOKRATIBEGREPET SÅ FEILAKTIG AT DET KRENKER NORSK LOV VEDTATT AV NORSKE LOVGIVERE PÅ NORSK JORD FOR Å SLIPPE INN ALLE OKKULTE RELIGIONER SOM KAN UTTALES ELLER IKKE. IDAG INVITERER NORSK LOVVERK HEDENSKE RELIGIONER - I STRID MED GRUNNLEGGERNES §2 I GRUNNLOVEN - TIL Å KOMME Å BYGGE SINE AVGUDSTEMPLER MED DE NORSKE SKATTEBETALERNES PENGER - SELV PENGENE TIL KRISTNE NORSKE SKATTEBETALERE. DETTE GJØR DET I STRID MED IHVERTFALL MOSTRATINGET og EIDSVOLLTINGET. HVORDAN KAN STATEN SLIKE NAIVE OG BLINDE POLITIKERE VET IKKE AT FREMMEDE RELIGIONER REPRESENTERER ONDE KREFTER OG DE TROR FREMMEDE RELIGIONER ER GODE FILOSOFIER MEN DE ER OKKULTE KREFTER SOM VIL ØDELEGGE DE MER FREDLIGE VESTLIGE DEMOKRATIENE HVIS DE FÅR OPERERE FRITT. IDAG HAR USA OG ANDRE VESTLIGE LAND BEGYNT Å FÅ SMAKE KONSEKVENSENE AV SIN SKAMMELIGE NAIVITET OG BLINDHET. UANSETT HVA NORDMENN SIER SÅ ER MOSTRATINGET BINDENDE FOR NORDMENN OG NORGE. DEMOKRATI OG KRISTENRETT ER TO HELT FORSKJELLIGE TING. KRISTENRETTEN BLE ETABLERT I NORGE LENGE FØR DE SEKULÆRE DEMOKRATIENE BLE TIL OG ER IKKE BUNDET AV DET SEKULÆRE DEMOKRATIETS SPILLEREGLER. HADDE DEMOKRATIET KOMMET FØRST SÅ HADDE DET KUNNET HEVDE RETTEN MEN SLIK ER DET NÅ IKKE. DEN SOM KOMMER FØRST TIL MØLLA FÅR MALE HETER DET.

DET ER EGENTLIG HELLER INGEN MOTSETNING Å HA BÅDE DEMOKRATI OG KRISTENRETTEN FORDI FOLK TRENGER IKKE Å VELGE Å BO I NORGE. DE KAN VELGE MELLOM MANGE ULIKE DEMOKRATIER I VESTEN. DEN RENE SANNHETEN ER AT DET ER KUN KRISTI ORD SOM SETTER FRI MENNESKER, FAMILIER, SLEKTER, SAMFUNN OG NASJONER. HVIS DEMOKRATIET SKAL OVERLEVE SÅ MÅ DET BYGGE PÅ DET SOM SKAPER GRUNNLAGET FOR DEMOKRATIET NEMLIG FRIHETEN OG FRIHETEN SKAPES KUN VED Å ØNSKE KRISTUS OG ORDET HAN HAR FRA SIN FAR VELKOMMEN OG Å TA DET PÅ ALVOR, DVS PRAKTISERE DET. FRIHET SKAPES IKKE VED Å SLIPPE TIL ALLE DE OKKULTE RELIGIONENE SOM ØSTEN OG VESTEN HAR Å BY PÅ. SIST NEVNTE FORSØK BLE GJORT AV SUPREME COURT I USA I 1963 DA KRISTEN BØNN BLE FORBUDT VED LOV I SKOLENE OG PÅ UNIVERSITETENE. STRAKS LOVEN BLE VEDTATT SÅ KOM DET EN TSUNAMI AV OKKULTE KREFTER INN I DET AMERIKANSKE DEMOKRATIET SOM TIL DA HADDE VÆRT BESKYTTET MOT DE DESTRUKTIVE KREFTENE SOM DET OKKULTE REPRESENTERER. DE BLINDE ADVOKATENE I SUPREME COURT MED SINE DOMMERE KASTET USA INN I DEN ONDE SPIRALEN SOM VI ALLE SER SÅ TYDELIG TAR FORM IDAG. DENNE ONDE SPIRALEN KASTER USA NEDOVER I EN VOLDSOM FART MOT AVGRUNNEN, SELVUTSLETTELSEN. NORGE HAR OGSÅ NÅ DE SENERE ÅR BEGYNT Å FÅ EN HØY HASTIGHET NEDOVER I DENNE ONDE SPIRALEN SOM DE DELER MED USA OG HELE VESTEN. DET ER IKKE SÅ STOR TIDSFORSKJELL ELLER AVSTAND MELLOM USA OG NORGE SOM BEGGE BEFINNER SEG I DEN SAMME ONDE SPIRALEN. USA SOM NASJON HAR ALLIKEVEL IKKE DEN SAMME MAJESTETISKE KRISTNE HISTORIKKEN SOM NORGE MED OLAV DEN HELLIGE OG KRISTENRETTEN. KRISTENDOMMEN ER MYE STERKERE FORANKRET I NORSK LOV OG I NORGE OG NORDMENN ENN HVA KRISTENDOMMEN ER  I USA OG AMERIKANERNE. OLAV DEN HELLIGES INTENSJON VAR AT KRISTENRETTEN SKULLE GJELDE FOR ALL TID. LOVVERK HAR ALLTID EN INTENSJON OG DET ER EN FORBRYTELSE OG IKKE FØLGE INTENSJONENE TIL LOVGIVERNE AV 1024. NÅR SENERE LOVGIVERE IKKE FØLGER TIDLIGERE LOVGIVERE SÅ ER DET IKKE NOEN LOV I DET HELE TATT MEN FULLSTENDIG LOVLØST OG DE SOM SNAKKER OM LOV OG ORDEN HAR IKKE PEILING PÅ HVA SOM EGENTLIG HAR SKJEDD OG VET IKKE HELT HVA FOR LAND DE BOR I. SKAL MAN HA RETTSSTAT SÅ MÅ MAN FØLGE TIDLIGERE LOVER ELLERS ER DET LOVLØST OG LOVLØSHET STRIDER MOT RETTSSTATSPRINSIPPET. ALTSÅ GÅR NORGE MOT SELVUTSLETTELSE ELLER OPPHEVELSE AV SIN EGEN STAT OG SITT EGET SAMFUNN FOR Å SLIPPE TIL KAOS OG KAOS ER BARE EN AV DE NEDADGÅENDE SIRKLENE I DEN ONDE SPIRALEN. DE NORSKE MYNDIGHETER VIL ALDRI GREIE Å HANSKES MED DE OKKULTE KREFTENE SOM DE OKKULTE RELIGIONENE TAR MED SEG TIL NORGE FØR DE IGJEN BØYER SEG FOR LOVGIVERNE AV 1024. OLAV DEN HELLIGE VISSTE HVOR NEDBRYTENDE DE OKKULTE RELIGIONENE VAR OG HAN KJEMPET FOR HARDE LIVET I SIN KAMP MOT DEM. NORGE HAR KOMMET UT AV SIN VELSIGNEDE BALANSE OG VI SER AT EKSTREMVÆRET TAR HARDERE OG HARDERE TAK RUNDT NORGE. I 2011 HAR NORGE IKKE VÆRT VÅTERE PÅ 100 ÅR. TERRORENS GREP HAR OGSÅ TATT TAK OG RIVER LAND OG FOLK I STYKKER HVIS IKKE JESU LEGEME REISER SEG OG HEVDER KRISTENRETTEN OG LØSER LAND OG FOLK FRA DE OKKULTE KREFTENE SOM HAR KASTET NORGE INN I DEN ONDE SPIRALEN. DISSE KREFTENE HAR REGJERINGSPARTIENE SLUPPET LØS I NORGE OVER MANGE ÅR fordi de motorisk vedtar lover som bryter med Guds Ord. VI KAN VÆRE TRYGGE PÅ AT VI HAR BÅDE GUDS VELSIGNELSE OG OLAV DEN HELLIGES SAMTYKKE I AT VI STÅR PÅ KRISTENRETTEN. DET ER EKTE NORSK TRADISJON Å HOLDE FREMME KRISTENRETTEN OG DEN ER OGSÅ LOVFESTET AV NORSKE LOVGIVERE ANNO 1024. Å RØRE KRISTENRETTEN VIL FØRE FOLK OG LAND ENDA DYPERE NED I SPIRALEN OG Å NEGLISJERE KRISTENRETTEN VIL BETY DET SAMME. ALT VIL SLÅ FEIL I NORGE, HERUNDER ØKONOMI, AVLINGER, FORSVAR, HELSEVESEN, LOV OG ORDEN, VÆR OG KLIMA ETC SÅ LENGE KRISTENRETTEN IKKE BLIR HOLDT FULLT I HEVD OG RESPEKTERT OG ETTERFULGT. VIL NORDMENN HA GODE TIDER SÅ MÅ DE IKKE STEMME PÅ POLITISKE PARTIER SOM IKKE VIL HA KRISTENRETTEN SOM OLAV DEN HELLIGE ELLER OLAV TRYGGVASON FASTSLO VED LOV I 1024. POLITIKERE SOM IKKE VIL RESPEKTERE TIDLIGERE NORSK LOVGIVNING HAR EGENTLIG INGENTING Å GJØRE I NORGE. SEND DEM UT AV LANDET KJÆRE NORDMENN SÅ DET KAN BLI GODE TIDER FOR LAND OG FOLK IGJEN. SÅ DET LUNE NORSKE KLIMAET KAN KOMME TILBAKE IGJEN. SÅ FOLK IGJEN KAN BO I LANDET OG DRIVE FISKE OG FANGST OG ANNET UTEN Å FØLE AT HÅNDJÆRNA ER PÅ DEM BARE DE FÅR LITT TRO PÅ AT NÅ SKAL DET GÅ BRA, NÅ SKAL DET LYKKES, NÅ ER VI HERRER I EGET HUS IGJEN. O TAKK OG PRIS DEN GUDEN SOM VI SKULLE DYRKE SLIK OLAV DEN HELLIGE PÅLA OSS JA DEN GUDEN SKAL VI DYRKE OG FOR KONGE SOM KRISTENRETTEN FØLGER VI SKAL BE OM GOD HELSE OG GODT VÆR FOR FOLKET MEN GUD FRI OG BEVAR OSS FRA Å BE SLIKE VELSIGNELSER OVER DE SOM IKKE VIL HA KRISTENRETTEN, DVS DE SOM IKKE VIL HA NOE MED VÅR GUD Å GJØRE I DET HELE TATT MEN SOM VIL LEGGE LAND OG FOLK ØDE VED Å ÅPNE DET FOR DE OKKULTE KREFTENE SOM VIL UTSLETTE LAND OG FOLK. GUD SIER AT VI SKAL HOLDE OSS VEKKE FRA DE ONDE OG IKKE SITTE I SPOTTERES SETE OSV. HVIS VI STEMMER PÅ SPOTTPARTIER SÅ SPOTTER VI GUD OG DET KAN VI IKKE FOR DA SPOTTER FOLK OGSÅ KRISTENRETTEN. NEI, SE DEG FORE NORDMANN OG IKKE LA DEG LURE I DEN FELLA SOM ØDELEGGER Norge og det norske folk. VIL DU HA GODE TIDER SÅ STEM PÅ DE SOM HOLDER KRISTENRETTEN VED HEVD OG STYRKER DEN OG HÅNDHEVER DEN. Våkn opp og omvend deg til den Guden som Olav Den Hellige påla enhver nordmann, nemlig Jesus Kristus. Gud velsigne Olav Tryggvason og biskopene som medvirket til å lovfeste kristenretten på Moster i 1024. NORGE SKAL OG MÅ IKKE FÅ ENDE SINE DAGER SOM ET EKSPERIMENTELT VRAK FOR SOSIALISME/SOCIALDEMOKRATI ELLER LIBERAL SOSIALISME EI HELLER FOR SOSIAL LIBERALISME. DISSE KREFTENE ER OGSÅ OKKULTE OG VIL UTSLETTE DEN NORSKE FOLKESJELA SOM HAR SIN GUDSTRO PÅ BUNNEN. LIBERAL SOSIALISME OG SOSIAL LIBERALISME HAR IKKE LØSNINGENE MEN KUN FIFFIE IDEER når deres verdigrunnlag er humanistisk og ikke den kristne arven fra apostlene i Guds Ord, Bibelen. ET SAMFUNN KAN IKKE STYRES AV EGOSENTRISKE MOTIVER ELLER FIFFIE IDEER MEN AV GUDS ORD. I NORGE SER VI AT DET ER NETTOPP SOSIAL LIBERALISME OG LIBERAL SOSIALISME SOM HAR BEGYNT Å SAMLE SINE TROPPER MEN JESU LEGEME MÅ VÅKNE OPP OG LØSE LANDET OG FOLKET UT FRA DISSE KREFTENE SOM EGENTLIG ER TO BLINDVEGER. NORGE HAR VÆRT SKAKKJØRT ALT FOR LENGE MEN DET BLIR BARE VÆRRE MED ENDA EN NY BLINDGATE, NEMLIG SOSIAL LIBERALISME som ikke bygger på Guds Ord. FRIHET KAN HVERKEN SKAPES AV SOSIAL LIBERALISMEN ELLER LIBERAL SOSIALISME som ikke er forankret i Guds Ord. DET ER KUN GUDS ORD SOM KAN SKAPE FRIHET FORDI GUDS ORD ER SANNHETEN OG SANNHETEN SETTER FRI. ET NYTT REGIME I NORGE SOM FORTSETTER MED Å MOTORISK VEDTA LOVER SOM BRYTER MED GUDS ORD VIL BARE FORTSETTE Å KASTE NORGE OG NORDMENN VIDERE LENGER NED I DEN ONDE SPIRALEN. DET ER TID FOR HELT ANDRE KREFTER  NEMLIG GUDS KREFTER SOM TAR TAK I LAND OG FOLK FØR DET ER FOR SENT. DET ER DETTE GIDEONITTKRIGERNE SKAL DRIVE MED NEMLIG Å LØSE NORGE OG DET NORSKE FOLK UT FRA DEN ONDE SPIRALEN.

