TRENGER DU HJELP PÅ GARDEN ELLER KANSKJE ØNSKER DU AT NOEN OVERTAR GARDEN SOM VIL BRUKE GARDEN TIL EVANGELISK ARBEIDE:

Hvis du vet om eller har et gardsbruk som ligger brakk og ønsker at det skal komme i drift igjen så kontakt oss. Har du et gardsbruk men har blitt gammel og ingen arvinger er interessert i overta men vil at det skal drives videre så ta også kontakt:

Hvis du vil ha hjelp på garden i de situasjonene nevnt over eller du bare trenger hjelp så ta kontakt.
Det kan være hjelp til vedkløyving, mating av dyr osv, renhold etc, transport av dyr osv. Garden kan drive med sau, høns, storfe etc eller kan ha vært brukt til det tidligere men lokaler og driftsbygninger er ikke i bruk lenger eller at alt ligger brakk. Det kan være at du fortsatt driver garden men har blitt alene eller har blitt eldre og synes noen bør overta og at du f eks kan bo på garden med hjelp fra den som overtar. Har man alltid bodd på garden så er det rart å reise fra den men hvis noen andre overtar og tar vare på den eller de gamle så kan de fortsatt bli boende. De som har drevet garden kan også gi gode råd om hva som er mest egnet driftsform. Ungdommer som trenger noe å gjøre og som ønsker å jobbe på en gard kan vi formidle beskjed til hvis det er behov for hjelp.

Ta kontakt på følgende e-postadresse: Laughing. Use left and right arrows to navigate.