The Healing Spoken Word MinistriesThe Ministry that brings Gods Presence into your reality and then God will take you out from your cursed reality as unsaved and bring you into His eternal and unlimited great reality where you have healing, deliverance, knowledge, wisdom, peace, and any blessing that God has made available in Christ Jesus to every one that repents according to The Acts 2:38. Study The Acts 2:38 and act on it in faith. Healing and deliverance is 2 of the blessings that is available in Gods Presence. We help you and show you how you get into Gods Presence and stay there!

 

What is The Healing Spoken Word Ministries? 

 - Be free to use the translator box in the heading here if you need something translated to your language or english from Norwegian that we also use on this site together with english:


THE HEALING SPOKEN WORD MINISTRIES - HVA ER DET OG ARBEIDER DET FOR?

VI ANSER OSS FOR Å VÆRE ET INTERNASJONALT ENDETIDSMINISTRY OG EN ENDETIDSVEKKELSE SENDT FRA GUD MED SPESIELT FØLGENDE OMRÅDER:

1) FORKYNNELSE AV GUDS TYPE TRO MED TROS- OG TILGIVELSESPRINSIPPET SOM SØYLER I DENNE FORKYNNELSEN

2) HELBREDELSE OG UTFRIELSE

3) INTERNASJONAL MISJON OG KIRKEVEKST, VEKKELSE (BY- og LANDSVEKKELSE verden over)

4) DET PROFETISKE OMRÅDET MED PROFETIER FOR NASJONER OG ENDETIDSPROFETIENE I GUDS ORD

5) Nasjonale og Internasjonale Web-kirker eller Prayer Towers


God knows what we are but we sure are

an Indipendent World Wide End Time Mission and Revival that comes with and represents a revived earlier age. We are spiritually a Fully Armed, Equiped Winged Lion that flies up on the heavens to bring the end time revival from Yahweh to the nations on the Earth. We do preach, teach and practise the word of God world wide through embedded Web-TV (programs that we pick from different places and show our viewers), Prayer Towers World Wide, supporters, Storm Troops (missions on the streets etc. where Yahweh sends us). We are especially ministering Yahwehs Principles of Faith, Revival, Healing, Deliverance. The profetic end time messages given in the Bible we also study and preach and we receive and pick up revelations that we understand are from Yahweh to his people in these end times.

 

 

OUR BIBLICAL DOCTRINE:

We preach and practise the word of God without adding or drawing from it.

 

 

HVILKE HENVENDELSER OG AKTIVITETER?

Vi tar imot bønnebegjær fra de som trenger forbønn - herunder helbredelse og utfrielse - frelse, de som trenger noen å snakke med om Gud og opplevelser de har hatt, de som trenger å bli hørt og har det vanskelig og trenger Guds inngripen, de som ønsker å fortelle om opplevelser med Gud og hvordan de kom til Gud, Yahweh. De som vil bli medlemmer av ministriet kan også kontakte oss via mail eller tlf.

 

 

GI GUD ALL ÆREN FOR BØNNESVARET ETC:

Er det ting du synes vi bør omtale på vår webside så gi oss tips. Folk som vi eller andre har bedt for og som har blitt helbredet ved forbønn vil vi gjerne annonserer sitt vitnespbyrd her. Du trenger ikke oppgi om det var vi som ba for deg eller noen av våre støttepartnere for vi vil ikke ta æren for det men gi Han æren som all ære skal ha nemlig Gud Fader i Kristus Jesus. Dere som har lagt hendene deres på siden/page under følgende flagg i navigeringsmenyen: "Trenger du helbredelse?" og som har blitt helbredet, løst eller møtt av Gud på annen måte, vær vennlig å gi oss tilbakemelding på det så vi kan gi Gud æren for det. Du som har opplevd helbredelse på denne måten er også hjertelig velkommen til å annonsere ditt vitnesbyrd her.

 

MINISTRIET DET TALTE ORD ANNONSERER FØLGENDE:

Vi gjør oppmerksom på at det er noen som i strid med norsk lov bruker vårt navn som vi har enerett på. Det talte ord har ikke noe med disse organisasjonene å gjøre og vil ikke forbindes med dem. Å bruke navn som noen har enerett på er straffbart og påfører misbrukeren erstatningsansvar etc.

De som av myndighetene er pålagt å håndheve lov om enerett og å rette seg etter lov om enerett kommer også i erstatningsansvar hvis de godtar flere med et navn som kun en har enerett på. Det er nettopp for å forhindre at misbruk skjer at lov om enerett har kommet og for å sørge for orden.

 

Vi underviser i og praktisere følgende prinsipper:

1) Forkynnelse og praktisering av frelse etter Apostlenes Gjerninger 2:38 og Markus 11:21-26.

2) Forkynnelse og praktisering av Guds viktigste prinsipper, herunder Trosprinsippet (ved bønn og ved bekjennelse) og Tilgivelsesprinsippet, jfr Markus 11:25-26 og kjærlighetsprinsippet (elsk din neste som deg selv) og såmannsprinsippet, jfr. 2. Korintierne 9:6.

3) Forkynne endetidsprofetiene i Guds Ord, Johannes Åpenbaring. herunder kapittel 17 og 18 og Daniel kapittel 8, Jeremia 50 og 51 m.f.

 

Disse prinsippene i Guds Ord er helt avgjørende kunnskap og uten dem så vil ikke livet med Gud fungere.

 

Vi underviser i og praktiserer disse prinsippene og dette ministriet var det første til å identifisere Tros- og Tilgivelsesprinsippet som helt avgjørende, sammenhengende prinsipper. Du kan ta kurs i hvordan disse prinsippene skal praktiseres - kontakt oss og vi vil formidle kontakt. Se også siden flagget med følgende tekst i navigeringsmenyen til venstre på siden her: "Programs and Classes"!