 

MELD DEG PÅ, DVS VERV DEG SOM KRIGER I DEN NORSKE GIDEONITTARMEEN NÅ STRAKS HVIS DU ELSKER JESUS OG VIL DET BESTE FOR NORGE OG DET NORSKE FOLK!

 

DET ER DE NORSKE UNGDOMMENE SOM NÅ MÅ VERVE SEG FOR  DENNE GUDS SAK. DE ANDRE SAKENE ER UVESENTLIGE FORDI DE KAN IKKE REDDE NORGE UT FRA DEN ONDE SPIRALEN. NORGE MÅ LØSES UT FRA DEN ONDE SPIRALEN OG FØRES INN I DEN GODE SPIRALEN SOM ER VEKKELSESSPIRALEN, HIMMELVEGEN, DVS VEGEN I BESTEMT FORM, NEMLIG JESUS KRISTUS OG PÅ DEN VEGEN SÅ FINNER DU OGSÅ LIVET OG SANNHETEN SOM OGSÅ ER JESUS KRISTUS.

 

VI HAR SETT NORSKE UNGDOMMER VERVE SEG FOR VISSE POLITISKE PARTIER MEN DET HAR IKKE FORVANDLET NORGE MEN HAR PÅFØRT DET STORE TAP. NÅ ER TIDEN INNE FOR AT NORSK UNGDOM VERVER SEG FOR GUDS SAK, GIDEONITTARMEEN, SLIK AT NORGE KAN REDDES UT AV DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN. OG DEMOKRATIET HAR INGEN RETT TIL Å UTSLETTE DEN NORSKE KRISTNE FOLKESJELA BARE FORDI DEN VIL DRIVE SIN SYKE FILOSOFI OM AT ALT SKAL VÆRE VALGFRITT. HVIS MAN SKAL FØLGE DET SEKULÆRE DEMOKRATISKE TANKESETTET HELT UT SÅ KAN OGSÅ TERRORISTER SI AT DET SKAL VÆRE VALGFRITT Å VÆRE TERRORIST ELLER IKKE OG MAN SKAL BLI RESPEKTERT FOR SITT VALG. JA HA DA KAN OGSÅ DISSE GALNINGENE KREVE LOVBESKYTTELSE FOR SIN IDEOLOGI. DET SKAL VÆRE VALGFRITT OM MAN VIL TA ABORT ELLER IKKE BLE DET HEVDET UNDER ABORTFORKJEMPERNES BANNERE OG VI VET JO HVA DET RESULTERTE I - JO AT DE FIKK LOV OM SELVBESTEMT ABORT. DETTE BURDE DE FLESTE ERKJENNE ER EN NEDADGÅENDE SPIRAL. SNART VIL VEL TERRORISTER GÅ I TOG Å KREVE LOVBESKYTTELSE DE OGSÅ FOR ABORTLOVEN ER DA UTVILSOMT EN TERRORLOV SOM GIR NOEN RETT TIL Å TA LIVET AV ET ANNET INDIVID SELV ETTER AT HJERTET HAR BEGYNT Å SLÅ I 5TE UKE. TA LIVET AV ET INDIVID SOM ALDRI HAR GJORT EN ENESTE KRIMINELL HANDLING? HVIS DETTE IKKE ER EN TERRORLOV, HVA ER DET DA? HVIS MANGE NOK - I ET SEKULÆRT DEMOKRATI - VIL HA EN LOV SOM GJØR DET LEGALT Å TA LIVET AV ET ANNET INDIVID SÅ BLIR DET STRAKS JURIDISK LOVLIG Å GJØRE DET MEN Å DØMME ET INDIVID TIL DØDEN UTEN AT DET HAR BEGÅTT EN HANDLING SOM TILSIER DØDSSTRAFF ER JO ET TOTALT BRUDD PÅ ALL MORAL SOM VESTEN HAR BYGGET PÅ TIDLIGERE OG DET ER ET BRUDD MED ALL SUNN FORNUFT OG RETTFERDIGHET. HVIS MAN IKKE KAN DØMME ET INDIVID SOM ALLEREDE HAR LEVD I 30 ÅR TIL DØDEN UTEN Å HA BEVIS FOR HANDLINGER SOM TILSIER DØDSSTRAFF HVORDAN KAN MAN DA DØMME ET INDIVID SOM HAR LEVD NOEN UKER I SIN MORS MAGE MED ET HJERTE SOM BANKER OG SOM ALDRI HAR BEGÅTT EN ENESTE KRIMINELL HANDLING?

