The Healing Spoken Word
Ministries
(International name)
 

The Ministry that minister the Salvation in Christ included healing and deliverance to you and which also give you the prophetic end time message about the european union and anti christ that will stand up and take control over that union, in fact the government of the European union will give anti christ unlimited authority over the whole union.

Frp og resten av de borgerlige partiene har sviktet sin egen ideologi og ikke bare den kristne andelen av sine velgere siden de inngikk avtale av 10.april 2008 om å gå for endring av Grunnloven og fjerning av hjørnestens-paragrafen til kristendommen i Norge, d.v.s. GL §2, 2. og 3. punktum - har FrP en hemmelig agenda med AP eller vet de ikke at de blir lurt?:
 
 
Hvis de borgerlige partiene skiller lag med kristendommen så har de borgerlige ingen sjans mot sosialistene og de liberal sosialistiske partiene. Når den kristne samvittigheten forsvinner så er det ikke liv laga for borgerlig politikk. Liberalsosialisme og sosial liberalisme kan lett skilles ideologisk ved en enkel men riktig beskrivelse. Sosial liberalsime er ideologien som hevder at samfunnet blir bedre ved at ferre har kontroll på samfunnets pengesekk. Liberalsosialismen er ideologien som vil ha mange til å kontrolle pengesekken.
Kristendom er også en ideologi men den er den sanne ideologien, dvs sannheten og den er skapt av Gud.
Når kristendommen møter kapitalismen og de borgerlige partiene så oppstår det en kobling som ikke de liberalsosialistiske partiene har en sjans til å egentlig greie å utfordre. Hvorfor? Fordi Guds lov må følges når kristendommen kommer inn på scenen og dette er lover som hvert enkelt individ i sin samvittighet må følge. Det vil altså styre personen helt.  Sosialismen med humanismen har selvfølgelig ingenting å stille opp mot en slik kraftfull tro som endrer hele mennesket.  Som tar over hele samvittigheten. Da blir altså kapitalismen først en levende aktør når den forenes eller styres av den kristne samvittigheten. Uten den kristne samvittigheten blir kapitalismen som et skip - med de borgerlige partiene som besetning - uten ror. Den vil lide skipbrudd og bare skape kaos, fortvilelse, mørke, urett, overgrep osv.
Konklusjonen på dette er at de borgerlige partiene på stortinget vil utslette seg selv ved å skille lag med kristendommen. Det å medvirke til å slette gjeldende GL§2, 2. og 3.ledd er -  slik vi hevder her - det samme som å svikte sin egen ideologi hvis man er et borgerlig parti. 
 
FrP sender mange rare signaler - spesielt i den senere tid - og de sier så mangt og mye men det vanskeligste med FrP er avstanden mellom liv og lære. Dette partiet som i mange tiår har stått frem som et mer innvandringsfiendtlig parti ser altså ikke den selvmotsigelse at å fjerne kristendommens hjørnestens-paragraf vil bety mer fremmede religioner og humanisme og mindre kristendom og selvfølgelig økt innvandring fra fremmede kulturer. Vi er ikke imot innvandring hvis det skjer uten at vår kristne kulturarv og tro lider skade og uten at innvandringen blir brukt av visse politiske grupperinger i Norge som en rambukk for å presse, true (forfølgelse) de kristne til taushet og jage de ut av landet, til å endre grunnloven og slette alt av kristne verdier i Grunnloven.
Det er på tide at nordmenn kommer ut av blindhetens forbannelse og begynner å se at den gode, gammeldagse kristendommen er løsningen på individuelle, nasjonale og internasjonale problemer slik som den høyt aktede og kjære folkekongen Haakon Den 7.de erkjente utildekket overfor det norske folk i en av sine taler.
Haakon er vel den av de norske kongene i moderne tid som aller best visste hva han snakket om siden han hadde opplevet krig og fred, velstand og dårlige tider.
Han burde ha uendelig mer troverdighet enn slike politiker-broilere som er døgnfluer i forhold til han.
Vi anbefaler på det sterkeste alle de som vurderer å stemme på FrP eller de øvrige sosial liberalistiske partiene og alle Frp'ere om å lese følgende side på denne webside flagget under: "Profetisk advarlsel om den onde spiralen som vil føre Norge og det norske folk til fall om de ikke gjeninnfører kristendommen og stenger islam og de fremmede religionene ute" (du finner aktuelle side i den grå navigeringsmenyen til venstre på siden her).
Ved å lese den profetiske advarselen så tror vi at de borgerlige partiene vil forstå at de er i ferd med å bli rundlurt av AP og resten av de liberal sosialistiske partiene som vi har forstått vil både den frie kapitalismen og kristendommen til livs.