The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that prays for you and your loved ones and who ministers the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.


DETTE ER EN BØNNETJENESTE FOR DE SOM:
 - IKKE FØLER SEG HJEMME I NOEN MENIGHET ELLER
 - IKKE HAR VÆRT MED I NOEN MENIGHET TIDLIGERE
 - IKKE FÅR HJELP I SIN EGEN MENIGHET eller føler at det er noe alvorlig galt med menigheten MEN SOM TAR GUDS KALL PÅ ALVOR OG VIL TA ANSVAR OG IKKE BARE VIL AT ANDRE SKAL YTE UTEN Å GI NOE SOM HELST TILBAKE:


PASSIVE TILSKUERE ELLER AKTIVE OG ENGASJERTE, MÅLBEVISSTE UTFRIDDE KRISTNE SOM ER DØPT I VANN OG ÅND OG UTRUSTET FOR ENDETIDSVEKKELSEN OG GJORT REDE FOR OPPRYKKELSEN og som vil redde sitt eget land og folk og drive målbevisst, effektiv misjon (bygge på Guds Prinsipper) i utlandet:

En webbaserte menighet er uendelig mye sterkere enn en lokal menighet som ikke fungerer og som ikke greier å hjelpe/betjene deg! Det er for mye baksnakking av brødre og søstre idag og menighetene er i kaos uten salvede ledere. Da blir en salvet webbasert menighet - som også er internasjonal - en befriende leir hvor man kan treffe de man har tillit til og hvor det avholdes møter på steder og plasser som kun medlemmene (og inviterte) vet om. Hvor medlemmene engasjeres konkret (jfr Norges Bønnetårn) og ikke blir passive tilskuere og bare lommebøker for en ledelse som kun er fornøyd med å bare overleve!

DE SOM RIKELIG SÅR INN I DETTE MINISTRIET - SOM NÅR HELE VERDEN VIA INTERNETT - SKAL VITE AT DET BLIR EN HØST FOR VI LEGGER IKKE TIL ELLER TREKKER I FRA PÅ GUDS ORD! VI FORKYNNER IKKE ET SPRIKENDE DÅPSSYN ELLER ANNEN VRANGLÆRE MEN TALER GUDS ORD RENT OG KLART, MAKTER OG MYNDIGHETER I HIMMELROMMET MIDT IMOT SOM TIL NÅ HAR HOLDT NORGE OG DET NORSKE FOLK I ET JÆRNGREP. DET NORSKE BØNNETÅRNET VIL ENDRE PÅ DETTE EN GANG FOR ALLE MEN DA MÅ DU SOM JESUS KALLER PÅ SVARE PÅ GUDS KALL OG TA ANSVAR OG BLI MED I DET NORSKE BØNNETÅRNET FØR DET ER FOR SENT FOR NORGE! HUSK AT STORTINGSVALGET 2013 DEN 9 SEPTEMBER (DEN ONDE ELLER GODE SPIRALEN) VIL BETY FORFØLGELSE AV DE KRISTNE OG KAOSSTAT (LOVLØSHET) ELLER VEKKELSE OG RETTSSTAT!
 
Hvis du vil at vi skal be for deg hver eneste dag så forventer vi at du gir tienden (klikk på sidene flagget under:"Donate" eller "De som vil gi gave/tiende" i navigeringsmenyen til venstre for å gi din tiende eller donere en gave) til vårt ministry The Healing Spoken Word Ministries. 
Når vi ber for deg hver dag så ber vi også for dine kjære og din økonomi og dine forretninger. Skal du bli økonomisk velsignet så forutsettes det at du bl.a. følger Såmannsprinsippet: 2 Korintierne 9:6 som sier: "De som karrig sår skal karrig høste og de som sår med velsignelser skal høste med velsignelser". De som gir tienden av sin inntekt vil også kunne ringe direkte inn på et eget forbønnsnummer og maile direkte inn på en bestemt email adresse. De kan også bli betjent via Skype hvor de betjenes av våre mest salvede Guds Redskaper som har helbredelses- og utfrielsestjenestegavene. Vårt ministry har også spesielle INTERCESSORS/forbedere som også bruker faste og ikke bare bønn.

Send ditt bønnebegjær til følgende email adresse (trykk på den blå linken "Prayerrequests/Bønnebegjær":

IF YOU NEED TO BE PRAYED FOR CONCERNING YOUR SELF OR OTHER PERSON OR YOU NEED INTERCESSION FOR YOUR ECONOMY OR BUSINESS THEN POST YOUR PRAYERREQUESTS BY CLICKING THE BLUE LINK ABOVE!
DETTE ER EN BØNNETJENESTE FOR DE SOM:

 - IKKE FØLER SEG HJEMME I NOEN MENIGHET ELLER
 - IKKE HAR VÆRT MED I NOEN MENIGHET TIDLIGERE
 - IKKE FÅR HJELP I SIN EGEN MENIGHET MEN SOM TAR GUDS KALL PÅ ALVOR OG VIL TA ANSVAR OG IKKE BARE VIL AT ANDRE SKAL YTE UTEN Å GI NOE SOM HELST TILBAKE:

Hvis du vil at vi skal be for deg hver eneste dag så forutsettes det at du gir tienden til vårt ministry The Healing Spoken Word Ministries.
Når vi ber for deg hver dag så ber vi også for din økonomi og dine forretninger. Skal du bli økonomisk velsignet så forutsettes det at du følger 2 Korintierne 9:6. De som gir tienden av sin inntekt vil også kunne ringe direkte inn på et eget forbønnsnummer og maile direkte inn på en bestemt email adresse. De kan også bli betjent via Skype hvor de betjenes av våre mest salvede Guds Redskaper som har helbredelses- og utfrielsestjenestegavene. Vårt ministry har også spesielle INTERCESSORS/forbedere som også bruker faste og ikke bare bønn.


Send ditt bønnebegjær til følgende email adresse (trykk på den blå linken "Prayer-
requests/nnebegr":

IF YOU NEED TO BE PRAYED FOR CONCERNING YOUR SELF OR OTHER PERSON OR YOU NEED INTERCESSION FOR YOUR ECONOMY OR BUSINESS THEN POST YOUR PRAYERREQUESTS HERE by clicking the blue link that follows:

If you want us to pray for you every day we expect that you give The Tithe to The Healing Spoken Word Ministries. We will then also pray for your loved ones, economy, business(es).