NORGE HAR IKKE DØDSSTRAFF SIER DE MEN ABORTLOVEN ER JO I SANNHET EN DØDSSTRAFF - HVA ER DET ELLERS? HVIS NORGE IKKE HAR DØDSSTRAFF SÅ BLIR ABORT EN KRIMINELL HANDLING OGSÅ I HENHOLD TIL NORSK LOV. DET ER DET IKKE MANGE SOM HAR TENKT OVER FOR DE DET LIGGER LITT HØYERE ENN VANLIG INTELLIGENS. HVIS DET Å BLI NEKTET LIVETS RETT IKKE ER DØDSSTRAFF - HVA ER DET DA? VI SER HER AT NORSKE LOVGIVERE BRYTER SITT EGET LOVVERK - BITER SEG SELV I HALEN. 

 
  

Amen og Halleluyah!!!

 

 

GIDEONITTARMEKONTORET KAN KONTAKTES PÅ TLF/EMAIL:


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no

Tlf: 980 45 779 begin_of_the_skype_highlighting            980 45 779      end_of_the_skype_highlighting

 

 

 

FOR DE SOM MISBRUKER ELLER HAR TENKT Å MISBRUKE DET ELLER KONSTRUERE NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ HAR VI ENERETT PÅ VÅRT NAVN.

 

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT DET ER NOEN SOM MISBRUKER VÅRT NAVN DET TALTE ORD. VI HAR ENERETT PÅ VÅRT NAVN OG DET VIL VÆRE LOVSTRIDIG Å BRUKE VÅRT NAVN OG VI KAN BL.A. KREVE ERSTATNING FOR MISBRUKETS FØLGER. HVIS DU KOMMER OVER ANDRE SOM BRUKER VÅRT NAVN ELLER HAR TATT ET NAVN SOM KAN FORVEKSLES MED VÅRT SÅ GI OSS STRAKS BESKJED VIA EMAIL ELLER TLF. VÅRT MINISTRY MÅ DERFOR IKKE FORVEKSLES MED ANDRE SOM MISBRUKER VÅRT NAVN. ENERETT PÅ NAVN BETYR AT KUN DEN SOM INNEHAR ENERETTEN KAN BRUKE NAVNET. 

 

DET TALTE ORD VIL OG SKAL HELLER IKKE FORBINDES MED SEKTER OG LIGNENDE. DET TALTE ORD HAR HELLER INGEN SEKTERISTISK HISTORIKK MEN VI VET OM DE SOM BRYTER SIN EGEN LOV OG KALLER ANDRE FOR BÅDE DET ENE OG DET ANDRE MEN EN DAG SÅ MÅ DE STÅ TIL REGNSKAP FOR DET. GUD ADVARER OSS MOT Å BAKTALE. DET ER SELVFØLGELIG STRAFFBART Å HETSE ANDRE, TRAKASSERE OG ANKLAGE FALSKT MEN MAN KAN SELVFØLGELIG TA FOR SEG TEOLOGIEN OG SI OM DEN ER UBIBELSK ELLER EI MEN DA MÅ MAN HA DEKNING FOR DET I GUDS ORD ELLERS UTTALER MAN SEG SUBJEKTIVT. TRAKASSERING, HETSING OG FALSKE ANKLAGER ER STRAFFBART. IKKE VÆR REDD FOR Å KONTAKTE OSS PR EMAIL ELLER TLF HVIS DU VET OM AT NOEN ANKLAGER OSS FALSKT (HUSK DA OG NOTER NED TID, STED OG HVEM SOM KOMMER MED ANKLAGENE OG I HVILKEN FORBINDELSE).

 

VI ER ET FULLEVANGELISK TROSSAMFUNN SOM FORKYNNER DET FULLEVANGELISKE BUDSKAPET ELLER HELE GUDS ORD OM FRELSEN I KRISTUS MED OMVENDELSE, BIBELSK DÅP MED FULL NEDDYKKELSE, DÅPEN I DEN HELLIGE ÅND OG ALT GUDS FORRÅD, HERUNDER HELBREDELSE AV HELE KROPPEN OG UTFRIELSE, UTRUSTNING TIL TJENESTE FOR HERREN, ENDETIDSPROFETIENE I GUDS ORD ETC.

VI ANSER OSS FOR Å VÆRE ET INTERNASJONALT ENDETIDSMINISTRY OG EN ENDETIDSVEKKELSE SENDT FRA GUD MED SPESIELT FØLGENDE OMRÅDER:

1) FORKYNNELSE AV GUDS TYPE TRO MED TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SOM SØYLER I DENNE FORKYNNELSEN

2) HELBREDELSE OG UTFRIELSE

3) INTERNASJONAL MISJON OG KIRKEVEKST

4) DET PROFETISKE  OMRÅDET MED PROFETIER FOR NASJONER OG ENDETIDSPROFETIENE I GUDS ORDDO YOU PREACH GODS WORD OR YOUR OWN? WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF ADDING TO OR DRAWING FROM THE WORD OF GOD?

Remember that this ministry is a full evangelical ministry and we speak very clear against false teaching and secteristic attitudes in the body of Christ. The body of Christ shall not be separated by different teaching but be obedient to the word of God and Christ tells us when we ABIDE in CHRIST and let His WORD ABIDE IN US we can ASK WHAT EVER WE WANT AND WE WILL GET IT.

So the blessings of being obedient to Christ are unlimited great and who wants to be so stupid that they speak against the word of God by giving false teaching? If preacher preach that the rapture shall happend after the great tribulation then they will lose the rapture them selves. If preachers preach that there are no healing in the stripes of Christ then they will miss healing from God them selves. What you saw you shall reap. Acts 22:18 and 19 warns us against adding to or drawing from God's Word. God says that those that add to the Word of God will be stricken with the plagues mentioned in the bible and those that draw from the Word of God will lose their part in the tree of Life and the holy city. Who are so stupid that they want to put them selves in such a terrribly bad situation? Obviously some people are and they even claim they have right but they do not fear God's warnings.

THIS IS SO VITAL AND SERIOUS THAT NO ONE SHOULD EVEN THINK OF PREACHING ANOTHER GOSPEL THAN THE GOSPEL OF JESUS CHRIST.

IF PREACHERS AND MINISTRIES STARTS TO TEACH AND PREACH FALSE TEACHING THEN GOD WILL DO WITH THEM ACCORDING TO ACTS 22:18 AND 19.

IF YOU ARE SMART AND DONT WANT GODS CURSE UP ON YOUR LIFE THEN STICK TO THE TRUE BIBLE AND GOSPEL OF JESUS CHRIST AND DONT PREACH AND PRACTISE ANYTHING ELSE.

 

 

THE CONTENT ON THIS PAGE IS AS FOLLOWS:

(see the "attentions" in norwegian and english text)

 

Attention: See the article above - in this left column - called: THIS IS THE MINISTRY WEBSITE FOR:

 

Attention (kun på engelsk på nåværende tidspunkt): See the article above - in this left column - called: DO YOU PREACH GODS WORD OR YOUR OWN? WHAT ARE THE CONSEQUENCES OF ADDING TO OR DRAWING FROM THE WORD OF GOD?

