SmileLaughingSmile Hei! Vi tre har døgnåpen Donasjon, Abonnement, Auksjon, Gele, Te, Kaffe, Helsebringende Oljer og Kremer, Sjokoladebutikk for finansieringen av bevegelsen med dens ulike enheter herunder Norsk Online TV-Kringkasting, The Real Society...
Det Norske Hellig-Olav Riket
- * Grunnlovsembete
- * Domstol
 

Vær med å bidra med ditt helhjerta og salige amen og din fulle tilstedeværelse, giverglede og helstøpte iver ved Nasjonale Enighetsbønner, abonnement, kjøp av sjokolade, Auksjoner, Donasjoner

 til at Det Norske Hellig-Olav Riket 

vokser jevnt og trutt så Den Norske Vekkelsen kan gå i sin fulle kraft.


   LaughingVi skal utvide Direktesendingene med mer nasjonal enighetsbønn og foreta TV- opptak (streamer på direkten) ute i felten og da må vi få inn mer ressurser rent økonomisk og kanskje en medarbeider. Å intervjue Listhaug er noe vi kan tenke oss og høre med henne om hun vil gjenopprette grunnloven etc. Vi skal også i gang med programmet:

DER INGEN KUNNE BU UTEN GUDSTRU!
PÅ følgende PayPal-knapp kan du kjøpe sjokolade:
Oppgi din epostadresse:
Oppgi Tlf:
Her betaler du for auksjonerte gjenstander du har vunnet budrunden på:
Oppgi din e-postadresse:
Oppgi Tlf:
På følgende PayPal-knapp kan du bidra med å abonnere på Hellig-Olav Rikets ulike tjenester som Nasjonal Enighetsbønn, personlig forbønn for deg som medlem, oppdaterte Åndelige og Politiske Nyheter etc.:
Betalingsalternativer
PÅ FØLGENDE PAYPAL-KNAPP KAN DU DONERE DET BELØPET DU ØNSKER:
Ekte Mørk Sjokolade fra Det Norske Hellig-Olav Riket er salvet og bringer lykke fordi 
den bl.a. finansierer det som er til redning og frelse for Norge og Nordmenn. Les videre nedenfor!
Bestill Hellig-Olav Sjokolade nå og få det tilsendt pr post. Dette er ekte mørk sjokolade som også fås med fyll:

Det er nødvendig å kjøpe der hvor pengene går til noe som er viktig for land og folk og her er det snakk om liv eller død for Norge fordi uten Grunnlovsembetet og - domstolen så er Norge ferdig som stat og nordmenn vil komme til å flykte fra landet i store strømmer (mødre og fedre har allerede begynt å flytte) hvis kaoset fortsetter og volden eskalerer. Hva som skjer siden er vel en fremmed makt sin okkupasjon og hvem andre snakker vi om da enn Russland. Norge er et lite land folketallmessig mens andre europeiske land teller mange flere og er ikke like utsatt for innvandringseffekter men Norge er lite og får raskt bråe innvandringseffekter. Den Norske Kulturen er nordmenns identitet og det er den Kristne tro som har skapt den norske kulturen og kultur er jo de regler nasjonen lever etter, dens moral, hjertet, som nevnt identitet, ånda. Dette kan ikke endres uten kaos og så totalitarisme, nedslakting og tilintetgjørelse av alt av norsk kultur og dermed folk og land og stat. Dette må vi ikke akseptere og da må vi inn i Åndelig Krigføring av den ypperste sorten som skaper virkeligheten og er man seriøs så støtter man denne bevegelsen med i det minste ved å kjøpe ekte Hellig-Olav mørk sjokolade fylte med noe herlig som også gjør godt! BESTILL NÅ!!! Priser kommer opp etter hvert men doner og så sender vi som takk det vi synes er riktig! Husk å oppgi adresse når du donerer. Finner du ikke slikt adressefelt så gi beskjed via facebook i Det Norske Hellig-Olav Riket men adressefeltet skal være der. Du skal kunne bruke visakort nå du donerer.
Å så inn i dette arbeider med å vekke opp nordmenn og innføre Grunnlovsembete og -domstol vil du høste rikelig av men hvor stor høsten blir avhenger av om du sår rikelig eller sparsommelig, jfr 2. Korinterbrev 9:6: Den som sår rikelig skal høste rikelig og den som sår sparsommelig skal høste sparsommelig.
...og dere vet hvordan Geir jobber natt og dag for å få dere inn i den type Åndelig Krigføring som skaper den Triumferende fysiske krigføringen som følge av den Triumferende Åndelige Krigføringen. Denne Åndelige Krigføringen  skaper setter rett mann på rett sted til rett tid med rett budskap og handlig som bringer Total Triumf. Nå har de fleste nordmennene prøvd ulike taktikker opp gjennom tidene men nå må Guds Strategi med Guds Prinsipper bli anvendt og Geir kjenner denne Strategi og disse Prinsippene. Geir vil ha innført Grunnlovsembete og- domstol og dette er løsningen på å få Norge ut av parlamentarismens grep som vi ser amputerer Grunnloven veldig ofte nå. Det startet i 2012 med det de kalte endringsforslaget og "kirkeforliket" i 2008. Selv Kong Harald var tvilende. Det skumle er at det nazistene og Vidkun gjorde i Krigsdagene ikke var så ille som det norske partier på stortinget gjør med Grunnloven idag. Dette er overgrep på Grunnloen og kriminelt, ikke rart at konsekvensene av dette blir angrep på befolkningen. Nordmenn har tidd stille under avkristningen og så banker Islam på nasjonens dør. Nå ser man hva de skitne og korrupte politikerne har ført nordmenn ut i av uføre. Det er en pris å betale for å vende seg bort fra det Hellig-Olav bandt Norge og Det Norske Folk til på Moster i 1024.
En pris nordmenn ikke greier å betale men de må betale den hvis de ikke våkner og tar og setter politkere til ansvar og før det binder de falne englene i himmelrommet som ifølge Apostelen Paulus er den egentlige fienden og ikke kjøtt og blod. Norske politikere gjør bare det som de falne englene byder dem hvis vi skal ta Paulus på alvor og selvfølgelig skal vi det. Det er Himmelrommet over Norge som er gitt Norge og det må vi ta kontroll over, vi som har fått alle ting i Kristus. Ingen andre har noen myndighet på vårt nivå i dette himmelrommet og må følgelig vike for vår autoritet I Kristus! Forstår du nå hvorfor AUF ville ha bort kristendommen og korset? Det burde stå helt klart for deg nå. De frykter ikke Islam men Den Eneste Sanne Tro og Gud og de som tror på Ham, ja, de frykter AP og AUF aller mest og de viser jo da at de er Guds-fornektere/hatere. De tror på denne Gud men vil ikke ha noe med ham å gjøre, det vitner deres handlinger om. Så AP og AUF viser klart at de tror på bibelens Gud men vil som sagt ikke ha noe med ham å gjøre. Abort strider mot Guds Lover og Prinsipper og mange andre vedtatte norske lover som ødelegger folk og land (får klimaet ut av den rette balansen etc), ugudelige/okkulte lover vedtatt av norske politikere som ikke kjenner og vil kjenne Guds Lover og Prinsipper.