 

 

HVORDAN PRINSIPPENE SKAL PRAKTISERES KAN DU LÆRE VED Å TA KURS, SE SIDEN FLAGGET UNDER: "PROGRAMS AND CLASSES":

 

Du kan ta kurs over msn eller yahoo messenger her hos oss som nevnt over. 1 til 1 undervisning hvis du ønsker det men undervisningstider og datoer avtales med oss ved å sende mail til:  thehealingspokenword@hotmail.com 

Du får flere opplysninger om dette på siden flagget under: "Programs and Classes". Hvis du trenger mer vegledning så kontakt oss på email adressen: 

thehealingspokenword@hotmail.com  


 

 

VI TROR AT ANDRE TROSSAMFUNN OG DERES VEKKELSESLEDERE KAN VELSIGNE OSS MED SANNHETER FRA GUD:

 
Vi ser på mange evangeliske trossamfunn som steder for læring. Vi har lært om dåpen i den Hellige Ånd av Pinsevennenes leder/grunnlegger og Trosforkynnelsen av trosbevegelsens tidligere leder, Kenneth E Hagin osv. Vi vet at disse vekkelseslederne som disse ulike trossamfunnene representerer hver for seg,  er vekkelser fra Gud og vi har sett dem og lært dem og vi forkynner det som disse vekkelsene har bragt oss, så langt det stemmer med Guds Ord. Å gjøre noe annet vil være ren blindhet, dumhet og frafall. Noen trossamfunn velger å være sekter (sekter kan riktignok også ha sannheter fra Gud) ved at de ikke vil lære av andre trossamfunn det som de faktisk har fra Gud. VI har ikke en slik holdning men søker sannhetene fra Gud i trossamfunn så lenge de stemmer med Guds Ord.

Er det vi praktiserer en slags blandingstro? NEI, vi tror på Guds Ord ene og alene men vi er ikke blinde for at evangeliske trossamfunn har fått sannheter fra Gud gjennom sine vekkelsesledere, eksempelvis: pinsevekkelsen, trosvekkelsen osv. Vi er uendelig takknemlige for det disse gudsendte vekkelsesapostlene bragte oss fra Gud.

 

 

CHANGES MUST COME TO NORWAY BEFORE IT IS TOO LATE:

 

 

God spoke to Mr Johnsen in 1996 - Shepherd in Det Talte Ord Ministries - and told him that He had given him the office of Shepherd and the ministry gifts: HEALING and DELIVERANCE. God also told him that he should take care of youths and bring them on big properties/farms. He also told Mr Johnsen to feed His sheeps. Creativity is also a gift that God has given Mr Johnsen to use and therefor he is learning different professions so they can be a blessing in the ministry and mission and that also attracts the youth so they can pick up creativity them selves and create something with their hands. The special preacher Hans Nilsen Hauge that did operate until his death in 1824 did also have that unusual creative intelligence that created a lot of blessed things that were use full and he even did knit.? Mr Johnsen says that Gods Revival is not limited to places but can be taken to the whole earth by God's Revival Messenger that educates other believers that God calls for the end time revival mission. We had to take internet in use because of affliction and now we use internet and will also start to use web tv so we can reach the whole earth. To get viewers on internet we must get established here and that takes some time but we had to take internet in use and we urge you to support this mission by prayers of faith and tithing and holy gifts.  Mr Johnsen looks on him self as a End Time Revival Messenger of God and that Norway shall  be a hosting nation for a world wide revival. He says that christians in Norway must leave all secteristic attitude and start to support God's End Time Revival so God can bless them and Norway and protect the land against the horror of the 3d world war that soon will arise on planet earth as we understand the word of God. Norway must not take after USA and the mistakes over there. A country that has given after for secteristic attitude and thinking. We must rather learn from Hans Nilsen Hauge and how he did brake out from isolation and carried the word of God to the whole nation of Norway. He also created fabrics and shops and showed a devine creativity that blessed the norwegian people and the nation so much that it caused a reival that did brake out, a revival that caused that Norway got its own constitution in 1814. The norwegian people must - if they want to keep their freedom and a free norwegian supurb state - claim that the authortities must delete the law of abortion, make it illegal to practise any occultic religion and any kind of fornication. This changes must come now else Norway must take a very bad punishment from God that will come up on the land and people in the 3d world war according to prophecies and God's Word says that to follow the sin brings death but to follow God's word brings life.  God is now as we see it punishing the free capitalistic western countries with USA and England in the front. To brake out from the sins of the west is the only way out to avoide the punishment from God. Revival from God is the only way out for Norway and the norwegians and the whole free west if they want to keep their open and free democracies and supurb states. We see that many of the free european states are getting deleted in the big melting pot called the European Union. This is in fact the beginning of the deletion of the free nations as we understand the prophetic word of God. The 3d world war will be the end of the free western democracies and international communism will take over. This is some of the end time events  according to William Taplay and as also the word of God in the Revelation can be understood. The reason for the end of the free world is - according to William Taplay - the 3 main sins of the free world:

 

1) Abortion

2) The occult and its movement

3) Fornication

 

 

NORWAY MUST BRAKE OUT OF THE SINS OF THE FREE WESTERN DEMOCRACIES BEFORE IT IS TOO LATE:

 

If Norway brakes out from the sins of the free western democracies and receives the revival that God has for Norway, before world war 3 starts, then Norwegians and Norway will be rescued from the 3d world war. That's what we believe. Still it is prophecied great horror up on Norway and that will happen during world war 3 if the Norwegians not receive this end time revival and act on it so God can rescue the norwegian people and the land. This is according to prophecies.