 

Attention (kun på engelsk, beklager!): See the following article above in the upper right corner in the right column:

Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant:  
On this video you will see that the Arc of the Covenant has been found by Ron Wyatt. Think about it - the covenant that Moses did travel around with fully intact. Enjoy this video and tell others about it and give them info on the linkaddress to this site so they find it. The link address is: dettalteord.com.


Attention (just in norwegian at the time being): Se følgende artikkel i høyre kolonne oppover til høyre på denne siden.

 

ER DET DEN HELLIGE ÅND SOM HELBREDER OSS ELLER ER DET MENNESKER? HVORDAN SKAL DU TILEGNE DEG HELBREDELSE, JA HELE GUDS FRELSE?

 

Attention (the english version is belove):Se følgende artikkel lenger ned på denne siden i denne/venstre kolonne:

DETTE ER EN VERDENSVID MISJON OG ENESTE MINISTRY I SKANDINAVIA SOM KONSEKVENT TALER MOT VESTENS 3 HOVEDSYNDER:

 

Attention (the english version of the same article as above): See following article longer down on this page in the left column:

THIS IS A WORLD WIDE MISSION AND THE ONLY MINISTRY IN SCANDINAVIA WHICH CONSEQUENTLY SPEAKS AGAINST THE 3 MAIN SINS OF THE WEST: 

 

Attention (just in norwegian at the time being, forgive!): Se følgende artikkel lenger ned i denne kolonnen på siden her:

NORDMENN MÅ VELGE OM DE VIL BLI VÆRENDE I DEN ONDE SIRKELEN ELLER FORLATE DEN. STORTINGSVALGET I 2013,

ET VÆRE ELLER IKKE VÆRE FOR ET FORTSATT FRITT NORGE:

 

Attention (just in english):

See the following article and video longer down on this page in this column:

A DYING MANS LAST WORDS, A MESSAGE FROM GOD.

Your time is running out, Jesus Christ is coming!You find it longer down on this page about a sick, dying man that tells us what really counts/matters in life.

 

Attention (just in english):

Do also watch the video that follows longer down on this page - in this column - to get more details about the prophetic view that Taplay reveals about the second woe that is the 3d world war.

 

Attention (just in english):

Do also listne to what William Tapley is revealing on his videos: "Barack Obama's Amazing Prophetic Dream". You find that video longer down on this page in this column.


 

Attention (just in english):

See also the article that also includes the subject "WHAT HAPPEND WHEN PRAYING WAS STOPPED ON US SCHOOLS BY THE COURT?"  longer down on this page in this column with the heading:


The Spoken Word Ministries

(International name)

Det Talte Ord 

(Norwegian name)

The Genuine Faith, Healing, Deliverance, Mission and Prophetic Ministry.
on the following link what happen to USA after the court did remove prayers from US schools and universities in 1963:

 

WHAT HAPPEND WHEN PRAYING WAS STOPPED ON US SCHOOLS BY THE COURT?

 

Attention: See the whole site here with all the videos about: faith teaching, healing and deliverance by faith in the word of God, worshipping music videos, profetic end time messages.

 

THIS IS A WORLD WIDE MINISTRY AND MISSION WITH NORWAY AS ONE OF THE HOSTING NATIONS FOR THIS END TIME REVIVAL:

 

THIS MINISTRY IS A WORLD WIDE REVIVAL SENT FROM GOD AND THIS MINISTRY WILL BUILD CHURCHES AND CREATE ACTIVITIES THAT WILL SUPPORT THIS MISSION WITH ALL ITS UNITS WITH IT'S CHURCHES SPREAD OUT ON THE EARTH. THIS REVIVAL IS HAPPENING BOTH NATIONAL AND LOCAL. WE DO CONSIDER OUR SELF TO BE THE ONLY MINISTRY IN SCANDINAVIA THAT SPEAKS AGAINST THE 3 MAIN SINS OF THE WEST:

1) Abortion

2) The Occult

3) Fornication (sex before marriage and between same sex and sex in general that not follows God's rules for menkind and fornication in the symbolic meaning of the word - the western countries fall away from the cornerstone which is Christ Jesus and their adobtion of the occult religions.   The downward circle has started for a long while ago for USA, England, Norway and the rest of the free, capitalistic, democracies in the west. Exstreem weather,terror, war, pestilence, sicknesses, plagues and other evil are hitting the western countries because of these 3 main sins of the west. This evilness are judgements and not just coincidences. 

 

 

DETTE ER EN VERDENSVID MISJON OG ENESTE MINISTRY I SKANDINAVIA SOM KONSEKVENT TALER MOT VESTENS 3 HOVEDSYNDER:

 

Dette er en verdensvid misjon med Norge som en av vertsnasjonene for denne endetidsvekkelsen. Dette ministriet er en verdensvid vekkelse sendt fra Gud og dette ministriet vil bygge kirker og skape aktiviteter som vil støtte denne misjonen med alle sine enheter med kirker sprett ut over jorden. Denne vekkelsen foregår både nasjonalt og lokalt. VI ANSER OSS FOR DET ENESTE MINISTRIET I SKANDINAVIA SOM TALER MOT VESTENS 3 HOVEDSYNDER:

1) Abort, 2) Det Okkulte,

3) "Fornication" (d.v.s. sex før ekteskapet og all sex som bryter med Guds Ord og - i symbolsk betydning av ordet - vestens forkastelse av hjørnestenen som er Kristus til fordel for det okkulte). Den onde sirkelen har for lengst startet for USA, England og Norge og de frie, kapitalistiske, demokratiene i vesten forøvrig.  Ekstremvær, terror, krig, pest, sykdom, plager og annet ondt rammer vestens land p.g.a. disse 3 hovedsyndene. Disse onder er straffedommer og ikke tilfeldigheter. 

 

 

 

NORDMENN MÅ VELGE OM DE VIL BLI VÆRENDE I DEN ONDE SPIRALEN ELLER FORLATE DEN. STORTINGSVALGET I 2013, ET VÆRE ELLER IKKE VÆRE FOR  ET FORTSATT FRITT NORGE:

 

Norge må tas ut av denne nedadgåede eller onde spiralen ellers vil Norge miste sin frihet. Nordmenn må - hvis de vil ha Norge ut av den onde spiralen - ikke stemme på politiske partier som vil opprettholde

1) Abortloven, 2) Det Okkulte,

3) "Fornication".

Storstingsvalget i 2013 vil bli en avgjørende korsveg for Norge. De borgerlige partiene som snakker om å styrke individets rettssikkerhet og følgelig frihet kan ikke få troverdighet hvis de ikke går sammen om å fjerne abortloven som er en lov som håner Guds Ord men som også håner de borgerlige partiene som sier de skal kjempe for individets frihet. De borgerlige driver bare med bløff hvis de ikke går sammen om å fjerne abortloven. Gjør de ikke det så er de bare bløffmakere som retter jakka etter vinden og vil bare ha makt for maktens skyld mens innholdet i politikken er dem ranke likegyldig, ja totalt likegyldig eller "egal" som tyskerne sier. De sosialistiske partiene i Norge gjorde et forferdelig stygt hugg på de borgerlige når de fikk de borgerlige partiene til å svelge abortkamelen. Den kamelen blir de borgerlige partienes død hvis de innbiller seg at de kan svelge den. Faktum er at de greier aldri å svelge den uten å dø av det. Abortloven fullstendig latterliggjør de borgerlige partiene og stiller de frem til spott og spe for folk og land. Etter abortloven har egentlig de borgerlige partiene ikke hatt en eneste sak å bruke mot arbeiderpartiet som har fått gå så alt for langt uten at de borgerlige har løftet en finger.

Vi skal huske på at Arbeiderpartiets flertallsregjeringer rådet i Norge også på 70-tallet og i 1978 og ble selvbestemt abort vedtatt på stortinget. I 1977 hadde Arbeiderpartiet 42,3 % av stemmene ved stortingsvalget og det utgjorde på den tid 972 434 stemmer. I 1977 fikk også SV og Arbeiderpartiet stortingsflertall og i 1978 fremmet regjeringen forslag om å endre abortloven oginnføre kvinnens selvbestemmelse. Nå var også SVs stortingsgruppe samlet i synet på abort (kilde: UIO: det samfunnsvitenskapelige fakultet).  Valgdeltagelsen i 1977 var på 82,9%. Sosialistisk venstreparti hadde 4,2% oppslutning.  Det er derfor ingen tvil om hvem som fremmet selvbestemt abort og som fikk den igjennom i 1978. 

