The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)


Det Talte Ord vil redde de norske sjelene, gjenopprette Jesu Legeme i Norge og løse ut og gjenopplive rettsstaten - bygd på Guds Ord -som Mostratinget i 1024 og Eidsvoltinget i 1814 opprettet med Kristus som hjørnestenen. Alle nordmenn som ønsker at det norske folk sin tro skal være Kristus Troen eller som vikingene uttrykte det: Troen på Kvitekrist kan også støtte osv. Det talte ord tror at rettsstaten vil dø hvis Norge velges inn i EU og derfor ønsker ikke det talte ord noe EU medlemskap. Videre så vil antikrist ta over kontrollen av EU og bruke det til å undertrykke EU-provinsstatene og de frie rettsstater verden over.
 

Dette er vekkelsesredskapet som Gud har sendt til verdensomspennende vekkelse og som skal nå land, øyer og steder utover hele jorden og det bærer også i seg en eldgammel norsk storhetstid:


Noen synes kanskje dette er å ta vel hardt i men det er Gud som nå tar hardt i for å gjennomføre sin innhøstingsplan før den store trengsel. Norge er av Gud utvalgt til å bli den nasjon som skal være 1.ste vertsnasjon for en verdensomspennende vekkelse. Vekkelsen vil ha sin egen spesifikke utsending men Norge er første nasjon som vekkelsesutsendingen skal vekke tilbake til Gud og Jesu Legeme i Norge skal istandsettes for å støtte denne verdensomspennende vekkelsen som vil tas til land, øyer og steder utover hele jorden.  Aril Edvartsen fra Kvinesdal ble en forløper for det som Gud har bestemt at Norge skal huse en ny vekkelsesutsending som skal nå ut til hele jorden i enda større og sterkere grad enn noen gang tidligere. En sunami av trosforkynnelse med åpenbaringskunnskap, erfaring og autoritet, helbredelse og utfriesle og profetisk tale vil velte inn over Norge og slå istykker religøsitet og falsk kristendom. Folket vil bli vekket opp. Enorme mengder med syndere vil komme stormende og bli frelst foran sine PC'er og de vil oppsøke de som Gud legger ned i dem å oppsøke, de som taler til hjertene deres og som avslører sannheten for dem på en slik måte at de ikke lenger kan stå imot men må overgi seg til Gud i ren overbevisning om at de har funnet Gud for der sannheten er, der er også Gud til stede for Jesus sier jo Han er 3 ting:

 

1) Vegen

2) Sannheten

3) Livet.

 

Dette blir en befalende vekkelse som reiser Jesu Legeme og får det til å stå på sine ben og føtter og utøve sin rettmessige autoritet I Kristus. Dette vil resultere i en sunami av Guds manifestasjoner av sine gaver og sitt nærvær, ja alle Hans Løfter, og dette vil gjøre at vekkelsen tas til hele jorden.

VED Å STØTTE DETTE MINISTRIET - som er Guds vekkelsesredskap nå i endetiden - ØKONOMISK SÅ HJELPER DU OSS TIL Å IVARETA DEN MEST KOSTBARE ARVEN SOM VI HAR FÅTT FRA DE NORSKE VIKINGENE SOM VALGTE TROEN PÅ KVITEKRIST ELLER KRISTUS ISTEDET FOR THOR OG ODIN. DU SKAL VITE AT DETTE MINISTRIET SER PÅ HANS MAJESTET KONG HAAKON DEN SYVENDE SOM EN PROFET SOM ADVARTE DET NORSKE FOLK MOT Å IKKE LA SEG GJENNOMSYRE AV DEN GAMLE KRISTENDOMMEN SOM BRYR SEG OM SIN NESTE OG SOM ER LØSNINGEN PÅ VERDENS PROBLEMER.  Det var Hans Nilsen Hauge, lekmannspredikanten, som gjenopprettet den frie Norske Kristne Staten ved at han skapte rom for den ved å forkynne Guds Ord som er å bringe Guds Virkelighet og følgelig mulighetene som følger denne virkeligheten. THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES ER HER BL.A. FOR Å GJENOPPRETTE JESU LEGEME I NORGE OG I ALLE DE LANDENE OG PÅ ALLE DE ØYENE OG STEDENE  SOM GUD FADER VIL VI SKAL BYGGE/GJENOPPRETTE JESU LEGEME.

 

DET TRENGS GAVER TIL DENNE MISJONEN:

Du kan både gi pengegaver og tingsgaver til denne misjonen:Vær med å støtte The Healing Spoken Word Ministries:

Det talte ords Hyrde har vist gjennom bønn- og fasteaksjonen og oppropet mot endring av grunnloven at han bl.a. er en nasjonal skikkelse/leder i Jesu Legeme i Norge. Han bryr seg og beviser dette gjennom bønn- og fasteaksjoner.


NO: Vi oppfordrer dere der ute til å støtte The Healing Spoken Word Ministries som nå bygger Norges Bønnetårn og du som Jesus kaller på er byggestenen i tårnet. Dessto flere som vil være med dessto større og sterkere blir det Norske Bønnetårnet. Dessto mer vil det greie å utrette for Norge/nordmenn og andre folk. 

English: We invite you out there that want revival to support The Healing Spoken Word Ministries WWW...

...og vi kan opplyse om følgende kontoopplysninger/and we can inform you about the following bank account information:

NORSK: Husk å skrive at betalingen gjelder en gave til The Healing Spoken Word Ministries WWW. English: Remember to make a note - on the payment - that it is a gift to The Healing Spoken Word Ministries WWW. 


BANKKONTO DU KAN BRUKE FOR Å BETALE TIENDE ELLER DONERE/BANK ACCOUNT NUMBER YOU CAN USE FOR THE TITHE AND DONATIONS:

NO: Du kan sende inn din pengegave ved bruk av følgende bankkonto (DnB Nor):
ENG.: You can pay to this bank account number (the name on our bank is: DnB NOR):


BANKKONTONR/BANK ACCOUNT NR:

0539 33 04334


NO: Du kan betale via nettbank for at det skal gå raskt og trygt.

ENG: You can pay through online banking so it goes fast and safe.


When you are abroad (that means outside Norway) you have to use following 2 numbers:


BIC-address (Bank Identifier Code – SWIFT addresse):

DNBANOKKXXX

Electronic IBAN bank account number:
NO6905393304334

IBAN is the International Bank Account Number for our Bank Account.


You can also use Western Union Money Transfer to send money online or offline. See the following link in green colour (click on it):NO: Vi minner om 2. Korintierne 9:6: "Men dette sier jeg: Den som karrig sår, skal karrig høste, og den som sår med velsignelser, skal høste med velsignelser". Du kan forvente eller kreve av Gud en høst på din gave når du gir den slik Gud sier du skal, d.v.s. av et gla hjerte. Vi sår helbredelser inn i menneskers liv og da kan du forvente at du får høste en strøm av helbredelser tilbake igjen.
ENG: We reminds you about 2 Corinthians 9:6: "But this I say, He which soweth sparingly shall reap also sparingly; and he which soweth bountifully shall reap also bountifully."