Arbeiderpartiet med sammensvorne  har moralsk eller åndelig sett - når vi bruker Guds Ord/Bibelen som utgangspunkt for hva som er moral eller åndelighet - rasert det norske folk og de har også tynnet det ut i rekkene i betydelig grad ved å legalisere selvbestemt abort. Norge og det norske folk har opplevd et overgrep - jfr abotloven - som ikke noe annet regime noen gang har påført de hverken under Danskekongen, Svenskekongen eller  Nazityskland. 2.verdenskrig felte ca 10 000 nordmenn mens abortloven har tatt livet av ca 700 000 nordmenn. For de som ikke er tallblinde så ser man tallenes tydelige tale. Abortloven av 1978 fratar mannen alle hans rettigheter hva gjelder abortinngrepet selv om det er alminnelig kjent at indivet har vanligvis 23 kromoser fra kvinnen og 23 fra mannen. Mannens bidrag er 50% men hans stemme har ingen vekt i spørsmålet om selvbestemt abort, da er det bare kvinnens røst som skal høres. Hvordan kan norske menn finne seg i noe slikt? Er de helt åndsfraværende eller totalt underkuet av kvinnen og et politisk regime som bare ser kvinnen og bare hører hennes stemme? Man kan spørre seg hva norske menn er laget av når de er så fraværende i et spørsmål som angår deres eget avkom. Hvor er advokatstanden hen når det gjelder  mannens rettigheter? De kunne jo lett hav vunnet erstatningssøksmål mot staten for sine mannlige klienter som føler seg overkjørt og krenket.   Konklusjonen på dette er at Arbeiderpartiet og SV er de partiene som har gjort det slik at det fødes så få her i landet at de må ta inne mennesker fra andre ikke kristne kulturer noe som vi vet har mange negative sider (fremmede religioner, integreringskonflikter osv) - ikke bare positive - og det koster penger. En normal innvandring er noe annet enn en importert grunnet uttynning av sitt eget folk. Men nordmenn stemmer fortsatt på AP og da får de også finne seg i at det blir som det blir. Uansett så er abort et totalt brudd med Guds Ord og da får ikke nordmennene bare problemene med å integrere utlendinger med en helt annen kultur og tro  men også Guds straffedommer i form av mer ekstremvær, mer kriminialitet, mer terror, mer nasjonale og lokale ulykker, mer - for å si det rett ut - forbannelser.

Gud sier at vi skal behandle den fremmede med respekt men skal den fremmede behandles med mer respekt enn ens eget avkom?  Tar livet av sine egne og innfører fremmede - det blir veldig galt. Først skal man ta seg av sitt eget avkom, sine egne landsmenn og derefter kan man hjelpe andre men gir man blaffen i sine egne så kan man heller ikke hjelpe andre mennesker. Vi tror ingenting på at den norske stat vil hjelpe utlendinger når den tillater uttynning av sitt eget folk, ja overgrep på barnet i morsliv, dvs overgrep på sitt eget folk. Nei, det er ikke  for å hjelpe men for å ta inn mennesker fordi man har behov for arbeidskraft for å holde det kunstige norske velferdssystemet i gang, et system som slakter ned sine egne ved å lovhjemle uttynning av sitt eget folk. Arbeiderpartiet og SV kjøper seg arbeid, de kjøper seg problemer og derfor må de også ha inn skatt på alt mulig. Abortloven har kostet nordmenn mer enn de kan ane. Den vil komme til å ruinere Norge og nordmenn om den ikke blir fjernet raskt. Politiske parti som ikke bryr seg om rettssikkerheten til barnet i morsliv bryr seg neppe om utlendinger og gamle, skrøpelige og fattige.

Folk trenger ikke være så intelligente for å se det men de må i det minste være redelige, oppriktige mennesker.

 

 

FORSØK PÅ Å FÅ INN MANNENS SELVBESTEMMELSE OG IKKE BARE KVINNENS:

I 1982 foreslo høyre-regjeringen en endring i loven gjennom stortingsmelding 17 (1982-83).

Abortloven er ikke endret etter 1978, men en­dringsforslag er fremmet flere ganger. I 1982 foreslo Høyre-regjeringen endringer i loven gjennom Stortingsmelding 17 (1982–83): Erfa­ringer med lov om svangerskapsavbrudd og svan­gerskaps-forebyggende tiltak. Det gjaldt å gi bar­nefaren rett til å uttale seg og å innføre obligatorisk rådgiving. Meldingen ble lagt fram av den rene Høyre-regjeringen. Dette var i en situasjon der abortspørsmålet stod i veien for en koalisjon mellom Høyre og sentrumspartiene i 1981. Dette forslaget ble det ikke noe av for høyre stemte allikevel ikke for noen endring av abortloven. Det ble bare med forslaget for antagelig å forsøke å få med seg Krf og SP i en bred koalisasjonsregjering. Narrespill og ikke noen genuin vilje bare et rent politisk spill. Høyre skjønte ikke hvor alvorlig abortsaken egentlig var sett i forhold til Høyres ideologi om individets rettigheter. Frihet til å ta livet av et annet individ enn deg selv er jo ensbetydende med at det ikke er noe frihet for individet. Sosialisme vil kun gi kollektiv frihet hevder noen men det er tull. Sosialismen gir bare frihet til de som deler deres ideologi og tankegods. Høyre forstod ikke at abortsaken gjaldt høyres fanesak nr 1 nemlig individets frihet og frihet skapes ved rettssikkerhet. Barnet i morsliv er et individ på sitt svakeste. Hvis man ikke gir rettssikkerhet til individer på sitt svakeste så undergraver man hele ideologien ved individets frihet. Når de som er i sitt tidlige stadium ikke får leve så kan de heller ikke gjøre bruk av noen frihet på senere livssyklus stadier. Altså er høyre en bløff så lenge de ikke gjenopptar abortsaken og får fjernet abortloven ved rive den opp med roten. Høyres ideologi er helt død uten at de får fjernet abortloven i Norge.

 

Hva er frihet for individet uten at det er lover som beskytter individets frihet på bl.a. det mest sårbare stadiet av indvidets livssyklus? Abortloven er kontroll eller ufrihet i ordets ytterste konsekvens og denne lov er også en milepæl for de politiske partiene som er forkjempere for den og som elsker kontroll av alt og alle på bekostning av friheten og rettssikkerheten som skal sikre individets frihet. Vi ser også at abortloven har ført til ytterligere lover som bryter med Guds Ord, herunder aktiv dødshjelp på fysisk friske personer o.l. Gud sier at det er synd å drepe og da er det synd å drepe. Legenes jobb er å redde liv, ikke å ta liv.  Det er abortloven som setter det ultimate skillet i politikken. Det er her den egentlige ideologien viser seg bak de ulike partiene. Det er på dette punkt man TYDELIG kan skille demokratiet fra diktaturet og frihet fra kommunisme eller kontrollregimene. Fordi de borgerlige partiene ikke stod bestante og samlet mot abortloven så kunne ulike utgaver av kommunismen i bl.a. skandinavia få lov til å leve side om side med partier som i utgangspunktet var demokratiske. Dette var en fatal feil som de borgerlige partiene  gjorde i mange vestlige land. Når individets rettssikkerhet blir krenket av også de samtykkende borgerlige partiene så er det egentlig uvesentlig om det er det ene eller andre partiet som styrer for de styrer lukt i avgrunnen allikevel og om Norge går til bunns i spiralen med rødt, blått og hvitt eller bare rødt eller gult, grønt eller blått flagg hva betyr vel det? Når den borgerlige siden sluker elefantene til venstresiden i poltikken så er løpet kjørt for de borgerlige fordi da slettes de store og avgjørende skillelinjene ut og folket forføres inn i den onde spiralen som de ellers ikke ville ha entret om de klare skillelinkene fortsatt hadde vært der. Da er det bare den kristne arven, dvs Guds Ord, som er eneste redning og rettesnor for et forført eller forvirret folk og skal Guds Ord bli rettesnor for nordmenn igjen så må de få det forkynt. Det er utvilsomt venstresidens skitne politiske spill som har innført abortloven fordi de visste at en slik lov ville undergrave troverdigheten til de borgerlige partiene som sier de har individets frihet som fanesak. Hvis et individs frihet gis til et annet individ så har jo ikke individet noe frihet i det hele tatt. Det er merkelig at de borgerlige partiene har latt seg lure så til de grader på dette punkt. ABORTLOVEN er mer enn en terrorlov ifølge Guds Ord og også ifølge hva man må kunne kalle sunn fornuft som sier at vold avler vold. Se siden "Abort mer enn terror". Men man må ikke være kristen for å kunne se at abortloven er mer enn en terrorlov som krenker individets frihet/rettigheter, faktisk så utsletter den liv og den stopper slektsgreners/slekters gang.  Guds ord sier vi ikke skal drepe. Jesus sier: la de små barn komme til meg og hindre dem ikke. Hvis undervisningen om Jesus blir fjernet i barneskolene så hindrer man barna å komme til Jesus. Konklusjon: En stat som vedtar lover som kaster Guds forbannelse over sitt land og folk, dvs kaster sitt land og folk inn i den onde sirkelen, er en selvutslettende stat og et hvert folk må kjempe - hvis de ikke vil ha Guds forbannelser over seg  - mot en slik stat enten den er et enkeltmannsregime eller et systemregime. Måten man kjemper på er ved å be og ved å ikke stemme på partier som vil opprettholde lover og regler som bryter med Guds Ord og ved å forkynne Guds Ord og å leve etter det.

 

A DYING MANS LAST WORDS, A MESSAGE FROM GOD.Your time is running out, Jesus Christ is coming!

 

Herbert Broome (my dad). Died of cancer right after this video was made. These are his last words. A message he wanted to send the world before he died. I (his daughter) am keeping my promise that I would get this message out. When you have seen this video then pray this prayer of salvation according to Romans 10:9-10 (read from verse 1):

The Prayer of Salvation:

Dear Jesus Christ i confess you as my Saviour and Lord because I believe in my heart now - after having seen this video - that you are my Saviour and Lord, my only sicurity for time and eternity! I will never leave you Jesus so please never leave me. Amen and Hallelujah! Remember that you got to get baptized in water and spirit as The Act 2:38 tells us. This means that you are not saved before you also have been biblically baptized in water and spirit. To be baptized to Christ means that you get grafted in Christ so you take part in His death and resurrection and His seating at the Righ Side of The Father - where all the Authority is for time and eternity. To see this video in full screen - be sure to click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the following video frame box:

 

 

The Spoken Word Ministries

(International name)

Det Talte Ord 

(Norwegian name)

The Genuine Faith, Healing, Deliverance, Mission and Prophetic Ministry.


The Ministry that teach you 
1) Salvation - to spirit, soul and body - according to The Acts 2:38 and
Mark 11:21-26
2) and that practise eternal genuine principles of God that are keys for you to:

a) healing by faith in The Word of God
b) Deliverance
c) the Offices and Ministry gifts 
d) receive and act on Gods call on you.


e) and who tells you the prophetic end time messages about what will happen to the Body of Christ/The Bride before the great tribulation and who anti Christ will be to a certain degree and the fall of the whore of Babylon. We believe that Barack Obama possibly can be the last US president and that he is the 3d beast in the book of Daniel the prophet, see chapter 7 and the last king of the south described in chapter 11 in the book of Daniel in the old testament of The Bible. The 3d beast is described in Daniel Chapter 7 as a leopard with 4 wings and 4 heads coming from the sea. Obama is the 44th president. Barack Obama is still not antichrist - the third beast is not antichrist - but he will start a war he not can win and this will be the fall of USA and Barack Obama. In his book: "The dreams from my father " Obama reveals a dream he had for about 22 years ago. The dream is very much a like the dreams that King Neb-u-chad-nezzar had, see the book of Daniel chapter 2,4,7,11. An retarded (engineer) american citizen with the name William Taplay calls him self a coo prophet of the end times and the third eagle of the apocalypse. It is Taplay that bring to light this mentioned book of Barack Obama. Taplay does also mean that USA and England is Babylon The Great mentioned in the book of the Revelation but we wonder about that since the whore of babylon is sitting on 7 mountains. Still, as Taplay also point out in his view, the the Bible in the revelation (chapter 17 and 18) tells us that the whore of Babylon the great is "sitting" on the beast. This word "sitting" indicates that she (the whore) has control over the beast. Where the beast is placed - not the whore  - has 7 mountains. The whore is just controlling the beast. This is a very important detail to be able to understand the prophecy the correct way. The traditional view is that The Roman Catholic Church is the Whore of Babylon and the centre or location of that church is Rome or The Vatican State that has 7 mountains in its surroundings. William Taplay comes with a very strong argument for the thought that USA is Babylon the great because of the fact that USA is the greatest merchandiser on the earth importing more goods than any other counrty in the world. The Vatican State and the Roman Catholic Church is not such a great merchandiser that the nations and merchandisers on the earth will weap over her. So Taplay has very strong arguments that is very persuading and it might be that he has right which means that USA and England are Babylon the great in the book of Daniel the prophet and the revelation. Read about this - the 3d world war, the second woe - in the book of Daniel, chapter 11 and verse 40. The king of the north (the russian president) will come against the king of the south (Barack Obama) like a whirlwind.. and verse 40 goes on with saying: and he (the king of the north) shall enter into the countries (England and USA according to Taplay) and shall overflow and pass over. The phrase whirlwind is verified elsewhere in Danial and The Revelation. In the Revelation S:T John says that the second woe comes very quickly. In other words very suddenly and Babylon (which is England and USA according to Taplay) will be destroyed in one hour. The second woe which destroys England and USA is world war 3 according to Taplay. In Danial chapter 8 the prophet describes a  battle between a goat and a ram. The 2 horns on the ram symbolice England and USA and they are broken by the singel horn on the goat which symbolize Russia. Here also Daniel verifies the consept of a whirlwind when he says that the goats feet do not touch the ground. This means that the Russian attack against the west will be by Stealth and airpower. The question is: "Will USA servive world war 3?" To answer this question Taplay refers to Daniel Chapter 7, verse 12 which confirms that these countries England, USA and Russia will continue to exist for a certain time even after the 3d world war but they will not have any influence on the world. S.T John in the revelations speaks about this in chapter 8, verse 12 where he says that USA - after the world war 3 - will be a place for 4 evil sprits that will bring 4 curtain conditions which desribes what those 4 demons (evil spirits) will do or represent. In the revelation chapter 18, verse 14 S:T John speaks about the economy that will appear in USA after the 3d world war. In the Revelation chapter 18, verse 22 S:T John describes the second major effect on USA because of the 3d world war.  Taplay says that it will be a hell on earth for americans after the 3d world war. In the book of Revelation S:t John is speaking about the second woe that comes very quickly, compare The Revelation chapter 18, verse 8.  In Daniel Chapter 8 the prophet speaks about a ram (with 2 horns) and a goat. One of the horns is bigger than the other and will come up last which can mean that England will be hit first and then USA. There are no other countries in the world that imports more goods than USA which indicates that the whore riding (has the control as the leader of the free trading world/nations) on the beast can be USA. The Healing Spoken Word Prophetic Ministry (HSWPM) says that there are many indications on that 2011 is the year when the 3d world war will brake out. The arab world is in a big mess and there are civil wars and USA is weaker than ever and seems not to manage to get out of economical problems and has most likely got a muslim president that speaks against the word of God in public especially before he was inaugurated and that praises Iran and islam. No other US president or west European leader has ever done that. The HSWPM says that if not USA and England repent and The Royal Family  and Barack follow after or visa versa then USA and England will fall soon and the HSWPM says that this ministry  does what it can to get the attention of the US americans and The British People and The Royal Family and the government to stop falling by repenting to Christ that made USA and England  wealthy, healthy and prosperous nations and empires on the earth. He says that the authorities in USA and England must  at once delete the law of abortion, make it illegal to pratice any occultic faith and fornication. The HSWPM urge England and USA to repent without further delay and tells the US american president to reintroduce public prayers and Bible study/reading/instruction in the schools (that was removed by the prime court in 1963)  and to order Hollywood to produce evangelical movies (and stop all pornografic and immoral movies) to bring their own people back to Christ and getting them to repent totally so God can save the nation and the people from falling as the great Babylon the Bible tells us about. See on the following link what happen to USA after the court did remove prayers from US schools  and universities in 1963:
The healing spoken word prophetic Ministry says this: "A prophecy is not the judgement it self, it's a warning about the judgement if the nation(s) doesnot repent in time!" The HSWPM therefor URGE England with its Royal Family and government and Barack Obama (if they not want to lose England and USA to Russia), the house of representatives and the senate to repent immediately so they can bring England and USA back to Christ before Russia has gone to war against them. The HSWPM says: "DO NOT DELAY YOUR REPENTANCE ANY MORE, REPENT NOW OR YOU WILL SOON FIND YOUR SELF IN WAR AND THERE AFTER CAPTIVITY!!! 
The HSWPM says that the european union and antchrist do not want England and USA as the rulers of the world and will therefor attack it but it is God that has placed this thought in their heart to destroy England and USA because Gods judgement is up on England and USA that has left Christ and have been brought into a spiritual waste land because of those 3 sins: 1) the law of abortion, 2) fornication and 3) the occultic faith. Russia will do the nasty war by stealth and air power but antichrist and EU will stand behind them. The HSWPM urge the true christians to leave USA and England to avoid being hit by the plagues of Babylon the great. Still he also urge the rest of the free world to repent by making it illegal to practise fornication and any occult faith and by deleting the law of abortion and make a new laws that says: IT IS A CRIMINAL ACT TO KILL A CHILD ALSO INSIDE THE MOTHER. IT IS A CRIMINAL ACT TO PRACTIES ANY OCCULTIC FAITH. IT IS A CRIMINAL ACT TO PRACTISE FORNICATION. 
The HSWPM calls up on NORWAY, SWEDEN, DENMARK, FINLAND,ICELAND, CANADAENGLAND, GERMANY, HOLLAND, FRANCE, ITALY, ETC to stop sinning against Gods Commandments: You shall not kill!! You must not commit adultery!!!You shall have no other gods before me!!! Then God can heal - and also rescue - their own land and people for time and eternity!!! Watch the video that follows to get more details about the prophetic view that Taplay reveals about the second woe that is the 3d world war: (Obs! Be sure to click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the following video frame to see it in full size).
 
It looks like Taplay can have right in this and we have found what he says about Barack Obama and the 3d world war (USA/England against RUSSIA) as very interesting and he can be right about it since the dream Barack did have is quite similar to the dreams that Neb-u-chad-nezzar got. Listen to what William Tapley is revealing on his videos: "Barack Obama's Amazing Prophetic Dream" (Obs! Be sure to click on the link below and on the thumbnail image of YouTube to see it in full original size):

This ministry has got the keys from God to devine healing and deliverance and any gift from God. These keys are 2 principles made by God that unlock the hidden truth of devine healing and deliverance by genuin acting faith in the word of God: 

1) The Principle of Faith:
 Gods type of faith that creates the reality by the prayer of faith and the confession of faith. Many christians forgets to confess Gods Word over them selves and then their prayers will not work. The Word of God confirms that this teaching is Gods Own Teaching in Mark 11: 23-24: (23)/this verse describes the principle of faith - which is Gods type of faith which is the genuine faith - performedthrough confession or by command and goes like this:
For verily I say unto you, That whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be theo cast into the sea; and shall not doubt in his heart, but shall believing that those things which hesaith shall come to pass; he shall have whatsoever he saith (because here we command and don't pray). (24)/this verse describes the principle of faith - which is Gods type of faith which is the genuine faith - performed through prayer. Therefor I say unto you, What things soever ye desire, when ye pray,believe that ye receive them (when you pray) and ye SHALL have them.
When we practise the principle of faith either we command, confess or pray we must exercise faith in both cases and the words we says in confessions and prayers must be faith in Gods Word (and not doubt in the word of God) and then we have confidence in the effort of God to save us or give us what we ask and we will believe that we have got what we already have confessed or asked in prayer. Then we will have it confirms Gods Word. We must come to Him in faith else we cant expect that He will grant us our need. Still we must understand how we practise faith in confessions and in prayers. Before we do confess or pray we must study the promises in the word of God to have anything to build our faith on. Our faith comes by the word of God, dont ever forget that. If you build your faith on anything else than Gods Word then you have no foundation for your faith and that faith will never last long and can't accomplish much if anything at all. 
 
2) The Principle of Forgiveness:
Too many christians does not practise this principle. They do not forgive them selves and others. Then they are in a terrible boundage of sin. God says in Mark 11:25 - 26 as follows: (25) And when ye stand praying, firgive, if ye have ought against any: that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. (26) But if ye do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses.
If you not practise The Principle of Forgiveness the Principle of Faith will be blockated for you and then your faith will not work and your prayers will be unanswered. Therefor be quick to forgive so your faith in Gods Word will work for you.

Yes, we repeat that we are The Ministry that ministers to you Healing and Deliverance, the recieving of Offices and Ministry gifts and the prophetic end time message so you know what will happen with the Bride of Christ/The Body of Christ and when it happens viewed in the political picture of the end time events. Then you can prepare your self and your loved ones and know when things really are starting to happen concerning the tribulation and the great tribulation. The European Union will be central in the last part of the end times because it will be a vessel for anti christ who will be a white man according to a prophecy given in 2008. Antichrist will be the last beast.
We urge you to see all the videos on this site and we will broadcast ministry web tv and video programs on this site very soon and you can enjoy it and get the fresh anointed blessed teaching that will bless you unlimited much and bring you into the reality of The Living God which only is available in Christ Jesus and not outside Christ. Healing by faith is an area that many talks about and think they know but still don't know. It is several principles that God operates through and without practising these you can't achieve healing by faith in the word of God.

See the video by Willam Taplay: The Mystery Babylon's 4 Locations Reveal Her Identity!

In this video Taplay says that the capitalistic world will lose the World War 3 and that world communism will take over the control of the World with Rome as the headquarter.

You got to see this video!

Click on the thumbnail image of YouTube in the lower right corner of the video frame box that follows if you want to see it on you tube in original size.

We urge people to repent now because there are no more time for delays. To rescue your spirit, soul and body from hell on earth and hell eternaly, pray the prayer of salvation that follows:

DEAR CHRIST I ACCEPT YOU AS MY LORD, MASTER, SAVIOUR FOR TIME AND ETERNITY. YOUR SHED BLOOD HAS CLEANED ME FROM ALL MY SINS AND BY YOUR STRIPES I AM HEALED. YOU ARE THE SON OF GOD AND MESSIAH. COME AND LIVE IN MY SPIRIT AND TAKE WITH YOU THE HOLY SPIRIT AND THE FATHER SO I CAN BE YOUR VESSEL FOR THE ENDTIMES! FIRST I WILL WIN MY FAMILY FOR CHRIST AND THEN MY NEIGBOURS AND THEN MY TOWN AND COUNTRY AND THE REST OF THE WORLD. USE ME DEAR LORD TO RESCUE ALL THE SOULS I CAN MANAGE. AMEN AND HALLELUJAH!

"SO FAR AS WE  CAN TELL FROM SCRIPTURE, THE PRESENT HELL, IS SOMEWHERE IN THE HEART OF THE EARTH IT SELF. IT IS ALSO CALLED 'THE PIT'(Isa. 14:9, 15: Ezek. 32:18-21) AND 'THE ABYSS' (Rev. 9:2)...:


See this video about  what sounds a recorder did manage to get on tape when a team of researchers in Syberia dug a hole in the earth to hear the plates shift. As they let down a microphone the temperature begun to rise very fast. In complete shock, they heard the sound of human voices, screaming in agony and pain. The videos first part also have other issues about apocalyptic or end time events in the past. Click on the text link below the picture that follows.


Miniatyrbilde
Miniatyrbilde

Hell is discovered - you got to see this video!

Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant:

See the greatest witness in our time by watching this video where the archaeologist Ron Wyatt tells us how God did lead him to locate and explore the real Arc of the Covenant that he did find in 100% intact condition and guarded with 4 angels that had guarded the ark since the tablets of stone with the 10 commandments written on them were layed in it. Watch it by clicking on the icon picture above the heading of this article or the text link that follows in golden color: "Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant")


Revealing God's Treasure - Ark of the Covenant

FAITH BUILDING VIDEOS, WATCH THEM HERE OR IN THE VIDEO TOWER ON THE FIRST PAGE:?


See on this site videos of The Yoido Full Gospel Church in Seoul with the founder Pastor David Yonggi Cho, South Corea or Kenneth E Hagin from Kenneth E Hagin Ministries, Tulsa Oklahoma, USA or Gloria and Kenneth Copeland from Kenneth Copeland Ministries in USA, Aage Samuelsen from Maranata Ministry, Norway (in norwegian language) and other videos of witnesses that tells about their near death experience like a young lady and a professor etc. You find these videos in the navbar to the left under the labels: "Near death experiences", "Healing videos by Kenneth E Hagin", "Live Faith Teaching Video Programs", "Etterlengtede videoer og sanger av broder Åge Samuelsen".

 


FOR DEN SOM TRENGER HELBREDELSEOG/ELLER UTFRIELSE...

IF YOU NEED HEALING AND/OR DELIVERANCE...


- we have, for the time being, anointed prayer clothes that have been prayed over by the leader of the Healing Spoken Word Ministries. Order these clothes right now - no matter where you are on the planet earth - and we send them to you through the postal delivery.

- VI HAR SALVEDUKER SOM ER SALVET OG BEDT OVER AV DET TALTE ORDS LEDER og styremedlemmer i det talte ord. Se noen av helbredelsene og utfrielsene (ved å klikke på venstremargmenyflagget: "Konferanser/Conferences)

som skjedde da pastor Santhosh talte guds ord og ba for syke i Torghallen på Økern i Oslo. Hvis du var på disse møtene og ble helbredet og/eller utfriet så kan du få ditt vitnesbyrd annonsert her på denne websiden og veldig snart vil du også kunne komme på Web-TV her på denne websiden og dermed ha muligheten til å vitne med levende bilder om hva Gud har gjort for deg. Du kan også støtte denne misjonen ved å gi gaver (se også under menyflagget:"De som vil gi gave/tiende). Klikk på venstremargmenyen under flagget: "Kontakt Oss/Contact Us" og du finner emailadresser og tlf lenger ned på siden der men vi gjentar kontaktinfo her. 


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no

Tlf: 980 45 779


Trenger du salveduk så kontakt oss straks og vi sender den til deg i posten. Vi setter pris på at det gis en gave for det er ikke gratis å drive denne misjonen og websiden.

Vi driver også misjon i mange land i tillegg til Norge og du støtter da vekkelse i mange flere land enn bare Norge. En dame som hadde et veldig hovent kne - hun kunne ikke sove i sin seng grunnet smertene ved å bøye kneet - ble bedt for av Santhosh og det talte ords leder. Hun fikk også med seg en slik salveduk som nevnt over og kom tilbake på møtet dagen etter og gikk i trappene uten noen smerter eller problemer. Hevelsen var også borte.ER DET DEN HELLIGE ÅND SOM HELBREDER OSS ELLER ER DET MENNESKER? HVORDAN SKAL DU TILEGNE DEG HELBREDELSE, JA HELE GUDS FRELSE? (SVARET FÅR DU I ARTIKKELEN SOM FØLGER UMIDDELBART):


HUSK AT DET ER DEN HELLIGE ÅND SOM HELBREDER DEG VED AT DU TROR I DITT HJERTE GUDS ORD OM LEGEDOM I KRISTUS OG VED AT DU BEKJENNER DENNE TROEN MED DIN MUNN OG VED AT DU TILGIR ALLE SOM HAR GJORT DEG URETT OG ONDT. INGEN PREDIKANTER KAN I SEG SELV HELBREDE DEG. DET ER KUN DEN HELLIGE ÅND SOM KAN HELBREDE DEG. DE PREDIKANTENE SOM ER KANALER FOR DEN HELLIGE ÅND, dvs SOM HAR BLITT UTVALGT/GODKJENT AV GUD TIL Å VÆRE KANALER FOR DEN HELLIGE ÅND TIL Å HELBREDE DEG, JA DE KAN LEGGE SINE HENDER PÅ DEG MEN DET ER FORTSATT IKKE DE SOM HELBREDER DEG MEN DEN HELLIGE ÅND. VED AT DU FØLGER TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET I GUDS ORD I MARKUS 11:23-26 OG VED AT DU FORBLIR I KRISTUS OG LAR HANS ORD BLI I DEG SÅ VIL DU - IFØLGE GUDS LØFTE - BLI HELBREDET, LØST ELLER SATT FRI. DU MÅ - FOR Å KUNNE BLI I KRISTUS OG HANS ORD - AVLEGGE DET GAMLE SYNDELEGEMET I DÅPENS GRAV SÅ DU KAN LA DEG BEGRAVE MED KRISTUS OG OPPSTÅ MED HAM VED DEN KRAFT - DVS DEN HELLIGE ÅND - SOM REISTE KRISTUS OPP FRA DE DØDE. DEN SAMME HELLIGE ÅND ER DET SOM REISER DEG OPP FRA EN ÅNDELIG, SJELELIG OG FYSISK DØD TILSTAND. ÅNDELIG, SJELELIG OG FYSISK DØD TILSTAND ER EN TILVÆRELSE HVOR DIN ÅND, SJEL OG KROPP ER TOTALT ADSKILDT FRA GUD. SYKDOM OG ALLE FORBANNELSER HAR EGENTLIG GREPET PÅ DIN ÅND, SJEL OG KROPP INNTIL DU DØR BORT FRA ADAMSLEKTEN I KRISTUS SOM ER DET ANNET MENNESKE MEN SOM BLE DEN SISTE ADAM FØR HAN BLE DET ANNET MENNESKE I OPPSTANDELSEN.

GJENNOM Å LA DEG FORENE (INNPODE I KRISTUS) MED KRISTUS I HANS DØD (DETTE SKJER GJENNOM DÅPEN OG FØLGENE ER AT DU UTFRIS ELLER DØR BORT FRA ADAMSLEKTEN) OG OPPSTANDELSE (DU BLE INNPODET I KRISTUS VED VANNDÅPEN OG DA OPPSTÅR DU OGSÅ MED HAN SOM DET ANNET MENNESKE) SÅ BLIR DU FRELST. PRESISERER AT DU INNPODES I KRISTUS VED - PÅ DIN EGEN TRO PÅ GUDS ORD OG DIN BEKJENNELSE AV DET - Å LA DEG DØPE I VANN ETTER HVA GUDS ORD FORDRER/KREVER. DU MÅ INNPODES I KRISTUS HVIS DU SKAL KUNNE DØ MED KRISTUS OG OPPSTÅ MED HAM OG FØLGELIG FÅ DEL I HANS FRELSE FRA LOVENS FORBANNELSE SOM BL.A. ER: SYKDOMMER, PLAGER, SKADER O.L. OG EVIG FORTAPELSE I ILDSJØEN SOM BRENNER MED ILD OG SVOVEL. Å KUNNE TA IMOT HELE FRELSEN FORUTSETTER AT DU HANDLER I LYDIGHET PÅ OG I TRO TIL GUDS ORD. DETTE STEMMER MED GUDS ORD I APOSTLENES GJERNINGER 2:38 SOM SIER:APOSTLENES GJERNINGER 2:38 I NORSK, SVENSK, DANSK OG ENGELSK SPRÅKDRAKT:


NORSK (1930):

Peter sa da til dem: Omvend eder, og enhver av eder la sig døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal I få den Hellige Ånds gave!

SVENSK (1917):
Petrus svarade dem: »Gören bättring, och låten alla döpa eder i Jesu Kristi namn till edra synders förlåtelse; då skolen I såsom gåva undfå den helige Ande.

DANSK (1917/1931):
Men Peter sagde til dem: »Omvender eder, og hver af eder lade sig døbe paa Jesu Kristi Navn til eders Synders Forladelse; og I skulle faa den Helligaands Gave.

KING JAMES VERSION:

Then Peter said unto them, Repent, and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost.ØNSKER DU Å KONTAKTE 

OSS I FORBINDELSE MED FORBØNN GRUNNET SYKDOMMER, PLAGER, SMERTER, SKADER, ENSOMHET M.M.,

MENIGHETSPLANTING, ØNSKER Å GI GAVE TIL DENNE MISJONEN?


HUSK at du kan kontakte oss og be om forbønn (helbredelse, utfrielse o.l.), undervisning og råd i åndelige anliggender/ting. Husk at du kan be om å få tilsendt Det Talte Ords Spesielle Salveduker mot sykdommer, plager, skader, onde makter. Vi har store og små salveduker som bes over og salves og som påføres en tekst, eksempelvis en bønn/befaling og Guds Navn. Du kan også kontakte oss hvis du vil starte en menighet der du bor og du trenger råd, støtte, forbønn etc. Vil du donere/gi gave til dette ministriet og misjonen vi driver så kan du gi penger eller tjenester, andre verdier, eiendom etc. Ikke vær redd for å gi bort alminnelige ting for de vil også komme til nytte enten det er store eller små ting. Vi vil be for deg og at gaven skal bli til størst mulig velsignelse både for deg som giver og dette ministriet og misjonen vi gjør.


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no

Tlf: 980 45 779


RING OSS OGSÅ HVIS DU VIL HA FORBØNN ELLER VIL GI EN GAVE (PENGEGAVE ELLER TINGSGAVE) ELLER DU VIL BLI FAST STØTTEPARTNER TIL MISJONEN, DVS FASTE MÅNEDLIGE ELLER ÅRLIGE STØTTEPARTNERE.

FIRMAER KAN OGSÅ GI GAVE (TINGSGAVE ELLER PENGEGAVE).

VIL DU BLI EN GIDEONITT SÅ KONTAKT OSS!VERV DEG SOM 

GIDEONITT TIL

GIDEONITTARMEEN NÅ STRAKS FOR NORGE TRENGER DEG FOR Å KUNNE BLI LØST FRA DEN NEDADGÅENDE SPIRALEN SOM ER MOTSATSEN TIL DEN OPPADGÅENDE VEKKELSESSPIRALEN:


Gideonittene er denne endetidsmisjonens elite soldater eller korsfarere som går fremst i fronten og vinner sjeler og inntar nytt land. De er vekkelsens fakkelbærere og våpenmenn rustet til krig mot fiendemakten i himmelrommet.  


Meld deg på som kandidat til denne norske Gideonittarmeen. Se kontaktinfoen som følger.


Vår emailadresse er: 

dettalteord@yahoo.no 

Tlf: 980 45 779